<

အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လြတ္လပ္၊ တက္ၾကြ သံခင္းတမန္ခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧၿပီ ၃၀ ရက္က ေရာက္ရွိလာေသာ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ အထူးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လက္ခံေတြ႕ဆုံစဥ္ (Photo: AFP)

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ သံုးတတ္လွ်င္ ေဆးျဖစ္ၿပီး၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ စိန္ေခၚမႈ၊ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ဖိအားမ်ားအၾကား ႐ုန္းေနကန္ေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ သံခင္းတမန္ခင္းကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ တက္တက္ၾကြၾကြ သူလည္းႏိုင္၊ ကိုယ္လည္းႏိုင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပဓာနက်သည္။ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ရင္း ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခပ္စိမ္းစိမ္း ျဖစ္လာေနသည့္ အခင္းအက်င္းကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာျမန္မာ့သံခင္းတမန္ခင္းသည္ လမ္း႐ိုးလမ္းေဟာင္းမွ ေဖာက္ထြက္ဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္စ္သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး ခရစၥတီးနားရွ ရမ္နာဘိုဂန္နာ (Christine Schraner Burgener) ကို ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ခန္႔ထားေရးကို အဆံုးအျဖတ္ျပဳခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ ေလးလၾကာမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ခန္႔အပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အေပၚ အားမလို၊ အားမရ သံုးသပ္သံမ်ားလည္း ၾကားေနရသည္။

ဆြစ္သံတမန္ ခရစၥတီးနားရွရမ္နာဘိုဂန္နာသည္ ပီ႐ူးသံတမန္အယ္ဆာ႐ိုဒီဆိုတို၊ မေလးရွားသံတမန္ရာဇာလီအစၥေမးလ္၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား သံတမန္အီဘရာဟင္ဂမ္ဘာရီ၊ အိႏၵိယသံတမန္ဘီေဂ်နမ္ဘီယာတို႔ေနရာကို ဆက္ခံသည့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ငါးဦးေျမာက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေနရာသည္ စိန္ေခၚမႈျမင့္မားၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ လက္ငင္းျမန္မာအေရးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္းတြင္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အႀကိတ္အနယ္၊ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္သံခင္း တမန္ခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား ပိုမိုမ်က္ႏွာပန္းလွလာေရးကို ဦးတည္ရမည္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ား၊ ဖိအားေပးခံရမႈမ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား သိသိသာသာ ျမင့္မားေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ ထိန္းညႇိေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးလ်က္ရွိေနသည္။ သံခင္းတမန္ခင္း မ်က္ႏွာစာတြင္ လမ္း႐ိုးလမ္းေဟာင္းႀကီးမွ ေဖာက္ထြက္ၿပီး၊ လြတ္လပ္၍ တက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို စကားလံုးသက္သက္မဟုတ္၊ အလုပ္ႏွင့္သက္ေသျပ၊ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ သုေတသနႏွင့္ မူ၀ါဒအၾကံေပးႏိုင္မည့္ အထူးအလုပ္အဖြဲ႕တစ္ရပ္ကို အစိုးရတစ္ပိုင္းပံုစံ သို႔မဟုတ္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ပံုစံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလ်က္၊ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ သံခင္းတမန္ခင္းသည္ ပိုမိုစိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသည္။

သံခင္းတမန္ခင္း အထူးအလုပ္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ၊ အလုပ္သေဘာေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ၾကားနာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေလ့လာဆန္းစစ္၊ သံုးသပ္ၿပီး၊ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထား ျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖင့္ ျပန္လည္ထုေခ်၊ ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထားသင့္သည္။ အစိုးရတစ္ပိုင္းပံုစံျဖစ္ေစ၊ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ပံုစံျဖစ္ေစ၊ အထူးအလုပ္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးအစီအမံ၊ ဗ်ဴဟာ၊ နည္းနာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ၊ အၾကံျပဳႏိုင္ရန္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဆိုင္ရာဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး ခရစၥတီးနားရွရမ္နာဘိုဂန္နာကို ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းအေပၚ သေဘာတူ လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ကုလသမဂၢ၊ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား ဆက္သြယ္၊ ညႇိႏိႈင္း၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေဆာလ်င္စြာ အလည္အပတ္ လာေရာက္ႏိုင္ေရး တက္တက္ၾကြၾကြ ညႇိႏိႈင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မည္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပထမဆံုးခရီးစဥ္အတြင္း အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိရွိ ပြင့္လင္းျမင္သာ ရွင္းလင္း၊ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး၊ ေပါင္းစပ္အေျဖရွာႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထားသင့္သည္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ခရစၥတီးနားရွရမ္နာဘိုဂန္နာ (Christine Schraner Burgener) သည္ ဇူးရစ္တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒဘြဲ႕ရတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ သူမ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ခရစ္စ္ေတာ့ဘိုဂန္နာ (Christoph Burgener) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ ပူးတြဲတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ခရစၥတီးနားရွရမ္ နာဘိုဂန္နာသည္ ဆြစ္ဇာလန္ ဆိုရွယ္ဒီမိုက ရက္တစ္ပါတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူမ၏ခင္ပြန္း သံအမတ္ႀကီးကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္ၿပီးျဖစ္သည့္ ၀ါရင့္သံတမန္ႀကီးတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

အထူးကိုယ္စားလွယ္ သံခင္းတမန္ခင္းကို ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔အက်ဳိးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္၊ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သံခင္းတမန္ခင္း ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္တည္နာမ်ားကို အထူးကိုယ္စားလွယ္သံ ခင္းတမန္ခင္းမွတစ္ဆင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုစားႏိုင္ေရး ခ်ဥ္းကပ္စဥ္းစားသင့္သည္။ အနာႏွင့္ေဆးေတြ႕ဖို႔ အေရးႀကီးသည့္နည္းတူ ေဆာလ်င္စြာ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေရး ေသာ့ခ်က္က်မည္ ျဖစ္သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တရား၀င္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး ေကာင္စီႏွင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတုိ႔၏ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံ၊ အတည္ျပဳမႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ၏ ၅၈ ႏိုင္ငံေျမာက္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီဥကၠ႒၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥရန္ဟီလီကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူမ၏သက္တမ္းအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားလံုးကို ႐ုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ မစၥရန္ဟီလီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေျခာက္ႀကိမ္လာေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၄ ရက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သေဘာ အလည္အပတ္ လာေရာက္လိုေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရကို အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာအစုိးရက ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ လာေရာက္မည္ဆိုပါက အဆင္မေျပႏိုင္ဟု ျပန္ၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္၊ ေမလဆန္းတြင္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္သေဘာ အလည္အပတ္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအ၀င္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ရန္၊ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသကဲ့သို႔ ထင္ရွားေနသည့္အေလ်ာက္ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကားက အသံဗလံမ်ားကို အေလးအနက္ ၾကားနာႏိုင္ၿပီး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ရွင္းလင္း၊ အသိေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ သံခင္းတမန္ခင္းသည္ အစြမ္းထက္ေသာ ေဆးျဖစ္႐ုံသာမက လြတ္လပ္၍ တက္ၾကြသည့္ သံခင္းတမန္ခင္းကိုလည္း ႐ုပ္လံုးေပၚေစမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

May 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.