အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ျပင္မဖြဲ႕ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား

ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ သတင္းရယူေနေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

သမၼတသက္တမ္း အတိုင္းသာဆိုသည့္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုသည္ အစိုးရသစ္ တစ္ဆက္ေျပာင္း၍ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေလးလသက္တမ္း ရွိလာခ်ိန္အထိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏိုင္မႈ မရွိေသးသည္ကို သတိျပဳမိသည့္ျပည္သူ နည္းပါလိမ့္မည္။

ထိုေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ Vision ျဖစ္သည့္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း စင္ကာပူ စီးပြားေရးကို ေက်ာ္တက္ေရး အိပ္မက္အား အလဲထိုးႏုိင္မည့္ အရာမ်ားကို ႏွိမ္နင္းေပးမည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္အစိုးရေဟာင္းက စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔အပ္ခဲ့မႈအေပၚ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မျပင္ဆင္ျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာ။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ထိုေကာ္မရွင္သည္ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ သက္တမ္းအတုိင္းသာ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳသျဖင့္ လက္ရွိတြင္ သက္မဲ့ေကာ္မရွင္ဟု ရည္ညႊန္းရမည့္ အေျခအေန။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ ကိုယ့္အစိုးရမူ၀ါဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရး အခြင့္အေရး ေပးထားေသာ္လည္း ျပင္ဆင္မဖြဲ႕စည္းဘဲ လႊတ္ေပးထားျခင္းမွာ လက္ရွိအစိုးရ၏ ေၾကြးေၾကာ္သံ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္မည္ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ၿပီလားဟု ယူဆစရာရွိသလို လက္ရွိအစိုးရတြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ မရွိဟု ဆိုေနသလိုလို။

ႏိုင္ငံေရးအရ အဂတိလိုက္စားျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတို႔ ႀကီးစိုးေနသည့္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ပံုစံမ်ားကို ဆက္လက္ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရေသာ္လည္း ေထာင္၀င္စာသာ လိုက္ေတြ႕မည္ဆိုသည့္ ေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ အလဟႆျဖစ္ကာ အေရးယူမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မျမင္ရျခင္းမွာလည္း ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ လိုသည့္အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က မျပင္သလိုလို။

ထို႔ျပင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကို ေလ့လာပါက စား၀တ္ေနေရး အဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ (Need Drive Corruption) ႏွင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လို၍ ျဖစ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ (Greed Drive Corruption) ဆိုကာ အၾကမ္းဖ်င္း ခြဲျခားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

စား၀တ္ေနေရး အဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ (Need Drive Corruption) သည္ လစာနည္းပါးျခင္းအေပၚ အေျခခံ၍ ေရရွည္တိုက္ဖ်က္မႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လို၍ျဖစ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ (Greed Drive Corruption) သည္ကား တည္ဆဲ ဥပေဒအရပင္ စနစ္တက် စစ္ေဆးအေရးယူႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လႈပ္ရွားမႈနတၳိ။

“ဒီဘက္ေခတ္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးယူမႈ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိလို႔လဲ။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ထင္သေလာက္ မေတြ႕ဘူး။ လူေတြကသာသိပ္လာဘ္စားတယ္။ ႏုိင္ငံတကာကလည္း ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္း အေရးယူမႈ အင္မတန္နည္းတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ ဥပေဒမွာ ပါၿပီးသားေလ။ တကယ္အေရးယူလို႔မရတဲ့ အေနအထားေတြ ရွိေနေသးတယ္ဆိုတာ။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ အဂတိ လိုက္စားေနၾကေသးတာ” ဟု ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္မွာ DVB Debate မွ က်င္းပသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကို ဘယ္လိုတိုက္ဖ်က္မလဲ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ ပညာရွင္ ဦးသန္းေမာင္က ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးသည္။

 

