<

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ဆက္ထားတဲ့ အသက္မ်ား

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေျမသာယာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအား မတ္ ၁၆ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္မကုန္ဆုံးႏိုင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏အသက္မ်ားကို ရွင္သန္ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထို႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ဘ၀ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏မနက္ျဖန္မ်ား ရွင္သန္ေနေပ်ာ္ေစဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ရင္း ရံဖန္ရံခါ၌ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ဖန္တီးမိလိုက္မွန္းမသိဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါသည္။

တကယ္ေတာ့ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ဘ၀မ်ားကိုေနေပ်ာ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ရွင္သန္ေနေပ်ာ္မႈကို သိသာစြာေရာ မသိမသာပါ ျပန္လည္ဆြဲဆန္႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေန႔စဥ္တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုအေပၚ၌ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိခဲ့ၾက ေစာင့္စားေနမိခဲ့ၾကသည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဟုတ္ပါသည္။ ျမန္မာ့အဘိဓာန္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ဆိုသည့္ စကား၏အဓိပၸာယ္အား ရည္မွန္းသည္၊ ေစာင့္စားသည္ဟု ဖြင့္ဆိုေပးထားခဲ့ပါသည္။ တကယ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုကို ရည္မွန္းေစာင့္စားရင္း အသက္ရွင္သန္ေနခဲ့ၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ရာထူးတိုးဖို႔၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား တိုးပြားလာဖို႔ အစရွိသည့္ မတူညီသည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားရင္း ရွင္သန္ေနထိုင္ေနၾကပါသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအရာမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ရင္းဘ၀မ်ားကို ေနေပ်ာ္ေအာင္ ဖန္တီးထားခဲ့ၾကပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဘ၀မ်ားဟုဆိုလွ်င္ေတာ့ ပို၍မွန္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။

တကယ္လည္း ရာထူးရွိသူက ရာထူးေတြ ထပ္မံတိုးလာဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္သလို အေျခခံအလုပ္သမားလူတန္းစားမ်ားကလည္း အေျခခံလုပ္ခလစာမ်ား တိုးလာဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္မိမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းရွိသူက သူ၏လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေစဖို႔ ေမွ်ာ့္လင့္မိမည္ျဖစ္သလို အိမ္ပိုင္ယာပိုင္မရွိသူမ်ားကလည္း အိမ္ကေလးတစ္လုံး ျခံကေလးတစ္ျခံ၀ယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိၾကလိမ့္မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ သတင္းေကာင္းမ်ားကိုၾကားရဖို႔၊ စာေမးပြဲေအာင္ဖို႔၊ တိုင္းျပည္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ စစ္ပြဲေတြ ရပ္စဲသြားၾကဖို႔၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာဖို႔ အစရွိသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယုတ္စြအဆုံး မိုးရြာဖို႔၊ ေနသာဖို႔၊ ႏွင္းက်ဖို႔အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါသည္။။

တကယ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ရွင္သည္ဆိုသည့္ စကားလို တစ္စုံတစ္ခုကို ေမွ်ာ္လင့္ရင္း တစ္စုံတစ္ခုအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွင္သန္ေနခဲ့ၾကပါသည္။ ေစ်းကေနျပန္လာမည့္ အေမ့၏ ေစ်းျခင္းေတာင္းထဲမွ မုန္႔ကိုေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ေမွ်ာ္လင့္မႈလိုမ်ဳိး တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ေပးကမ္းစြန္႔က်ဲမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ သူဖုန္းစားတစ္ေယာက္၏ ေမွ်ာ္လင့္မႈလိုမ်ဳိး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီသည့္ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဖူးၾကပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ေန႔စဥ္မတူညီသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုေပြ႕ပိုက္ရင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွင္သန္ေနထိုင္ေနခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ပန္းပင္ကေလးတစ္ပင္မွ ပန္းကေလးတစ္ပြင့္ ပြင့္လာဖို႔အထိကေန လကမၻာေပၚသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ဖို႔အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ၌ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွင္သန္ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ မတူညီသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စီေပြ႕ပိုက္ရင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ဘ၀မ်ားကို ေနေပ်ာ္ေအာင္ ဖန္တီးထားခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာမတတ္သည့္ မိဘမ်ားက ကိုယ့္သားသမီးမ်ားကို ပညာတတ္ႀကီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ျမင္ခ်င္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္မ်ား၌ ေျမာက္မ်ားစြာပင္ ေတြ႕ႏိုင္ၾကပါသည္။ တကယ္လည္း ကိုယ္ကိုယ္၌က မူလတန္းကိုေတာင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ကိုယ့္သားကိုယ့္သမီးမ်ားကိုေတာ့ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာႀကီးမ်ားအျဖစ္ ျမင္ခြင့္ရဖို႔ မိဘတိုင္း မိဘတိုင္း ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကပါသည္။

