<

မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီး စီမံကိန္းေတြက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘာေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္မလဲ

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ စက္မႈဇုန္၀န္းက်င္ကို ေတြ႕ရစဥ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီး၀န္းက်င္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ စီမံကိန္းေတြ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕စီမံကိန္းေတြက အရင္အစုိးရလက္ထက္က ခ်ထားခဲ့ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာေတြရွိသလုိ အရင္အစုိးရက ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာ စီမံကိန္းေတြကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ ျပန္လည္စိစစ္တဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ထားတဲ့စံႏႈန္းကုိ ေက်ာ္လြန္ေနတာေၾကာင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနရတာ၊ ရပ္ဆုိင္းထားရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ အပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အရင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အစုိးရလက္ထက္က ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါတယ္။

စီမံကိန္းေတြကုိ ခ်ထားေပးခဲ့စဥ္က ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ခ်ထားေပးခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့သလုိ လက္သိပ္ထုိးပုံစံနဲ႔ ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြ (ဥပမာ အစုိးရသစ္မတက္ခင္ လပုိင္းအလုိ) အမ်ားအျပား ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ စုံစမ္းရရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ သိရပါတယ္။

ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမ်ားစြာနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈေတြၾကားထဲက လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ ေဒသအနာဂတ္အတြက္ အလားအလာ ေကာင္းမြန္လာႏုိင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြစတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ တုိင္းေဒသႀကီးအက်ဳိးစီးပြား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ထြန္းေစလာႏုိင္မလဲဆုိတာ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္သြားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

NLD အစုိးရလက္ထက္မွာ စီမံကိန္းေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ ခ်ထားေပးၿပီးၿပီလဲ။

ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လအတြင္းက က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညီမင္းဟန္က “မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ” ေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေမးျမန္းတဲ့ေမးခြန္းကုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမတ္သူက “မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳထားခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိသာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္းမွာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားက လာေရာက္ေလ့လာေနသည့္ အဆင့္သာရွိေနေသးေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မည္သည့္စီမံကိန္းကုိမွ သေဘာတူညီမႈ ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးပါေၾကာင္း” ကုိ ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

တုိင္းေဒသႀကီး စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးရဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖဆုိသြားတဲ့အေျဖကုိ သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ စီမံကိန္းအသစ္ေတြကုိ ထပ္မံခ်ထားေပးတာမ်ဳိး မျပဳလုပ္ေသးဘဲ အရင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးရဲျမင့္လက္ထက္မွာ ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိသာ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ရပါတယ္။ လက္ရွိ NLD အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ အရင္အစုိးရလက္ထက္က ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီ အလုိက္ျပန္လည္ သုံးသပ္တာ၊ စစ္ေဆးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က အစုိးရသစ္တက္ခါစကာလမွာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့တာက အရင္အစုိးရဆင္းခါနီးရက္ပုိင္း အလုိမွာပဲ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ စီမံကိန္းေတြကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ခ်ထားေပးခဲ့တာ စိစစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရတယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကုိ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာေတြကုိ သြားေရာက္စစ္ေဆးတာ၊ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းေစခဲ့တာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။

စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖဆုိသြားသလုိ NLD အစုိးရ လက္ထက္မွာ စီမံကိန္းေတြကုိ အသစ္ခ်ထားေပးတာ မေတြ႕ရေသးေပမယ့္ အရင္အစုိးရလက္ထက္ကပြင့္ လင္းျမင္သာမႈအားနည္းစြာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ အရင္အစုိးရဆင္းခါနီး လပုိင္းအလုိနဲ႔ ရက္ပုိင္းအလုိမွာ ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့စီမံကိန္း အခ်ဳိ႕ကုိေတာ့ စိစစ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီး လုပ္ငန္းဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕မွာဆုိရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြနဲ႔ ၿငိစြန္းေနတဲ့ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ ေ၀ဖန္မႈေတြလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၊ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၁ မွာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္ေစဘဲ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီး အႀကီးဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အမရပူရၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီးမွာ လက္ရွိအစုိးရက စိစစ္ၿပီး ဆက္လက္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းေတြထဲက မၾကာေသးခင္ကမွ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အမရပူရၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းကလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ အမရပူရၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းဟာ အရင္အစုိးရလက္ထက္မွာပဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ NLD အစုိးရလက္ထက္မွာ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ NLD အစုိးရတက္လာခ်ိန္မွာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ စီမံကိန္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳေပးလုိက္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အခမ္းအနားတစ္ခုမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ဒီစီမံကိန္းဟာ အရင္အစုိးရနဲ႔ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တဲ့ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသံေတြကေတာ့ မ်ဳိးစုံထြက္ေနတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အရင္အစုိးရနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ေနာင္အစုိးရတာ၀န္ပါ။ ဒါေပမဲ့ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ နည္းနဲ႔လမ္းနဲ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ ညီရပါမယ္။ ဒီဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းကုိ ေသခ်ာစိစစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕ကြင္းဆင္းၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဘယ္ေလာက္ထိခုိက္ႏုိင္မလဲဆုိတာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာရွိတာက အစုိးရအေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္သူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရပါတယ္။ မဆက္ဆံလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒါကုိပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလုိ႔ရွိရင္ အစုိးရဟာ ခ႐ုိနီေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတယ္။ ခ႐ုိနီေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတာပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမလုပ္ဘဲ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး တုိးတက္မလဲ” လုိ႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က အမရပူရၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း အပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းက စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ေျပာဆုိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမရပူရ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတည္ေနရာဟာ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းကေလးကြၽန္းေက်းရြာ အနီးမွာရွိတဲ့ ေျမဧက ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေပၚမွာ ကနဦးမတည္ေငြအေနနဲ႔ ေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၅၀၀ အသုံးျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီက MBCCD(Mandalay Business Capital City Development) ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေမာင္၀ိတ္က ကုမၸဏီဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းထဲမွာ ဟုိတယ္ဇုန္၊ စီးပြားေရးဇုန္၊ ကုန္တင္သေဘၤာေတြ ဆိုက္ကပ္ႏုိင္မယ့္ ဆိပ္ကမ္း၊ ပညာေရးဇုန္ (ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း အပါအ၀င္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ား)၊ ေဆး႐ုံ၊ မီးသတ္၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၊ လူေနအိမ္ရာ စတဲ့ ဇုန္ခုနစ္ခုကုိ အပုိင္း (၇) ပုိင္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကာလကုိ ၁၀ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားတယ္လုိ႔ အမရပူရၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံက သတင္းမီဒီယာေတြကုိ ေျပာဆုိထားပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ စီမံကိန္းဧရိယာထဲက ေျမဧက ၄၀ ကုိသာ ေျမယာျပဳျပင္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမဧက ၄၀ ေပၚမွာပဲ ကနဦး စီမံခ်က္အေနနဲ႔ လူေနအေဆာက္အအံု၊ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းေတြ၊ စီပြားေရးဇုန္ေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အမရပူရၿမဳိ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းဟာ အရင္အစုိးရလက္ထက္က ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကနဦးကာလမွာ ေ၀ဖန္မႈေတြ ကန္႔ကြက္မႈေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါေသးတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ျမစ္ေရတက္ေလ့ရွိတဲ့ ေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာတစ္ခုအေပၚမွ ာ ေျမဖုိ႔ၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကမ္းၿပိဳမႈေတြ၊ ျမစ္ေရတက္ခ်ိန္ကာလမွာ ေရႀကီးမႈဒဏ္ေတြ ပုိမုိခံစားလာႏုိင္ဖြယ္ ရွိတာေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႈပ္ရွားေနသူေတြက ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္းဧရိယာဟာ ေျမဧက ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနတာေၾကာင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့မယ္ဆုိပါက ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕ ေရလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲလာတာ၊ ကမ္းၿပဳိမႈေတြ၊ ျမစ္ေရႀကီးမႈဒဏ္ေတြစတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္လာရမွာကုိ ေဒသခံေတြၾကားမွာ စုိးရိမ္မႈေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။

“စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕က ေဒသခံေတြရဲ႕ သေဘာထား ေကာက္ခံခဲ့လားဆုိေတာ့ ေကာက္ခံခဲ့တယ္ဗ်။ ဘယ္လုိေကာက္ခံခဲ့လဲဆုိေတာ့ အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ စီမံကိန္းကုိ ကန္႔ကြက္မယ့္သူေတြ ေခၚမလာခဲ့နဲ႔ ေထာက္ခံေပးမယ့္သူေတြပဲ ေခၚလာခဲ့ပါဆုိတာ ၾကားရတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သေဘာမတူလုိ႔ မသြားခဲ့ဘူး။ ဒီစီမံကိန္းႀကီးေၾကာင့္ ျမစ္ေရႀကီးမႈဒဏ္ ပုိၿပီးခံစားလာရမွာနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္သြားမွာ စုိးရိမ္ေနၾကတယ္” လုိ႔ အမရပူရေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သူၾကံဳေတြ႕ခဲ့တာကုိ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အမရပူရၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ စုိးရိမ္မႈေတြ ရွိေနေပမယ့္ စီမံကိန္းဘက္ကေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ စစ္တမ္းေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာကပညာရွင္ေတြ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ သုေတသန စာတမ္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အစုိးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ စီမံကိန္းဘက္က သိရပါတယ္။ တစ္ေန႔တျခားလူဦးေရ ထူထပ္လာတဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေတြ၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ အစရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္လာတာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ စီမံကိန္းေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ သက္ဆုိင္ရာေဒသအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိေစႏုိင္မယ့္ စီမံကိန္းေတြျဖစ္လာဖုိ႔က အဓိကအေၾကာင္းအရာ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစဖုိ႔ကလည္း အေရးႀကီးျပန္ပါတယ္။ အရင္အစုိးရလက္ထက္က စီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္စဥ္ သာဓကေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဟုိတယ္ဇုန္စီမံကိန္း၊ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းစတဲ့ စီမံကိန္းအသံ ဟစ္ျပၿပီး ေျမယာေတြကုိ ေစ်းကစားသြားခဲ့တာေၾကာင့္ ဥပမာ ေျမတစ္ဧက ၁၀ သိန္းခန္႔ ရွိေနတဲ့ေျမယာေတြက က်ပ္သိန္း ရာဂဏန္းေက်ာ္ထိ ေရာက္သြားတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စီမံကိန္းကေတာ့ ေလထဲမွာေျပာၿပီးေလထဲမွာပဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီမံကိန္းေတြဟာ ေဒသအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးျပဳေစမယ့္ စီမံကိန္းေတြျဖစ္လာဖုိ႔က အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ အမရပူရၿမဳိ႕ျပစီမံကိန္းဟာ ေဒသအတြက္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ျပရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အတုိင္းအတာအထိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ၊ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးျပဳလာႏုိင္၊ မလာႏုိင္ဆုိတာ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“အမရပူရၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဟာ သယံဇာတေတြ ထုတ္ယူသြားမယ့္လုပ္ငန္းေတြလုိ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အေဆာက္အအုံေတြ၊ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြဟာ သယံဇာတေတြလုိ ဘယ္လုိမွသယ္ယူသြားလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒီေျမဒီေဒသမွာပဲ တည္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ စကားနည္းနည္းေျပာၿပီး ေျမျပင္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ လုပ္ငန္းေတြကုိ အျမန္ဆုံးနဲ႔ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ” လုိ႔ အမရပူရၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိထားတဲ့ MBCCD ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေမာင္၀ိတ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သပ္ၿပီး ေ၀ဖန္ေျပာဆုိေနမႈေတြကုိ တံု႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ဆဲ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

ေတာင္သမန္အင္းထိပ္က ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္း

ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္းဟာ အရင္အစုိးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြထဲက တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္း စတင္ကတည္းက ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈေတြနဲ႔အတူ ပြဲဦးထြက္လာခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္မွာေတာ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ မလုိက္နာတဲ့အတြက္ စီမံကိန္းကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းခုိင္းတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္းဟာ ေတာင္သမန္အင္းအေရွ႕ဘက္၊ ဦးပိန္တံတားေတာင္ဘက္အနီး၊ အင္းေျမေပၚမွာေျမဖုိ႔ၿပီး တည္ေဆာက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ေျမဧက ၂၀၀ ေက်ာ္ေပၚမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေနတာျဖစ္ၿပီး ကနဦးစီမံကိန္းအပုိင္း (၁) မွာ ဟုိတယ္၊ လူေနဆုိင္ခန္း၊ အေရာင္းျပခန္းေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းကုိ အပုိင္းေလးပုိင္းခြဲၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္အစုိးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္းဟာ ေျမဧက ၁၀၀ ၀န္းက်င္ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့အစုိးရလက္ထက္အတြင္းမွာပဲ ဂရန္ရရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ကုမၸဏီဘက္က ေျပာဆုိထားပါတယ္။ လက္ရွိ NLD အစုိးရတက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ စီမံကိန္းဟာ ခြင့္ျပဳခ်က္ထက္ အေဆာက္အဦးေတြကုိ ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ထားတာ၊ ဦးပိန္တံတားနားအထိ ေျမဖုိ႔ၿပီးလမ္းေဖာက္လုပ္တာ စတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္လာတာေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထဲမွာပဲ အစုိးရအဖြဲ႕က စီမံကိန္းကုိ စစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ဖုိ႔ ယာယီရပ္ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြကုိ ျပန္ဖ်က္ခုိင္းၿပီး ဦးပိန္တံတားအနီးေျမဖုိ႔ လမ္းေဖာက္ေနတာကုိလည္း ဖယ္ရွားခုိင္းခဲ့ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာဌာနအလုိက္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး စီမံကိန္းကုိ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စီမံကိန္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိေသးတဲ့အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိဖုိ႔တင္ျပထားတယ္လုိ႔ စီမံကိန္းဘက္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆုိထားပါတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ၊ မရွိဆုိတာ ကုမၸဏီဘက္ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလုိ႔ မရေသးပါဘူး။

“ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္းက တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳထားတာပါ။ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္းပဲ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာက္အအုံေတြကလဲ ျမန္မာမႈဟန္ပန္အတုိင္းပဲ လုပ္ေဆာင္ရမွျဖစ္သလုိ အျမင့္ေပက ေပ ၄၀ ထက္ေက်ာ္လုိ႔မရဘူး။ အင္းရဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ တံတားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြကုိ ထိခုိက္လုိ႔မရပါဘူး” လုိ႔ ေတာင္သမန္သစၥာ စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၊ သစ္ေတာ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးသစ္က စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္သမန္သစၥာ ကုမၸဏီကေန ဦးပိန္တံတားေတာင္ဘက္ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္းေျမဖုိ႔ၿပီး တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ေတာင္သမန္ေက်းလက္ အပန္းေျဖစီမံကိန္းဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ NLD အစုိးရရဲ႕ ျပန္လည္စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ စီမံကိန္းဟာ နာမည္ေက်ာ္ ေတာင္သမန္အင္းနဲ႔ ဦးပိန္တံတား၊ စီမံကိန္းအေရွ႕ဘက္က ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရား အစရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြၾကားမွာ တည္ေဆာက္ေနတဲ့စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအေနနဲ႔ တြက္ခ်က္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အလြန္ပဲ အခ်က္အခ်ာေနရာေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြနဲ႔ ျပန္လည္တြက္ခ်က္ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ စီမံကိန္းဘက္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြက အမ်ားႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း ေျမဖုိ႔ၿပီး စီမံကိန္းကုိ တည္ေဆာက္ေနတာ၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ဦးပိန္တံတားနဲ႔ နီးကပ္ေနတာ၊ အင္းအတြင္းေျမဖုိ႔ၿပီး စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ထားတာေၾကာင့္ မုိးရာသီကာလမွာ ေတာင္သမန္အင္းပတ္၀န္းက်င္မွာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြ ပုိမုိျဖစ္ပြားလာတာစတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈပုိင္းဆုိင္ရာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈေတြ ရွိလာႏုိင္တာေၾကာင့္ စီမံကိန္းအေပၚ အမရပူရေဒသခံေတြ အပါအ၀င္ ေတာင္သမန္အင္းနဲ႔ ဦးပိန္တံတားရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖုိးေတြကုိ တန္ဖုိးထားေလးစားၾကသူေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားေနသူေတြက စုိးရိမ္မႈေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။ စီမံကိန္းစတင္ကတည္းက သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ မလုိက္နာခဲ့တာေၾကာင့္ စီမံကိန္းကုိ ေခတၱရပ္ဆုိင္းခုိင္းရတဲ့အထိ ျဖစ္ပြားထားတဲ့ သက္ေသသာဓကေတြ ရွိထားတာေၾကာင့္ စီမံကိန္းအေပၚပုိၿပီးေတာ့ စုိးရိမ္မႈေတြ ရွိေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္းဟာ ေတာင္သမန္အင္းအေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာမလဲ၊ ဦးပိန္တံတားကုိ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာႏုိင္မလဲ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစမလဲ၊ ေဒသအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အက်ဳိးျပဳႏုိင္မလဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္းရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈက မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ၄/၂၀၁၇၊ အပုိဒ္ ၃၁ အရ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ ဧရိယာထဲမွာပဲ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ ေပ ၅၀ ရွိတဲ့ အေဆာက္အအုံက အရင္အစုိးရလက္ထက္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တာပါ။ အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ ေပ ၄၀ ထက္မေက်ာ္ရဘူးလုိ႔ ညႊန္ၾကားထားတဲ့အတြက္ ေက်ာ္ေနတဲ့ အေဆာက္အအုံေတြကုိ ျပန္ဖ်က္သြားမွာပါ။ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာ စီမံကိန္းကုိပိတ္ၿပီး အဖြဲ႕ေပါင္းစုံပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႕နဲ႔ စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ရွစ္လေက်ာ္ ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့တာက ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမဂရန္ကေတာ့ အရင္အစုိးရလက္ထက္မွာပဲ ဧကေပါင္း ၉၉ ဧကေက်ာ္ ေျမဂရန္ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စီမံကိန္းကုိ အြန္လုိင္းေတြေပၚမွာ ေ၀ဖန္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကုိ အျပဳသေဘာနဲ႔ ေ၀ဖန္မႈေတြ ေထာက္ျပမႈေတြကုိ လက္ခံပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာ ေတာင္သမန္အင္းနဲ႔ ဦးပိန္တံတား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္တယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ့္တုိ႔ကုိ ႀကဳိက္သလုိ အေရးယူ အျပစ္ေပးပါ။ အဲဒီလုိထိခုိက္တယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီမံကိန္းရဲ႕ စီးပြားေရးကုိပါ လာၿပီးေတာ့ထိခုိက္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ အင္းနဲ႔ တံတားကုိ မထိခုိက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ” လုိ႔ ေတာင္သမန္သစၥာ စီမံကိန္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးထြန္း၀င္းေနာင္က စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုမွာ သတင္းမီဒီယာေတြကေနတစ္ဆင့္ တံု႔ျပန္ေျပာၾကားထားပါတယ္။

