<

တရားမွ်တလြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔မေသြ (၁၀)

Photo: CNN

ေနာက္လာတဲ့ ေမာင္ပုလဲ (၁၉၉၈-၂၀၁၀) ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံကားခ်ပ္

၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ေသြးထြက္သံယို ႏွိမ္နင္းၿပီး မဆလ ကယ္တင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူကို ၿငိမ္၀ပ္ ပိျပားသြားေအာင္ ဖိႏွိပ္သည့္ န၀တစစ္အစိုးရ တက္လာသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးဥပေဒအရ တရား႐ုံး အဆင့္ဆင့္ ထူေထာင္သည္။ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးဟုဆိုကာ သယံဇာတမ်ား အေျပာင္ရွင္း၊ အကုန္ထုတ္ေရာင္း စီးပြားေရးေပၚလစီ က်င့္သံုးသည္။ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚ စီးပြားေရးေပၚလစီအရ အရွင္ေမြး ေန႔ခ်င္းႀကီး ခ႐ိုနီေခတ္ပ်က္သူေဌးမ်ား မိုးဦးက်မႈိမ်ားလို အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း ေပၚေပါက္လာသည္။

ႏုိင္ငံေရးဘက္တြင္ ပါတီစံုစနစ္ကို မလႊဲမေရွာင္သာ ခြင့္ျပဳခဲ့ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က လူထုေထာက္ခံမႈ အင္အားႀကီးမားစြာျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚ တက္ေရာက္လာသည္။ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကဲ့သို႔ ေရွ႕တန္းေရာက္ ေက်ာင္းသားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ကဲ့သို႔ အမ်ဳိးအစားသစ္၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏုိင္ရ NLD ပါတီမွ ေဒါက္တာစိန္၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (NCGUB) ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္မ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (DAB) ကဲ့သို႔ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာသည္။

ျပည္ပတြင္ ကုလသမဂၢစင္ျမင့္၌ အရွက္တကဲြ အက်ဳိးနည္းျဖစ္ရသည့္နည္းတူ ျပည္တြင္း၌လည္း ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ျပည္သူတို႔၏ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ခုခံဆန္႔က်င္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ စစ္အစိုးရအဖို႔ မ႐ွဴသာ မ႐ိႈက္သာ ျဖစ္ရသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ စစ္အစိုးရသည္ သူ၏ စစ္အာရွင္အေျခခံ အေအာက္အအံုႀကီးကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ တရားစီရင္ေရးယႏၲရားကို ဖိႏွိပ္ေရး ကိရိယာအျဖစ္ အလဲြသံုးစားျပဳ ေဆာင္ရြက္ေတာ့သည္။

ကြၽန္၀ယ္ရာ အဆစ္ပါသူမ်ားႏွင့္ င၀က္

ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ သေဘာတရားအရ တရား႐ုံး၊ ေထာင္၊ ပလိပ္ဂတ္၊ စစ္တပ္တို႔မွာ အာဏာယႏၲရားႀကီး၏ ေခြးသြားစိတ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဤငရဲေခတ္ႏွစ္ကာလအတြင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားကို န၀တလက္ပါးေစ တရား႐ုံးမ်ားက ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခဲ့သည္။ လက္မရြံ႕ပါးကြက္သားအျဖစ္ အသံုးေတာ္ခံရသည္။ သခင္အားရ ကြၽန္ပါး၀ ျပဳလုပ္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ မေရွာင္မလဲြသာ အငွားဗိုက္ျဖင့္ ဓားထိုးခံရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ တရားစီရင္ေရးက င၀က္ဘ၀ ေရာက္ၾကရသည္။ ျပည္သူတို႔၏ အမ်က္ေဒါသမွာ စီရင္ခ်က္ခ်ရသည့္ တရား႐ုံးမ်ားအေပၚ က်ေရာက္သည္။
ေထာက္လွမ္းေရးတို႔ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပသည့္အခ်ိန္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရး၏ ေစခိုင္းရာမွန္သမွ် တရားသူႀကီးမ်ားက “ဟုတ္ကဲ့ ဘတ္” ဟုဆိုကာ ျပားျပား၀ပ္ လိုက္နာၾကရသည္။ ေၾကာက္ရြံ႕လြန္းသျဖင့္ “ဟုတ္ကဲ့ အဘ” ဟုပင္ မေျပာႏုိင္ေတာ့ဘဲ “ဟုတ္ကဲ့ ဘတ္” ဟုသာ ျပာျပာသလဲ အာလုတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ “ဤ ဟုတ္ကဲ့ဘတ္” မ်ားက ယခုသမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္၏ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။

သို႔ျဖင့္ အိတ္ပိတ္တရားစီရင္ေရး ေပၚေပါက္လာသည္။ သက္ေသအေထာက္အထားက မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ ေထာက္လွမ္းေရးက လာေပးသည့္ အိတ္ပိတ္အမိန္႔အတိုင္း စီရင္ခ်က္ခ်ရသည္။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ အခ်ဳိ႕အနားျပာတရားသူႀကီးတို႔က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္ ေထာင္ခ်သည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကို အသက္၏ ႏွစ္ျပန္၊ သံုးျပန္ ေထာင္ခ်သည္။ ဇာဂနာ၊ မင္းကိုႏုိင္ စသည့္ ထင္ရွားသည့္ အတိုက္အခံမ်ားမွာ မၾကား၀ံ့မနာသာ ေထာင္ဒဏ္ (၆၅) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရသည္။ တရားေရး နယ္ပယ္တြင္ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ား၏ ဇနီးမ်ား၊ သက္ဆုိင္သူမ်ားက ေနရာေကာင္းရၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးအမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္ၿပီးလွ်င္ တာ၀န္ေက်ၿပီ ထင္ရာလုပ္ေတာ့ဟု ေျပာသည့္ အလားပင္။ ေထာက္လွမ္းေရးက တရားစီရင္ေရးကို စြက္ဖက္႐ုံမက မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားတြင္ ၀င္၍ပဲြစားလုပ္သည္။ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ “ဟုတ္ကဲ့ ဘတ္” တို႔ ေပါင္းလိုက္သည့္အခါ တရားစီရင္ေရးက ျပည္သူတို႔၏ တံေတြးခြက္တြင္ ပက္လက္ေရာ ေမွာက္လ်က္ေရာ ေမ်ာခဲ့ရပါေတာ့သည္။ အမွန္တကယ္ ဖိနပ္ျဖင့္ ေပါက္ခံသင့္သူမ်ားမွာ ထို “ဟုတ္ကဲ့ ဘတ္” တို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤငရဲေတာ္ေခတ္မ်ား၏ လူထုက်ိန္စာသည္ ေနာင္တရားသူႀကီးမ်ားအေပၚပါ က်ေရာက္ေနခဲ့ရပါၿပီ။

ယံုခ်င္ယံု မယံုခ်င္ေန ထံုးသာဓကမ်ား

(က) ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ကြၽန္ေတာ္ဒုတိယ နရသိန္ငရဲစခန္းမွ အိမ္ျပန္ေရာက္သည္။ ေနာက္ရက္ကစၿပီး တရား႐ုံးျပန္သြားသည္။ ၁၉-၉-၂၀၀၁ ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕ေနလိုင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းခံရခ်ိန္အထိ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ သူငယ္ခ်င္းေရွ႕ေန ကိုခင္ေမာင္ရင္ (ကြယ္လြန္)ႏွင့္အတူ အမႈလိုက္သည္။ ျပစ္မႈစစ္ၾကသည္။ ၿပီးေတာ့ စစ္ေၾကးေပးရမည္ဟု သူက ဆုိသည္။ “စစ္ေၾကး ဘာစစ္ေၾကးလဲဗ်” ကြၽန္ေတာ္မၾကားဖူးသျဖင့္ ေမးမိသည္။ အမႈစစ္ေပးသည့္အတြက္ တရားသူႀကီး ၁၀,၀၀၀၊ ဥပေဒအရာရွိ ၁၀,၀၀၀ ပါတဲ့ ခင္ဗ်ား။

