<

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံ၊ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတဲ့လႊတ္ေတာ္နဲ႔ OBOR မွာ ဘာေတြစေတးရမလဲ

OBOR အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္းမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ား ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ခ်ိိတ္ဆက္သြားမည့္ Two Oceans Rail Link စီမံကိန္း (Ref & Photo: OBOR: China’s strategic interests and its potential impacts in Myanmar; Khin Khin Kyaw Kyee)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ မဟာဗ်ဳဟာ အိပ္မက္ႀကီး One Belt One Road စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စတင္ခဲ့တာက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းကပါ။ ဒီလိုစတင္လာခဲ့တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အၿပီးမွာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး (Belt and Road Initiative) နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာ (BCIM) စီးပြားေရးစႀကၤံ ကနဦး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ႀကိဳဆိုခဲ့တယ္ဆိုတာနဲ႔ OBOR (တစ္ခုတည္းေသာရပ္၀န္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္း) ကို လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို လက္ခံထားမႈအျပင္ ‘၀’ အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕က တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္သစ္နဲ႔ အစားထုိးဖို႔နဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ OBOR ေပၚလစီဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး တုိင္းရင္းသားေဒသေတြအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုၿပီး ‘၀’ ေဒသပန္းခမ္း (ပန္ဆန္း) တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား တတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္မွာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ဆင့္ကဲေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းႀကီးဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က်မွ တရား၀င္ စတင္ထုတ္ျပန္တယ္ ဆိုေပမယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ဆိုရင္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ၾကံရြယ္လာခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းစတင္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကိုခြာၿပီး ေတြးလာတဲ့ ျမန္မာအစိုးရေၾကာင့္ OBOR မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမပါဘူးဆိုတဲ့ အေျခအေန ျမင္ခဲ့ရေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။

OBOR မွာ ျမန္မာပါမယ္ဆိုတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္မွာ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာတာက ဒီလို မဟာဗ်ဳဟာႀကီးထဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဘယ္လိုမူ၀ါဒေတြ၊ ဘယ္လိုမဟာဗ်ဳဟာေတြ၊ ဘယ္လိုအေျခအေနေတြနဲ႔ ၀င္ႏိုင္မလဲဆိုတာနဲ႔ ဒီလိုစီမံကိန္းမွာ ၀င္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြကို ဘယ္လိုဥပေဒေတြ၊ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ တားဆီးကာကြယ္မလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းထြက္ ေပၚလာပါတယ္။

ဒီလို ေမးခြန္းထြက္ေပၚလာမႈနဲ႔အတူ မရွင္းလင္းမႈအျဖစ္ ဒီစီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အဓိကတာ၀န္ယူမယ့္ဌာနဟာ OBOR စီမံကိန္းကို ပါ၀င္မယ္ေျပာခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနလား။ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤံအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆီကို နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမူၾကမ္းကို သြားေရာက္ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနလား။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းျမင့္တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ယူမွာလားဆိုတာနဲ႔ ဒီစီမံကိန္းမွာ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း မီးရထားလမ္း၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေတြ ပါ၀င္ေနတာျဖစ္တာေၾကာင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကပဲ Focal Ministry အျဖစ္ တာ၀န္ယူမလားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ေမးခြန္းထြက္လာမႈနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ OBOR မွာ ပါေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အိသံထြက္လာေပမယ့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ဘာတစ္ခုမွ မျမင္ရတဲ့ အေျခအေနအျပင္ ဒီလိုစီမံကိန္းႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လက္ရွိလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကလည္း OBOR ဆိုတာ ဘာလဲမသိ၊ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာလည္း OBOR ဆိုတာကို ျပည္သူေတြသိလာေအာင္ မႀကိဳးစားဆိုတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ျမင္ေနရပါတယ္။