အဂတိလိုက္စားမႈဆိုရာတြင္

အဂတိလိုက္စားမႈ ဆိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူမ်ား အက်ိဳးေဆာင္ရန္ ေပးအပ္ထားသည့္ အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပုဂၢလိက အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ အသံုးျပဳျခင္းဟု ေဒါက္တာဦးျမင့္၏ အဂတိလိုက္စားမႈ ကုထံုးစာတမ္းက ဖြင့္ဆိုသည္။ စာတမ္း၏ ရည္ညႊန္းခ်က္အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းခံထားရသူ တစ္ေယာက္က၊ သူတရား၀င္ ရရွိထားေသာ အဆင့္ေနရာႏွင့္ ရာထူးဌာနႏၲရကို သူ႔ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ ကုထံုးစာတမ္းအရ အဂတိလိုက္စားမႈေျမာက္သည့္ အျပဳအမူမ်ားတြင္ အက်ံဳး၀င္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွာ (က) လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း၊ (ခ) ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္း၊ (ဂ) လိမ္လည္ျခင္း၊ (ဃ) အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း၊ (င) ေဖာ္လံဖား၍ အက်ိဳးစီးပြားရွာျခင္း (Nepotism)၊ (စ) သာတူညီမွ် ေကာင္းစားေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Cronyism)၊ (ဆ) အမ်ားျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းကို ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ (ဇ) ၾသဇာသံုး အၾကံအဖန္ လုပ္ျခင္းတို႔ဟု ဆိုသည္။

ထိုအဂတိလိုက္စားမႈေျမာက္သည့္ အျပဳအမူမ်ားအနက္ လိမ္လည္ျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုးစား လုပ္ျခင္းတို႔ကို ဒုတိယလူမပါဘဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရရွိထားသူ အရာရွိတစ္ဦးတည္း က်ဴးလြန္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္းႏွင့္ ၾသဇာသံုး အၾကံအဖန္ လုပ္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ အျပဳအမူမ်ားတြင္မူ ေပးသူႏွင့္ယူသူဟု ဘက္ႏွစ္ဖက္ ပါ၀င္ရကာ ယင္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈေျမာက္သည့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ပါ၀င္ၾကသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ ျပဳသူမ်ားကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲရာတြင္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ညႊန္းဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ယူဆရသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေသးစားမ်ားကိုသာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အႀကီးစားဟု ဆိုရမည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊလက္ထက္ မေကြးတိုင္း ေရနံလက္ယက္တြင္းမွ ေပ်ာက္ရွခဲ့သည့္ ေငြေၾကးျပႆနာမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ ပါ ႏုိင္ငံေရး ရာထူးရွိသူ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပဳပါက ၁၅ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္ အသက္မ၀င္႐ံုသာမက တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ၿပီးသြားခဲ့သလိုလို။

မေကြးတိုင္းအတြင္း စာရင္းေပ်ာက္ေနသည့္ က်ပ္သန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္မွ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအတြက္ သံုးစြဲခဲ့မႈ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ထံ ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ပါက အေရးယူမည္ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ ဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊက ေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံႏွင့္ ေရႊသုခ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးဆီ လႊဲေျပာင္းထားသည့္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၅၇ ဘီလ်ံကို ျပန္ေပးမည္ဟု တုံ႔ျပန္ထားေသာ္လည္း က်န္ေနသည့္ က်ပ္ေလးဘီလ်ံေက်ာ္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေျဖမထြက္ေသးေခ်။

ေရႊေမွာင္ခိုတူးေဖာ္မႈ၊ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ၊ သစ္ခိုးထုတ္မႈ၊ အျမဲတေစ ပိုင္ရွင္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ မူးယစ္ေဆးျပႆနာ၊ လယ္ယာေျမသိမ္းျပႆနာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ပါက လက္ရွိအစိုးရ၏ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ အစြမ္းကုန္ ေဖာ္ထုတ္မႈမျပဳဟု ျပည္သူမ်ား ယူဆမႈ ရွိေနခ်ိန္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာသည္လည္း ရင္ၾကားေစ့ေရး ျပႆနာကို ထိခိုက္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆရမည့္ အေျခအေန။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ အာဏာလက္၀ယ္ရွိေနသူမ်ား ျဖစ္ပါက အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ အပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စနစ္တက် စစ္ေဆးထုတ္ျပန္ေပးသည္ကို ျပည္သူမ်ား မျမင္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာမွာပင္ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ဗုိလ္ဗထူးတန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ စီမံကိန္း အပုိင္း (၂) အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ေျမယာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ကုိယ္ေရးအရာရွိ ဦးတင္ထြန္း ဆုိသူက လာဘ္ေငြ က်ပ္ ၁၂ သိန္းရယူခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားအေပၚ ႏႈတ္ဆိတ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္က က်ပ္သိန္း ၁၀၀ လာဘ္ယူသည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား တိတ္ဆိတ္ေနမႈမ်ားကို ညႊန္းဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