အဆိုပါ႐ုံးတြင္ပင္ တစ္မႈၾကံဳရသည္။ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ပါ ဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္သည့္ကိစၥ။ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးက ေငြက်ပ္သိန္း ၂၀ ဘဏ္သို႔ သြားသြင္းသည္။ ပိုက္ဆံထုပ္ကို ဆိုင္ကယ္ေရွ႕ျခင္းထဲ ထည့္ထားသည္။ အလစ္တြင္ သူခိုးက ေငြထုပ္ဆဲြေျပးသည္။ ၀ိုင္းေအာ္သျဖင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္က ျပည္သူမ်ား၀ိုင္းဖမ္းရာ အလစ္သုတ္သူအား ေငြထုပ္ႏွင့္တကြ ဖမ္းမိသည္။ သို႔ျဖင့္ အမႈမွာ မႏၲေလးခ်မ္းေအးသာစံ တရား႐ုံးသို႔ ေရာက္လာသည္။ သက္ေသခံေငြသိန္း ၂၀ ကို ျပန္ထုတ္ေတာ့ တရားသူႀကီး၊ ေရွ႕ဖက္စာေရး၊ ဘိလစ္၊ ဥပေဒ႐ုံး စသည္တို႔ကို ပူေဇာ္ရသျဖင့္ ေငြ ၁၀ သိန္းေက်ာ္ ကုန္သြားသည္။ ၀န္ထမ္းမေလးမွာ “ဒါ ကြၽန္မပိုင္တဲ့ ေငြမဟုတ္ဘူး” ဟုဆိုကာ ႐ုံးေရွ႕တြင္ ခ်ဳံးပဲြခ် ထုိင္ငိုရွာပါသည္။ အဆုိပါ႐ုံးတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ – ၄၂၀ အရ တရားစဲြသည့္အမႈတြင္ တရားခံကို မလဲြမေသြ အာမခံေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အာမခံေပးသည့္အတြက္ဟုဆိုကာ ေငြက်ပ္တစ္သိန္း ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ရျပန္ပါသည္။

