<

နာလန္မထူႏိုင္သူတို႔၏ စိုုက္ပ်ဳိးေရးတာအဖြင့္

မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မိုုးႀကိဳႏွမ္း စိုုက္ပ်ဳိးမႈလုုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုုကိုု ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆီအိုးႀကီးဟု တင္စားေခၚေ၀ၚေလ့ရွိသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္ရက္ကပင္ မိုးနံ႔သင္းခဲ့သည္။ ဆီထြက္သီးႏွံျဖစ္သည့္ ေျမပဲႏွင့္ႏွမ္းကို အဓိကစိုက္ပ်ဳိးေလ့ရွိသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ မိုးန႔ံမသင္းသည့္တိုင္ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းေရာက္သည္ႏွင့္ မိုးႀကိဳၾကဲအျဖစ္ ေျမပဲႏွင့္ႏွမ္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေလ့ရွိၾကသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ သႀကၤန္ၿပီးစကာလမွစ၍ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမပဲႏွင့္ႏွမ္းမ်ားကို မိုးႀကိဳစိုက္ပ်ဳိးသည့္နည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။ ေမလဆန္းပိုင္းတြင္ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ားႏွင့္အတူ မေကြးတိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္မိုးဦးက်အျဖစ္ သီးႏွံမ်ား စတင္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ မိုးႀကိဳရာသီ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လာသည္ႏွင့္ အစဥ္အလာတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ျမင္ေတြ႔ၾကားသိေနရသည္မွာ မ်ဳိးေစ့မ်ဳိးဆန္ဖိုး ေစ်းႀကီးျမင့္မႈ၊ လုပ္သားႏွင့္ ခိုင္းႏြားမလံုေလာက္မႈ၊ ေတာင္သူမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းသကဲ့သုိ႔ ရာသီဥတုပံုုမွန္မျဖစ္မႈတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအသံမ်ားကို ႏွစ္စဥ္နီးပါး ၾကားေနရသည္သာမက သီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္လည္း လုပ္သားႏွင့္ ႏြားရွဥ္းမ်ား ေစ်းႀကီးမႈ၊ သီးႏွံထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်မႈ၊ ရာသီေပၚသီးႏွံ ေစ်းမေကာင္းမႈတို႔ကလည္း ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္းသုိ႔အေျခအေနမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိုးရိပ္ဆင္လာသည္ႏွင့္ ထြန္ေရးျပင္ၾကရသည္။ မိုးေပါက္က်သည္ႏွင့္ မ်ဳိးေစ့ခ်ၾကရသည္။ တြက္ေျခမကိုက္ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးသံသရာထဲတြင္သာ တ၀ဲလည္လည္ ျဖတ္သန္းၾကရသည္။ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ ယာေျမမ်ားကို ထြန္ယက္၍ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးလာသူမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ အျခားအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း မရွိၾကေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္နီးပါး အ႐ံႈးျဖင့္သာ နပန္းလံုးရေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုမစြန္႔ပယ္ႏိုင္ဘဲ ဖက္တြယ္ထားၾကရသည္။

မေကြးတိုင္းအတြင္း ေတာင္သူမ်ားတြင္ “တစ္မိုးေကာင္းတစ္ေခ်ာင္းစီး” ဟူသည့္စကားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုစကားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ သံုးႏွစ္လွ်င္ တစ္ႏွစ္စာ ရာသီဥတုကိုက္ညီပါက အရင္းေၾကသည့္အျပင္ အျမတ္ပါရသည္။ သံုးႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္တာ သီးႏွံထြက္ႏႈန္းေကာင္းလွ်င္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ တြက္ေျခကိုက္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိုးေမွ်ာ္ခ်ိန္တြင္ မိုးျပတ္သြားျခင္းေၾကာင့္ သီးႏွံပင္မ်ားပ်က္စီးမႈ၊ မိုးမလိုခ်ိန္တြင္ မိုးရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ သီးႏွံပင္မ်ား အသီးအဆန္မထည့္ႏိုင္မႈ၊ သီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ အခါမဲ့ မိုးရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ ရိတ္သိမ္းလက္စသီးႏွံမ်ား ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးရမႈတို႔က ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္ႏွင့္အမွ် ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အသားက်သကဲ့သုိ႔ပင္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