ျမန္မာဘက္မွာသာ OBOR ဆိုတာကို အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူေတြနားလည္ေအာင္၊ တိုင္းျပည္မနစ္နာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို မထုတ္ျပန္ မေဆြးေႏြးၾကေပမယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေတာ့ သူ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္းႀကီးမွာ ပါ၀င္မယ့္ႏုိင္ငံေတြ အေနနဲ႔ ည့ံရင္ခံဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ စီမံကိန္းေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရး စိုင္းျပင္းေနတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္မွာဆိုရင္လည္း ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ OBOR Process မွာ အဓိကက်တဲ့ Policy Coordination ဆိုတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီမံကိန္းေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံဆီကို ေရာက္လာရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မနစ္နာဖို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမယ့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ညိႇႏႈိင္းျပင္ဆင္မႈ တစ္ခုမွမရွိဘဲ မႏၲေလးကို ဗဟိုျပဳမယ့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံကို စတင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးမႈျပဳခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို Infrastructure Development အဆင့္ဟာ Policy Coordination ဆိုတဲ့ အဆင့္ကို ေက်ာ္ခဲ့တာမို႔ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုပဲ အမွီျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ပံုရွိေနတဲ့ OBOR စီမံကိန္းဟာ ဒီလိုလူပုဂၢိဳလ္မရွိရင္၊ စီမံကိန္းဆိုးက်ဳိးေတြကို တားဆီးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒရွိမေနရင္၊ ဒီအစိုးရတစ္ရပ္ သက္တမ္းကုန္သြားရင္ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ရင္ေလးစရာ အေျခအေန ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္သလို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ မဟာဗ်ဳဟာႀကီးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘယ္လိုမဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ ပါ၀င္မလဲဆိုတာကို ပညာရွင္ေတြ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေနခ်ိန္မွာ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္က ေ၀ေ၀၀ါး၀ါးအဆင့္မွာပဲ ရွိေနၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈတစ္ခုမွ ျမင္မေနရတာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလြန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ရင္ေလးစရာ အေျခအေနပါ။

OBOR မွာ ရင္ေလးစရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ

စီမံကိန္းတစ္ခုကို လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ့္ႏုိင္ငံတစ္ခုဟာ သူ႔ႏုိင္ငံအတြက္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္ေတြအျပင္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္ကိုပါ တြက္ဆၿပီးမွ စနစ္တက် စီမံကိန္းခ် လုပ္ေဆာင္တာပါ။ ဒီလို စီမံကိန္းခ်ထားတာကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ OBOR စီမံကိန္းမွာ ျမင္ေနရပါတယ္။ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး ျခံဳၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တ႐ုတ္စြမ္းအင္လံုျခံဳမႈ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္က႑ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းေနရတဲ့ မလကၠာေရလက္ၾကားရဲ႕ အေရးပါမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မႈ၊ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္မ်ားစြာ ရရွိလာႏုိင္မႈ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပါ၀ါကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မႈ၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွာ ၾသဇာျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာမယ့္ အေျခအေန၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ၾသဇာပိုမိုျမင့္မားလာမယ့္ အေျခအေန စတာေတြကို ျမင္ေနရပါတယ္။

ဒီလို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကမၻာကို ဦးေဆာင္ႏုိင္ေရး မဟာဗ်ဳဟာမို႔လို႔ တျခားႏုိင္ငံေတြက အက်ဳိးအျမတ္မရေတာ့ဘူးလား ေမးမယ္ဆိုေတာ့လည္း မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။

တိုက္ႀကီးသံုးတိုက္၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၀ နီးပါး ပါ၀င္ၿပီး ကမၻာ့လူဦးေရရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ေက်ာ္နဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆ ထရီလ်ံေလာက္ျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ဒီစီမံကိန္းကေန ကိုယ္ခံအားေကာင္းတဲ့ႏုိင္ငံေတြက ေစ်းကြက္အႀကီးႀကီးရလာမွာ ျဖစ္သလို တင္းက်ပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ၊ ခိုင္မာတဲ့ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ခ်ိန္ဆထားႏုိင္တဲ့ မဟာဗ်ဳဟာေတြသာ ရွိေနမယ္ဆိုရင္၊ တုိင္းျပည္ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေနမယ္ဆိုရင္ နယ္ေျမသစ္ေစ်းကြက္သစ္မ်ားစြာကို ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို အခြင့္အေရးေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ပါမေနျပန္ပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံက OBOR မွာ ပါ၀င္မယ့္ ပကတိအေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚမွာ မီွခိုထားတာကလြဲရင္ ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႀကိဳတင္စီမံမႈ၊ ျပည္သူကို အသိေပးမႈ၊ စီမံကိန္း အေျခအေန ေဆြးေႏြးခ်ျပမႈ တစ္ခုမွရွိမေနတာကို ျမင္ေနရပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာဆိုရင္လည္း ဒီစီမံကိန္းႀကီးမွာ ပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔ စစ္ဘက္လံုျခံဳေရး (Military Security)၊ စီးပြားေရးလံုျခံဳေရး (Economic Security)၊ ရင္းျမစ္လံုျခံဳေရး (Resource Security)၊ နယ္စပ္ေဒသ လံုျခံဳေရး (Border Security)၊ လူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ လံုျခံဳေရး (Demographic Security)၊ ေဘးအႏၲရာယ္လံုျခံဳေရး (Disaster Security)၊ စြမ္းအင္လံုျခံဳေရး (Energy Security)၊ ပထ၀ီမဟာဗ်ဳဟာ လံုျခံဳေရး (Geostrategic Security)၊ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳေရး (Informational Security)၊ စားနပ္ရိကၡာ လံုျခံဳေရး (Food Security)၊ က်န္းမာေရးလံုျခံဳေရး (Health Security)၊ လူမ်ိဳးႏြယ္စုလံုျခံဳေရး (Ethnic Security)၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ လံုျခံဳေရး (Enviromental Security)၊ ဆိုင္ဘာလံုျခံဳေရး (Cyber Security)၊ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇလံုျခံဳေရး (Genomic Security) နဲ႔ အမိေျမလံုျခံဳေရး (Homeland Security) မဟာဗ်ဳဟာေတြ တစ္ခုမွ တိတိပပ ခ်ျပႏုိင္ျခင္း မရွိသလို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားပါမယ္ဆိုတာေတာင္ ေျပာျပႏုိင္စြမ္း မရွိေသးတာကို ျမင္ေနရပါတယ္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့အလယ္မွာ ေမာ္ၾကြားႏိုင္ဖို႔၊ လူရာ၀င္ အသိအမွတ္အျပဳခံရဖို႔ဆိုရင္ စီးပြားေရး အင္အားေကာင္းဖို႔၊ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္တဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္ အင္အားေကာင္းဖို႔၊ နည္းပညာအင္အား၊ ယဥ္ေက်းမႈအင္အားနဲ႔ ပံုသဏၭာန္မ်ဳိးစံုနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို တုံ႔ျပန္ႏုိင္တဲ့ ကာကြယ္ေရးအင္အား ဒီငါးခုနဲ႔ တုံ႔႔ျပန္ႏုိင္ဖို႔လိုၿပီး ဆီြဒင္တို႔ အစၥေရးတို႔လို ဗလငါးတန္နဲ႔ ၾကံ့ၾကံ့ခံ တုံ႔ျပန္ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ပဋိပကၡနဲ႔ ျမန္မာျပည္ကို ထိုးခ်ေနတဲ့ အခုလိုကာလမွာ ပိုမိုလိုအပ္ေပမယ့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ စစ္အင္အားကလြဲရင္ ဘာတစ္ခုမွ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ မရွိပါဘူး။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ကာကြယ္ေရးအင္အားဆိုတာ စစ္အင္အားတစ္ခုပဲ သတ္မွတ္ေတာ့တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ရခိုင္ပဋိပကၡမွာ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ ႐ံႈးခဲ့တဲ့အျပင္ တစ္ခ်ိန္က ကမၻာမွာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပံုရိပ္ေတာင္ ကမၻာ့အလယ္မွာ ဆုတံဆိပ္ ႐ုပ္သိမ္းခံခဲ့ရတဲ့အထိ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ Media War အေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္႐ံုနဲ႔ ျမင္ရမွာျဖစ္သလို ျမန္မာ့စစ္အင္အားဆိုတာကလည္း ကမၻာ့အဆင့္ ၃၀ ပတ္လည္မွာပဲရွိေနၿပီး လက္ေတြ႕ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ ကမၻာ့စစ္အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ စစ္အင္အားမွာ ကိုယ္နဲ႔ထက္ၾကပ္မကြာ လိုက္ပါႏိုင္တဲ့ တန္းတူအင္အားေတြနဲ႔ဆိုတာ သတိမူမိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံက စီမံကိန္းအသစ္လား

