<

အျပာေရာင္ ကက္ဆက္ကေလး

ကြၽန္ေတာ့္မွာ ကက္ဆက္တစ္လံုး ရိွခ့ဲဖူးပါသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ေလးငါးႏွစ္ခန္႔က ကက္ဆက္တစ္လံုး ကြၽန္ေတာ့္မွာ ရိွခ့ဲဖူးပါသည္။ အိမ္ႏွင့္အေ၀းႀကီးက ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္တစ္ဦး၏ ေက်ာင္းသည္ ကက္ဆက္တစ္လံုးျဖစ္ၿပီး အေဖာ္ေကာင္းလည္းျဖစ္၏။ ကြၽန္ေတာ့္ ကက္ဆက္ကေလး၏အေရာင္က အျပာေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ အျပာေရာင္ ကက္ဆက္ကေလးကို အလုပ္ထဲက အစ္ကိုတစ္ဦးထံမွ  ေပါေခ်ာင္ေကာင္းႏွင့္ ၀ယ္ယူခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းကို မမွတ္မိေတာ့ေသာ္လည္း အရွည္ ၁၀ လက္မခန္႔ႏွင့္ အျမင့္ ေျခာက္လက္မခန္႔ရိွသည့္ ကက္ဆက္ကေလး ျဖစ္ပါသည္။ တံဆိပ္မ်ား ပ်က္ေနသျဖင့္ အမ်ဳိးအစားကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္မသိပါ။ ကက္ဆက္ ကေလးသည္ သူ႔လက္ထဲမွာကတည္းကပင္ ဖြတ္ဖြတ္ေၾကေန၍ ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာလည္း မၾကာခဏ ပ်က္တတ္၏။

မၾကာခဏ ပ်က္ေလ့ရိွသည့္အတြက္လည္း ကက္ဆက္ကေလး၏ ပ်က္ေလ့ရိွသည့္ အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္သိေနပါေတာ့သည္။ ပန္ကာႀကိဳးလဲျခင္း၊ ဟက္ေဆးျခင္း၊ ခဲဂေဟတို႔ျခင္း စသည္တို႔မွာ ကြၽန္ေတာ္ မၾကာခဏ ကုသေပးရသည့္ ကက္ဆက္ကေလး၏ နာဖ်ားမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ခဲဂေဟေဂါက္ ငွားမရသည့္အခါမ်ားတြင္ ဖေယာင္းစက္မ်ားခ်ကာ ကက္ဆက္ကေလး ဖြင့္၍ရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ ႀကိဳးစားပါသည္။ ကက္ဆက္ကေလးသည္ ေန႔လယ္မ်ား၌ အသံ မ်ားစြာမက်ယ္ေသာ္လည္း ညမ်ား၌ အသံက်ယ္တတ္၍ ညပိုင္းတြင္ အသံကို ေလွ်ာ့ၿပီး ဖြင့္ရသည္။ ကက္ဆက္ကေလးက ခဏခဏပ်က္၍ နတ္အရစ္အထိုင္မ်ား ျပဳန္းသြားၿပီးေနာက္ သားေရကြင္းႏွင့္သာ ပတ္ထားရေတာ့သည္။ ညအိပ္ၿပီဆိုလွ်င္ ျခင္ေထာင္ထဲသို႔ယူၿပီး ဖြင့္လ်က္ အိပ္တတ္၍ နံနက္မိုးလင္းလွ်င္ ကက္ဆက္ကေလးမွာ ေခါင္းရင္း၌တစ္ျခမ္း ေျခရင္း၌တစ္ျခမ္း ျဖစ္ေနတတ္၏။