“ေက်းရြာေတြက ႏွစ္တိုင္း႐ံႈးေနတာကို ဘာေၾကာင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးေတြ ဆက္လုပ္ေနလဲဆို သူတို႔မွာ ဒီစိုက္ပ်ဳိးေျမေတြကလြဲလို႔ က်န္တာလည္း လုပ္စရာမရွိၾကဘူးေလ။ စိုက္ၾကပ်ဳိးၾကတယ္ဆိုတာလည္း ဘုိးဘြားအစဥ္အဆက္ကတည္းက သမား႐ိုုးက်နည္းေတြ အတိုင္းပဲ။ တကယ္က သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြက ေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ ရာသီဥတုကို ခံႏိုင္ရည္ရွိမယ့္၊ ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္မယ့္ နည္းပညာေတြ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလိုမွစီမံခ်က္ခ်ၿပီး မကုစားႏိုင္ရင္ လံုးပါးပါးလိုက္ေနတဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕အနာဂတ္က အေတာ္စိုးရိမ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္” ဟု ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသူေျပာျပသကဲ့သုိ႔ ေတာင္သူမ်ား၏ အနာဂတ္က စိုးရိမ္ရသည္ဆိုျခင္းထက္ လက္ေတြ႔တြင္ပင္ ေတာင္သူမ်ား၏ဘ၀က စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနသုိ႔ ဆိုက္ေရာက္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ ခိုင္းႏြားတစ္ေကာင္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း၀န္းက်င္၊ လွည္းႏွင့္ လယ္ယာသံုး ကိရိယာမ်ားအတြက္က က်ပ္ ၁၀ သိန္းခန္႔၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးသည့္ယာေျမမ်ား၏ ကာလတန္ဖိုးမ်ား စုစုေပါင္းၾကည့္လွ်င္ ေတာင္သူတစ္ဦး၏ ပင္မရင္းႏွီးထားရသည့္ ပမာဏသည္ပင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ခန္႔ အနည္းဆံုးရွိသည္။ ယာေျမဧက ၅၀ ခန္႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေတာင္သူတစ္ဦးအတြက္ဆိုလွ်င္ ပင္မရင္းႏွီးထားရသည့္ ပမာဏကပင္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထိုေငြေၾကးပမာဏမ်ားကို ေစ်းတြက္တြက္ၾကည့္လွ်င္ တစ္လစာခ်င္းအတြက္ အတိုးႏႈန္းကပင္ မနည္းရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူအမ်ားစုက ထိုသုိ႔ပင္မရင္းႏွီးထားရသည္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္အားခမ်ား ထည့္မတြက္ပါဘဲႏွင့္ မ်ဳိးေစ့ဖိုး၊ ထြန္ရွဥ္းခ၊ ငွားသံုးရသည့္ လုပ္အားခမ်ားႏွင့္ပင္ တြက္ေျခမကိုက္မႈကို ႏွစ္စဥ္နီးပါး ၾကံဳေတြ႕ေနၿပီျဖစ္သည္။

“အရင္ႏွစ္က ပဲစင္းငံုတစ္တင္းကိုက်ပ္ ၁၀၀၀၀ ေအာက္အထိ စံခ်ိန္တင္ဆင္းသြားေတာ့ ေက်းရြာအမ်ားစုမွာ ေတာင္သူေတြက ပဲစင္းငံုကို လံုး၀မရိတ္သိမ္းဘဲ လႊတ္ထားလိုက္ၾကတာေတြအထိ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ တစ္တင္းလံုးေရာင္းမွ ရမယ့္ေငြက အဲဒီတစ္တင္းစာအတြက္ ခုတ္သိမ္းရမယ့္ လုပ္အားခေလာက္ျဖစ္ေနေတာ့ ထပ္အ႐ံႈးမခံေတာ့တာပါ။ ပဲစင္းငံုက အဆိုးဆံုးျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ေျမပဲနဲ႔ ႏွမ္းေတြလည္း သိပ္မထူးပါဘူး။ အရင္ႏွစ္က ေျမပဲေတြ ထြက္ႏႈန္းေကာင္းတယ္ ဆိုေပမယ့္ သူတို႔ေရာင္းရတဲ့ေစ်းနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြ အကုန္တြက္ၾကည့္ရင္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ လုပ္အားခေတြေတာင္ ႐ံႈးပါေသးတယ္” ဟု မေကြးၿမိဳ႕မွ ပြဲ႐ံုပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ႏွစ္က မေကြးတိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ ေျမပဲအထြက္ႏႈန္းမ်ား ေကာင္းသည့္အေျခအေန ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေျမပဲအေတာင့္တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ ေစ်းရရွိခ်ိန္တြင္ ေျမပဲခူးဆြတ္ခက တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀ ရွိခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀ ခူးဆြတ္ခေပးသည္ကိုပင္ လုပ္သားလံုေလာက္စြာမရရွိမႈေၾကာင့္ ေျမပဲပင္မ်ားကို ယာခင္းမွႏုတ္၍ ရြာထဲသုိ႔ သယ္ယူကာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားပါ ခူးဆြတ္ေပးၾကရသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္မွာလည္း သံုးႏွစ္ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