(ခ) ဤအမႈကေတာ့ ေအာက္႐ုံးအဆင့္မ်ားတြင္မဟုတ္။ တရား႐ုံးခ်ဳပ္အဆင့္တြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေထာင္က ထြက္လာေတာ့ အထဲတြင္ အတူေနရသည့္ လူငယ္ေရွ႕ေနတစ္ဦးက တရားမမႈလာအပ္သည္။ သူက ကြၽန္ေတာ့္အရင္ ေထာင္ကလြတ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အမႈမွာ ႐ုံးအဆင့္ဆင့္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ႐ုံမက အထူးအယူခံတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ထားသည့္အမႈ ျဖစ္သည္။ စီရင္ခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္ၾကည့္တာ့ ကြၽန္ေတာ္ မ်က္လံုးေတြ ျပာလာၿပီး ဆံပင္ေတြတစ္ေခ်ာင္းစီ ေထာင္ထလာေအာင္ အံ့ၾသမိသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ပိုက္က်ဳံးအရပ္၌ ၿမိဳ႕မ်က္ႏွာဖံုး သစ္စက္သူေဌးႀကီးတစ္ဦး ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ထိုသူေဌးႀကီးကြယ္လြန္ေတာ့ အေမြဆိုင္ ၂၂ ဦး က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ သံုးဦးက က်န္ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို တရားဘက္ျပဳ၍ အေမြမႈစြဲဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ တရား႐ုံးမ်ား၏ စီရင္ခ်က္မွာ အံ့ၾသေလာက္ပါသည္။ အေမြဆိုင္ ၂၂ ဦးအနက္မွ ႏွစ္ဦးက အေမြဆုိင္ေျမ ႏွစ္ကြက္ကို မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရာင္းစားထားသည္။ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္က ထိုေရာင္းစားထားသည့္ ေျမႏွစ္ကြက္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုေရာင္းစားသူႏွစ္ဦးတို႔က က်န္အေမြဆုိင္မ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္လက္ရွိ (Adverse Possession) ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကာလစည္းကမ္းသတ္ စတင္ေရတြက္ရမည္ဆိုၿပီး ထိုေျမႏွစ္ကြက္သာမက က်န္မခြဲရေသးသည့္ အေမြပစၥည္းမ်ားအတြက္ပါ ကာလစည္းကမ္းသတ္ ေက်ာ္လြန္ၿပီဆိုၿပီး အမႈတစ္ခုလုံးကို ပလပ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒပညာကို သာမန္သိရွိလွ်င္ပင္ အဆံုးအျဖတ္ျပဳႏုိင္သည့္ အခ်က္ကို အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ေရာင္းစားခဲ့သူ ႏွစ္ဦးမွာ က်န္အေမြဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လက္ရွိထားခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ ဆန္႔က်င္လက္ရွိျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤအေျခအေနတြင္ ေရာင္းၿပီးသား ေျမကြက္ႏွစ္ကြက္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ က်န္အေမြဆုိင္ပစၥည္းတစ္ခုလံုးအေပၚ အမႈကို ပလပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သူ႕အမႈကို ကြၽန္ေတာ္နားလည္သမွ် ျပင္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕ေနလုိင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းခံရသျဖင့္ အမႈကို ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့။ ႐ႈံးခဲ့သည့္ အမႈတြင္ တရားလိုလုပ္ခဲ့သူမ်ားကိုဖယ္ၿပီး တရားလိုအသစ္ထည့္ တရားစြဲဆိုသည္။ ေရာင္းစားၿပီးသား ေျမႏွစ္ကြက္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ (က) အေမြပစၥည္းစာရင္းတြင္ မထည့္ေတာ့ဘဲ အဆိုလႊာတင္သြင္း တရားစြဲဆိုသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတုိင္း မႏၲေလးတုိင္းတရား႐ုံးက မီးေသဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ အမႈကို ပလပ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ အယူခံတက္ေတာ့မွ ထိုစဥ္က တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးသက္ထြန္းက မီးေသျခင္းမရွိဟုဆိုကာ အယူခံကို ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ ဤအမႈက ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပေနသည္မွာ ဆင္ျခင္တံုတရား (Discretion) ထက္ လက္ရဲဇက္ရဲႏုိင္မႈက အားႀကီးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

