ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီမ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းက ေခ်းေငြလုိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဘဏ္ေတြရဲ႕ေခ်းေငြထုတ္ေပးမႈပံုစံကုိ အခက္အခဲျဖစ္ေစႏုိင္မလား

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲအား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အုပ္ထိန္းသူလုိ႔ဆုိႏုိင္တဲ့ ဗဟုိဘဏ္ကေန ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီမ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းပါ၀င္ၿပီး အဲဒီစည္းမ်ဥ္းက ဘဏ္ေတြအားလံုးနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနတာပါ။ ဒါက ေခ်းေငြမ်ားမ်ား ရယူထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ နဲ႔ ဘဏ္ေတြရဲ႕ေခ်းေငြထုတ္ေပးတဲ့ပမာဏေတြကုိ ဗဟုိဘဏ္က တစ္စုတစ္စည္းတည္း ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး ဘယ္လုိစိစစ္သံုးသပ္မလဲ၊ ဘဏ္နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေပၚ ဘယ္လုိအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမလဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“အရင္တုန္းကလည္း ဒီစည္းကမ္းမ်ဳိးက ထုတ္ေတာ့ထုတ္တာပဲ၊ ဒါေပမဲ့ သာမန္အေနမ်ဳိးေပါ့။ အခုက်ေတာ့ တကယ့္ကုိ ေသခ်ာေအာင္ကုိ တင္းက်ပ္မယ့္သေဘာမ်ဳိးျဖစ္တာေပါ့။ စည္းမ်ဥ္းအရ ပုိက်ယ္ျပန္႔လာတာပါ။ ပမာဏႀကီးမားတဲ့ ေခ်းေငြဆုိတာ ကုိယ့္ရဲ႕ မတည္ေငြရင္းရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ထက္ ပုိလုိ႔မရဘူးေပါ့။ အဲဒါလည္း Amount က မ်ားတယ္၊ ကုိယ့္ရဲ႕ Capital မ်ားရင္ မ်ားတာေပါ့။ ကေမၻာဇဆုိလည္း မ်ားတာေပါ့။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကုိ ေခ်းလုိက္တယ္ဆုိရင္ ေခ်းေငြက မ်ားတယ္။ မ်ားေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ခုိင္မာမႈ၊ လုပ္ငန္းအေျခအေနတုိ႔ကုိ ကုိယ့္ဘဏ္အေနနဲ႔ သံုးသပ္တာေပါ့။ အခုေတာ့ ဗဟုိဘဏ္ ပါလာတာေပါ့။ သူက ေငြေခ်းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္းေတြ သိခ်င္တယ္။  ႏႈိက္ႏႈိက္ခြၽတ္ခြၽတ္ေပးမယ္၊ ျပဳမယ္၊ သူ႔ရပ္ တည္ခ်က္အေျခအေနကုိ ၾကည့္မယ္။ အကုန္လံုး သူပါလာေတာ့မယ္ေလ။ အရင္ကေတာ့ သာမန္အေနနဲ႔ပဲ၊ အခုဥပေဒထဲလည္း ပါတယ္။ အခုက်ေတာ့ သူက ေသခ်ာ စိစစ္မယ္၊ ေခ်းေငြေပးသင့္၊ မေပးသင့္၊ သူ႔ရဲ႕ခုိင္မာမႈ၊ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာရွိလဲ၊ သူရဲ႕ ေရရွည္ အေျခအေန ဘယ္လုိရွိလဲဆုိတာ ဗဟုိဘဏ္က ေတာင္းေတာ့မွာပါ။ ဒါက ေကာင္းပါတယ္။  ဘဏ္အေနနဲ႔လည္း လုိလားပါတယ္။ ဘဏ္တစ္ခုတည္းရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဗဟုိဘဏ္က တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္နဲ႔ ျပန္ ကုိင္တြယ္တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္”လို႔ ကေမၻာဇဘဏ္ရဲ႕ အႀကီးတန္းအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးသန္းလြင္ (ယခင္ ဗဟုိဘဏ္ ဒု-ဥကၠ႒၊ ကေမၻာဇဘဏ္ ဒု-ဥကၠ႒) က ေျပာၾကားပါတယ္။