လာဘ္ယူသည္ ဆိုသူမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သံသယရွင္းေအာင္ စနစ္တက် မေျဖရွင္း႐ံုသာမက ေငြေတာင္းခံ၍ လာဘ္ေပးရသည္ဆိုသူ မိုက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္အား အမႈေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေထာင္တြင္းပို႔ခဲ့သလို ဟိုတယ္ခရီး အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္အေပၚ စြပ္စြဲမႈကိုလည္း ဟိုတယ္ခရီးကပင္ ျပန္ရွင္းလင္းကာ စြပ္စြဲသူကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမည္ ဆိုခဲ့ျခင္းမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သလို ေနာင္ေဖာ္ထုတ္မည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကိုပါ မေဖာ္ထုတ္ရဲေအာင္ တားျမစ္လိုက္သလိုလို။

“အခုျဖစ္ပ်က္ပံုက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အတြင္းက အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အတြင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္စစ္ေဆးတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ ေျပာရရင္ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ Body တစ္ခု လႊတ္ေတာ္ကို တုိက္႐ိုက္တာ၀န္ခံရတဲ့ Independent Body တစ္ခုရွိတယ္ဆိုရင္ သူ႔ေအာက္မွာလည္း ယႏၲရားတစ္ခု ရွိတယ္ဆိုရင္ ဒီကိစၥကို ကိုင္တြယ္ရတာက ပိုၿပီးေတာ့ ထိေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတယ္” ဟု ေဆာင္းပါးရွင္ ကို၀က DVB Debate မွ က်င္းပသည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြကို ဘယ္လိုတိုက္ဖ်က္မလဲ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

         

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး တိုးတက္တယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ၿပီလား

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ စတင္ဖြဲ႕ခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၀ ရက္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၃၁ ရက္အထိ တုိင္ၾကားစာ ၃၂၉၈ ေစာင္ေက်ာ္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေကာ္မရွင္မွ စစ္ေဆးခဲ့သည္မွာ ၄၁ ေစာင္မွ်သာရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ အေသးအဖြဲမ်ားသာ။