(ဂ) ဤအမႈမွာလည္း မန္းေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အမႈျဖစ္ပါသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕လယ္ေကာင္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ဥပသကာ အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦးက ၎ပိုင္ တုိက္မ်ားအား မႏၲေလးၿမိဳ႕လယ္ရွိ အလြန္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၿပီး ၾသဇာတိကၠမႀကီးသည့္ တ႐ုတ္ေရႊဆိုင္သူေဌးႀကီးတစ္ဦးထံ တန္ဖိုးသင့္ေရာင္းခ်သည္။ တ႐ုတ္သူေဌးႀကီးက စရန္ေငြေပးေခ်ၿပီးေသာ္လည္း ေငြအေျပမေခ်။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပသကာအမ်ဳိးသမီးႀကီးက မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဆုေတာင္းအလြန္ျပည့္သည္ဟု နာမည္ႀကီးေသာ တန္ခုိးႀကီးဘုရားတစ္ဆူ ၏ ေဂါပကအဖြဲ႕ကို ေရစက္သြန္းခ် လွဴဒါန္းသည္။ ထို႔ေနာက္မွ တ႐ုတ္သူေဌးႀကီးက အလွဴရွင္အား ရာဇ၀တ္ေၾကာင္း၊ တရားမေၾကာင္းအရ တရားစြဲေတာ့သည္။ အလွဴ႕ဒါယိကာမႀကီး ကြယ္လြန္သြားသျဖင့္ ၎၏မ်ဳိးဆက္တို႔ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည္။ မူလတရားမႀကီးအမႈတြင္ ထုိစဥ္က မႏၲေလးတုိင္းတရားသူႀကီး ဦးခင္ထြန္းက ေရစက္သြန္းခ် လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္၍ ပဋိညာဥ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည့္ အေျခအေန ေပၚေပါက္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း အလွဴ႕ဒါယိကာမႀကီးက စရန္ေငြ ႏွစ္ဆေပးေလ်ာ္ေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္သည့္အျပင္ လူသာဓုေခၚ နတ္သာဓုေခၚ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အထက္႐ုံးအဆင့္ဆင့္၌မူကား မူလစီရင္ခ်က္ႏွင့္ ဒီဂရီကို ေျပာင္းျပန္လွန္ခဲ့ၾကသည္။

ပိုဆိုးသည့္အခ်က္မွာ အဆိုပါ ေက်ာင္းအစ္မႀကီးပိုင္သည့္ တုိက္တာမ်ားတြင္ အေဆာက္အအံုပ်က္စီးက မိမိေငြျဖင့္ အေဆာက္အအုံသစ္ ေဆာက္လုပ္၍ ေျမငွားခြင့္ရရွိထားသူမ်ား ရွိသည္။ ထိုသူမ်ားက မိမိတို႔သည္ တရားႏုိင္၏ အိမ္ငွားျဖစ္ေၾကာင္း တရားစြဲဆိုၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တ႐ုတ္သူေဌးႀကီးက အခ်င္းျဖစ္ အေဆာက္အအံုတို႔ကို စည္ပင္သာယာတြင္ ဒဏ္ေဆာင္ၿပီး ညတြင္းခ်င္း ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္သည္။ အျငင္းပြားပစၥည္း မရွိေတာ့ဟုဆိုကာ အိမ္ငွားမ်ား အမႈ႐ႈံးၾကရေတာ့သည္။

ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေထာင္

ဤကဲ့သုိ႔ ထံုးသာဓကမ်ား ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ေထာင့္တစ္ညႏွင့္လည္း ၿပီးမည္မဟုတ္။ ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသုံးေထာင္ ျဖစ္ေခ်မည္။ အလြန္ထင္ရွားသည့္ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ကိစၥမ်ားကို အျမည္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သရဲေမြးသည့္ ေအာက္လမ္းဆရာ ၾကာေတာ့ ကိုယ့္လူကိုယ္မႏုိင္ေတာ့။ အလြန္႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္သည့္ ကိစၥမ်ားက တစ္ေန႔တျခား စုပံုလာသည္။ ကာတြန္းတစ္ခုတြင္ တရား႐ုံး၀င္းထဲ၌ လူတစ္ဦးက တုိင္ကို မွီလုိက္ရာ တုိင္က “ကိုႀကီး လက္ဖက္ရည္ဖိုးေလး” ဟု ေတာင္းသည့္ ျပကြက္ပါသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ အဆိုပါ ၁၉၈၈-၂၀၁၀ ကာလတြင္ တရားစီရင္ေရးမွမဟုတ္ပါ။ ေနရာတုိင္း က႑တုိင္း စာရိတၱပ်က္စီးၿပီး အဂတိတရားက မိုးေမွာင္က် ဖံုးလႊမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ လူအမ်ားႏွင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ဆက္ဆံရသျဖင့္ တရား႐ုံးက ထိပ္ဆုံးမွ ရင္စည္းခံေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

August 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.