ဘဏ္နဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ပညာရွင္ ဦးရဲမင္းဦး (ယခင္ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ) ကလည္း “ဒီေခ်းေငြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ ဗဟိုဘဏ္ကုိ ပံုမွန္ေပးပုိ႔ေပးရေတာ့မွာေပါ့။ အရင္က ဘဏ္ေတြက ဗဟုိဘဏ္ကုိ ပုိ႔တယ္ဆုိတာက ဘဏ္ရဲ႕၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြေတြနဲ႔ အသံုးစရိတ္ စတာေတြ ပုိ႔ရတာပါ။ အခုက ေငြေခ်းထားတယ္ဆုိတဲ့ လူေတြမွာမွ ပမာဏမ်ားမ်ား ေခ်းထားတဲ့သူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ သတ္မွတ္လအလုိက္ ပုိ႔ရမယ္ဆုိၿပီးပါတယ္။ ပုိ႔ရမယ္ဆုိေတာ့ ဘဏ္ေတြကေတာ့ပုိ႔မွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဗဟုိဘဏ္က ပုိ႔လာတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ အေပၚမူတည္ၿပီး ဘာလုပ္မယ္ဆုိတာမသိဘူး။ လက္ရွိအထိ မသိရေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒီမွာ ဗဟုိဘဏ္က ေတြ႕ရွိခ်က္တခ်ဳိ႕ရွိ လာၿပီးေတာ့ ဒီေခ်းေငြေတြကေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူး၊ ဒီေခ်းေငြေတြက သင့္ေတာ္တယ္ စသျဖင့္ မွတ္ခ်က္ေပးလာႏုိင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြေတာ့ မေခ်းနဲ႔ဆုိၿပီး ေျပာမွာလား၊ ဒါမ်ဳိးေပါ့ေနာ္၊ ေျပာလာႏုိင္တယ္။ ဗဟုိဘဏ္က ဘာလုပ္မယ္ဆုိတာ မသိရေသးဘူး”လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဗဟုိဘဏ္က ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီမ်ားဆုိင္စည္းမ်ဥ္းကုိ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၈/၂၀၁၇ နဲ႔ထုတ္ျပန္လုိက္တာျဖစ္ၿပီး အဓိကအခ်က္က ဘဏ္က ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အုပ္စုတစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ ဆက္ႏႊယ္ေန တဲ့ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကုိ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာမွာ မိမိရဲ႕ အဓိကမ,တည္ေငြရင္းရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ထက္ ပုိၿပီးမထုတ္ေခ်းရလို႔ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဗဟုိဘဏ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ ဘဏ္တစ္ဘဏ္ တည္ေထာင္ဖုိ႔ ကနဦးမ,တည္ရင္းႏွီး ေငြအနည္းဆံုး က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀ ရွွိရမွာျဖစ္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္း အႀကီးအေသးအေပၚ မူတည္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြ ပမာဏကြာျခားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အပ္ႏွံေငြအမ်ားဆံုး လက္ခံ ႏုိင္တဲ့ ပမာဏကုိ အရင္က မ,တည္ ရင္းႏွီးေငြရဲ႕ ၁၀ ဆလုိ႔ သတ္မွတ္ခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ အဲဒီစည္းမ်ဥ္းကုိ ပယ္ဖ်က္ထားပါတယ္။ အပ္ႏွံေငြပမာဏရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ကုိ ထုတ္ေခ်းခြင့္ျပဳထားၿပီး ေငြျဖစ္လြယ္မႈ အခ်ဳိးကုိ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ထားရွိဖုိ႔ သတ္မွတ္ထားတာပါ။ အခုသတ္မွတ္တဲ့ ပမာဏႀကီးမားတဲ့ေၾကြးၿမီအရဆုိရင္ အဓိက မ,တည္ ေငြရင္း က်ပ္ ၅၀ ဘီလ်ံရွိတဲ့ဘဏ္က ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကုိ ေငြထုတ္ေခ်းရင္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံထက္ ပုိလုိ႔မရေတာ့တာပါ။

ပမာဏႀကီးမားတဲ့ေၾကြးၿမီ ဆုိတာက ဘဏ္ရဲ႕အဓိက မ,တည္ေငြရင္းရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းနဲ႔အထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး ဒါမွမဟုတ္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ဒါမွမဟုတ္ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းကုိ ထုတ္ေခ်းတဲ့ေခ်းေငြကုိ ဆုိလုိတာပါ။ ဒီ စည္းမ်ဥ္းမွာ ဘဏ္ရဲ႕ ပမာဏႀကီးမားတဲ့ ေၾကြးၿမီအားလံုးရဲ႕ စုစုေပါင္းက သက္ဆုိင္ရာဘဏ္ရဲ႕ အဓိက မ,တည္ေငြရင္းရဲ႕ ရွစ္ဆထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရဘူးလုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီစည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ ေခ်းေငြ ယူထားတာမ်ားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အခက္အခဲျဖစ္မလား၊ ေခ်းေငြလုိခ်င္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အက်ပ္ဆုိက္မလား ဒါမွမဟုတ္ အဆင္ေျပမလားဆုိတာ စိတ္၀င္စားစရာပါ။