“လက္ေတြ႕အေရးယူတာမွာ တိုင္တာေတာတာ စစ္ေဆးတာေတြ ၾကည့္လိုက္လို႔ရွိရင္ တကယ့္ကို ေသးေသးမႊားမႊား ေလးေတြပဲစစ္တယ္။ အခုနက ေျပာသလို ႏုိင္ငံေရးရာထူးနဲ႔ အေရးယူတာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိလို႔လဲ။ ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ ၀န္ႀကီးတစ္ပါးေတာ့ ရွိဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ သိသေလာက္ေတာ့ တကယ္အရင္းအျမစ္မွာက အဂတိလိုက္စားမႈ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အားမရဘူး” ဟု ဦးသန္းေမာင္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားရန္ လာဘ္ေပးရသူ၏ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒတြင္ပင္ လာဘ္ေပးသူႏွင့္ လာဘ္ယူသူအတြက္ ထပ္တူညီေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ မည္သို႔ေသာ လာဘ္ေပးသူက နာမည္၊ ေနရပ္၊ လိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ တိုင္ၾကား၀ံ့ပါ့မည္နည္း ဆိုသည္ကို ေတြးခ်င့္စရာ။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လစာႏွင့္မမွ်တသည့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား သံုးစြဲေနမႈျမင္႐ံုႏွင့္ စစ္ေဆးအေရးယူသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ကား လာဘ္ေပးသူႏွင့္ လာဘ္ယူသူသည္ အျမင့္ဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည္ ဆိုျခင္းသည္ တိက်ေသာ ပစ္စာအေျခအေနကို ေရာက္ရွိေစၿပီး NLD အစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္က အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း အဓိက အားနည္းခ်က္မ်ားကို လွစ္ဟခဲ့ကာ အျဖစ္သာ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္မွာ မည္သို႔နည္းဟု ေတြးခ်င္စရာ။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့အဂတိလိုက္စားမႈ ၫႊန္းကိန္းသည္ကား လက္ေတြ႕ပေပ်ာက္မႈ မရွိေသာ္လည္း စာရြက္ထက္တြင္မေတာ့ တိုးတက္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈ အေျခအေန ကမၻာ့အျမင့္ဆံုးျဖစ္ကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေျချပဇယား၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၇ ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရမွတ္ ၁၀၀ တြင္ ၁၅ မွတ္ျဖင့္ အဆင့္ ၁၇၂ ေနရာ ရပ္တည္ကာ ျခစားမႈအျမင့္ဆံုး ငါးႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၇ ႏုိင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၅၇ ရရွိခဲ့ၿပီး ရမွတ္ေပါင္း၂၁ မွတ္ရရွိကာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၄ ႏုိင္ငံအနက္ အမွတ္ေပါင္း ၂၁ မွတ္ျဖင့္ အဆင့္ ၁၅၆ ပဲ ျဖစ္ေနခဲ့ကာ ျခစားမႈ အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံ စာရင္းတြင္ ပန္းပန္ဆဲပင္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဇယားတြင္မေတာ့ ႏွစ္စဥ္ထက္ ႏိုင္ငံ ၁၀ ခုခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ကာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၈ ႏိုင္ငံကိုသာ ေလ့လာခဲ့၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၄၇ ၌ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆင့္တက္မႈမွာ ဂုဏ္ယူစရာ အေျခအေန ျဖစ္မလာခဲ့ဘဲ ရမွတ္၂၂ မွတ္သာ ျဖစ္၍ ဟန္ျပသာ တိုးတက္သည့္ အေျခအေန။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္မေတာ့ အဆင့္ ၁၃၆ တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သလို ရမွတ္တြင္လည္း ၂၈ မွတ္အထိ တက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရင္နင့္စရာသည္ကား ျမန္မာသည္ အာဆီယံတြင္ လာဘ္စားမႈအဆင့္ (၉)။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက Transparency International ရဲ႕ ညႊန္းကိန္းအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အဆင့္ ၁၃၆။ အရင္တုန္းက ၁၇၀၊ ၁၈၀ ေလာက္ကေန အမ်ားႀကီးတက္လာတာ။ ဒါေပမဲ့  ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားမရတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔က အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က နံပါတ္ (၉) ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေအာက္မွာ ကေမၻာဒီးယား တစ္ခုတည္းပဲရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ အားရစရာလည္း သိပ္မရွိဘူး” ဟု ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ဥပေဒအၾကံေပး ဦးသန္းေမာင္က ဆိုသည္။

 

လက္ရွိေကာ္မရွင္ အသက္၀င္ေနေသးသလား

သီအုိရီအရ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးျမ၀င္း အပါအ၀င္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး NLD အစိုးရ အာဏာလႊဲေျပာင္း ရယူခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ဥပေဒအရပင္ တရား၀င္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