ထို႔အတူ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ပင္ မိဘမ်ား၏ ဘ၀ေနေပ်ာ္မႈ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ပင္ သူတို႔၏အလုပ္မ်ားကို မညည္းမညဴ ပင္ပန္းႀကီးစြာလုပ္ႏိုင္ၾကသည့္ ခြန္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေသးသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုယ့္တပည့္ကို ကိုယ့္ထက္ေတာ္ေစခ်င္သည့္ ဆရာတစ္ေယာက္၏ေမွ်ာ္လင့္မႈ၊ ကိုယ့္သားကိုယ့္သမီးေတြကို ကိုယ့္ထက္ျမင့္မားသည့္ ဘ၀ေတြမွာသာ ျမင္ခ်င္ၾကသည့္ မိဘမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္မႈဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၾကပါေသးသည္။ ဤမွ်မက ထိုေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားႏွင့္ မတူညီသည့္ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲ၌ ေတြ႕ႏိုင္ၾကပါေသးသည္။ ဥပမာစစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ လူတစ္ေယာက္၏ ေမွ်ာ္လင့္မႈ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ေဘးဒုကၡျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ လူတစ္ေယာက္၏ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္႐ႈေထာင့္မွ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားမိသည္ျဖစ္ေစ ထိုေမွ်ာ္လင့္မႈသည္ ထိုလူ၏ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈကို ဆြဲဆန္႔ေပးထားသည့္ အခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ေနလိမ့္မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ဆိုလိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္၏ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ အေၾကာင္းကိုမဟုတ္ဘဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားျခင္း၏ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ကိုသာ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္လည္း မည္သည့္ေမွ်ာ္လင့္စရာမွမရွိသည့္ လူတစ္ေယာက္သည္ အသက္ရွင္လ်က္ ေသဆုံးေနသည့္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္တူသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ယူဆမိပါသည္။ ထို႔အတူ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဘဲ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ရျခင္းက ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ထင္ျမင္မိပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုန္ဆုံးသြားၿပီဟု သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းခံရသည့္ ေသအံ့ဆဲဆဲ လူတစ္ေယာက္ဆီ၌ပင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးတစ္ခုေတာ့ ရွိေနတတ္ပါသည္။ ဥပမာမေသဆုံးခင္ ခ်စ္ခင္ရသူတစ္ေယာက္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာကို ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္သြားရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္ ေမွ်ာ္လင့္ေနမူမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ တကယ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အေၾကာင္းအရာေလးတစ္ခု ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ ဦးနီဟုေခၚသည့္ လူတစ္ေယာက္သည္ ဆရာ၀န္မ်ား လက္ေလွ်ာ့၍ ေသအံ့မူးမူး လူနာတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ဦးနီတြင္ အခ်စ္ဆုံးသားတစ္ေယာက္ ရွိပါသည္။ ထိုသားအား ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္သြားခ်င္သည့္ ဆႏၵတစ္ခု ဦးနီဆီ၌ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ထိုသားသူ႔ဆီ အခ်ိန္မီေရာက္လာႏိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု ဦးနီဆီ၌ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ ထိုသားငယ္ေရာက္ရွိေနသည့္ေနရာမွ ဦးနီဆီသို႔လာရန္ ခရီးျပင္းႏွင္မည္ဆိုလွ်င္ေတာင္မွ အနည္းဆုံး သံုးရက္ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးနီသည္ ထိုသားငယ္ကို ေရာက္လာလိမ့္မည္ဆိုသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ဆရာ၀န္မ်ားက အံ့ၾသရေလာက္ေအာင္ သူ႔အသက္ကိုဆြဲဆန္႔၍ သူ၏သားငယ္ ေရာက္လာသည့္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းျပသြားခဲ့ပါသည္။ တကယ္လည္း ထိုသားငယ္၏ မ်က္ႏွာကိုျမင္ခြင့္ရၿပီး စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ဦးနီသည္ သူခ်စ္ရေသာသားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအား ထားခဲ့ႏႈတ္ဆက္ၿပီး လူ႔ေလာကႀကီးထဲမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ေျပာလိုသည္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔၏ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ ဆက္စပ္ေနျခင္းကိုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔သည့္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း အသက္ရွင္ေနထိုင္ေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဒီေန႔ စားေသာက္ခဲ့သည့္ အစားအေသာက္မ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို စားေသာက္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း အသက္ရွင္ေနခဲ့ၾကပါသည္။ ဒီေန႔ ေနထိုင္သည့္အိမ္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္အိမ္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ရွင္သန္ေနထိုင္ေနခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔အတူ အျခား အျခားေသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ရာထူးစည္းစိမ္မ်ားရရွိဖို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနတတ္ၾကပါသည္။ ဒါတင္မက ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အရာမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ျဖစ္မလာသည့္အခါမ်ားတြင္ ၀မ္းနည္းၾက၊ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾက ေဒါသျဖစ္တတ္ၾကပါေသးသည္။ သို႔ေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ျဖစ္မလာသည္ျဖစ္ေစ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားက မရပ္တန္႔။ ေနာက္ထပ္ အသစ္အသစ္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံေမြးဖြား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ မနက္ဆည္းဆာအခ်ိန္ကို ျမင္ခြင့္မရလိုက္သည့္ လူတစ္ေယာက္ ညေနဆည္းဆာအခ်ိန္ကို ေတြ႕ျမင္ရဖို႔ ထပ္မံေမွ်ာ္လင့္မိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေသဆုံးသြားသည္ဆိုသည့္ စကားရွိသလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္ေတြ ျပန္လည္ေမြးဖြားလာသည္ဆိုသည့္ စကားလည္းရွိသည္သာျဖစ္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ႐ိုက္ခ်ိဳးခံလိုက္ရသည္ဆိုသည့္ စကားလည္းရွိသလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ သန္းလာၿပီဆိုသည့္ စကားမ်ားလည္း ရွိသည္သာျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုသည္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဖန္တီးေမြးဖြားလိုက္သည့္သူႏွင့္သာ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည္ ဆိုတာကိုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္လည္း အသက္မေသေသးသမွ် ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္ရွိသည္ဆိုသည့္ စကားကဲ့သုိ႔ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို အသက္ရွင္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္ရွိေနခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ဳိး ျဖစ္ဖို႔လိုပါသည္။ တကယ္လည္း မျဖစ္နိုင္တာကို ေမွ်ာ္လင့္ (မေမွ်ာ္လင့္ရဟုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ) တာထက္ ျဖစ္ႏိုင္တာကို ေမွ်ာ္လင့္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္၀လာေစဖို႔ ပိုမိုနီးစပ္လိမ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖိုးလမင္းႀကီးကို အိမ္ထဲမွာခ်ိတ္ဆြဲႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတာထက္ လေရာင္ေအာက္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ရႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္ကသာ ပိုမိုမွန္ကန္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားမႈမ်ဳိး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုထင္ပါသည္။ ထို႔အတူ လမ္းေပၚက ေငြထုပ္ႀကီးမ်ား ေကာက္ရလာေလမလားဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္မႈထက္ ေငြရႏိုင္မည့္ အလုပ္တစ္ခုကို ေမွ်ာ္လင့္မိသည္ကသာ ပိုမိုမွန္ကန္သင့္ေတာ္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားမႈမ်ဳိး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုထင္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုအေပၚ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားရွိေနခဲ့ၾကသည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္လည္း စာေရး၀ါသနာပါသူတစ္ေယာက္သည္ သူ၏စာေလးမ်ားကို ပုံႏွိပ္စာလုံးမ်ားအျဖစ္ ျပန္ျမင္ရဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္မိမည္ျဖစ္သလို လမ္းေဘးမွာ ေစ်းေရာင္းေနသူတစ္ေယာက္သည္လည္း သူ႔ထံသို႔ ေစ်း၀ယ္သူမ်ားေရာက္ရွိလာဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္မိမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ ရာထူးရွိသူက ရာထူးထပ္မံတိုးဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္မိမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အေျခခံလူတန္းစား အလုပ္သမား လူတန္းစားမ်ားကလည္း အေျခခံလုပ္ခလစာမ်ား တိုးလာဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္မိမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းရွိသူက လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အိမ္ပိုင္ယာပိုင္မရွိသူမ်ားကလည္း အိမ္ကေလးတစ္လုံး ျခံကေလးတစ္ကြက္ ၀ယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္မိမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤမွ်မက ပိုက္ဆံေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနသူ လူတစ္ေယာက္သည္ ပိုက္ဆံေပးကမ္းလွဴဒါန္းမည့္သူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရဖို႔ေမွ်ာ္လင့္မိမည္ျဖစ္သလို စစ္ပြဲေတြရပ္စဲသြားဖို႔ အေမွ်ာ္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ေနမိၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနခဲ့ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ဘ၀မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ေန႔စြဲမ်ား ကိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္ ေနေနခဲ့ၾကသည္ဆိုတာပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

March 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.