<

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈ၊ လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ’ဟု ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး၏ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းသည့္ စကားရပ္မ်ားကုိ လုံး၀ လက္မခံေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ျပန္လည္ေခ်ပ

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က က်င္းပသည့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ (၃၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းအား ေတြ႕ရစဥ္

ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ “လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈ၊ လူမ်ဳိးသုဥ္ းသတ္ျဖတ္မႈ”ဟု ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Zeid Ra’ad Al Hussein ၏ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းသည့္ စကား ရပ္မ်ားကုိ လုံး၀လက္မခံေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးထင္လင္းက ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ က သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ စက္တင္ ဘာ ၁၁ ရက္က က်င္းပသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ (၃၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို “လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈ” “လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ”စသည့္ စကားလံုးမ်ားအား အသံုးျပဳကာ တစ္ဖက္သတ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ ျမန္မာအျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီးက မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္ကာ ျပန္လည္တုံ႔ ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီးက “လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈ” “လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ”ဆိုသည့္ စကားရပ္မ်ားတြင္ ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အဓိပၸာယ္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ အလြယ္တကူ သံုး ႏႈန္းသင့္သည့္ စကားလံုးမ်ား မဟုတ္ဘဲ အထူး သတိထား သံုးႏႈန္းသင့္သည့္ စကားမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ တရားေရးရာဆိုင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္ၿပီး အသံုးျပဳသင့္သည့္ စကားရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ဳိးျဖစ္ေပၚလာမည္ကို မည္သို႔မွ် လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါ စကားရပ္မ်ား သံုးႏႈန္းမႈကို လံုး၀ လက္မခံေၾကာင္း၊ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ေသာ စကားလံုးမ်ားကို မဆင္မျခင္ အေထာက္အထားမဲ့ အသံုးျပဳမႈမ်ဳိးသည္ လူ႔ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ တကယ္တမ္းရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လူ႔အသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား ပိုမိုစိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈ ကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ နားလည္မႈ လြဲမွားေစေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦး ထင္လင္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ စကားရပ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚျပံဳးေကသီႏုိင္ က “ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီလုိသုံးစြဲတဲ့ အေပၚမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီလုိေျပာဆုိၾကမယ့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆုိရင္လည္း တကယ္ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမွန္ကုိ သိ ေအာင္ႀကိဳးစားႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရကေန လက္ခံထားတဲ့ ေဘာင္အတြင္းကေနေလ။ အဲဒါေတြအေပၚမွာလည္း စိတ္၀င္တစားနဲ႔ ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ ဒီလုိ ကြဲလြယ္၊ ရွလြယ္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ တကယ္လည္းပဲ လက္ေတြ႔ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေနရတဲ့ အစုိးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေနာက္တစ္ခါ ဒီကိစၥရပ္ေတြမွာ တကယ္လက္ေတြ႔ေျမျပင္မွာ လုံျခံဳေရး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္ ဒီလုိ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ေ၀ဖန္မႈေတြဆုိတာေတာ့ အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိတာေပါ့။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကြ်န္မတုိ႔အေနနဲ႔ကလည္းပဲ တစ္ဖက္က ဒီလုိ စြပ္စြဲမႈေတြအေပၚမွာ သံသယ ကင္းသြားေစႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ၾကံၿပီးေတာ့ အသုံးျပဳသင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္”ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

“ေျပာရရင္ေတာ့ လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္တယ္ ဆုိတာကေတာ့ ဒီလုိမ်ဳိး မေတြ႕ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဘာလဲဆုိရင္ ဒီျဖစ္တဲ့ျပႆနာက ဘဂၤါလီေတြက စတာေလ။ ဘဂၤါလီေတြကေန ကင္းစခန္း ၃၀ ကုိ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္မႈေပါ့ေလ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းကုိ နယ္ေျမသိမ္းတဲ့ သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္တယ္ေပါ့။ အခုေလာေလာ ဆယ္မွာေတာ့ အန္တီတုိ႔က လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္တယ္ဆုိတာေတာ့ အန္တီတုိ႔ေတာ့ ဘယ္ လုိမွ လက္ခံလုိ႔မရဘူး။ ဒါသူတုိ႔ဘက္က က်ဴးလြန္ခဲ့လုိ႔သာ ဒီလိုျပႆနာေတြျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ အန္တီေျပာခ်င္တယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ေမာင္ေတာက ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာတဲ့ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားေတြအကုန္လုံး ေတာ္ ေတာ္ဒုကၡေရာက္တယ္။ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ့္ရြာမွာ မေနရဘဲနဲ႔ သူတုိ႔က သူမ်ားၿမိဳ႕ေပၚမွာ ဒီလုိမ်ဳိးေနေနရတာက သူတုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္”ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က ေျပာၾကားသည္။

September 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.