<

အေပ်ာ္ဖတ္စာေပအေတြးတစ္စ

မၾကာျမင့္လွေသးေသာ ကာလတစ္ခုေလာက္တုန္းဆီက ကြၽန္ေတာ္သည္ အေပ်ာ္ဖတ္ စာေပဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရကို ေစာေၾကာေနမိခဲ့ပါသည္။ ဤေ၀ါဟာရက ကြၽန္ေတာ္ စာေပဟူ၍ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် ေလာက္ ေလာက္လားလား မဖတ္႐ႈတတ္မီကတည္းက ေပၚထြန္းေနႏွင့္ၿပီးသား ေ၀ါဟာရျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေပ်ာ္ဖတ္စာေပသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စာေပမ်ဳိးကိုဆိုလိုေၾကာင္း အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ တိတိက်က် အဘိဓာန္ထဲ၌ သတ္မွတ္လက္ခံထားၾကျခင္းမ်ဳိးေတာ့လည္း မဟုတ္ျပန္။ မိမိကိုယ္ပိုင္အတၱေနာ မဟိျဖင့္သာ ဖြင့္ဆိုၾကေသာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ ေ၀ါဟာရတစ္ခုသာ ျဖစ္၍ေနသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေပ်ာ္ဖတ္ စာေပဟူသည္မွာ အႏွစ္သာရအရ ေလးနက္မႈမရွိေသာ ေပါ့သြပ္ေသာ လူၿပိန္းမ်ားအႀကိဳက္ ဆူလြယ္နပ္လြယ္ စာေပအေရးအသား ပံုသဏၭာန္တစ္ရပ္ဟူ၍သာ အၾကမ္းဖ်င္း ရႈျမင္လက္ခံထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

ခက္ေနသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အေပ်ာ္ဖတ္စာေပကို ယခုကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖ်င္းသိမွတ္လက္ခံထားသည့္တိုင္ တကယ့္ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ ေျပာၾကဆိုၾကသည့္အခါ သေဘာထားခ်င္း တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ျဖစ္ရန္အတြက္မူ အျမဲပင္ မလြယ္မကူ ျဖစ္ေနသည္။ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အသက္အရြယ္ ကြာျခားမႈအရျဖစ္ေစ၊ က်င္လည္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္း မတူကြဲျပားမႈအရျဖစ္ေစ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ခက္ခဲလွေသာ မူလ ဗီဇအရျဖစ္ေစ အျငင္းအခုံ တိုက္ပြဲငယ္ေလးမ်ားကေတာ့ ရွိစျမဲ။ ဤသို႔ ျဖင့္ အေပ်ာ္ဖတ္ စာေပဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ကိန္းေသဆန္ဆန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ႏိႈင္းရဆန္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္သာ တည္ရွိေနေတာ့သည္။ သဘာ၀ေတာ့ျဖင့္ က်ပါသည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရ သတ္မွတ္ခ်က္တိုင္းလိုလို ဤသေဘာမ်ဳိး ေဆာင္တတ္ၾကသည္ မဟုတ္လား။

