<

အခ်င္းခ်င္း ဒုကၡမျဖစ္ေစခ်င္တာ ေမတၱာ

လျပည့္ေန႔အခါသမယတြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ဘုရားဖူးလာေရာက္ၾကသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔ကုိ ‘ေမတၱာအခါေတာ္ ေန႔’ ဟု ဆုိၾက၏။ ဘုရားျမတ္စြာ ေမတၱသုတ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ေန႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဟူ၏။

ေမတၱာသည္ လူမ်ဳိးတုိင္းႏွင့္ မစိမ္းေသာ၊ နားရည္၀ေနေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္၏။ ဘုရားျမတ္စြာသည္ ေမတၱာကုိ ေဒသနာေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဆာဆင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာတုိ႔သည္ ေမတၱာဟူေသာ ပါဠိကုိပင္ တုိက္႐ုိက္ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းေနၾက၍ ျမန္မာေ၀ါဟာရသဖြယ္ တြင္က်ယ္လ်က္ရွိ ၏။

မိဘတုိ႔သည္ သားသမီးတုိ႔ကုိ ခ်စ္ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သားသမီးတုိ႔ကုိ ဒုကၡမေရာက္ေစခ်င္၊ ႀကီးပြားေစခ်င္ၾက၏။

ေမတၱာသည္ အမ်ားသတၱ၀ါတုိင္းကုိ ခ်စ္တတ္ေသာသေဘာျဖစ္၍ အမ်ားသတၱ၀ါကုိ ဒုကၡမေရာက္ေစခ်င္၊ ႀကီးပြားတုိးတက္ေစခ်င္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “သုခိတာ ေဟာထ- အမ်ားသတၱ၀ါ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ဒုကၡာ မုဥၥထ-ဆင္းရဲအေပါင္းမွလည္း လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါေစ” ဟု ေမတၱာပုိ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱသုတ္တြင္ ေမတၱာပုိ႔ရမည့္၊ ေမတၱာပြားရမည့္၊ ေမတၱာထားၾကရမည့္သူတုိ႔ကုိ ‘သဗၺသတၱာ၊ သဗၺေလာကသၼႎ ’ဟု မိန္႔ဆုိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မည့္သည့္ သတၱ၀ါ၊ မည္သည့္လူမ်ဳိး၊ မည္သည့္ဘာသာ၀င္၊ မည္သည့္ႏုိင္ငံသား၊ မည္သည့္အသား အေရာင္စသျဖင့္ မခြဲျခားဘဲ သတၱ၀ါအားလုံး၊ ေလာကသားအားလုံးကုိ ေမတၱာပုိ႔ၾကရမွာ၊ ေမတၱာပြားၾကရမွာ၊ ေမတၱာထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

သတၱ၀ါအားလုံး၊ ေလာကသားအားလုံးကုိ စိတ္ညႊတ္လ်က္ ‘သုခိေနာ-ကုိယ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ေခမိေနာ-ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္းၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ၊သုခိတတၱာ-ႏွလုံးစိတ္၀မ္းရႊင္လန္းၾကပါေစ’ ဟု ပို႔ေမတၱာ ကုိလည္းေကာင္း၊ လူအခ်င္းခ်င္း မလွည့္စားျခင္း၊ လူအခ်င္းခ်င္း အထင္မေသးျခင္း၊ ဘယ္အရပ္ေဒသရွိ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကုိမဆုိ မိမိ၏အျပဳ၊ အေျပာတုိ႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေစာ္ကား ႏွိပ္ကြပ္မႈကုိ မျပဳ၊ မေျပာျခင္း၊ ေဒါသျဖင့္ ထိပါးပုတ္ခတ္ ႏွိပ္စက္ ရက္စက္ျခင္းကုိ မျပဳျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ဒုကၡမေရာက္ေစလုိျခင္း၊ ဒုကၡမေပးလုိျခင္း ထားေမတၱာကုိလည္းေကာင္း မိခင္သည္ မိမိ၀မ္းႏွင့္ လြယ္ေမြးခဲ့ရေသာသားကုိ မိမိအသက္ကုိပင္စြန္႔လ်က္ သားထံက်ေရာက္မည့္ ဒုကၡကုိ ဖယ္ရွားေပးသကဲ့သုိ႔ သတၱ၀ါအားလုံးတုိ႔အေပၚ၌ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ကုိ ထပ္ခါတလဲလဲပြားရမည့္ ပြားေမတၱာကုိလည္းေကာင္း ေမတၱသုတ္တြင္ ျပဆုိပါသည္။

