<

သံခင္းတမန္ခင္းအက်ပ္၊ ေလ်ာ့ရဲအင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ နည္းပညာဟာကြက္

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမက်င္းပမီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

သံခင္းတမန္ခင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အက်ပ္အတည္း ဆိုက္ေနၿပီး သံခင္းတမန္ခင္းဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကလည္း ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ ျဖစ္ေနသည္။ သတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ နည္းပညာဟာကြက္မ်ားကလည္း ဗံုးေပါလေအာပင္ျဖစ္သည္။ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္၊ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတို႔သည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္မ်က္ႏွာစာမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ နည္းပညာေခတ္သစ္ႀကီးအလယ္ သူတစ္လွမ္း၊ ကိုယ္တစ္လွမ္း အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ နည္းပညာဟာကြက္မ်ားကို ကုစားၾကရမည္။ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ တြစ္တာအပါအ၀င္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အသက္သြင္းႏိုင္ေရး အားထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့သံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းကို ေဆာလ်င္စြာ ကုစားႏိုင္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ရယူထားသည္။ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းကို အဓိကေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ http://www.mofa.gov.mm/ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ တြစ္တာစာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ သံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းအား ကုစားရာတြင္ နည္းပညာခံကတုတ္မ်ားဟုပင္ တင္စားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လူႀကီးသားသမီးမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားမ်ားႏွင့္ အံုးအံုးထခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အံုႏွင့္ က်င္းႏွင့္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့စဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္လာေသာအခါ လူႀကီးေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္းမဟုတ္သည့္ အရပ္သားသံတမန္ ႀကီး၊ ငယ္၊ လတ္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကို စိတ္လႈပ္ရွားေစခဲ့သည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ လူမွန္ေနရာမွန္ အိပ္မက္တို႔ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အခင္းအက်င္းသစ္ကို ျမင္ေတြ႕၊ ျဖတ္သန္းရေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလဲြပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရသစ္၏ ကနဦးအစကာလတြင္ပင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္း အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လူမွန္ေနရာမွန္ အိပ္မက္တို႔သည္ ေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ အစိုးရသစ္၏ သံခင္းတမန္ခင္းသည္ ဆြဲေဆာင္မႈနည္းၿပီး ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ေမးျမန္းခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဖိအားမ်ားအၾကားတြင္ ျမန္မာ့သံတမန္မ်ားသည္ ေျခမကိုင္မိ၊ လက္မကိုင္မိႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္း ကစားကြက္ေပ်ာက္ေနသည့္အျပင္၊ သက္လံုလည္းေလ်ာ့ရဲ၊ ဟန္ခ်က္လည္း ပ်က္ေနၾကပံုရသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ေလ်ာ့ရဲလြန္းေနသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည္ ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ ရွိေနသည္။

အင္စတီက်ဴးရွင္းခ်ည္း သက္သက္မဟုတ္၊ လူပုဂၢိဳလ္ အရည္အေသြးပိုင္းကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္သင့္ေပ။ နည္းပညာဟာကြက္ကိုလည္း မျဖစ္မေန ကုစားရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ တြစ္တာတို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သံုးႏိုင္ရန္ ေဆာ္ၾသ၊ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ နည္းပညာစႀကံၤန္လမ္းသည္ သံုးတတ္လွ်င္ေဆးပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အစိုးရမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို သံုး၍ လူထုဆက္ဆံေရး၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကမူ ၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ တြစ္တာတို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ အသံုးျပဳ၍ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ သိသာျမင္သာ ေနာက္ေကာက္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သက္တမ္းလြန္ေနမည္၊ သိုးေနမည္ဆိုပါက ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံတကာ အခင္းအက်င္းတြင္ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ႏိုင္မွသာ ပခံုးခ်င္းယွဥ္၊ စီးခ်င္းထိုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ အခ်က္အလက္ နည္းပညာကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ၍ ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားသည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္နက္ႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ကုစားႏိုင္မည့္ အသက္ကယ္ေဆးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အနာတျခား ေဆးတျခားမျဖစ္ဖို႔၊ အနာႏွင့္ ေဆးေတြ႕ဖို႔ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးသည္ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္သင့္သည္။

သံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းကို ကုစားႏုိင္ေရး ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ တြစ္တာတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးႏိုင္ေရး စီမံခ်က္ခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဖာ္ျပ၍ ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္းကို ထိုးေဖာက္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ ၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ တြစ္တာတို႔အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ယံုၾကည္လာေအာင္၊ စိတ္၀င္စားလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္လာႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ သံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းကို ကုစားႏိုင္မည့္လမ္းစေပၚ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေနျဖင့္ ေျခခ်ႏိုင္ၿပီဟုဆိုႏိုင္သည္။ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အခင္းအက်င္းတြင္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး၊ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ားကန္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ၀က္ဘ္ဆိုက္၊ နည္းပညာသံုးစြဲမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ (ျပည္သူ႔ဘ႑ာ) သည္လည္း သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္သြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈကို မျဖစ္မေန ေရွ႕တန္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ၊ အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာသံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းကာလတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံတကာသံခင္း တမန္ခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေမးျမန္းတင္သြင္းႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္၊ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရွး႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။

သံခင္းတမန္ခင္း အပါအ၀င္ အခင္းအက်င္းမ်ားစြာတြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားေကာင္းဖုိ႔ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ေလ်ာ့ရဲေနသေရြ႕၊ သံခင္းတမန္ခင္းေရာ၊ ဒီမိုကေရစီျပဳေရးပါ လိမ္ဖည္လိမ္ဖည္ျဖစ္ေနဦးမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔၊ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား သတ္မွတ္၊ အပ္ႏွင္းႏိုင္ဖို႔ကလည္း အေဆာတလ်င္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈဆိုဆို၊ ႀကိဳးနီစနစ္ဆိုဆို၊ ပုဂၢိဳလ္ႏိုင္ငံေရးဆိုဆို၊ ေပၚျပဴလာႏုိင္ငံေရးဆိုဆို၊ အားေကာင္းေနသေရြ႕၊ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲက ေရွ႕တိုးမေပါက္ႏိုင္ေပ။ ဒီမိုကေရစီနည္းထံုးတို႔ႏွင့္ လြဲေနေခ်ာ္ေနသေရြ႕ ျမန္မာ့ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစပ္ ကူးမပ္ကူးႏွင့္ အစပ္အဟပ္တည့္ဖို႔ ခက္ခဲေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ဖ႐ိုဖရဲ၊ ဗ႐ုတ္သုတ္ခမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်ာသားရင္သားမခြဲမျခား ခ်ဥ္းကပ္၊ ဆန္းစစ္၊ သံုးသပ္ႏုိင္ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးေနသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီဟာကြက္ေၾကာင့္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ႐ုန္းထဖို႔ ခဲယဥ္းသည္မွာ မျငင္းႏိုင္ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္၏ ကနဦးအစႏွစ္မ်ားတြင္ အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္မ်ား၊ ေျပာမွားဆိုမွားမ်ား နည္းႏိုင္သမွ်နည္းၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားကို သိသာျမင္သာ လွမ္းျပႏုိင္ဖို႔ ပဓာနက်မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ သက္တမ္းငါးႏွစ္တာကာလတြင္ ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္း အပါအ၀င္ နယ္ပယ္က႑ေပါင္းစံု၌ အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္မ်ားထက္ အေျခခံက်ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သိသာျမင္သာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းမ်ားအၾကား အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ တြစ္တာတို႔သည္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အားေကာင္းေမာင္းသန္ဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အလြဲအမွားမ်ား၊ ဖ႐ိုဖရဲမ်ား၊ ဗ႐ုတ္သုတ္ခမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေစာင့္ၾကည့္၊ တည့္မတ္၊ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးတည္ခ်က္ ထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ အခ်က္အလက္ နည္းပညာေခတ္ႀကီးတြင္ သတင္းအလြဲအမွား၊ အခ်က္အလက္ အလြဲအမွားတို႔သည္ ေကာက္ခ်က္အလြဲအမွားဆီ တြန္းပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေကာက္ခ်က္အလြဲအမွားတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အလြဲအမွားဆီ ဦးတည္သြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ေလ်ာ့ရဲေနေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ တြစ္တာတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ နည္းပညာဟာကြက္မ်ားကို ျပဳျပင္ဖာေထးကာ ျမန္မာ့သံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းကို စိုးရိမ္ေရမွတ္ေအာက္ ေရာက္ရွိေအာင္၊ အမႈိက္ကစ ျပာသာဒ္မီး ေလာင္ကိန္းမဆိုက္ရေအာင္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ၿပိဳင္တူတြန္း၍ ျပဳျပင္ကုစားႏုိင္ေရး မ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။

March 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.