အေပ်ာ္ဖတ္စာေပဟူ၍အမ်ားစု သိမွတ္လက္ခံထားၾကေသာ စာအုပ္အမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ အငွားဆိုင္စင္မ်ားေပၚရွိ လံုးခ်င္း၀တၳဳရွည္မ်ားက အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနသည္။ ယခင္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ လံုးခ်င္း၀တၳဳစာအုပ္မ်ားကသာ ေစ်းကြက္၏ခြဲတမ္းကို ရာခိုင္ႏႈန္း အေတာ္မ်ားမ်ား စိုးမိုးထားခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း တသသျဖစ္ရသည့္ လက္ရာေကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေလးစားဖြယ္ရာ စာေရးဆရာမ်ား ထြက္ရွိမႈ အားနည္းလာၿပီးေနာက္ပိုင္း အေပ်ာ္ဖတ္စာေပဟူေသာ ေ၀ါဟာရက တြင္က်ယ္လာသည္။ စာေရးဆရာအခ်င္းခ်င္း ၾကားတြင္လည္း အေပ်ာ္ဖတ္စာေရးဆရာဟူေသာ အတန္းအစားတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာသည္။ ဤအဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈကလည္း စာရင္းဇယားျဖင့္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ၾကက္သြန္ကဲ့သို႔ပင္ သိုသိုသိပ္သိပ္ႏိုင္လွပါသည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္ထုတ္ ရသမဂၢဇင္းေဟာင္းတစ္အုပ္ ကြၽန္ေတာ့္တြင္ရွိသည္။ ဤ မဂၢဇင္း၏ထူးျခားခ်က္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ အတၱေနာမဟိအရ အေပ်ာ္ဖတ္ စာေရးဆရာမ်ားအျဖစ္ လက္ခံထားသူမ်ားႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ အတၱေနာ မဟိအရ ရသတန္ဖိုးစစ္မွန္သည္ဟု ယူဆထားေသာ စာေရးဆရာမ်ား ၾကမ္းတစ္ေျပးတည္းတြင္ တန္းတူလက္ရာမ်ား ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၀တၳဳတို၊ ၀တၳဳရွည္၊ ၀တၳဳလတ္စသျဖင့္ ၀တၳဳအမ်ဳိး အစားမ်ားကလည္း စံုလင္လွသည္။ ထိုအခ်ိန္တုန္းက အေပ်ာ္ဖတ္စာေပဆိုေသာ ေ၀ါဟာရကို မသံုးစြဲၾကရေသးသည္လား။ သို႔မဟုတ္ ဤ ေ၀ါဟာရရွိပါလ်က္ အားေကာင္းဖြံ႕ထြားမႈ မရွိေသးသည္လား။ ဒုတိယတြက္ဆခ်က္က ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ပိုနီးစပ္လိမ့္မည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဤေ၀ါဟာရ က ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ္ျငား ထိုစဥ္ကာလက အသံထြက္ မက်ယ္ေလာင္ခဲ့ေသးျခင္းသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ယင္းသည္လည္း အေၾကာင္းမ်ား ရွိ ေကာင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

သိသာေသာ အခ်က္ကေလးမ်ား ကြၽန္ေတာ္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ၾကည့္မိသည္။ ဤ မဂၢဇင္းထဲမွ ေဖာ္ျပပါ၀တၳဳမ်ား၏ စာေရးဆရာမ်ားကုိ ဦးစြာစာရင္းျပဳစုရန္ကိုမူ ကြၽန္ေတာ္မေမ့။ တစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္၊ သံုးေယာက္ အားလုံးစုေပါင္းလိုက္ေတာ့ ဆယ့္ေျခာက္ေယာက္၊ ၀တၳဳဆယ့္ေျခာက္ပုဒ္၊ ၀တၳဳရွည္ သံုးပုဒ္၊ ၀တၳဳတို ၁၂ ပုဒ္၊ ၀တၳဳ လတ္ကျဖင့္ တစ္ပုဒ္။ တကယ့္ကို ရသစာဖတ္ အားေကာင္းေသာ ခုႏွစ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ခဲ့လိမ့္မည္။ ယင္းတို႔ထဲကမွ မဂၢဇင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚသာမက လံုးခ်င္း၀တၳဳေစ်းကြက္ထဲထိ ၀င္ေရာက္ေရးသားရပ္တည္ေနေသာ စာေရးဆရာစာရင္းကို ျပန္လည္ေရြးထုတ္ ၾကည့္လိုက္သည္။ ၁၂ ေယာက္ ထြက္လာသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ အတၱေနာမဟိအရ အေပ်ာ္ဖတ္ စာေရးဆရာဟု သတ္မွတ္ထားသူမ်ားမွာ ဤ ၁၂ ေယာက္ထဲ၌ ရွိေနၾကသည္။