ယခုကဲ့သုိ႔ စီဒီမ်ား၊ ဗြီစီဒီမ်ား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ မရိွေသးသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္၍ ကြၽန္ေတာ့္ကက္ဆက္ကေလးကို ကြၽန္ေတာ္လြန္စြာ ျမတ္ႏိုးပါသည္။ ကက္ဆက္ကေလးသည္ ကြၽန္ေတာ့္ည၏ အေဖာ္မြန္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေယာက္တည္းေနရျခင္း၏ ေျဖဆည္ရာ ကမၻာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကက္ဆက္ကေလးထဲက စိုင္းထီးဆိုင္သီခ်င္းမ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ဆံုးမစာမ်ားျဖစ္ၿပီး ခြန္အားေပးေသာ ေဆး၀ါးမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲသားအေတြးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္၏ဘ၀ကို ကြၽန္ေတာ္ ႏွစ္သိမ့္ခ့ဲသည္။ တာေ၀းသမားသီခ်င္းျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ကြၽန္ေတာ္ ခြန္အားေပးခ့ဲသည္။ ပလက္ေဖာင္းမင္းသား၊ အ႐ိုင္းဂီတာ၊ ႂကြက္၊ ျခင္၊ ယင္န႔ဲ လူေတြအေၾကာင္း၊ ဒီထက္ပုိၿပီး မတတ္ႏိုင္ဘူး၊ တ႐ုတ္တန္းေစ်းက အျဖစ္အပ်က္ေလး၊ အညာကို ျပန္ခ်င္တယ္၊ ခ်ယ္ရီပင္ေအာက္ ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္ေတြ႕တ့ဲအထိ အစရွိေသာ သီခ်င္းမ်ားကို ႐ူးသြပ္စြာ ကြၽန္ေတာ္ ခံစားရသည္။ သီခ်င္းမ်ားအား ကြၽန္ေတာ့္ဘ၀၏ လမ္းျပအျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္ခ့ဲသည္။ စိုင္းထီးဆိုင္၏ ထြက္သမွ် စီးရီးတိုင္းကို ၀ယ္နားေထာင္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ စိုင္းခမ္းလိတ္၏ အေရးအသားမ်ားကို လြန္စြာေလးစားခ့ဲရသည္။ စိုင္းထီးဆိုင္၏ သီဆိုမႈကို တိမ္းညြတ္ယစ္မူးခ့ဲရသည္။

စိုင္းထီးဆိုင္ ထြက္သမွ်အေခြတိုင္း ကြၽန္ေတာ္၀ယ္ပါသည္။ မူရင္းေခြေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ရန္ကုန္လူေလးက ျပန္ကူးထားသည့္ ၅၀၀ တန္ တိပ္ေခြမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းေခြဆိုင္မ်ားမွာလည္း စိုင္းထီးဆိုင္ေခြမ်ား အျပည့္အစံု မရိွပါ။ စိုင္းထီးဆိုင္ေခြမ်ားတြင္ ပါလာတတ္သည့္ ေစာသိမ္း၀င္း၊ ဆြန္က်ဲအို၊ စိုင္းခမ္းသီစသည့္ အဆိုေတာ္မ်ား၏ သီခ်င္းမ်ားကိုလည္း ႀကိဳက္ခ့ဲရ၏။ စိုင္းထီးဆိုင္မွေန၍ ကြၽန္ေတာ့္ ကက္ဆက္ကေလးထဲကို ေလးျဖဴေရာက္လာခ့ဲသည္။ ထြက္ေပါက္၊ ကမၻာႀကီးက လံုးၿပီး၀ိုင္းေနေတာ့၊ ရင္ဆိုင္မယ္ စသည့္သီခ်င္းမ်ားမွစ၍ အေတာင္ပံတစ္စံုရဲ႕ စြမ္းအား၊ ခဏေလးမ်ားအထိ ေလးျဖဴအေခြမ်ားလည္း ၀ယ္စုျဖစ္ခ့ဲသည္။

လႊမ္းမိုး၊ ခိုင္ထူး၊ ဘိုျဖဴ၊ အယ္ေနာင္း၊ မ်ဳိးႀကီး၊ အငဲ၊ ဗစ္တာခင္ညိဳ၊ ခင္၀မ္း၊ မဒီ၊ အႏိုင္၊ စိုးပိုင္၊ ထူးအိမ္သင္ ကြၽန္ေတာ့္ကက္ ဆက္ကေလးထဲက သီခ်င္းသံမ်ား ကြၽန္ေတာ့္အိပ္ရာေဘးမွာ တိပ္ေခြမ်ား အပံုလိုက္။ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ကိုအျပန္ ကက္ဆက္ေခြမ်ား အမ်ားႀကီးကို ပုဆိုးႏွင့္ထုပ္ၿပီး ရထားေပၚ သယ္လာခ့ဲသည္။ ရထားေပၚက ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕သည္ ကြၽန္ေတာ့္ကို မသကၤာသည့္ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေမးပါသည္။ အက်ိဳးအေၾကာင္း ရွင္းျပေတာ့မွ ႐ႈပ္ပြေအာင္ ေမႊေႏွာက္ၿပီး ျပန္ထြက္သြားၾကသည္။