မႏၱေလးၿမဳိ႕အနီးက စီမံကိန္းေတြ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ

မႏၲေလးၿမဳိ႕အနီးက စီမံကိန္းေတြ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းက စီမံကိန္းေတြဟာ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အဓိကအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အျပည့္အ၀ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြရွိေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေဒသအပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအတြက္ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြန္ဘ႑ာေငြေတြ ဆုံး႐ႈံးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အသုံးျပဳမယ့္ ေငြေၾကးဟာလည္း ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈေတြ၊ ေငြျဖဴေငြမည္းျပႆနာ၊ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ အစရွိတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။

မႏၲေလးအနီး၀န္းက်င္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးၿမဳိ႕အနီး၀န္းက်င္မွာဆုိရင္ ဒု႒၀တီျမစ္နဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္တုိ႔ ျမစ္ႏွစ္စင္းဆုံရာမွာ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ စက္သုံးဆီဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း၊ အမရပူရၿမဳိ႕ျပဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္း၊ ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္း၊ မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္ လမ္းသစ္စီမံကိန္း၊ စက္႐ုံစီမံကိန္း၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းအစရွိတဲ့ စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒု႒၀တီျမစ္နဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံေနရာမွာ တည္ေဆာက္သြားမယ့္ စက္သုံးဆီဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းဟာ ဆီကန္တစ္ကန္မွာ ဆီဂါလန္ႏွစ္သန္းဆံ့ၿပီး ဆီကန္ေပါင္း ၃၂ ကန္ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းဟာ ျမစ္ႏွစ္စင္းဆုံတဲ့ ေနရာမွာတည္ရွိေနတာ၊ အင္း၀ၿမဳိ႕ေဟာင္းနဲ႔ အလြန္နီးကပ္ေနတာ၊ ကမ္းၿပဳိမႈအႏၲရာယ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္လာရႏုိင္တာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ႏုိင္တာစတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ စီမံကိန္းကုိ အလုံးစုံ ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းမရွိေသးဘဲ စိစစ္စစ္ေဆးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္လမ္းသစ္ျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းကုိလည္း အစုိးရအဖြဲ႕က စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ လမ္းေဖာက္လုပ္ရာမွာ ကြၽန္းပင္အပါအ၀င္ အပင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ခုတ္လွဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာလည္း အရင္အစုိးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာဆုိရင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးေတြ ရွိပါတယ္။ ျမင္းၿခံခ႐ုိင္အတြင္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿမဳိ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္စီမံကိန္းတုိ႔လုိ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာလည္း အရင္အစုိးရလက္ထက္က စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေဒသခံေတာင္သူေတြရဲ႕ ယာေျမေတြကုိ ၀ယ္ယူထားၿပီး ေျမယာျပဳျပင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံေတြ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က မတၱရာၿမဳိ႕နယ္အတြင္းမွာ တည္ေဆာက္လည္ပတ္ေနတဲ့ တစ္ရက္ကုိ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀ က် ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး အယ္လ္ဖာဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ စီမံကိန္းကုိ ေဒသခံေတြက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္တယ္ဆုိၿပီး ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ စက္႐ုံဟာ ေက်းရြာႏွစ္ရြာအနီးမွာတည္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ကုန္ပစၥည္း အခ်ဳိ႕ကုိ ထုတ္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာလည္း ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာလည္း ဆက္လက္ခြင့္ျပဳေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စက္႐ုံစီမံကိန္းအနီးက ေဒသခံေတြဟာ စီမံကိန္းကုိကန္႔ကြက္ေနၾကၿပီး ေထာက္ခံတဲ့ေဒသခံအခ်ဳိ႕လည္း ရွိေနၾကပါတယ္။ ေဒသခံေက်းရြာသားေတြကေတာ့ စက္႐ုံဟာ ေက်းရြာအနီးမွာ တည္ေဆာက္လည္ပတ္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာစြမ္းအင္ရဲ႕ အႏၲရာယ္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕အနီး၀န္းက်င္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြအားလုံးဟာ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာ ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ယခင္အစုိးရအဖြဲ႕နဲ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အသစ္မရွိေသးဘူးလုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕က ေျပာဆုိထားပါတယ္။ NLD အစုိးရသစ္တက္လာခ်ိန္မွာ အရင္အစုိးရက ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြ အားလုံးနီးပါလုိလုိ ျပန္လည္စိစစ္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕စီမံကိန္းေတြက လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရပ္ဆုိင္းထားရဆဲျဖစ္သလုိ အခ်ဳိ႕စီမံကိန္းေတြကေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကပါတယ္။