“ဒီဥပေဒထဲမွာ ဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕ သက္တမ္းက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ သက္တမ္းနဲ႔ အတူတူပဲလို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားတဲ့အထိ အရင္အစိုးရခန္႔တဲ့ လူေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ အခ်ဳိ႕လည္း ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့ သူေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုထိေတာ့ အစားမထိုးေသးဘူး။ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ အသစ္ေတြ ခန္႔ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မွာ ဘာလို႔မဖြဲ႕ေသးတာလဲ ေမးမိစရာ ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီဟာႀကီးက အစိုးရ Body ႀကီးသာရွိတာ။ သူ႔ေအာက္မွာ စံုစမ္းေရးမွဴးတို႔ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕တို႔ ဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒီလူေတြက ဘယ္သူဘယ္၀ါေတြမွန္းေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေသခ်ာမသိရဘူး။ အဲဒီလူေတြမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ အဲဒီစံုစမ္းေရးမွဴး ဆိုတာေတြက ဌာနတစ္ခု၀င္သြားၿပီး ေပးစမ္းစာရြက္လို႔ေျပာရင္ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ေပးမယ့္သူေတြလား။ ဘယ္ရာထူးအဆင့္လဲ။ ဘယ္ေလာက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားလဲဆိုတာ ၾကည့္လိုက္ရင္ ေကာ္မရွင္၀င္ေတြရဲ႕ ညည္းညဴသံေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကားရတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ Theory ထက္ Implementation က ပိုၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတယ္။ ဥပေဒရဲ႕ အျပစ္မဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းအင္၊ စြမ္းအား၊ လက္နက္ေတြ မပါတာ၊ မေပးေသးလို႔ ယူဆတယ္” လို႔ အတိုင္ပင္ခံ ဥပေဒပညာရွင္ တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီ ဆိုေသာ္ျငား ေကာ္မရွင္သည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ေကာ္မရွင္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္ဟု အာဏာရပါတီ NLD တာ၀န္ရွိသူမွာက ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ တစ္ႏွစ္ျပည့္မည့္ အခ်ိန္အထိ ေကာ္မရွင္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕ စည္းႏိုင္ျခင္းကား မရွိေသးေခ်။

“တစ္ႏွစ္သက္တမ္း ေက်ာ္သြားၿပီ။ ထြက္တဲ့သူေတြလည္း ထြက္ေနၿပီဆိုေတာ့ အခုရွိေနတဲ့ အဖြဲ႕ႀကီးကေတာင္ ငါတုိ႔က တရား၀င္ေသးရဲ႕လား မ၀င္ေတာ့ဘူးလား အေနအထားမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုမွေတာ့ သူတို႔ဆီ ေရာက္လာတဲ့ တိုင္စာေတြကိုလည္း သူတို႔ကိုင္တြယ္ဖို႔ အရမ္းခက္ခဲတယ္။ ေနာက္တစ္ခုေပါ့ သူ႔မွာ ဘယ္ေလာက္အထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိသလဲ ဆိုတာကလည္း ေမးစရာ ျဖစ္လာတယ္။ သူတို႔က နာမည္ႀကီးပဲရွိၿပီး သူတို႔ကိုင္တြယ္ရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းက်ေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ေၾကာက္ေနရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးဆိုရင္ သူတို႔အေပၚ ဘယ္ေလာက္ကာ ဘာလုပ္ထားလဲဆိုတာ ေမးစရာေတြခ်ည္းပဲ” ဟု ေဒၚၾကည္ျပာက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကို ဘယ္လိုတိုက္ဖ်က္မလဲ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံ့အေျခအေနအရ အလြန္အမင္း လိုအပ္ေနသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကိုပင္ လွစ္ဟထားသည့္ လုပ္ရပ္မွာ ေ၀ဖန္ခ်င္စရာ ျဖစ္ခဲ့သလို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မွ စစ္ေဆးအေရးယူရန္ တင္ျပသည့္ Report မ်ားမွာလည္း အထက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားလက္တြင္ ဆိုင္းငံ့ေနသည္ဟု ဆိုျပန္သည္။

“လက္ရွိလုပ္ေနတာက ကြၽန္ေတာ့္ ဆရာသမားေတြပါပဲ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ၀န္ခံတယ္။ Report ေတြက အေပၚေရာက္သြားရင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆိုင္းသြားရတာ ရွိတယ္လို႔။ အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ပါမယ္ဆိုမွ အဂတိတရားကို ေၾကာက္ေနရတယ္လို႔။ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးကို တြန္းလွန္ဖို႔လိုတယ္” ဟု ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးသန္းေမာင ္(စစ္ေတြ) က ေျပာၾကားသည္။