အိမ္က တီဗီြႏွင့္ ဗြီစီဒီစက္မ်ား ၀ယ္လိုက္ေတာ့ အ႐ုပ္ေကာ အသံပါ ခံစားရသည့္ဘက္ကို ကြၽန္ေတာ္ ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေမ့ေလ်ာ့ေနခ့ဲသည့္ ကက္ဆက္ကေလးကို ညီေတာ္ေမာင္က လက္စေဖ်ာက္ ကလိလိုက္သည္လား၊ အိမ္၌ အစုတ္မ်ား မထားေကာင္းဘူးဟူသည့္ ေဗဒင္ေၾကာင့္ပင္လား ကြၽန္ေတာ္ေသခ်ာမမွတ္မိေတာ့ေသာ္လည္း ကက္ဆက္ကေလး မရိွေတာ့သည္ကေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ အ႐ုပ္ႏွင့္အသံကို တြဲဖက္ၾကည့္ရသည့္အခါ သီခ်င္းစာသားအမွားမ်ား မၾကာခဏ စာတန္းထိုးပါလာေလ့ရိွသည္ကို စိတ္ပ်က္ရသည္။ သီခ်င္းႏွင့္ ဘာမွ်မသက္ဆိုင္သည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ကြက္မ်ားကို စိတ္ပ်က္ရသည္။ ကက္ဆက္ကေလးႏွင့္ နားေထာင္တုန္းက အရသာကို မရသကဲ့သို႔ ခံစားလာရခ်ိန္မွာ ကက္ဆက္ကေလး ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာ မရိွေတာ့ပါ။ ကက္ဆက္တိပ္ေခြမ်ားသည္ ဖုန္မ်ားႏွင့္ ညစ္ေပေနၾကၿပီး တိပ္သားမ်ားမွာ ကပ္ကုန္ၾကသည္။ အေမက “ကက္ဆက္ေခတ္မွ မဟုတ္ေတာ့တာ ပစ္လိုက္ေတာ့” ဟု ေျပာေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္ လႊင့္မပစ္ရက္ပါ။

အိမ္လြမ္းနာျဖင့္ ငိုခ့ဲဖူးသည့္ ေတးသြားမ်ား၊ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ သံပတ္တင္းႏိုင္ခ့ဲသည့္ ေတးသြားမ်ား၊ ၾကည္ႏူးရျခင္း၊ ၀မ္းနည္းရျခင္းမ်ား ျပည့္သိပ္ေနသည့္ တိပ္ေခြမ်ားက ကြၽန္ေတာ့္အမွတ္တရမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကေလးတစ္စင္႐ိုက္ကာ တိပ္ေခြမ်ားကို သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ၿပီး စီထားျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ အိမ္ျပန္ေရာက္သည့္ ကာလတစ္ခုက် ကက္ဆက္ကေလးတစ္လံုး ျပန္၀ယ္ဦးမည္။ ကက္ဆက္ေရာင္းသည့္ ဆိုင္ရိွ မရိွေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ မသိေသးပါ။ ထိုအခါ ၀ယ္မည့္ ကက္ဆက္ကေလး၏ အေရာင္မွာ အျပာေရာင္ ကေလးသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကက္ဆက္ ေရာင္းသည့္ဆိုင္၌ အျပာေရာင္ကက္ဆက္ ရိွ မရိွကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္ ေသခ်ာမသိေသးပါ။ ကက္ဆက္အျပာေလး ၀ယ္၍ရခဲ့သည့္တိုင္ အိမ္ကတိပ္ေခြမ်ားက ဖြင့္၍ ရပါဦးမည္လား။ စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ အိမ္က တိပ္ေခြကေလးမ်ားကို ယခု စာေရးေနရင္း လြမ္းေနမိပါသည္။

July 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.