<

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ျပန္တားမႈမျဖစ္ေစရန္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀းအား ေမလဆန္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံ မတက္ဟုဆုိကာ က်န္ခဲ့သည့္အဖြဲ႕မ်ား ရွိႏုိင္ေၾကာင္း PNLO ဦးေဆာင္နာယက ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ရွိ NRPC ၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ JICM အား ေတြ႕ရစဥ္

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ျပန္တားမႈ မျဖစ္ေစရန္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းအား ေမလဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံမတက္ဟုဆုိကာ က်န္ခဲ့သည့္အဖြဲ႕မ်ား ရွိႏုိင္ေၾကာင္း NCA ေရးထုိးထားသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဦးေဆာင္နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက မတ္ ၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀းအား လာမည့္ဧၿပီကုန္ ေမလဆန္းက်င္းပရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (JICM) တြင္ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္အေပၚ ညီလာခံ အမွန္တကယ္ က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိ ေမးျမန္းရာတြင္ ၎က ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ေမလဆန္းမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕လမ္းျပေျမပုံျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔အညီေတာ့။ လမ္းျပေျမပုံကုိတားလုိ႔ရွိရင္ NCA ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာကို တားလုိ႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္က ဒီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖုိ႔။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္က ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဖုိ႔ကိစၥေတြမွာ။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ကုိယ့္ေျခေထာက္ ကုိယ္ျပန္ဆြဲသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ကုိယ့္တုတ္နဲ႔ ကုိယ္ျပန္႐ုိက္သလုိျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ရမယ့္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ မျဖစ္မေနေတာ့ သြားမွာပါ။ သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ လက္မွတ္ထုိး ၁၀ ဖြဲ႕ေပါ့။ ၁၀ ဖြဲ႕ထဲမွာ ကြဲသြားႏုိင္တယ္။ ဒါမလုပ္လုိ႔ မတက္ဘူးဆုိလည္း မတက္တဲ့သူက်န္ေပါ့။ မတတ္ႏုိင္ဘူး။ အဲဒီ Process ေတာ့ အပ်က္မခံႏုိင္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သတင္းၾကားတယ္။ RCSS ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြကုိယ္တုိင္က Process အပ်က္မခံဘူး။ သူတုိ႔ မလုပ္ရေသးလည္း သူတုိ႔တက္မွာပဲလုိ႔ ေျပာသံၾကားတယ္။ သုိ႔ေသာ္ တရား၀င္ေတာ့ မေျပာေသးဘူးေပါ့ေလ” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) က ၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀းကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ အခ်က္ အပါအ၀င္ အစုိးရႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ PPST ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းသည္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ PNLO ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေၾကညာခ်က္ ေရးသားသူမ်ားသည္ သေဘာထားတင္းမာသူအခ်ဳိ႕က ေရးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္ ေၾကညာခ်က္ကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ေနေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ JICM အစည္းအေ၀းသုိ႔ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အနက္ တစ္၀က္ခန႔္သည္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမတက္ဘဲ ကုိယ္စားလွယ္သာ တက္ေရာက္သျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ အေရးႀကီးသည့္ အစည္းအေ၀းအား ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

JICM အစည္းအေ၀းသည္ အစုိးရဘက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္း အပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ရသည့္ အဆင့္ျမင့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆုိပါ JICM အစည္းအေ၀း က်င္းပသည့္ရက္သည္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသျဖင့္ အခမ္းအနားတစ္ခုသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာျဖင့္ PNLO ကုိယ္စားဒုတိယဥကၠ႒အား တက္ေရာက္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း အစည္းအေ၀းကို မူတစ္ခုခ်မွတ္ကာ ေရွာင္သြားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ တုိက္ဆုိင္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၁၀ ဖြဲ႕အနက္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးမပါ က်န္ကုိးဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ကုိးဦး JICM သုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိထားသည္။

“ဒီကုိးေယာက္မွာ Protocal မွာအႀကီးအကဲေတြက အကုန္လုံး မလာႏုိင္ဘဲနဲ႔ ေလးေယာက္ေလာက္ပဲ လာႏုိင္တယ္။ က်န္တာအားလုံးက ကုိယ္စားလွယ္ေတြအဆင့္ျဖစ္ေနတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကလည္း တတိယတန္း၊ စတုတၳတန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္ကလာေတာ့ အျမင့္ဆုံးေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တယ္။ ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တယ္ဆုိေတာ့ ဒါ Protocal ျမင့္တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ဘက္က စိတ္မေကာင္းဘူး။ ဒီဘက္က ကုိယ္စားလွယ္ေလာက္နဲ႔ လႊဲတယ္ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကုိေတာ့ သူတုိ႔နားလည္တယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ က်န္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ မလာတာကုိေတာ့ သူတုိ႔သိပ္မႀကိဳက္ဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ KNU က ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မလာျဖစ္တာလည္း သူတုိ႔မႀကဳိက္ဘူး” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကုိယ္စား ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးရွိေၾကာင္း၊ တစ္ဦးမွာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္သည္ ျပည္တြင္းပြဲမ်ားတြင္ ခပ္ေရွာင္ေရွာင္ေနေလ့ရွိၿပီး RCSS အတြင္းေရးမွဴး(သုံး)တစ္ဦးတည္းအား စြယ္စုံသုံးေနသျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ သေဘာက်ျခင္း မရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိးက ပုံမွန္အားျဖင့္ အျမဲတမ္းလာတယ္။ သူတစ္ေယာက္ေလာက္ ထုိင္ျပလုိက္တယ္။ ဦးေဆာင္ထုိင္လုိက္တယ္ဆုိရင္ တစ္ဖက္က အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ဘက္က စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။ ဟုိဘက္ကလည္း အသက္ႀကီးပုိင္း၊ ရာထူးႀကီးပုိင္း ပါလာတယ္ဆုိတာ သူက ၀မ္းသာတယ္။ အခုကဘယ္သူမွ မပါတဲ့ အခါၾကေတာ့ နည္းနည္းေလး။ ေျပာကြက္ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားဘက္က အားနည္းခ်က္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ေနာက္ဆုိရင္ အဲဒီလုိ အဆင္သင့္မျဖစ္ဘူး။ လူႀကီးေတြမတတ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ မေခၚတာေကာင္းတယ္။ အဲဒီလုိ ကုိယ္စားလွယ္နဲ႔ပဲေျပာရင္ ဟုိဘက္ကလည္း ကုိယ္စားလွယ္ပဲလႊတ္ၿပီးေျပာရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ JICM အႏွစ္သာရနဲ႔ သူရဲ႕ စီရင္ပုိင္ခြင့္က က်သြားမယ္။ ဆုံးျဖတ္တာ ရဲရဲမဆုံးျဖတ္ေတာ့ဘူး။ ဟုိမေရာက္၊ ဒီမေရာက္ ျဖစ္လာတတ္တယ္။ အဲဒါက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြဘက္က စုဖြဲ႕မႈမွာ ျပႆနာရွိတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကုိေတာ့ ၀န္ခံရမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထဲမွာ ရွိေနတယ္။ အေသးစိတ္ေတာ့ မေျပာေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထဲမွာရွိေနတာဆုိတာ။ ဒါႏုိင္ငံေတာ္ဘက္က အမွား မဟုတ္ဘဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ တို္င္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး(CNF)၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ KNU/KNLA (PC)၊ DKBA၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္း ၁၀ ဖြဲ႕အနက္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးမွာ လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခြင့္မရွိဘဲ ထုိသုိ႔က်င္းပခြင့္မရွိေၾကာင္း NCA မေရးထုိးမီကပင္ အစုိးရႏွင့္ သေဘာတူထားေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP) မွာ ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္ မြန္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

ယခင္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအနက္ KNU အပါအ၀င္ ကရင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္သုံးဖြဲ႕၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး(CNF)တုိ႔သည္ ၎တုိ႔လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တစ္ႀကိမ္က်င္းပထားၿပီးျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) မွာ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပခြင့္မရရွိေသးဘဲ အစုိးရဘက္ကမူ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

ထုိ႔အတူ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA)သည္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲ ကိစၥရပ္ေၾကာင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိဘဲ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏုိင္ရန္ အစုိးရဘက္မွ RCSS/SSA သုိ႔ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

March 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.