<

ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူ၍ ရွစ္ေလးလံုးမွာ ေဆြးေႏြးၾက

၈၈၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ ၊ ၈ စကၠန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံေရွ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္။(ဓာတ္ပုံ – ၾကည္ႏုိင္)

ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုသမိုင္းသည္ ျပည္သူ႔သမိုင္း၊ ျပည္သူ႔လိႈင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ခရီးရွည္က အခုမွ အစနိဒါန္းသာ ရွိေနေသးသည္။ ခရီးက မွန္းထားသည္ထက္ ရွည္ေကာင္းရွည္ႏိုင္ၿပီး မွန္းဆထားသည္ထက္ ၾကမ္းေကာင္း ၾကမ္းဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ စသည့္ ဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္မွသာ ပိုခရီးတြင္၊ ပိုခရီးေပါက္မည္မွာ ဧကန္မုခ် ျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္တြင္ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ ေက်ာသားရင္သား မခြဲမျခား ေဆြးေႏြး အျမင္ဖလွယ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ခရီးပိုတြင္ဖို႔ က်ားကန္ေပးႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ရွစ္ေလးလံုး လူထုဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလံုး လူထုဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလံုး လူထု ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး မတိုင္မီ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ဇြန္လ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမွ အစျပဳခဲ့သည့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္အလြန္ တကၠသိုလ္ ပရ၀ဏ္မ်ားအတြင္းက တစ္ေက်ာင္း တစ္ဂါထာ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေျပာင္းအလဲကို အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ၿပိဳင္တူတြန္းခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားပင္ ျဖစ္သည္။

ရွစ္ေလးလံုး လူထု ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေရး အႏွစ္သာရရွိရွိ က်င္းပႏိုင္ရန္ စိုင္းျပင္းလ်က္ရွိၿပီး လတ္တေလာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အားသာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စုစည္းလ်က္ စာတမ္းတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးကိုလည္း ဦးတည္ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရွစ္ေလးလံုး လူထု ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းတို႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို စုစည္းၿပီး ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္လ်က္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိက ေခါင္းစဥ္မ်ားကလည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီေရး ႏွစ္ ၃၀ ခရီး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆိုသည့္ အဓိက ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး၊ အျမင္ဖလွယ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အဓိက ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ထိထိမိမိ၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြး၊ အျမင္သေဘာထား ဖလွယ္ႏိုင္ေရးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း လက္စသတ္ႏိုင္ပါ့မလား ဟုလည္း စိုးရိမ္မိသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ ပံုစံဒီဇုိင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ကလည္း အကၡရာက်မည္ ျဖစ္သည္။ ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ က်ယ္၀န္းလြန္းသည့္အေလ်ာက္ အဓိက ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးမည့္ အခ်က္မ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ရန္ အေရးႀကီးမည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီေရး ႏွစ္ ၃၀ ခရီးဟု ဆိုလွ်င္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုး လူထု ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအလြန္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားညီလာခံ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းမ်ား၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လံု) အထိ လႊမ္းျခံဳ၊ အက်ဳံး၀င္ေနသည္ကို မ်က္ျခည္ မျပတ္သင့္ေပ။