အဆံုးသတ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္ အထပ္ထပ္ အခါခါ သံုးသပ္ပိုင္းျဖတ္ၿပီးသည့္ ေနာက္သံုးေယာက္ ထြက္လာသည္။ ဤ သံုးေယာက္သည္ကား အေပ်ာ္ဖတ္စာေရးဆရာဟု အမည္နာမ တပ္ထိုက္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ အတၱေနာမဟိဟုဆိုေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ့္ေနရာ၌ အျခားစာေပသုေတသီတစ္ေယာက္ဆုိပါက သံုးေယာက္ထက္ပင္ ပိုသြားႏိုင္ဦးမည္လားမသိ။ ကြၽန္ေတာ္က ဘာေၾကာင့္ ဤသံုးေယာက္ကို အေပ်ာ္ဖတ္ စာေရးဆရာစာရင္းထဲ ထည့္သြင္းရသလဲ ျပန္စဥ္းစားသည္။၁၉၈၇ ခုႏွစ္မဆိုထားႏွင့္ လက္ရွိ ကြၽန္ေတာ္ ေရာက္ေနသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာပင္ ဤသံုးေယာက္၏ လံုးခ်င္း၀တၳဳမ်ားကို စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ႏိုင္ေသးသည္။ ယင္းက ဤသံုးေယာက္၏စာအုပ္မ်ား ေစ်းကြက္ထဲ၌ အဆက္မျပတ္ တည္ရွိေနခဲ့သည့္သေဘာ။ ဤ သံုးေယာက္ထဲ၌ တစ္ေယာက္ကေတာ့ အေတာ္ပင္ ထင္ရွားသည္။ သူ႔တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ၀တၳဳမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း သူ႕၀တၳဳမ်ား ဖတ္ၿပီး ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည္။ သူ႕၀တၳဳအမ်ားအျပားက အမွီး၀တၳဳမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း၊ လူၿပိန္းႀကိဳက္ ေဗဒင္ယၾတာမ်ားႏွင့္  ေဖာင္းပြလြန္းေနျခင္းမ်ားအားျဖင့္ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္လြတ္လပ္ၿပီး ဘ၀ေနနည္းမ်ားကို သြန္သင္ လမ္းညႊန္ျပသႏိုင္ေသာ လက္ရာမြန္မ်ား ရွိလင့္ကစား စာေပသ႐ုပ္ခြဲပညာရွင္မ်ား၏ တညီတညြတ္ႀကီး လစ္လ်ဴရႈမႈေအာက္တြင္ သူသည္လည္း အေပ်ာ္ဖတ္စာေရးဆရာ စာရင္းထဲ ၀င္၍သြားရသည္။

ဤ ခုနစ္ေဆြး ရွစ္ေဆြးမဂၢဇင္းေဟာင္းကို ေကာက္ကိုင္မိေလတိုင္း ကြၽန္ေတာ့္မွာ စာေရးဆရာမ်ားကို ဘာေၾကာင့္မ်ား ခြဲျခားခြဲျခားျမင္မိရသလဲ ဟူသည္ကို အေတြးနယ္ခ်ဲ႕မဆံုး ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က အေနအထားကို ကြၽန္ေတာ့္လိုေကာင္က ဘာမ်ား ေျပာႏိုင္ပါေတာ့မည္နည္း။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ခုႏွစ္မ်ားအရ ရသစာေပေစ်းကြက္အတြင္း ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားကေတာ့ မ်က္၀ါးထင္ထင္ရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ အဆင့္အတန္းတစ္ခုအားျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေသာ စာေရးဆရာအခ်ဳိ႕ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေပ်ာ္ဖတ္စာေရးဆရာစာရင္းထဲ ေရာက္ရွိ သြားရသလဲဆိုသည့္ အေျဖေတာ့ျဖင့္ အတိအက်ႀကီး မဟုတ္ေသး။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္သည္မွာ သူတို႔သည္လည္း အျခားစာေရးဆရာမ်ားႏွင့္တန္းတူ ဤ ဗ်ည္း ဤအကၡရာ ဤ စကားလံုးမ်ားကိုပင္ ကိုင္တြယ္ေရးသားရသည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ ၀ါက် အမ်ားစုက ဖြာလန္ၾကဲေနသည္။ သူတို႔ ဇာတ္လမ္း ဇာတ္အိမ္မ်ားက ဖန္တစ္ရာေတေနသည္။