         

လာဘ္စားမႈေတြ မရွိေတာ့ဘူးလား

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD ပါတီအစုိးရ လက္ထက္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥေတြ က်ဆင္းသြားသည္ဟု စင္ကာပူႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔အစုိးရ သက္တမ္းမွာ ကုိးလသာသာပဲရွိတယ္ ဆုိေပမယ့္ က်ဆင္းသြားတယ္လုိ႔  ကြၽန္မေျပာရဲပါတယ္။ ကြၽန္မအမ်ားျပည္သူဘက္က ၾကားတဲ့စကားက ဘာလဲဆုိေတာ့ ၀န္ႀကီးေတြကေတာ့ လာဘ္မစားေတာ့ဘူးတဲ့။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ေအာက္က လူေတြကေတာ့ လုပ္တုန္းပဲလုိ႔ေတာ့ ေျပာတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ကေတာ့ ေအာက္က အရာရွိေတြရဲ႕ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္လုိ႔ရွိရင္ တုိင္ၾကားဖုိ႔ ဆုိၿပီးေတာ့ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ေတြ၊ E-mail လိပ္စာေတြ အြန္လုိင္းမွာ တင္ထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ တုိင္ႏုိင္ပါတယ္။ တုိင္ဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ ဒါ ကုိယ့္ရဲ႕တာ၀န္ ကုိယ္သိတာေနာ္။ ၀န္ႀကီးေတြက လာဘ္မစားဘူး ဆုိေပမယ့္ ၀န္ႀကီးေတြကလည္း ၀ိဇၨာေတြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေအာက္က ဘယ္သူလာဘ္စားေနတယ္ဆုိတာ အားလုံးေတာ့ သိမွာမဟုတ္ဘူး။ တင္ျပမွပဲသိမွာ။ တုိင္မွပဲသိမွာ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မေျပာခ်င္တာက သတိရွိရွိနဲ႔ တုိင္ပါ။ ကုိယ္ကေနၿပီးေတာ့ မလႊဲသာလုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ အလ်င္လုိလုိ႔ ဆုိၿပီးေတာ့ေပါ့။ နည္းနည္းေလး လာဘ္ေလးထုိးလုိက္တယ္ ဆုိလို႔ရွိရင္ ကုိယ့္မွာလည္း အျပစ္ရွိတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာပါ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ျမန္ျမန္ရခ်င္တာနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကုိေတာ့ ဘယ္ေလာက္ ေပးလုိက္ရတယ္ဆုိရင္ အေရးယူေပးပါ့မယ္။ မတုိင္ရဲဘူး ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကြၽန္မတုိ႔ ဘယ္လုိအေရးယူမလဲ။ ဒါေၾကာင့္ သတိၱေလးကေတာ့ ရွိရမယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ တတ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ေပးမယ္။ ဒါေပမဲ့အားလုံး ဘာျဖစ္ေနသလဲ ဆုိတာကေတာ့ တစ္ခ်ိန္တည္း ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိတာကေတာ့ လက္ေတြ႕က်က် မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္မေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းအက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားသည္ ထူးျခားတိုးတက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေ၀ဖန္သည္။

ထို႔ျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵနယ္မွ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ႏိုင္ငံတစ္၀န္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ ထင္ရွားသိသာစြာ က်ဆင္းေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တုိက္တြန္းမႈ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္၌ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့မႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္လုအခ်ိန္အထိ ထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈမွာလည္း ျပည္သူမ်ား လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေတြ႕ျမင္ရမႈမရွိ ျပန္ေခ်။

လတ္တေလာတြင္မေတာ့ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္အရ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ေၾကညာရမည့္ အခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေမ့ေဖ်ာက္ခံထားရသည့္ ပိုင္ဆုိင္မႈ ဥပေဒ (Property Tax) ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ရွိကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို မျပင္ဆင္ႏိုင္သေရြ႕ေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ လာဘ္စားေနၾကဦးမည္ ျဖစ္သည္။

 

Writer: 
ၿဖိဳးေ၀