ျပန္လည္ သံုးသပ္၊ ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ နည္းတူ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အုတ္ျမစ္ ခိုင္မာ အားေကာင္းေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ဒီမိုကေရစီ အသိအျမင္မ်ား ျဖန္႔ၾကက္လာႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေခါင္းခ်င္း႐ိုက္၊ အျမင္ဖလွယ္၊ ေဆြးေႏြး၊ ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးမည္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၃၀ ခရီးႏွင့္ လက္ငင္းႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအေပၚ ေက်ာသားရင္သား မခြဲမျခား အရွိကို အရွိအတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ႏိုင္မွသာ လာမည့္ ဒီမိုကေရစီေရွ႕ခရီးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ အသက္၀င္၊ လက္ေတြ႕က်မည္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ကလည္း လက္ငင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းတြင္ ေသာ့ခ်က္ စိန္ေခၚမႈႀကီး တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္တို႔ သည္ ယေန႔တိုင္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေခါင္းစဥ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) အက်ပ္အတည္းႏွင့္လည္း သိသာျမင္သာ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္းကို ခ်ဥ္းကပ္ အေျဖရွာႏိုင္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႐ုပ္လံုး မေပၚႏိုင္သေရြ႕ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးသည္လည္း ေလထဲတြင္ ေဆာက္သည့္ တိုက္အိမ္ျဖစ္ေနလိမ့္ဦးမည္ဟု သံုးသပ္သံမ်ား ၾကားေနရသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာႏွင့္လည္း ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေခါင္းစဥ္ႀကီးဟုလည္း ဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လံု) ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အင္စီေအ) တို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္း၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စိန္ေခၚခ်က္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ခ်ဥ္းကပ္၊ ဆန္းစစ္၊ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္၊ ပိုမိုေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္သည့္ နည္းနာ၊ ဗ်ဴဟာ၊ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး၊ ဆန္းစစ္၊ အေျဖထုတ္ႏိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးမည္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအေရး ဦးတည္သည့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ထိပ္သီးႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ရန္ အလြန္အမင္း လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း မျဖစ္မေန ထုတ္ေဖာ္၊ တိုက္တြန္းသင့္သည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ကလည္း သားစဥ္ေျမးဆက္ ေရရွည္ သတိႀကီးႀကီးထားရမည့္ စိန္ေခၚခ်က္ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္ လြတ္လပ္ၿပီးေခတ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ မည္သို႔မည္ပံု ေျခကုပ္ယူလာသည္ကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ဆန္းစစ္ ေလ့လာႏိုင္ေလေလ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးေႏွာက္စားရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ အလုပ္ျဖစ္ေလ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ပညာရွင္ဆန္ဆန္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာ သံုးသပ္ႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ ေရွ႕ခရီး၏ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ အေျဖရွာရာတြင္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ အက်ဳိးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဆင္ျခင္မိသည္။ အရပ္ဘက္- စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း တစ္ပါတည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ဖို႔ ေသာ့ခ်က္က်ေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေဆာ္ၾသလိုပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ ခိုင္မာအားေကာင္းမွသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အပါအ၀င္ အာဏာရွင္စနစ္မ်ား၊ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ ႏိုင္ငံေရးပံုစံမ်ားကို တားဆီးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္မွသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ဆီ ဦးတည္မည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းထက္ လူပုဂၢိဳလ္အေပၚ အေျချပဳလြန္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိုးကြယ္မႈမ်ား လြန္းမည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အေျပာသက္သက္၊ ႐ုပ္ျပသက္သက္၊ စာေျခာက္႐ုပ္ သက္သက္ ျဖစ္လိမ့္မည္ကို အေလးအနက္ စဥ္းစားသင့္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး လူထုဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကာလ ေျပာစရာမ်ား၊ ေဆြးေႏြးစရာမ်ား၊ အျမင္ဖလွယ္စရာမ်ားက တနင့္တပိုးႀကီး က်န္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ခရီးရွည္တစ္ေလွ်ာက္ ဆန္ရင္းနာနာဖြပ္ထံုး ႏွလံုးမူလ်က္ ေဆြးေႏြးၾက၊ အျမင္ဖလွယ္ၾက၊ အၾကံေပးၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အာဏာရပါတီတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုထိန္းေက်ာင္း၊ ပိုမိုအၾကံျပဳ တိုက္တြန္းႏိုင္မည္ဆိုပါက ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူရာ ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာသင့္ေျပာထိုက္၊ အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းသင့္၊ တိုက္တြန္းထိုက္သည္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနမည္၊ တုဏွိဘာေ၀ေနေနမည္ဆိုလွ်င္ ေရနစ္သူ ၀ါးကူထိုးရာ ေရာက္ႏိုင္သည္ကို ပညာရွိထံုး ႏွလံုးမူလ်က္ ဆင္ျခင္သင့္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

August 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.