အမ်ားႀကိဳက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးကို ေဇာင္းေပးရျခင္း၊ ေစ်းကြက္အဆက္မျပတ္ေအာင္ ခပ္စိပ္စိပ္ထုတ္ေ၀ရျခင္း၊ ရပ္တည္မႈ မခိုင္မာျခင္းႏွင့္ ဇာတ္လမ္းဇာတ္အိမ္ ေလ်ာ့ရဲ ျခင္းမ်ားကို အလြယ္တကူ အျပစ္တင္ႏိုင္ေသာ္လည္း သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ထားရွိအပ္သည့္ အားထုတ္မႈ အပိုင္းမ်ားတြင္လည္း သိသိသာသာႀကီး လစ္ဟာေနခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤေနရာအထိ ကြၽန္ေတာ္က ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ထုတ္ မဂၢဇင္းေဟာင္းတစ္အုပ္မွ အေပ်ာ္ဖတ္စာရင္း၀င္ စာေရးဆရာ သံုးေယာက္ကို တြက္ဆၾကည့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း လုံးခ်င္း၀တၳဳစာေရးဆရာ အမ်ားစုကေတာ့ အပံုႀကီး ဆိုးရြားမည္မွာ ေျပာစရာပင္ လိုမည္မထင္။ သူတို႔ဆီမွာ ေရွး က ေျပာစမွတ္တြင္ခ့ဲသည့္ လံုးခ်င္း၀တၳဳေရး စာေရးဆရာမ်ား၏ ၀ါက်အရသာႏွင့္ ခန္႔ထည္ေသာ ဇာတ္အိမ္ႀကီးမ်ားဆီကၾကြင္းက်န္ရစ္သည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ား လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ေအာ့ႏွလံုးနာေလာက္ေအာင္ ပ်က္ယြင္းလာေသာ ေခတ္စနစ္ႀကီးကလည္း ရသ စာေပနိမ့္က်မႈကို အစဥ္တစိုက္ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ခဲ့သည္။ စာေပစိစစ္ေရး၏ ထင္ရာ ျမင္ရာ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားကို ဂ်ပန္ေခတ္ ကင္ေပတိုင္ႏွင့္ပင္ တင္စားကာ စာေပကင္ေပတိုင္ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းမ်ား ေအာက္တြင္ လူထုက ၀ပ္ဆင္းေနၿပီး ရသ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ ယခင္ကကဲ့သို႔ မစူးစိုက္ ႏိုင္အားေတာ့။ စာေပမဟုတ္ေသာ အျခားတစ္ဖက္က ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ား၏ သာလြန္ ေကာင္းမြန္စြာ ခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္ျခင္းမ်ားကလည္း အေရးပါလွသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စဥ္းစား ေတြးေခၚႏိုင္မႈကို သင္းကြပ္ထားေသာ အ ေပ်ာ္ဖတ္စာအုပ္မ်ားကသာ စာဖတ္သူမ်ား၏ လက္ထဲသို႔ အလြယ္တကူ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ ကာလတရား ၾကာျမင့္လာေသာအခါ  ဤစာအုပ္မ်ားက တကယ့္ရသစာ ေပေနရာအထိ  ခပ္တည္တည္၀င္ယူလာၿပီး အေပ်ာ္ဖတ္စာေရးဆရာမ်ားကလည္း အစစ္အမွန္ ရသဖန္တီးသူ  အႏုပညာရွင္ႀကီးမ်ားသဖြယ္ အေလးထားကိုးစားမႈ ရရွိလာၾကသည္။ ယင္းသည္ လတ္တေလာအတြက္လည္း အမွန္တရား ျဖစ္၍ေနပါသည္။

September 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.