<

လမ္းဖယ္ျခင္းအႏုပညာ

နံနက္မိုးလင္းၿပီ။ နံနက္မိုးလင္း အိပ္ရာထသည္ႏွင့္ ယေန႔ အလုပ္သြားမည္ဟု ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက စဥ္းစားသည္။ ေက်ာင္းသြားရမည္ဟု ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေတြးသည္။ အကယ္စင္စစ္ လူတစ္ဦး အသက္ရွင္ေနျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းေနရေသာ ခရီးတစ္ခုကို သြားေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခရီးတစ္ခုကို သြားေနသေရြ႕ လမ္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျဖတ္သန္းရမည့္ လမ္းမ်ားသည္ ေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္သကဲ့သို႔ အခက္အခဲ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခက္အခဲ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို မိမိက ေက်ာ္လႊားရသကဲ့သို႔ အျခားသူမ်ား၏ လမ္းမ်ားကိုလည္း မိမိက ပိတ္ဆို႔ထားမိတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ပိတ္ဆို႔ထားမိေသာ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ လမ္းမ်ားကိုေကာင္းစြာ လမ္းဖယ္ေပးတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ မပိတ္ဆို႔မိေအာင္ ဆင္ျခင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ရွင္သန္ေနၾကေသာ လူအမ်ားစုသည္ လူတစ္ဦး၏ အေျခခံက်င့္၀တ္ျဖစ္ေသာ အျခားသူ၏လမ္းကို မပိတ္ဆို႔ရဟူေသာ သေဘာတရားကို ေကာင္းစြာ နားလည္လက္ခံ က်င့္သုံးၾကျခင္း မရွိၾကပါ။ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္၏ကားကို မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္ ေရွ႕လမ္းေဘးတြင္ ထိုးရပ္လိုက္ေသာအခါ ေဘးတြင္ ကားဆိုင္ကယ္တစ္စီးမွ် ရပ္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။ ကားကိုရပ္ထားခဲ့ၿပီး ဆိုင္ထဲ၀င္ မုန္႔၀ယ္၍ ျပန္ထြက္လာေသာအခါမွ ကားေရွ႕တြင္ ဆိုင္ကယ္ႏွစ္စီး ကားေနာက္တြင္ ဆိုင္ကယ္တစ္စီး ကားႏွင့္ ေျခာက္လက္မပင္မကြာေသာ အေနအထားႏွင့္ ရပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။

ကားကိုထြက္ႏိုင္ရန္ ကားေနာက္တြင္ ကပ္လ်က္ရပ္ထားေသာ ဆိုင္ကယ္ကို ေရႊ႕ေပးရန္ မုန္႔ဟင္းခါးသည္ကို အကူအညီ ေတာင္းမိသည္။ မုန္႔ဟင္းခါးသည္က အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ “ဘယ္သူ႔ဆိုင္ကယ္လဲ၊ ကားထြက္ဖို႔ နည္းနည္းေရႊ႕ေပးပါ” ဟု ဆိုင္ထဲက လူမ်ားကုိေျပာသည္။ ဆိုင္ကယ္ပိုင္ရွင္က ဆိုင္ထဲတြင္ ရွိေနပါသည္။ ဆိုင္ကယ္ဖယ္ခိုင္းသံကို ၾကားေသာအခါ “ေရွ႕ကေန ထြက္ေပါ့” ဟု ေျပာသည္။ ဆိုင္ရွင္က “ေရွ႕မွာလည္း ဆိုင္ကယ္ေတြပိတ္ေနတာ ဘယ္လိုထြက္မလဲ” ဟု ထပ္ေျပာသည္။ “အဲဒါဆို ေရွ႕က ဆိုင္ကယ္ေတြ ဖယ္ခိုင္းလိုက္ေပါ့” ဟု ထိုင္ရာက မထ ျပန္ေျပာသည္။ ဘယ္သူ႔မွ ဂ႐ုမစိုက္ဟူေသာ ပုံစံျဖင့္။

လူတစ္ဦး၏ အေျခခံက်င့္၀တ္ျဖစ္ေသာ အမ်ားပိုင္ေသာလမ္းတြင္ အျခားလူမ်ားကို လမ္းမပိတ္ရ။ ပိတ္ဆို႔မိလွ်င္လည္း ဖယ္ေပးရမည္ဟူေသာ သေဘာတရားကို သိဟန္မတူ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ လမ္းဖယ္ေပးျခင္း အႏုပညာကို နားမလည္ေသာ လူမ်ား မ်ားျပားလွပါသည္။