အရင္အစုိးရအဖြဲ႕က ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိ NLD အစုိးရလက္ထက္မွာ ျပန္လည္စိစစ္ခဲ့တာက သဘာ၀က်တယ္လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆုိ အရင္အစုိးရလက္ထက္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြ အေျမာက္အျမား ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ႕အစုိးရလက္ထက္မွာ စီမံကိန္းေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ စိစစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာစီမံကိန္းေတြဟာ ယခင္ကလုပ္ေဆာင္မယ့္ပုံစံနဲ႔ ေျပာင္းျပန္အသြင္ေျပာင္းသြားခဲ့တာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အရင္အစုိးရက ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းဆုိေပမဲ့ လက္ရွိအစုိးရမွာလည္း တာ၀န္အျပည့္အ၀ ရွိပါတယ္။ သူ႔ေၾကာင့္ဆုိၿပီး လက္ညႇိဳးထုိးျပေနမယ့္အစား ျပည္သူ႔မဲနဲ႔အစုိးရအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြ သေဘာမက်တဲ့၊ သေဘာမတူတဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိေတာ့ ျပည္သူ႔အစုိးရအေနနဲ႔ ေဒသအတြက္၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးမရွိဘူးဆုိရင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ ထပ္တူက်တဲ့အစုိးရျဖစ္မွာပါ။ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မယ့္၊ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ကလည္း မိမိကုိယ္က်ဳိးထက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကုိ အဓိကဦးစားေပးၿပီး မိမိအက်ဳိးကုိ တရားမွ်တစြာ ရယူခံစားသင့္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ မႏၲေလးၿမဳိ႕အနီး ၀န္းက်င္မွာေတာ့ အစုိးရခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာစီမံကိန္းေတြဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ပုိင္းဆုိင္ရာစတဲ့ ေ၀ဖန္အျငင္းပြားဖြယ္ရာေတြ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စုိးရိမ္စိတ္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနရတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ရွိေနဆဲပါ။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ ေဒသဖြ႕ံၿဖဳိးေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ အနည္းဆုံး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကုိ ထိခုိက္ႏုိင္မႈမရွိတာ စတဲ့ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္တာ အမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ေျပာင္းျပန္အခ်ဳိးက်ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့အစုိးရေတြရဲ႕ တာ၀န္၊ သက္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူေတြရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ေဒသ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအတြက္ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီမံကိန္းေတြဟာ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္သြားရမယ့္ အေျခအေနမွာ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

June 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.