ကနဦး OBOR မွာဆုိရင္ လမ္းေၾကာင္းေျခာက္ခု ပါ၀င္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းကေန ႐ုရွားႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းလမ္းေၾကာင္း ယူေရးရွားေပါင္းကူး စႀကၤံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကေန ႐ုရွားအေရွ႕ပိုင္းလမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္-မြန္ဂိုလီးယား-႐ုရွား စႀကၤံ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းကေန တူရကီကို ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ တ႐ုတ္-ဗဟိုအာရွ- အေနာက္အာရွ စႀကၤံ၊ ေတာင္တ႐ုတ္ကေန စင္ကာပူႏုိင္ငံကို ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ တ႐ုတ္-အင္ဒိုခ်ဳိင္းနားကြၽန္းဆြယ္စႀကၤံ၊ တ႐ုတ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ ပါကစၥတန္ကို ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္စႀကၤံနဲ႔ ျမန္မာျပည္လီ ဒိုလမ္းေဟာင္းကို အေျခခံဖုိ႔ ရွိေနတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာစႀကၤံတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက တ႐ုတ္ကိုခြာေတြးၿပီး ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္တန္႔ခ်ိန္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ OBOR ကို ခ်ျပခဲ့တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထည့္သြင္းမေဖာ္ျပခဲ့ေပမယ့္ တ႐ုတ္ OBOR မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံေလာက္ကို အေရးပါတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr.Hong Liang က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို ဗဟိုျပဳမယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ကေန တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕အထိ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကေန အေရွ႕ဆီတန္းလာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္အထိ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကေန အေနာက္ကို တန္းသြားၿပီး ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အထိဆိုတဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤံကို အတူတကြ တည္ေဆာက္ဖို႔ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိတယ္လို႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ေရးသားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေပက်င္းမွာက်င္းပတဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံ လမ္းတည္ေထာင္ေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ဖို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္း ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လိုက္ပါသြားတဲ့ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကိုသြားၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား စီးပြားေရးစႀကၤံလမ္း တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (မူၾကမ္း) အတြက္ အၿပီးသတ္ညိႇႏႈိင္းမႈ ျပဳခဲ့ၿပီလို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈေတာ့ ရွိမေနျပန္ပါဘူး။

မႏၲေလးကို ဗဟိုျပဳမယ့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္နဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴကိုပဲ အဓိက ခ်ိတ္ဆက္သြားမွာလားဆိုတာ ခ်ိန္ဆရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္က မႏၲေလးမွာ က်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ တ႐ုတ္ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ ၀မ္ေဂ်ာင္ရင္က တ႐ုတ္ဘက္က ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္းဟာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ၿမိဳ႕ ေရႊလီဘက္ကေန ျမန္မာဘက္ျခမ္းဆီ ၀င္လာႏိုင္ေရး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တစ္နာရီ မိုင္ ၂၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ေျပးဆြဲမယ့္ ဒီျမန္ႏႈန္းျမင့္ မီးရထားလမ္းဟာ မူဆယ္-လား႐ႈိး-မႏၲေလး-ရန္ကုန္နဲ႔ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံကို ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္မယ့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္မွာဆိုရင္လည္း ကူမင္းနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴကို ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ ကုန္ရထား ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္းစတင္ဖို႔ အတြက္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းမွာ စတင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ေက်ာက္ျဖဴနဲ႔ တ႐ုတ္ယူနန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ ဒီမီးရထားလမ္းစီမံကိန္းဟာ ေရႊသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းနဲ႔ အၿပိဳင္ျဖစ္ၿပီး ၈၆၈ ကီလုိမီတာ (၅၃၉ မုိင္) ရွည္လ်ားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းမွာ လူစီးရထားနဲ႔ ကုန္တင္ရထားေတြ ျဖတ္သန္းသြားလာႏုိင္ဖို႔ စီမံခဲ့တာပါ။ ဒီစီမံကိန္းဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အသံုးခ်ၿပီး စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ အာဏာတိုးခ်ဲ႕ႏုိင္မယ့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သမုဒၵရာႏွစ္စင္းပိုင္ဆုိင္ေရး အိပ္မက္ျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယသမုဒၵရာထြက္ေပါက္၊ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထြက္ေပါက္ႏွစ္ခုအတြက္ အေရးပါတဲ့ စီမံကိန္းလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္းအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္က တ႐ုတ္ဘက္ အေလးမသာတာေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာဘက္ျခမ္းက စီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွာ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္ နယ္ရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းနဲ႔ ကပ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ လင္ခ်န္းနယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းမႈဇုန္၊ မိန္းတိန္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္စီးပြားေရးဇုန္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို တ႐ုတ္-ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-အိႏၵိယေလးႏိုင္ငံ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အထူးအျမန္ တည္ေဆာက္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းမွာ ကူမင္း-ခ်င္းေရႊေဟာ္-ေက်ာက္ျဖဴရထားလမ္း အပါအ၀င္ စီမံကိန္းသံုးခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ဘက္ျခမ္းကေန ေတာင္အာရွနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွကို ျဖာထြက္မႈ ဗဟိုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဒီစီမံကိန္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္လုပ္ငန္းေတြက ကူမင္း-ခ်င္းေရႊေဟာ္-ေက်ာက္ျဖဴရထားလမ္း၊ တာလိ-လင္ခ်န္း အျမန္လမ္းမနဲ႔ ခ်န္းယြင္ေလဆိပ္တို႔ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္၊ လင္ခ်န္းနယ္စပ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈဇုန္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာက စတင္ၿပီး အထူးအေလးေပး အျမန္တည္ေဆာက္ေနၿပီး ဒီဇုန္မွာဆို ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ စီးပြားေရးဇုန္၊ အေထြေထြစီးပြားေရး၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဇုန္၊ ကုန္ပစၥည္း ထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္ေရးဇုန္၊ ေရာင္း၀ယ္ေရးနဲ႔ စစ္ေဆးေရးဇုန္၊ အေထြေထြ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဇုန္နဲ႔ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားဇုန္ဆိုၿပီး ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ေနၿပီး ဇုန္ဧရိယာ ၄ ဒသမ ၂၃ စတုရန္း ကီလိုမီတာ က်ယ္၀န္းပါတယ္။