ထုိသုိ႔ ေမတၱာပုိ႔၊ ေမတၱာပြား၊ ေမတၱာထားရာတြင္ သတၱ၀ါ အကန္႔အသတ္မဲ့၊ ေနရာေဒသအကန္႔အသတ္မဲ့ ခ်စ္သူမုန္းသူ မခြဲျခား တစ္သားထည္း ပုိ႔ရ၊ ပြားရ၊ ထားၾကရပါမည္။ ေမတၱာသည္ အႏႈိင္းမဲ့ နယ္စည္းမျခားေသာ တရားျဖစ္၏။

ေလာကသားတုိ႔ သူေရာကုိယ္ပါ ေမတၱာျဖင့္ ေနထုိင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ လူေရာနတ္ပါ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးၿပီး စိတ္ခ်လုံျခဳံေသာ၊ ေအးခ်မ္းေသာ ဘ၀တုိ႔ကုိရၾကမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱာသည္ သြားရပ္ထုိင္ေလ်ာင္း ေလးပါးဣရိယာျဖင့္ လူသားတုိ႔ သႏၲာန္အျမဲရွိေနရမည့္တရား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ‘ေမတၱာျဖင့္ ေနထုိင္ၾကျခင္းကုိ ျမင့္ျမတ္သူတုိ႔ေနျခင္း’ ဟု ဗုဒၶက ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူပါသည္။

မိမိႏိုင္ငံတြင္ ထူေျပာေနေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား၊ အမုန္းစကား ျဖန္႔ခ်ိေနေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွ အေရးအသားမ်ား၊ တရားမဲ့စြာ ျပဳမူျခင္းမ်ား၊ စစ္၏အနိ႒ာ႐ုံမ်ားစသည္တုိ႔ကုိ ေထာက္႐ႈ၍ ေမတၱာသည္ အေျပာလြယ္သေလာက္ သတၱ၀ါတုိင္းအေပၚ ထားဖုိ႔ကားမလြယ္ကူလွသည္ကုိ သိရ၏။

‘ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ အလြန္ခ်စ္ပါတယ္၊ ေမတၱာထားပါတယ္’ ဟု ေျပာဆုိၾကသူမ်ားပင္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးကုိ ဒုကၡေပးခဲ့ၾက႐ုံမွ်မက လက္နက္မဲ့ တုိင္းသားျပည္သူေတြကုိ ပစ္သတ္၊ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကသည္တုိ႔ကုိ ျမန္မာ့သမိုင္း၊ ကမၻာ့သမုိင္းမွာရွိခဲ့၏။ ေမတၱာပ်က္ယြင္းသူတုိ႔၏ လုပ္ရပ္တုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းသူျပည္သူတုိ႔ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကရ၊ စိတ္ႏွလုံး ညႇိဳးႏြမ္းခဲ့ၾကရ၊ ကုိယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲျဖစ္ခဲ့ၾကရ၊ ဥစၥာဓနေတြ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾကရ၊ အသက္ခႏၡာေတြ ေပးဆပ္ခဲ့ၾက၏။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကား ေမတၱာမထားႏိုင္သူ၊ ေမတၱာပ်က္ယြင္းခဲ့သူတုိ႔ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