ဦးသန္းလြင္က “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အတြက္ေတာ့ ေခ်းေငြရယူမႈဆုိင္ရာ အခက္အခဲက သိပ္မရွိႏုိင္ပါဘူး။ ဥပမာ ဗဟုိဘဏ္က အခ်က္အလက္ေတြ ရလာတဲ့အခါ ဘဏ္တစ္ဘဏ္တည္းက ေခ်းဖုိ႔ပုိက္ဆံ သိပ္မ်ားေနမယ္ဆုိရင္ အၾကံေပးလုိ႔ရတာေပါ့၊ တစ္ဘဏ္တည္းက မေခ်းဘဲ ဘဏ္ႏွစ္ခုသံုး ခုေပါင္းၿပီး ၀ုိင္းေခ်းၾက၊ ကုိယ့္ဘဏ္တင္ မဟုတ္ဘဲ တျခားဘဏ္ေတြလည္း ပါပေစ စသျဖင့္ ဒီလုိေလးေတြ ေျပာလုိ႔ရတာေပါ့။ အဲဒီလုိလုပ္တဲ့အတြက္ ဘဏ္တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ Risk ေတာ့နည္းသြားတာေပါ့။ ကုိယ့္တစ္ေယာက္တည္း တာ၀န္မရွိေတာ့ဘူး။ အမ်ားနဲ႔ဆုိေတာ့ ေခါင္းေအးေအး စဥ္းစားလုိ႔ရပါတယ္။ ေခါင္းတစ္ခုတည္းထက္ ေခါင္းသံုးေလးခု သံုးၿပီးစဥ္းစားရင္ ပုိၿပီးေကာင္းတာေပါ့။ အဲဒီအေနအထားမ်ဳိး ေရာက္သြား မယ္။ အခက္အခဲေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ လုပ္ငန္းက တကယ္ေကာင္းတယ္။ တုိင္းျပည္အတြက္လည္း အက်ဳိးရွိမယ္။ ေရရွည္လည္း ေကာင္းတယ္ဆုိရင္ ဘဏ္ေခ်းေငြရမွာပါ” လုိ႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပါတယ္။

“အထိအခုိက္ေတာ့မရွိဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အရင္ကထက္ နည္းနည္းေတာ့ ပုိခက္မွာေပါ့။ ပုိၿပီးတိတိက်က်စစ္ေဆးမယ္၊ ဗဟုိဘဏ္အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေခ်းေငြေတြက လြယ္မလား၊ ခက္မလား ဘယ္လုိျဖစ္မလဲ သိရလိမ့္မယ္။ ဘာရွိမလဲဆုိေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ဒါမွမဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ဘဏ္ကေန ေခ်းေငြယူရင္ သူ႔ေျမႀကီး တစ္ခုေပးမယ္ေပါ့။ သူ႔ေျမကလည္း အင္မတန္ တန္ဖုိးရွိေတာ့ ပမာဏႀကီးတဲ့ ေခ်းေငြတစ္ခု သူရသြားလိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ဘဏ္မွာလည္း ေနာက္ထပ္ ေျမကြက္တစ္ကြက္နဲ႔ သူသြားေခ်းမယ္။ အဲဒီမွာလည္း ေခ်းေငြရသြားမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဘဏ္ႏွစ္ဘဏ္က တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကုိ ဖလွယ္မွာ မဟုတ္ဘူးေလ၊ ဒါေပမဲ့ အခုစနစ္အရဆုိရင္ ဗဟုိဘဏ္က အဲဒီစာရင္းေတြ သိလိမ့္မယ္။ သြားေတြ႕ရင္ ဗဟိုဘဏ္က ကုမၸဏီတစ္ခုက ေခ်းေငြပမာဏ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေခ်းထားတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္က ဘဏ္ေတြအမ်ားႀကီးမွာ ေငြဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေခ်းထားတယ္ဆုိတာ ဗဟုိဘဏ္မွာ သြားေပၚလိမ့္မယ္။ သြားေပၚရင္ ဗဟုိဘဏ္က ဒီကုမၸဏီ၊ ဒီပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ဘဏ္ေတြအတြက္ စြန္႔စားရမႈ (risk) ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ၊   ဒီစြန္႔စားရႏုိင္မႈအတြက္ ဘဏ္ေတြကုိ သတိေပးမွာလား၊ တားျမစ္မွာလား ဒါကုိ ဗဟုိဘဏ္ကပဲ ဆံုး ျဖတ္မွာေပါ့”လုိ႔ သံုးသပ္ပါတယ္။

ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒအရ အဓိက မ,တည္ေငြရင္း သုိ႔မဟုတ္ အလႊာ (၁) မ,တည္ေငြရင္းဆုိတာဟာ အျပည့္အ၀ ထည့္၀င္တဲ့ သာမန္အစုရွယ္ယာေတြနဲ႔ ထပ္တုိး စုေဆာင္းထားခြင့္မရွိတဲ့ သက္တမ္း သတ္မွတ္ထားတာမရွိတဲ့ ဦးစားေပး အစုရွယ္ယာေတြ၊ မတည္ေငြရင္းမွ ခြင့္ျပဳေငြေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ႏွစ္အတြင္း ဆံုး႐ႈံးေငြေတြ၊ နာမည္ေကာင္းတန္ဖုိး၊ လုပ္ငန္း မလည္ပတ္မီ ကုန္က်စရိတ္ေတြ၊ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြ၊ ေရႊ႕ဆုိင္းထားတဲ့စရိတ္ေတြ၊ ငွားရမ္းခြင့္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕မရတဲ့ တျခားရရန္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ႏုတ္ပယ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာတဲ့ သီးသန္႔ေငြကုိ ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ဆုိတာဟာ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့လူပုဂၢိဳလ္ေတြ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြက လူတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပုိသူေတြ ေတြ႕ၾကံဳရတဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးျပႆနာေတြက တျခားသူေတြ ဒါမွမဟုတ္ အားလံုးအေပၚ ဆုိးရြားတဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးျပႆနာေတြ ေပၚေပါက္ေစတာေၾကာင့္ အဲဒီျပႆနာေတြကုိ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးတည္းလုိ႔ မွတ္ယူရမယ့္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနတာကုိ ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ဆက္ႏႊယ္သူေတြထဲက တစ္ဦးက တျခားသူေတြအေပၚ တုိက္႐ုိက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သြယ္၀ုိက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တာ၊ ဆက္ႏႊယ္သူေတြဟာတူညီတ့ဲ မိခင္ ကုမၸဏီရဲ႕ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီေတြျဖစ္တာ၊ တူညီတဲ့စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေအာက္မွာရွိတာ၊ အဲဒီထဲကတစ္ဦးက တျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမွာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထက္ေက်ာ္လြန္တဲ့ အက်ဳိးစီးပြားရွိတာ၊ အျပန္အလွန္ အာမခံတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းခြဲေ၀ လုပ္ကုိင္မႈစာခ်ဳပ္၊ စသျဖင့္ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အထူးဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိတာကုိ ဆုိလုိတာပါ။

ပမာဏႀကီးမားတဲ့ေၾကြးၿမီ အခ်ဳိးအေန နဲ႔ ဘဏ္ ဘဏ္ခ်င္း ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာမွာလည္း စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ထားၿပီး အာမခံ အျပည့္အ၀ရွိတဲ့ ေခ်းေငြေတြအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပမယ့္ အာမခံ မရွိတဲ့ေခ်းေငြေတြအတြက္ ဘဏ္ရဲ႕အဓိက မ,တည္ေငြရင္းရဲ႕ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိပဲ ကန္႔သတ္ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အာမခံ အျပည့္အ၀ရွိတဲ့ေခ်းေငြဆုိတာက အစုိးရေငြ ေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ေတြနဲ႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာအပ္ေငြေတြကုိ အာမခံအျဖစ္ ထားရွိေဆာင္ရြက္တဲ့ေခ်းေငြကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ရဲ႕ ဘဏ္ခဲြက သူ႔ ရဲ႕ပင္ရင္းဘဏ္ကုိ ထုတ္ေခ်းေငြေတြလည္း ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီ ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္လုိႏုိင္ငံပုိင္ ဘဏ္ေတြအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕မူ၀ါဒအရ ထုတ္ေခ်းတဲ့ ေခ်းေငြေတြက ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီ ကန္႔သတ္ခ်က္ကေန ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေပမယ့္ ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္ေတြက ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕မူ၀ါဒနဲ႔ မသက္ဆုိင္ဘဲ ထုတ္ေခ်းတဲ့ေခ်းေငြေတြအားလံုးကေတာ့ ပမာဏႀကီးမားတဲ့ ေၾကြးၿမီ ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ အက်ဳံး၀င္တယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဘဏ္အားလံုးက ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ သံုးလတစ္ႀကိမ္ ဗဟုိဘဏ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ပံုစံနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး ဌာနကုိ တင္ျပရမွာပါ။ ဘဏ္တစ္ဘဏ္အေနနဲ႔ အဓိက မçတည္ေငြရင္းရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ထုတ္ေခ်းထားတဲ့ ေၾကြးၿမီေတြ ရွိတယ္ဆုိရင္ စည္းမ်ဥ္းထုတ္ျပန္တဲ့ေန႔ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္) မွစၿပီး ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း အဲဒီ ေၾကြးၿမီကုိ လက္ခံႏုိင္တဲ့ပမာဏအျဖစ္ ထားရွိမယ့္အစီအစဥ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး ဌာနသုိ႔ တင္ျပဖုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဒီစည္းမ်ဥ္းကို ထုတ္ျပန္တဲ့ေန႔ကတည္းက ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိးသက္ေရာက္ဖုိ႔သတ္မွတ္ထားၿပီး စည္းမ်ဥ္းကုိ လုိက္နာဖုိ႔ပ်က္ကြက္တယ္ဆုိရင္ ဘဏ္က စည္းမ်ဥ္းကုိ ေဖာက္ဖ်က္တဲ့အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒပုဒ္မ ၉၄ နဲ႔ ၉၆ ပါဘဏ္အား ျပန္လည္တည့္မတ္ေစရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ အဆုိပါဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၄ ပါ စီမံ ခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းေတြအရ အေရးယူခံရမွာပါ။

ဗဟုိဘဏ္ကုိ ဘဏ္ကေၾကြးၿမီေတြ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ဘဏ္ရဲ႕ေပးရန္တာ၀န္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ေပးဆပ္ရန္တာ၀န္ေတြထဲက ႀကီးမားတဲ့အတုိင္းအတာကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ေငြေပးေခ်မႈကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ဆုိင္းငံ့မယ္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားမယ္ဆုိရင္ ဗဟုိဘဏ္က အဲဒီဘဏ္ကုိ တည့္မတ္ေရး အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ဗဟုိဘဏ္ကခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရင္ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔တဲ့ အဆင့္လည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲက ေငြအပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ ေငြေခ်းငွားသူေတြနဲ႔ အက်ဳံး၀င္တဲ့ အခ်က္တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဘဏ္ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေငြအပ္ႏွံသူေတြ၊ ၿမီရွင္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ျပဳလုပ္ရင္၊ ေငြေရးေၾကးေရးေပးရန္ တာ၀န္ေတြကုိ ေပးဆပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ေစ့ေရာက္ေပမယ့္ ေပးေခ်မႈ မျပဳရင္၊ ေပးရန္တာ၀န္အားလံုးကုိျဖစ္ျဖစ္၊ ႀကီးမားတဲ့ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိျဖစ္ ျဖစ္ေပးေခ်မႈ မျပဳႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေငြေပးေခ်မႈကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ဆုိင္းငံ့မယ္ဆုိရင္၊ ဘဏ္ရဲ႕ဒါ႐ုိက္တာ၊ အမႈေဆာင္ အရာရွိ၊ အရာရွိတစ္ဦးဦးက ဘဏ္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိျဖစ္ျဖစ္၊ ေငြအပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိျဖစ္ျဖစ္ ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရင္၊ ဗဟုိဘဏ္က သတ္မွတ္တဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ ရရန္ပုိင္ခြင့္ အရည္အေသြး စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ၀င္ေငြရရွိမႈ၊ ေငြေၾကး လြယ္ကူမႈ ဒါမွမဟုတ္ ေစ်းကြက္ဆံုး႐ႈံး ႏုိင္ေျခအေပၚ ခံႏုိင္ရည္ရွိမႈ စတာေတြကုိ ျပည့္မီေအာင္ လုိက္နာဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ရင္၊ ဥပေဒ ဒါမွမဟုတ္ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္း တစ္ရပ္ရပ္ပါ မ,တည္ ရင္းႏွီးေငြလုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ လုိက္နာဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ရင္ ဒါမွမဟုတ္ ပ်က္ကြက္မယ့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚေနရင္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း စနစ္တစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ဒါမွမဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းရွိ ေငြအပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခရွိသည့္ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနရင္၊ ဘဏ္က ေၾကြးၿမီ ေပးဆပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိမႈနဲ႔ ဘဏ္၏ စုစုေပါင္းရရန္ပုိင္ခြင့္ တန္ဖုိးက စုစုေပါင္းေပးရန္ တာ၀န္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနရင္၊ ဘဏ္က လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဘ႑ာႏွစ္ သံုးႏွစ္ဆက္တုိက္ အ႐ႈံးေပၚေနရင္ စတဲ့အေျခအေနေတြမွာ သတိေပး အ       ေၾကာင္းၾကားစာ ပုိ႔သြားမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလုိပုိ႔တာက ေငြအပ္ႏွံသူေတြ ဒါမွမဟုတ္ ၿမီရွင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ပုိၿပီးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆုိရင္ ဗဟုိဘဏ္က သတိေပး အေၾကာင္းၾကားစာ မပုိ႔ေတာ့ဘဲ ျပန္လည္တည့္မတ္တဲ့ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ တုိက္႐ုိက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

ဗဟုိဘဏ္က ဘဏ္ကုိ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ေပးၿပီးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိၿပီး အက်ဳံး၀င္ရင္ျဖစ္ျဖစ္ အေရးယူမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ အေရးယူမႈေတြကေတာ့ ဘဏ္ကုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုခုမွာ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳဖုိ႔ သတိေပးတာ၊ တားျမစ္တာ၊ ဘဏ္ကုိ ဥပေဒ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ခ်လံုျခံဳမႈ မရွိတဲ့ ဒါမွမဟုတ္  ခုိင္မာမွန္ကန္မႈ မရွိတဲ့လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကုိ ရပ္စဲဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ ေရွာင္ၾကဥ္ဖုိ႔ညႊန္ၾကားတာ၊ ဘဏ္ကုိ ဗဟုိဘဏ္က ညႊန္ၾကားတဲ့အတုိင္း သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ခုိင္းတာ၊ ထည့္၀င္ၿပီး မ,တည္ေငြရင္း တုိးျမႇင့္တာကုိ အစုရွယ္ယာအသစ္မ်ား ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်မႈနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ထုတ္ေ၀ၿပီး အစုရွယ္ယာမွ မေပးသြင္းရေသးတဲ့အပုိင္းကုိ ေပးသြင္းဖုိ႔ေတာင္းဆိုမႈနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ တုိးျမႇင့္ဖုိ႔ ညႊန္ၾကားတာ၊ ဘဏ္ရဲ႕ မ,တည္ေငြရင္း လံုေလာက္မႈအခ်ဳိး ဒါမွမဟုတ္ ေငြေၾကးလြယ္ကူမႈ အခ်ဳိး တုိ႔ကုိျမႇင့္တင္တာ ဒါမွမဟုတ္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚ တျခားကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကုိ ပုိမုိထားရွိ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ဘဏ္ကုိ ညႊန္ၾကားတာ၊ ဘဏ္ရဲ႕လုပ္ငန္း အားလံုးကုိ ျဖစ္ျဖစ္၊ တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ကုိျဖစ္ျဖစ္ ရပ္ဆုိင္းေစတာ၊ အစုရွယ္ယာ၀င္ေတြရဲ႕ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ အပါအ၀င္ အခြင့္အေရးေတြအားလံုးကုိျဖစ္ျဖစ္၊ တခ်ဳိ႕ကုိျဖစ္ျဖစ္ရပ္ဆုိင္းတာ၊ ဘဏ္ရဲ႕အစုရွယ္ယာ၀င္ကုိ အျမတ္ေငြခဲြေ၀မႈကုိျဖစ္ျဖစ္၊ ေငြထုတ္ယူခြင့္ကုိျဖစ္ျဖစ္ တားျမစ္တာ စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ အေရးယူမႈေတြထဲမွာ ဘဏ္ရဲ႕ ဒါ႐ုိက္တာ၊ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္၊ အရာရွိကုိ ရာထူးမွရပ္ဆိုင္းတာ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကုိ အျမဲတမ္းပိတ္ပင္တာ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္တာ၊ ေပးရမယ့္ ခံစားခြင့္ (စီမံခန္႔ခဲြမႈ စရိတ္နဲ႔ အထူးခ်ီးျမႇင့္ေငြ အပါအ၀င္) ကုိ ကန္႔သတ္တာ၊ ဘဏ္ရဲ႕ အပ္ႏွံေငြလက္ခံတာ၊ ေငြထုတ္ေခ်းတာ၊ ႀကိဳတင္ေခ်းေငြေပးတာ ဒါမွမဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိ႔အေပၚ ပိတ္ပင္တာ၊ ကန္႔သတ္တာ၊ ဘဏ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ဖုိ႔၊ ဌာနတြင္းႀကီးၾကပ္မႈ အစီအစဥ္နဲ႔ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခ စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္ေတြကုိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ညႊန္ၾကားတာ၊ ဘဏ္ရဲ႕လုပ္ငန္း ပမာဏကုိ ေလွ်ာ့ခ်တာ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဘဏ္ေတြ၊ ဘဏ္႐ုံးခဲြေတြတုိးခ်ဲ႕တာကုိ ကန္႔သတ္တာ၊ ဘဏ္ခဲြေတြ၊ ဘဏ္႐ုံးခဲြေတြ ပိတ္ဖုိ႔ညႊန္ၾကားတာ၊ အရည္အေသြးမျပည့္မီတဲ့ ရရန္ပုိင္ခြင့္ေတြအတြက္ လ်ာထားမႈကုိ တုိးျမႇင့္ေစတာ၊ ဘဏ္ရဲ႕အစုရွယ္ယာ၀င္ေတြ ထုတ္ေခ်းထားတ့ဲ ေခ်းေငြအတြက္ အရင္းျပန္ဆပ္တာ ဒါမွမဟုတ္ အတုိးေပးတာကုိ တားျမစ္တာ၊ ဘဏ္ရဲ႕အရာရွိ၊ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္၊ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးဦးကုိ ဗဟုိဘဏ္က အမိန္႔စာျဖင့္ ရာထူးတာ၀န္မွ ထုတ္ပယ္တာ၊ ဗဟုိဘဏ္အမိန္႔စာနဲ႔ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕ကုိ ရာထူးတာ၀န္မွ ထုတ္ပယ္တာနဲ႔ ဘဏ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳၿပီး ဘဏ္ကုိအုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ ဗဟုိဘဏ္က သင့္ေတာ္တယ္လုိ႔ ယူဆသူ အုပ္ခ်ဳပ္သူကုိ ခန္႔အပ္ဖုိ႔လုပ္ငန္း လည္ပတ္ လုပ္ကုိင္ေစတာ၊ ဘဏ္ကုိ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္အျဖစ္ကေန ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔ ေလွ်ာက္ထားေစတာ စတာေတြလည္း ပါ၀င္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီစည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုက ဘဏ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုမသိဘဲ ဘဏ္ေတြမွာ ေငြဘယ္ေလာက္ေခ်းထားမွန္း ဗဟုိဘဏ္က သိျမင္ခြင့္နဲ႔ ဘဏ္ေတြရဲ႕ ေခ်း ေငြထုတ္ေပးပံုနည္းလမ္း စည္းမ်ဥ္းနဲ႔ညီ၊ မ ညီ ဗဟုိဘဏ္က ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“အခု ဗဟုိဘဏ္ကလည္း ထဲထဲ၀င္၀င္ ရွိလာၿပီး ကြၽမ္းက်င္မႈ အတုိင္းအတာေကာင္းတယ္ဆုိရင္ ဘာစုစည္းေပးမလဲဆုိေတာ့ ပုဂၢလိက ဘဏ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ ဒီလုိလုပ္ကြာ၊ ဘယ္လုိလုပ္ကြာဆုိ ၿပီး လုပ္လုိ႔ရတယ္၊ ဘယ္ဘဏ္က ဘာဆုိတာ သိသြားမယ္။ အခု ဗဟုိဘဏ္က ဆရာႀကီး ေနရာယူဖုိ႔ လုပ္တာေပါ့ေလ၊ ေခ်းေငြ သိပ္မ်ားေနတယ္ဆုိရင္ မင္းဘဏ္တစ္ဘဏ္တည္းေတာ့ မျဖစ္ဘူးထင္တယ္။ ေခ်းေငြက သိပ္မ်ားေနတယ္။ မ,တည္ေငြရင္း ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ထက္ေက်ာ္ရင္ မေပးႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ တျခားဘဏ္ေတြနဲ႔ စုစည္းၿပီး လုပ္ေပါ့လုိ႔ ေျပာလာႏုိင္တာေပါ့။ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ Role လည္း ေပၚလာမွာပါ။ အရင္က ဗဟုိဘဏ္ Role က သိပ္မေပၚဘူး။ ဘဏ္တစ္ခုခုက စည္းမ်ဥ္းခ်ဳိးေဖာက္မွ အစည္း အေ၀းေတြ ထလုပ္ရင္လုပ္တာ။ အခုက်ေတာ့ မရေတာ့ဘူး။ ေသခ်ာစိစစ္မယ့္ သေဘာ ေတြ႕လာၿပီ။ အဲဒီလုိဆုိရင္ ဗဟုိဘဏ္မွာလည္း ကြၽမ္းက်င္မႈလုိလာၿပီ၊ ဒီအတုိင္းႀကီး ဆရာလုပ္လုိ႔ မရဘူး၊ ဆရာလုပ္ရင္ ကြၽမ္းဖုိ႔ လုိလာၿပီ။ အဲဒီေတာ့ သူ႔လူေတြကုိလည္း ပ်ဳိးေထာင္ရေတာ့မွာပါ။ အခုစနစ္က ဘဏ္ေတြအတြက္လည္း Risk ေလ်ာ့မယ္၊ ဗဟုိဘဏ္ကလည္း ဆရာႀကီးျဖစ္မယ္ဆုိေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အတြက္ Win-Win ပါပဲ”လုိ႔ ဦးသန္းလြင္က သံုးသပ္ပါတယ္။

ဦးရဲမင္းဦးကလည္း “ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ အခုေဆာင္ရြက္မႈက ပုိၿပီးေတာ့ စနစ္တက် ျဖစ္လာဖုိ႔ရယ္၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြကုိ သူက ဘာကူညီရမလဲ သိခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက ဘဏ္ေတြမွာ ဘာအခက္အခဲျဖစ္ေနလဲ၊ တစ္ခုခု အလြန္အကြၽံေတြျဖစ္ေနလား၊ ထိန္းေက်ာင္းဖုိ႔၊ ကူညီဖုိ႔ ဒီလုိေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္တယ္လုိ႔ျမင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ Action ဆုိတဲ့ ဆင္ျခင္တံုတရားေတာ့ ပါလာမွာေပါ့။ Action ကုိ သူ ဘယ္ေလာက္ယူမလဲ၊ ယူလုိက္တာက ဘဏ္ ေတြအေပၚ ဘယ္ေလာက္သက္ေရာက္မႈရွိ မလဲဆုိတာေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။ Report ေတြတက္ေတာ့မွ ဗဟုိဘဏ္က လက္ေတြ႕ဘာလုပ္မလဲဆုိတာ သိရမွာျဖစ္ပါတယ္”လုိ႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပါတယ္။

ပမာဏႀကီးမားေသာေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းကုိ ဘဏ္ေတြလုိက္နာဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ရင္ ဗဟုိဘဏ္က အေရးယူစီမံႏုိင္တဲ့အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာေၾကာင့္ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းေဘာင္ထဲမွာပဲ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားရမွာပါ။ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑မွာ ဗဟုိဘဏ္က သူ႔ရဲ႕အခန္းက႑ကုိ ထင္ထင္ေပၚေပၚျမႇင့္တင္လာတာျဖစ္ၿပီး ဒီအစီအစဥ္က ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လူအမ်ားရဲ႕ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈေတြ သံုးစဲြမႈတုိးတက္ဖုိ႔ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလား ဆုိတာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Writer: 
စည္သူေအာင္