<

ကုန္သြယ္မႈ၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမႈ (၃၄)

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ၾကမည့္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီးတြင္ ဧၿပီလ တတိယပတ္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ကိုေရႊသိန္း-ျမ၀တီ)

စာေရးသူအေနနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းေတြ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေစတာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔မွာ ဒီတစ္ပတ္ေရးဖို႔ စိတ္ကူးရလာတာက ႏိုင္ငံကဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတဲ့အတြက္ လူေတြကပါ ကုန္သြယ္မႈ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြ ျဖစ္လာရတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈမွာထုတ္ကုန္ (Export Product) နဲ႔ သြင္းကုန္ (Import Product) ေတြလို႔ဆိုရာမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ မိမိႏိုင္ငံက ထုတ္ကုန္ေတြ (ထုတ္ကုန္ေတြလို႔ ဆိုရာမွာ တန္ဖိုးေပါင္းထည့္ ထုတ္ကုန္ေတြျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္) ကို ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္အတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါမွ ၀င္ေငြေတြ ေကာင္းမြန္လာၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုကို အက်ဳိးရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္သြယ္မႈရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြမွာ Tangible Product လို႔ ေခၚတဲ့ ျမင္သာမႈရွိၿပီး လက္နဲ႔ကိုင္တြယ္ႏိုင္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ Intangible Product လို႔ေခၚတဲ့ မျမင္ႏိုင္သလို လက္နဲ႔ကိုင္တြယ္ၾကည့္လို႔ မရႏိုင္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဟိုယခင္ကေတာ့ လက္နဲ႔ကိုင္တြယ္ၾကည့္လို႔မရတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို သိမ္းဆည္းထားလို႔မရေပမယ့္ ဒီကေန႔လို နည္းပညာ ျမင့္မားလာတဲ့ ေခတ္ကာလမွာေတာ့ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ေစၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၁ ရာစုမွာ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လူသားရင္းျမစ္ေတြကလည္း ထုတ္ကုန္ေတြ ျဖစ္လာၾကၿပီး Honiara Trafficking လို႔ ေခၚတဲ့ လူသားကုန္သြယ္မႈေတြပါ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ လူသားကုန္သြယ္မႈေတြမွာ လူေတြနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ လိင္ကုန္သြယ္မႈေတြပါ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြမွာ ၾကားခံျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးသူေတြနည္းတူ လူသားေတြကိုလည္း ၾကားခံ ကုန္သြယ္သူေတြပါ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးသူေတြကလည္း ေငြေၾကးအားျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ရရွိၾကတဲ့အတြက္ ဥပေဒကို အေလးမထားေတာ့ဘဲ Sex Trafficking လို႔ေခၚတဲ့ လိင္ကုန္ကူးတာေတြလည္း ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံလို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံမွာေသာ္မွ လူကုန္ကူးတဲ့လုပ္ငန္းေတြ ရွိေနတာကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဌာနကို တိုင္ၾကားတဲ့ အမႈေပါင္း ၇၆၂၁ မႈရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ Trafficking is Agent (TIAM) လို႔ေခၚတဲ့ လူကုန္ကူးမႈကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္း ေဖာ္ထုတ္ေပးတဲ့အဖြဲ႕ကေန လူကုန္ကူးတာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေနတာကို ဖတ္ရပါတယ္။ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် သတင္းစာေတြမွာ ၿမိဳ႕ျပယိုယြင္းလာမႈေတြ၊ မညီမွ်မႈေတြ၊ အလွအပ၊ စားသံုးမႈေတြ၊ စစ္ပြဲေတြ၊ AIDS လို႔ေခၚတဲ့ ခုခံအားက်ဆင္းတဲ့ေရာဂါ စတာေတြ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ပါတယ္။

အတိတ္ကို အျပစ္အေနနဲ႔ဆိုတာ မဟုတ္ေပမယ့္ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ဖို႔က အတိတ္ကာလမွာ လြဲမွားတဲ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လူမွန္ေနရာမွန္ မျဖစ္မႈေတြကေန ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ဘ၀၀မ္းေရးအတြက္ တရား၀င္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ေရာ တရားမ၀င္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ပါ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို ၾကားလူေတြနဲ႔ ၾကားခံလုပ္ေဆာင္မႈေတြကေန လူကုန္ကူးမႈ၊ အဲဒီကေန လိင္ကုန္ကူးမႈ (Sex Trafficking) လုပ္ငန္းေတြပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ထြန္းလာေစခဲ့တယ္။

အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ တရား၀င္စာရင္းအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဧၿပီလအထိ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ၆၃၀၀၀ ဦး ထြက္ခြာသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တရားမ၀င္နည္းလမ္းနဲ႔ ထြက္ခြာအလုပ္လုပ္သူဦးေရကေတာ့ မသိႏိုင္ပါ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈအရ ႏိုင္ငံျခားကို ထြက္ခြာအလုပ္လုပ္သူဦးေရက ၁၄၅၁၆၁ ဦး ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အတိတ္ကာလႏိုင္ငံရပ္ျခားထြက္ခြာ အလုပ္လုပ္သူေတြက တရားမ၀င္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေခတ္ပိုင္းမွာေတာ့ MoU နဲ႔ ထြက္ခြာလုပ္ကိုင္တဲ့ စာရင္းေတြ တိတိက်က် ထြက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ MoU ကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး လူကုန္ကူးတာေတြလည္း ရွိလာတယ္လို႔ဆိုတယ္။ လူေတြကို ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္ေနသူက ကုိယ္က်ဳိးရွာသမားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ခိုင္မာမႈမရွိတဲ့ အတြက္ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ေနရပ္ျပန္လာရသူေတြမ်ားသလို အခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း လိင္ကြၽန္အျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားကို ေရာင္းခ်ခံရသူေတြလည္း ရွိလာေနပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးသတင္းအရ လူေတြကိုသာ ထုတ္ကုန္အျဖစ္ ေရာင္းေနတာမဟုတ္ဘဲ တိရစၦာန္ေတြပါ ေရာင္းလာတာၾကားေနရတယ္။ ကုန္သြယ္မႈမွာ အဓိကကေတာ့ ကုန္ၾကမ္းအေနနဲ႔ မိမိႏိုင္ငံကေန ထြက္သြားေစတာထက္ Value Added Product လို႔ ေခၚတဲ့ တန္ဖိုးေပါင္းထည့္ ထုတ္ကုန္ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါမွ ေစ်းျမင့္လာၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ၀င္ေငြပိုမိုျမင့္မားလာေစမွာ ကမၻာတစ္လႊားမွာလူဦးေရ ေလးသန္းေလာက္က တစ္ႏွစ္စီမွာ လူကုန္ကူးခံေနၾကရၿပီး အဲဒီအထဲမွာ လိင္ကုန္ကူးခံရသူေတြက တစ္သန္းရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သုေတသန ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္အရကိန္း ဂဏန္းအမွန္က ဒီထက္ပိုႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ နယ္စပ္ေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္လာၿပီး လူကုန္ကူးမႈေတြရွိေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည့္တန္ဆာေတြအျဖစ္ လူကုန္ကူးတာေတြအျပင္ ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမားေတြအျဖစ္လည္း လူကုန္ကူးတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြက ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနၾကတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်မႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည့္တန္ဆာေတြအျဖစ္ လူကုန္ကူးတာ၀န္ခံၾကရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ေဒသအလိုက္ ေဖာ္ျပထားတဲ့စာရင္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရာမွာ –

■ ထိုင္းႏိုင္ငံကအမ်ိဳးသမီး ၁၀၀၀၀၀ ကေန ၂၀၀၀၀၀၀ အထိက အျခားႏိုင္ငံေတြကို ေရာက္ရွိသြားၾကတယ္။

■ ဘာလင္တစ္ခုတည္းမွာ ထိုင္းျပည့္တန္ဆာ ၁၅၀၀၀ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

■ ဒိုမိုနီကန္ႏိုင္ငံက အမ်ဳိးသမီး ၅၀၀၀၀ က ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြကို ေရာက္ကုန္တယ္။

■ အယ္လ္ေဘးနီးယားက အမ်ဳိးသမီး ၁၄၀၀၀ က မ်ားစြာေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြကို ေရာက္သြားတယ္။ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပင္ပကို လူကုန္ကူးခံရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးဦးေရက ၃၅၀၀၀ ရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံအလိုက္ ျဖန္႔ၾကက္ေရာက္ရွိသြားတဲ့ လိင္ကုန္ကူးခံရ အမ်ဳိးသမီးေတြကေတာ့ –

■ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံကို ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ လူကုန္ကူးခံရတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက အမ်ဳိးသမီးဦးေရက ၂၀၀၀၀၀ ရွိၿပီးတစ္လကို ၂၀၀ ကေန ၄၀၀ အထိ ရွိပါတယ္။

■ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးဦးေရက ၁၅၀၀၀၀ ရွိၿပီး အဲဒီပမာဏမွာ ၉၀၀၀၀ ခန္႔က ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

■ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ၇၅၀၀၀ က ဥေရာပႏိုင္ငံေတြကို ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေရာက္သြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

■ ယခင္ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္ေတြက အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀၀ ကေန ၂၀၀၀ ေလာက္ အစၥေရးႏိုင္ငံကို ျပည့္တန္ဆာေတြအျဖစ္ ေရာက္သြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံကေတာ့ လူကုန္ကူးခံေနရသူေတြကို အတိအက် စာရင္းထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပမယ့္ လူကုန္ကူးခံေနရတဲ့ သတင္းေတြကိုေတာ့ အျမဲလိုၾကားေနရပါတယ္။ လူကုန္ကူးမႈအတြင္းမွာ လိင္ကုန္ကူးမႈေတြလည္း ပါ၀င္ေနတာျဖစ္လို႔ ဒါေတြကို ပေပ်ာက္သြားေအာင္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မိမိႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း တိုက္ေနခိုက္ေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြကို ရပ္တန္းကရပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး အေသးစား၊ အလတ္စားနဲ႔ အႀကီးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို တန္ဖိုးေပါင္းထည့္ ထုတ္ကုန္ေတြအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံလည္း တိုးတက္လာေစမွာျဖစ္သလို ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဘ၀တန္ဖိုးလည္း ျမင့္မားလာေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုခ်င္ေၾကာင္းပါ။

လူသည္ ေရာင္းကုန္ မဟုတ္ပါ။

လိင္သည္ ေရာင္းကုန္ မဟုတ္ပါ။

May 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.