“ရာသီဥတုေတြကလည္း မွန္းမရ။ တကယ္စိုက္ရက္ပ်ဳိးရက္ဆို လူကလည္း ေခၚခ်င္တိုင္း ေခၚလို႔မရဆိုေတာ့ ေျမပဲဆိုရင္ သက္ရင့္ (ပင္ျပန္႔) ေျမပဲကိုၾကဲသူေတြ နည္းလာတယ္။ သက္ႏု (ပင္ေထာင္) ေျမပဲေတြကိုပဲ စိုက္သူမ်ားလာတယ္။ ပင္ေထာင္ကိုစိုက္တာလည္း မိုးဦးက်က်ခ်င္း တန္းစိုက္တာမဟုတ္ဘဲ မိုးလယ္ပိုင္းေလာက္ မေရာက္တေရာက္မွ ၀ါဆိုပဲဆို စိုက္ၾကတယ္။ အဓိကေတာ့ လုပ္သားေခ်ာင္မယ့္ အခ်ိန္ကိုကိုက္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးလာၾကတာပါ။ လုပ္သားေတြ ခက္ခဲလြန္းေတာ့ ယာေျမမ်ားမ်ားပိုင္တဲ့ ေတာင္သူေတြက သူတို႔ယာေျမအျပည့္ သီးႏွံစိုက္ရမွာကို ေၾကာက္လာၾကတယ္။ လုပ္အားခေတြက ေစ်းႀကီးလြန္းေတာ့ သီးႏွံေပၚခ်ိန္ဆို ယာပိုင္ရွင္နဲ႔ ကူလီနဲ႔က တစ္ေယာက္တစ္၀က္ ခြဲယူၾကရသလို ျဖစ္လာပါတယ္” ဟု ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဥသွ်စ္ကုန္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူဦးဘိုလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ႏွစ္ မိုးဦးက်ရာသီက စမုန္နက္ႏွမ္းမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူမည့္အေျခအေနမ်ားရွိခဲ့ၿပီး မေကြးတိုင္းအတြင္းအထိ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူလိုသည့္ အေျခအေနထက္ ႏွမ္းမ်ားတြင္ ဓာတု ဓာတ္ၾကြင္းမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟုဆိုကာ မွန္းခ်က္ႏွင့္ႏွမ္းထြက္ မကိုက္ညီျဖစ္ခဲ့ရသည္။

မည္သုိ႔ပင္ တြက္ေျခမကိုက္မႈမ်ား၊ အ႐ံႈးေပၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္ျဖစ္ေစ ဘုုိးဘြားစဥ္ဆက္မွစ၍ ယာေျမမ်ားကိုသာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးလာၾကသူမ်ားက မိုးႀကိဳရာသီကပင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးမ်ား စေနၾကျပန္ၿပီျဖစ္သည္။ “တစ္မိုးေကာင္း တစ္ေခ်ာင္းစီး” ကိုေမွ်ာ္၍ စိုက္ပ်ဳိးၾကရင္း ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊ သီးႏွံေစ်းကြက္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကိုသာ အသီးအပြင့္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရေနသည့္ ေတာင္သူမ်ားက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ဳိးရာသီကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုယ္စီျဖင့္ တာစဖြင့္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

May 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.