နန္းရပ္ထီးျဖဴ လုယူမည့္သူ၊ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကုိ ေႏွာင့္ယွက္မည့္သူ၊ ကုိယ့္ထက္သာသြားသူ၊ ကုိယ့္ထက္လူခ်စ္ လူခင္ေပါမ်ားသူ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူ စသည္ကုိ ကုိယ့္အတၱႏွင့္ယွဥ္ေတြးၿပီး စိတ္သေဘာထား မႀကီးႏုိင္ၾကသျဖင့္ ေမတၱာထားရန္ ခဲယဥ္းေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“ေကာင္းကြက္ကုိရွာ ေမတၱာ” ဟူသည္ ႏွင့္အညီ အျခားသူမ်ား၏ေကာင္းကြက္ကုိသာ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈလ်က္ ေမတၱာစိတ္ကုိ တိမ္းညႊတ္ေစၿပီး ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ ေမတၱာကိန္းေတာင္၊ ရွင္သန္ေအာင္ စိုက္ပ်ဳိးၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ကုိယ့္က်ဳိးကုိယ့္စီးပြားသာ ၾကည့္ေနေသးသမွ် ကုိယ့္သႏၲာန္သုိ႔ ေမတၱာေရာက္လာႏုိင္ဦးမည္မဟုတ္၊ ေမတၱာႏွင့္ ေ၀းေနဦးမွာ။

ဒီ့အတြက္ ကုိယ္တုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကုိ မခံစားရဘဲ ပူေလာင္ေနသည္ကုိ သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။

ေမတၱာသည္ မ်ဳိးမတူ ဇာတ္ျခားသတၱ၀ါအမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းေပးေသာ ညီညြတ္ေရးတရား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားျဖစ္၍ ေမတၱာထားသူအခ်င္းခ်င္း ကုိယ္လည္း၀မ္းသာသူလည္း ႐ႊင္ျပဳံး ႏွလုံးစိတ္၀မ္းကုိ အမွန္ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္ပါသည္။ လူသားတုိ႔၏ ပူပင္ေသာကတုိ႔ကုိ ၿငိမ္းေအးေစသည္မွာ လူသားအခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထားႏုိင္ၾကပါမွျဖစ္မည္။

“ေမတၱာႏွလုံး ကုိယ္စီသုံး ရႊင္ျပံဳးႏိုင္ၾကေစ” ဆုိသည္ႏွင့္အညီ ႏွလုံးစိတ္၀မ္းၿငိမ္းခ်မ္းၾကေစဖုိ႔၊ စိတ္ခ်လက္ခ်  အပူအပင္ကင္းေ၀းဖုိ႔ဆုိလွ်င္ အလုိအပ္ဆုံးအရာကား အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထားျခင္းမွတစ္ပါး အျခားတရား မရွိပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔၊ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ၾကဖုိ႔ဆုိလွ်င္ သူေရာကုိယ္ပါ အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထားႏုိင္ၾကပါမွ ျဖစ္မည္။ ေမတၱာ၏ အေျခခံပရိကမ္တုိ႔တြင္ ဥဇု+သူဟုဇု-စဥ္းလဲျခင္းကင္း ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိၾကမည္ကုိ အစပ်ဳိးၿပီး ယုတ္မာမႈကုိ ကုိယ္ေရာႏႈတ္ႏွင့္ပါ မျပဳ,မေျပာရ-ဟု အဆုံးသတ္အခုိင္အမာ မိန္႔ဆုိထားပါသည္။

ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူမ်ားကဲ့သုိ႔ အနႏၲစၾက၀ဠာ အနႏၲသတၱ၀ါမ်ားအေပၚ ေမတၱာမထားႏုိင္ေသာ္ ကုိယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကုိယ့္၀န္းက်င္ရွိ အျခားသူမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးကုိ ေမတၱာထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ပင္ အလြန္ေက်းဇူးမ်ားလွပါၿပီ။ လူသားအက်ဳိးကုိ ကုိယ္ႏုိင္ရာျဖင့္ ကာယကံေျမာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ၾကရပါမည္။

မဟာကပိဇာတ္

အားလုံးသိၾကသည့္ ဘုရားအေလာင္းေမ်ာက္ျဖစ္စဥ္က ဇာတ္ေတာ္ပါ။ ႏြယ္ႀကိဳးခါးခ်ည္လ်က္ သရက္ပင္၏အကုိင္းကုိ အားျပဳကုိင္ထားသည့္ ပန္းခ်ီပုံကုိငယ္စဥ္က ဖတ္စာအုပ္မွာ ေတြ႕ခဲ့ဖူးၾကေပမည္။ ဘုရားအေလာင္းသည္ တစ္ဘ၀၌ ေမ်ာက္မ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။ ကံအရွိန္အားေကာင္းေသာေၾကာင့္ တိရစၦာန္ပင္ျဖစ္ဦးေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရ၏။

ဂဂၤါျမစ္၏ အထက္ကမ္းတြင္ အခက္အရြက္တုိ႔ျဖင့္ အုံ႔မႈိင္းလ်က္ သရက္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ရွိ၏။ ထုိသရက္ပင္၏အသီးသည္ အလြန္အရသာရွိလွ၍ ဘုရားအေလာင္းေမ်ာက္ႏွင့္ ေမ်ာက္အုပ္ႀကီးက လာေရာက္စားေသာက္ ေလ့ရွိၾက၏။

ဘုရားအေလာင္းသည္ သရက္သီးတုိ႔သည္ ေျမေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ သရက္ပင္အရင္း၌လည္းေကာင္း၊ ဂဂၤါျမစ္၌လည္းေကာင္း ၾကြက်သည္ကုိေတြ႕ျမင္၍ “ဂဂၤါျမစ္ထဲသုိ႔  ေၾကြက်တဲ့သရက္သီးတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး မိမိေမ်ာက္အုပ္ေဘး သင့္ႏုိင္သည္” ကုိ စဥ္းစားမိ၍ ဂဂၤါျမစ္ေပၚ ကိုင္းညြတ္ေနေသာ အကုိင္းမွ သရက္သီးတုိ႔ကုိ ဖူးခ်ိန္ႏုခ်ိန္မွစ၍ ဖ်က္ဆီးေစျခင္းျဖင့္ လုံး၀အသီးမသီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစ၏။

သရက္ပင္သည္ မစုိက္ပ်ဳိးရဘဲ သူ႔အလုိလုိေပါက္၊ သူ႔အလုိလုိသီး၍ သယံဇာတျဖစ္၏။ ယေန႔ ေျပာဆုိေနၾကသည့္ သယံဇာတ က်ိန္စာသည္ တစ္ခ်ိန္၌ ေမ်ာက္မ်ားထံသုိ႔ ဆုိက္ဆုိက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္လာခဲ့၏။

ခါခ်ဥ္ထုပ္အတြင္း သီးေနသည့္သရက္သီးကုိ ေမ်ာက္တုိ႔မျမင္မိ၍ မွည့္ခ်ိန္တြင္ ေၾကြက်ၿပီး ဂဂၤါျမစ္ေအာက္ပိုင္း ေမ်ာပါသြား၍ ေရကစားေနေသာ ႐ွင္ဘုရင္၏ပုိက္၌ ၿငိေတာ့၏။ သရက္သီးအရသာကုိ စြဲမက္လွ၍ မင္းႏွင့္အတူ မင္းပရိသတ္တုိ႔ သရက္ပင္ကုိသိမ္းပုိက္ရန္ ဂဂၤါျမစ္အထက္သုိ႔ ဆန္တက္ၿပီး သရက္ပင္ရင္း၌ စခန္းခ်စားေသာက္လ်က္ သရက္ပင္ကုိ သိမ္းပိုက္ၾကပါသည္။