ေဆး႐ုံတက္ေနေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို ၾကည့္ရန္ ေဆး႐ုံသို႔ ညေနေစာင္းတစ္ခုတြင္ ေရာက္သည္။ ေဆး႐ုံသို႔၀င္ေသာ ၀င္ေပါက္တြင္ တစ္ဘက္၌ ဆိုင္ကယ္ Taxi တစ္စီးက ေက်ာက္ခ်ရပ္ထားသည္။ ၀င္ေပါက္အလယ္၌ မိန္းကေလးႏွစ္ဦးက ဆိုင္ကယ္တစ္စီးႏွင့္ ရပ္ေနသည္။ ကားကို ၀င္ရန္ ၀င္ေပါက္ကို ေခါင္းတည္လိုက္ေသာအခါ မိန္းကေလးႏွစ္ဦး၏ ဆိုင္ကယ္က ေဘးသို႔ နည္းနည္းေရႊ႕ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ကားက ၀င္မရ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကားကိုရပ္၍ ေစာင့္သည္။ ဆိုင္ကယ္ Taxi သမားက လွည့္မၾကည့္သလို မိန္းကေလးႏွစ္ဦးကလည္း ဆိုင္ကယ္ေပၚခြရင္း ဖုန္းပြတ္ေနၾကသည္။ ကားမွန္ကိုခ်ၿပီး လမ္းဖယ္ေပးရန္ေျပာသည့္အခါ ဆိုင္ကယ္ Taxi ေမာင္းသမားက မိန္းကေလးႏွစ္ဦးကို လွမ္း၍ “ဖယ္ေပးလိုက္ေလ” ဟု ေျပာသည္။ မိန္းကေလးႏွစ္ဦးက မဖယ္ခ်င္ဖယ္ခ်င္ပုံျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ကိုေဘးသို႔ ေရႊ႕သြားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ကိုယ့္ပိုင္နက္ဟု ယူဆေသာ ေနရာတြင္ ဗိုလ္လုပ္ေနရာ ယူထားတတ္ေသာ လမ္းမဖယ္ျခင္း အႏုပညာသည္မ်ား ေပါလွပါသည္။

လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ကားေမာင္းေနစဥ္ ၀ီစီမႈတ္သံႏွင့္ ကားေခါင္မိုးေပၚမွ အခ်က္ျပ မီးသံတို႔ေၾကာင့္ ေမာင္းလက္စကားကို လမ္းေဘးသို႔ဆြဲခ်ၿပီး ရပ္လိုက္ရသည္။ လမ္းမေပၚ ေမာင္းေနၾကေသာ ကားဆိုင္ကယ္မ်ားအားလုံးလည္း လမ္းေဘးေရာက္ကုန္ၾကသည္။ ျဖတ္သြားေသာကားတန္း၏ လမ္းဖယ္ခိုင္းျခင္း အႏုပညာမွာ မညက္ေညာလွပါ။ ပိုမိုယဥ္ေက်း လိမ္မာညက္ေညာေသာ လမ္းဖယ္ခိုင္းျခင္း အႏုပညာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းသည္ ေကာင္းစြာသင္ယူရန္ လိုသည္ဟု ထင္မိပါသည္။

အေ၀းေျပးကားလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ခပ္စုတ္စုတ္ ကုန္တင္ကားတစ္စီး ေမာင္းေနသည္။ ဒ႐ိုင္ဘာကလည္း ခပ္စုတ္စုတ္လူ ျဖစ္ဟန္တူသည္။ သူ၏ေနာက္မွ အိမ္စီး ဆလြန္းကားတစ္စီးသည္ ေက်ာ္တက္ရန္ လမ္းေတာင္းသည္။ ကုန္တင္ကားက ဖယ္မေပး။ အရွိန္တင္ေမာင္းသည္။ ကားကို ဘယ္ညာ ရမ္းခါ၍ ေမာင္းသည္။ အိမ္စီး ဆလြန္းကား ေက်ာ္သြား၍ ဘာမွ် နစ္နာစရာမရွိေသာ္လည္း ကုန္တင္ကားက အေက်ာ္မခံ။ လမ္းကို ပိတ္ထားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကိုယ့္အတြက္လည္း အက်ဳိးမရွိသည့္အျပင္ အျခားသူအတြက္ အက်ဳိးယုတ္ေစေသာ ကိစၥမ်ဳိးကို ၿမိန္ေရရွက္ေရ ေရြးခ်ယ္လုပ္တတ္ေသာသူ မ်ားလွပါသည္။ လမ္းဖယ္ျခင္း အႏုပညာကား သူတို႔ႏွင့္ ေ၀းကြာလြန္းေပစြ။

ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမေပၚတြင္ ေထာ္လာဂ်ီတစ္စီး ေမာင္းေနသည္။ လမ္းေပၚရွိ ကားမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ယာဥ္ေၾကာ မွန္ မွား မစဥ္းစား။ ေမာင္းခ်င္သလို ေမာင္းသည္။ လမ္းကို လုေမာင္းသည္။ မေက်နပ္လွ်င္ တိုက္သြား။ ေရွာင္မေပးလွ်င္ ၀င္တိုက္မည္ဟူေသာ ပုံစံျဖင့္ ေမာင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ လမ္းမွန္အတိုင္း ေမာင္းေနေသာ ကားဆိုင္ကယ္မ်ားက ေရွာင္ေမာင္းရသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ လမ္းလုျခင္း အႏုပညာႏွင့္ ညစ္စုတ္စုတ္လူမ်ား မ်ားလွပါသည္။

အလယ္တန္းေက်ာင္းသူသမီးကို ေက်ာင္းသို႔ ကားျဖင့္ လိုက္ပို႔သည္။ ကားကို ေက်ာင္းေပါက္အနီးတြင္ လမ္းေဘးသို႔ ကပ္ရပ္ေပးလိုက္သည္။ သမီး ကားေပၚက ဆင္းၿပီးလွ်င္ ကားကို ေမာင္းထြက္မည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေမာင္းထြက္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္၏ ကားေနာက္တြင္ တန္းစီထားေသာ ကားက ၀င္ရပ္မည္။ ထို ကားေပၚမွ ေက်ာင္းသား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသူဆင္းမည္။ ၿပီးလွ်င္ ျပန္ထြက္မည္။ အရာအားလုံးသည္ စနစ္တက်ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ ကားရပ္လိုက္ၿပီး သမီးကို ကားေပၚမွဆင္းရန္ ေျပာလိုက္ေသာအခါ သမီးသည္ သူ၏ ေက်ာပိုးအိတ္ကို ယူ၍လြယ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ လက္ဆြဲျခင္းကိုယူ၍ ကားခုံေပၚမွ ထီး၊ စာအုပ္၊ မုန္႔ထုပ္မ်ားကို တစ္ခုစီ ေကာက္ထည့္သည္။ အေတာ္ၾကာသည္အထိ ကားေပၚက မဆင္းႏိုင္ေသး။ ကြၽန္ေတာ္၏ကားေနာက္မွ ကားမ်ား လမ္းမေပၚတြင္ ကန္႔လန္႔ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္၏ကားသည္ လမ္းပိတ္ထားမိၿပီျဖစ္သည္။ သမီး ကားေပၚက ဆင္းၿပီးေနာက္ ကားကို ေမာင္းထြက္လာခဲ့သည္။ ညေန သမီး ေက်ာင္းဆင္းလွ်င္ သမီးကို လမ္းဖယ္ျခင္း အႏုပညာအေၾကာင္း သင္ေပးရမည္။ သမီးသည္ လမ္းဖယ္ျခင္း အႏုပညာကို ေကာင္းစြာ နားလည္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လူတို႔သည္ အသက္ရွင္ေနသေရြ႕ ေန႔စဥ္ ခရီးသြားေနၾကရသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးသည္ ေကာင္းမြန္စြာ ေရြ႕လ်ားေနႏိုင္ရန္ လမ္းမ်ား မပိတ္ဆို႔ရန္လိုသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ထိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ လူအမ်ားစုသည္ လမ္းဖယ္ျခင္းအႏုပညာကို ေကာင္းစြာနားလည္ က်င့္သုံးတတ္ေသာ လူယဥ္ေက်းမ်ားျဖစ္ရန္ မလြဲမေသြ လိုအပ္ပါသည္။ သင္သည္လည္း လမ္းဖယ္ျခင္းအႏုပညာကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္က်င့္သုံးတတ္သူ ျဖစ္ပါ၏လား။ သင္ပါ၀င္ေသာ သင္၏လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ယဥ္ေက်းတိုးတက္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရန္ လမ္းဖယ္ျခင္းအႏုပညာကို ယခုစတင္၍ က်င့္သုံးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

July 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.