<

ပီကာဆိုႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ပံုတူ

ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္သည္မ်ားထဲမွ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ႐ႈျမင္ပံုအခ်ဳိ႕ကို ေျပာလိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ စာေရးရာတြင္ လုိက္နာေသာ အခ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းမွာ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေအာင္ ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ပီကာဆို၏ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ပါသည္။ ယခုအခါ ဘာေၾကာင့္ ပီကာဆိုကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရေၾကာင္း ဆက္စပ္စဥ္းစားမိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေက်ာင္းသားဘ၀က ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္မ်ား မွတ္စုစာအုပ္မ်ား၌ ေရးသားရာတြင္ မ်ဥ္းေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္း၏ အလယ္၌ စာေရးပါသည္။ ရက္စြဲတပ္ရာတြင္ ၁၉၉၀ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ စသည္ ျဖင့္ ခုႏွစ္ကိုေရွ႕မွာ ထားၿပီး ရက္ကို ေနာက္မွာထားကာ ေရးပါသည္။ စာသင္ခ်ိန္ မွတ္စုေရးရာတြင္ ေဘးမ်ဥ္း (မာဂ်င္) မပါဘဲ ေရးသည္။ ထိုစဥ္က ကြၽန္ေတာ္ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္လက္ေရးမွာ ၀ဆြဲႏွင့္ အသတ္မ်ားကို ႀတိဂံပံုစံျဖစ္ေအာင္ အပင္ပန္းခံ ေလ့က်င့္ကာ ေရးပါသည္။ စလံုးေရးရာတြင္ ထိုစဥ္က ၀တ္ဆံကို ေထာင့္ခြၽန္ပံုစံျဖစ္ေအာင္ ေရးယူပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ထိုသို႔ ေရးသားရျခင္းမ်ားကို ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ေမြ႕ပါသည္။ ေနာင္အခါတြင္ ထိုသို႔ေသာ လက္ေရးမ်ား ေရးႏိုင္သြားပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္၏ လက္မွာ ညာသန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျခေထာက္မွာ ဘယ္သန္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေဘာလံုးကန္လွ်င္၊ ျခင္းခတ္လွ်င္ ဘယ္ေျခႏွင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဤသို႔ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ၁၀ တန္း ေက်ာင္းသားဘ၀က လက္ေရးတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူ၍ ဆရာမေျပာပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဘယ္ဘက္ကို ေစာင္းေနေသာ လက္ေရး၊ ညာဘက္ကို ေစာင္း ေနေသာ လက္ေရး၊ တည့္တည့္မတ္မတ္ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ လက္ေရးမ်ားကို ေရးျပရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ ေက်ာင္းသားဘ၀က ဖတ္စာအုပ္ေထာင့္အနီးတြင္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုခ်င္း လူ႐ုပ္ပံုေသးေသးကေလးမ်ားကို ေရးပါသည္။ ထိုလူ႐ုပ္ပံုကေလးသည္ ဖတ္စာအုပ္ကို  လက္မျဖင့္ ဖိလွန္ၿပီး ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ လႈပ္ရွား အသက္၀င္လာပါေတာ့သည္။ ယင္းေနာက္ ပန္းခ်ီပန္းပုေက်ာင္းသို႔ ကြၽန္ေတာ္ တက္ေရာက္ေသာအခါ ပီကာဆိုကို ေတြ႕ရပါေတာ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ပီကာဆိုကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သြားပါသည္။ သူသည္ ကြၽန္ေတာ္၏ ပန္းခ်ီဆရာျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ပင္ကိုျဖစ္ျခင္းကို အံ့ၾသဖြယ္ ေျပာျပႏိုင္သူျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ေၾကာင့္ ေခတ္ႀကီးသည္ ေရွ႕သို႔ သံုးမီတာခန္႔ ေရြ႕သြားပါသည္။ စစ္ႀကီးၿပီးသြားၿပီး လူအမ်ား အိပ္မက္မွ လန္႔ႏိုးလာၾကပါသည္။ ေဆာ့သ္ဘီေလလံတင္ခန္းမသည္ ရယ္ေမာေနပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ပီကာဆိုတစ္ဦး ထပ္မံေပၚေပါက္လာႏိုင္စရာ မရွိေတာ့ပါ။ “ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ လက္ကို ေလထဲမွာ ေ၀ွ႔ရမ္းၿပီး စာမ်က္ႏွာေပၚ ခုတ္ေမာင္းလိုက္ရေတာ့တာပဲဗ်ာ” ဟု ကြၽန္ေတာ္ ေရးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ပီကာဆို၏ ဟန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ လမ္းေဘးအရက္ဆိုင္မွ အညိဳေရာင္ဖန္ခြက္ျပတ္မ်ားကို ခိုးယူလာခဲ့ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကို ပန္းခ်ီေရးဆြဲရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ၿမိဳ႕၏လမ္းမမ်ား၌ ေလွ်ာက္သြားပါသည္။ ျမင္ကြင္းမ်ားသည္ ေရးဆြဲရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အထားအသိုျဖင့္ တည္ရွိေနၾကပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ လူပံုေရးဆြဲရာတြင္ ႏွာေခါင္းႏွင့္ သစ္ပင္ ေရးဆြဲရာတြင္ သစ္ရြက္ကို မေရးတတ္ပါ။ ယခုထက္ထိျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကိစၥမရွိ။ ျဒပ္ထုမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ ထားသိုရမည္ကို ကြၽန္ေတာ္ နားလည္ေနပါၿပီ။ စကၠဴျဖဴတစ္ရြက္ျဖစ္ေစဦးေတာ့ အစက္ကေလးကို  မည္သည့္ေနရာတြင္ ခ်ရမည္ကို ကြၽန္ေတာ္သိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ လူငယ္ဘ၀ စပ္ကူးမပ္ကူးက မိမိကိုယ္ကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အထင္ႀကီးျခင္းတို႔ ေရာျပြမ္းေနခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က ေအာ္စကာ၀ိုင္းသည္ ကြၽန္ေတာ္၏ ဒႆနဆရာျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေလာက္ ေရြ႕သြားေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္သည္ က်ဳိးက်ဳိးႏြံႏြံ ျဖစ္သြားပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားႀကီးေအာက္မွ က်ဳိးက်ဳိးႏြံႏြံ ထြက္လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ပန္းခ်ီပန္းပုေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနခဲ့စဥ္က ကြၽန္ေတာ့္ကို ဆရာမ်ားက ေကာင္းစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ပီကာဆို သည္ စကၠဴျဖဴကို အေပါက္ႏွစ္ေပါက္ ေဖာက္၍ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ ကပ္ကာ ကြၽန္ေတာ့္ကို ၾကည့္ေနသည္။ သူသည္ ေနမင္းကို ေလးေထာင့္ပံုစံ ျမင္ရသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ တကယ္မျဖစ္ႏိုင္သည္မ်ားကို ျမင္ေနရပါသည္။ ယင္းမွာ ပီကာဆို၏ ပန္းခ်ီကားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ဆရာက ကြၽန္ေတာ့္ကို ရွင္းျပေနသည္။ “ပီကာဆို ရွင့္ရဲ႕ ငါးဆိုတဲ့ ပန္းခ်ီကားထဲမွာ ငါးက ဘယ္မွာလဲ” ။ ပီကာဆိုက ျပန္ေျပာသည္။ “ဟုတ္ကဲ့ မဒမ္ အဲဒါ ငါးမဟုတ္ဘူး။ ပန္းခ်ီကားပါ”။ ပီကာဆို၏ ပန္းခ်ီ ကားမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ အ၀ါေရာင္ ေခတ္၊ ပန္းေရာင္ေခတ္၊ အျပာေရာင္ေခတ္ ဟူ၍ ခြဲျခားေလ့လာၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ပီကာဆို ပန္းခ်ီေရးဆြဲရာတြင္ လႊမ္းမိုးေသာ အေရာင္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ ပိုင္းျဖတ္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ပီကာဆို၏ အျပာေရာင္ေခတ္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ သူေတာင္းစားအဘိုးအိုသည္ ငံု႔ကိုင္းေကြးညြတ္၍ က်ဳိးႏြံစြာျဖင့္ ဂီတာကို တီးေနပါသည္။ ယင္းသည္ အျပာေရာင္ေခတ္ လက္ရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပန္းခ်ီကားကို ‘သူေတာင္းစားအဘိုးအို’ဟု အမည္ေပးထား သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ၁၅  ေဒၚလာတန္ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့သည္။ တစ္ထြာသာသာ စကၠဴေပၚတြင္ ေရေဆးအျပာ တစ္ေရာင္တည္းျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ ပံုျဖစ္သည္။ ကုဗပန္းခ်ီေရးဟန္ျဖင့္ မိခင္မွ သား ငယ္ကို ေထြးေပြ႕ထားသည့္ ပန္းခ်ီကားျဖစ္ပါ သည္။ မင္းကြန္းဘက္ရွိ အညာသားပန္းခ်ီ ျပခန္းမွ ထိုပန္းခ်ီကားကို ၁၅ ေဒၚလာျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ “၀ယ္ယူသြားတာက ျပင္သစ္ကဗ်”ဟု ျပခန္းပိုင္ရွင္က ကြၽန္ ေတာ့္ကို ေျပာပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ၁၅ ေဒၚလာ တန္ ပန္းခ်ီကားေရးဆြဲခဲ့ၿပီးႏွစ္မ်ား လြန္ခဲ့သည့္တိုင္ ပန္းခ်ီမေရးျဖစ္ခဲ့ပါ။ မွန္ပါသည္။ ေဆာ့သ္ဘီေလလံခန္းမသည္ ရယ္ေမာေနပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ဘာမွ်မတတ္ႏိုင္ပါ။ စကၠဴျဖဴ ျဖဴေပၚတြင္ အစက္ကေလး မည္သည့္ေနရာ တြင္ ခ်ရမည္ကို ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ၾကာမွ ကြၽန္ေတာ္ သိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပီကာဆိုသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ လူသားျဖစ္ပါသည္။ “ေအာင္ျမင္မႈ၏ ယစ္မူးတတ္ေသာ ေသရည္ကို ေရ ေရာပစ္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္ သေဘာမတူပါ”ဟု ကဗ်ာ ဆရာေနေမာ္ဟိန္းက ေျပာေနပါသည္။ ပိုစတာႀကီးတစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္ ေရးဆြဲခဲ့ရသည္။ ထိုပိုစတာႀကီးကို ထရပ္ကားျဖင့္တင္ၿပီး ၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္တြင္ရွိ ပြဲေတာ္တစ္ခုသို႔ သယ္ေဆာင္သြားပါသည္။ ပီကာဆိုကို ကြၽန္ေတာ္ မေမ့ပါ။ ဓာတ္ပံုထဲတြင္ ပီကာဆိုသည္ ကမ္းေျခ၌ လမ္းသလားေနပါသည္။ သူ၏ဦးေခါင္းမွာ ႀကီးမားပါသည္။ “အေမ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေမြးတုန္းက ေတာ္ေတာ္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ဦးေခါင္းက ႀကီးေနတာကိုး”။ ေမာင္ေဒးက ႏိုင္ငံရပ္ျခားကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ေျပာျပေနပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ပထမဆံုးေရးဆြဲေသာပံုတူမွာ ခင္မင္ရေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ပံုျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ဒုတိယ ေရးဆြဲေသာပံုတူမွာ အေမ့ပံုျဖစ္ပါသည္။ အေမသည္ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္မ်ား ရြတ္ဆို၍ ဘုရား၀တ္ျပဳေနပံုကို ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “ဒါ အေမ့ပံု လား”ဟု အေမက ေမးပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ပန္းခ်ီေက်ာင္းသားဘ၀က ဘႀကီးတစ္ဦး၏ ပံုတူကို ခဲျဖင့္ ေရးဆြဲေပးခဲ့ဖူးသည္။ ဒုတိယႏွစ္ အတန္းတက္ေနခ်ိန္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေရးဆြဲေပးေသာ သူ႔ပံုတူ ကိုၾကည့္၍ “ငါက ဒီ ပံုစံလားကြ၊ မင္းပန္းခ်ီပံု မင္းျပန္ယူသြား”ဟု ဆိုပါသည္။ ဘႀကီး စိတ္တိုေနပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ဘာမွ် မတတ္ႏိုင္ပါ။ အႏုပညာလက္ရာ ဖန္တီးခ်ိန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရယူခ်ိန္၌ ပီကာဆိုအဖို႔  တစ္ဆက္တည္းလိုလိုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ သူ၏ အျခား ပန္းခ်ီဆရာမ်ားႏွင့္ ကြာျခားခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲထုပ္ထဲမွ ဖဲခ်ပ္တစ္ခ်ပ္ကို ဆြဲယူလိုက္ပါက တက္လာေသာဖဲမွာ ဦးထုပ္ ေပ်ာ့ေဆာင္း၍ ျပံဳးရယ္ေနေသာ လူရႊင္ေတာ္ ပံုကို ေတြ႕ရပါသည္။ ယင္းသည္ ပီကာဆိုျဖစ္ ပါသည္။ ယင္းသည္ ဂ်ဳိကာ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္း ဖဲကစားခဲ့စဥ္က ကြၽန္ေတာ္ နားမလည္ေသာအခ်က္မ်ားကို သူမက ရွင္းလင္းေျပာျပ ေပးပါသည္။ ထိုစဥ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ ေယာက္မွာ ရည္ငံေနၾကခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဖဲထုပ္ထဲမွ ဖဲခ်ပ္တစ္ခ်ပ္ကို ဆြဲယူလိုက္ေသာအခါ ဂ်ဳိကာ တက္လာပါသည္။ ယင္းဖဲကိုၾကည့္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္က မ၀င္းေမကို ပစ္ေပးလုိက္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ပစ္ဖဲကို ေကာက္ယူ၍ မ၀င္းေမ ေဒါင္းသြားပါ သည္။ ဂ်ဳိကာသည္ ဦးထုပ္ေပ်ာ့ခြၽန္ခြၽန္ကို ေဆာင္းထားၿပီး အဖ်ားတြင္ သိုးေမြးပြအလံုးကေလး ရွိေနပါသည္။ ဂ်ဳိကာသည္ လက္ႏွစ္ဖက္ ေျမႇာက္၍ ရယ္ေနပါသည္။ သူသည္ ပီကာဆို ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ကြၽန္ေတာ္၏ အမွတ္ ရခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

April 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.