လူတုိ႔အိပ္ခ်ိန္ သန္းေခါင္ယံ၌အခါ တုိင္းလုိထင္ကာ ေမ်ာက္အုပ္ႀကီး သရက္ပင္သုိ႔ ေရာက္လာၾကၿပီး သရက္သီးစားၾက၏။ ထုိအခါ မင္း၏စစ္သည္ေတာ္တုိ႔က “မနက္ ျဖန္မုိးလင္းရင္ သရက္သီးခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ ေမ်ာက္သားဟင္း စားၾကရေတာ့မယ္” ဟု ေတြးလ်က္ ပစ္သတ္ရန္ အရန္သင့္ေလးျမားတုိ႔ျဖင့္ ခ်ိန္လ်က္ ေမ်ာက္မ်ားမေျပးႏုိင္ေအာင္ ၀ုိင္းထားလုိက္ၾက၏။ ယေန႔ေခတ္ သယံဇာတကုိ ဘယ္သူပုိင္၊ ဘယ္၀ါပုိင္ဆုိကာ အပိုင္စီးသည့္ သေဘာမ်ဳိးႏွယ္ပါ။

ေနာက္လုိက္ေမ်ာက္တုိ႔ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္ေနၾက၍ ဘုရားအေလာင္း ေမ်ာက္ေခါင္းေဆာင္က ဂဂၤါျမစ္တစ္ ဖက္ကမ္းသုိ႔ ႏြယ္ႀကိဳးျဖင့္ အသက္စြန္႔ကယ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္ကုိ သိၿပီးၾကၿပီးျဖစ္၏။ ဆန္႔က်င္ဖက္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္က ေကာက္က်စ္စြာျဖင့္ ခုန္ခ်လုိ႔ ႏွလုံးျပဳတ္မတတ္ခံရသတဲ့။ အားလုံးဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ဒုကၡထပ္ေပးသူကေတာ့ နယ္ပယ္တုိင္းမွာ ရွိေနတတ္၏။

ထုိအျခင္းအရာကုိျမင္ၿပီး တြဲေလာင္းျဖစ္ေနေသာ ေမ်ာက္ေခါင္းေဆာင္ကုိ ရွင္ဘုရင္က ျဖဳတ္ခ်ေဆးကုသေပးပါသည္။ မိမိအသက္စြန္႔ၿပီး ထုိသုိ႔ ဘာေၾကာင့္ေဆာင္ရြက္ရပါသနည္းဟု ေမးေသာ္…

“မိမိသည္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္၍ ေနာက္လုိက္တုိ႔ကုိ ေသာကကင္းေစဖုိ႔၊ ေဘးကင္းေစဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းမွာ မိမိတာ၀န္ ျဖစ္ပါတယ္။ အရွင္မင္းႀကီးလည္း မိမိကုိ သာဓကျပဳၿပီး တုိင္းသားျပည္သူတုိ႔ကုိ ၾကံညႇစ္သလုိမ်ဳိး မညႇဥ္းဆဲပါနဲ႔၊ အဂတိတရား ေလးပါးမလုိက္စားဘဲ၊ သဂၤဟ၀တၳဳေလးပါး၊ မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါး၌တည္ၿပီး မိမိအသက္ပင္ စြန္႔ရေစဦးေတာ့ တုိင္းသားျပည္သူတုိ႔ ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာနဲ႔ ေႏြရာသီမွာ အိမ္တံခါးေတြဖြင့္ သားငယ္ သမီးငယ္တုိ႔ကုိ ရင္ခြင္မွာထား ကခုန္သီဆုိ ေလႏုေအးျဖင့္ ေအးျမေစလ်က္ ကုိယ့္စီးပြားနဲ႔ ကုိယ္စိတ္ေအးခ်မ္းစြာ သုံးေဆာင္ခံစားၿပီး ႏွလုံးစိတ္၀မ္းၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ေမတၱာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါ” ဟု ေျပာဆုိၿပီး ကြယ္လြန္သြားပါသည္။

အခ်င္းခ်င္း ဒုကၡမေပးဘဲ၊ ခ်မ္းသာေစခ်င္တာ ေမတၱာဆုိတာကုိ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔မွာ သိေစခ်င္တာပါ။

August 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.