သိုေလွာင္ေရးနဲ႔ ကုန္ပစၥည္း စစ္ေဆးေရးဇုန္သုံးခုကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းေတြအျဖစ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ဆက္စပ္လမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ၿပီး လမ္းအက်ယ္ ၄၃ မီတာနဲ႔ ၄ ဒသမ ၃ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားပါတယ္။ ဒီတ႐ုတ္-ျမန္မာလမ္းမႀကီးကို ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ ကူမင္း-လင္ခ်န္း-ခ်င္းေရႊေဟာ္ကတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္းၿပီး ေဖာက္လုပ္သြားမွာပါ။

ဒီလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ရာမွာ ကြမ္းလုံတံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း ပါ၀င္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္မွာပါ။ ဒီစီမံကိန္းမွာလည္း ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ ေလေၾကာင္း လမ္းသုံးခုစလုံး ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကူမင္း- လင္ခ်န္းရထားလမ္းပိုင္းဟာ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးေနပါၿပီ။ လင္ခ်န္း – ခ်င္းေရႊေဟာ္လမ္းပိုင္း ေဖာက္လုပ္မႈဟာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၿပီးစီးမွာလို႔ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုပါတယ္။

ကူမင္း-လင္ခ်န္းအေ၀းေျပးလမ္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လင္ခ်န္း- ခ်င္းေရႊေဟာ္ အျမန္လမ္းပိုင္းကို ရထားလမ္းႏွင့္အတူ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တစ္ၿပိဳင္နက္ ၿပီးစီးဖို႔ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ လင္ခ်န္းမွာ ေလယာဥ္ကြင္းရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ခ်န္းယြင္ေလဆိပ္ ထပ္မံတည္ေဆာက္မႈကေတာ့ ဒီႏွစ္ကုန္မွာ ၿပီးစီးမွာပါ။ မိန္းတိန္ေလဆိပ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကိုလည္း တင္ျပထားၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ အၿပီးေဆာက္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခ်င္းေရႊေဟာ္-လား႐ႈိးလမ္းပိုင္းအတြက္ မီးရထားလမ္းနဲ႔ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္က စီမံကိန္းအတြက္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ စိုင္းျပင္းေနေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွာေတာ့ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ပဲ ဘာမွမသိၾကတဲ့ အေျခအေန၊ ဘာတစ္ခုမွ ထုတ္ျပန္မႈမရွိတဲ့ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူသိရွိေအာင္ ဘာမွေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈ၊ ဥပေဒျပဳေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုမွမရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီးဟာ တိတ္ဆိတ္စြာေနေနတာကိုပဲ ျမင္ေနရၿပီး ဒီလိုတိတ္ဆိတ္မႈဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ထိုးေကြၽးလိုက္မႈ ျဖစ္လာမလားဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။

ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္း

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္က တ႐ုတ္ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ သေဘာတူခဲ့တာကုိ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာမွာ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို အစုရွယ္ယာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ ပဲ ရယူေတာ့မယ္လုိ႔ တ႐ုတ္က သေဘာတူခဲ့ၿပီး ျမန္မာဘက္က အစုရွယ္ယာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ ထည့္၀င္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းလိုက္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေဆြးေႏြးစရာတစ္ခ်က္ ရွိလာတာကေတာ့ ၇၀၊ ၃၀ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က နည္းတယ္ထင္ေနေပမယ့္ လက္ေတြ႕ ျမန္မာဘက္မွာ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ျဖစ္တဲ့ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ကို စိုက္ႏုိင္တဲ့ အင္အားရွိလို႔လားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ခံေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီေမးခြန္းနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္မွာ ေဆြးေႏြးမႈ ပဲ့တင္သံအျဖစ္ အရင္ ၈၅၊ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာဘက္ကို အခမဲ့ရွယ္ယာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ေပးတာျဖစ္ၿပီး ၇၀၊ ၃၀ မွာေတာ့ ျမန္မာဘက္က ေငြစိုက္ရမယ္ဆိုတဲ့ အသံကလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီလိုေငြစိုက္ထုတ္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ တြက္ေျခကိုက္ပါ့မလားဆိုတဲ့ ဆင့္ကဲေမးခြန္းထြက္လာပါတယ္။ ဒီဆင့္ကဲ ေမးခြန္းမွာ ၇၀၊ ၃၀ ဟာ ျမန္မာဘက္ကတစ္ျပားမွ မစိုက္ရဘူးဆိုရင္ေတာ့ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က စိုက္ထုတ္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အက်ဳိးအျမတ္ မေသခ်ာတဲ့အျပင္ တ႐ုတ္ေၾကြးၿမီ ေထာင္ေခ်ာက္မွာ ျမန္မာဟာ ပိုက္ေဘာမိႏုိင္တဲ့အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ေခ်းေငြေတြဟာ အတုိးႏႈန္းမ်ားတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း ေဒၚလာေလးဘီလ်ံေလာက္ အေၾကြးတင္ေနတယ္။ လက္ရွိအစိုးရဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလို ေၾကြးၿမီေတြေလွ်ာ္ပစ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈ မရွိသလို လႊတ္ေတာ္မွာ တ႐ုတ္အတိုးႏႈန္းေတြ မ်ားလြန္းေနတာမို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆြးေႏြးပါဆိုတာကိုေတာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိေသးပါဘူး။ အျခားတစ္ဖက္မွာဆိုရင္လည္း ေခ်းေငြရယူၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာေရနံပိုက္လိုင္းဟာ ေခ်းေငြအတုိးေတြ ဆပ္ေနရတာနဲ႔တင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ေရက ျဖတ္သြားတဲ့ ဒီပိုက္လိုင္းဆီကေန အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားခြင့္ မရွိသလို ျဖစ္ေနတာကိုလည္း ဆင္ျခင္ရမွာ ျဖစ္သလို သီရိလကၤာလို တ႐ုတ္ေခ်းေငြနဲ႔ ဆိပ္ကမ္းႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီး ဘယ္သူမွ သေဘၤာလာမကပ္လို႔ တ႐ုတ္ဆီ ႏွစ္ ၁၀၀ ေလာက္ ဆိပ္ကမ္းထုိးအပ္ရတဲ့အျပင္ ဘာတစ္ခုမွ် ထုတ္ကုန္မရွိျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲစီမံကိန္းေတြပါ ထုိးအပ္ရတဲ့အျဖစ္မ်ဳိး လံုး၀မျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္မွာဆိုရင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ စီမံကိန္းတစ္ခုလာလုပ္ရင္ သူ႔ႏုိင္ငံဆီ သူ႔ေငြေတြပဲ ျပန္၀င္ေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာမို႔ စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ကအစ အေသးစိတ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေသးစိတ္ ျပင္ဆင္ႏုိင္မွပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ‘မိေအး ႏွစ္ခါနာ’ အျဖစ္မ်ဳိးက ေ၀းမွာပါ။

အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္းစီမံကိန္းဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းကေန အျခားတ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ဆိပ္ကမ္းေတြ၊ ၿမိဳ႕ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး မလကၠာေရလက္ၾကားရဲ႕ အေရးပါမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္း ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရဘဲ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို စတင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုလည္း သတိျပဳမိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

တိတ္တဆိတ္လႊတ္ေတာ္

အစိုးရဘက္က ဒီစီမံကိန္းကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ သြားေနတာပဲဆိုတဲ့ အေျခအေနမွာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြဘက္က စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာတစ္ခုမွ စြမ္းေဆာင္မႈမေတြ႕ရရင္ အစိုးရကို ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္ျပရမယ့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ အတိအက် တာ၀န္ရွိလာပါတယ္။

၂၀၂၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ စတင္မယ့္ စီမံကိန္းဆိုၿပီး မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္လုပ္လို႔မရသလို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရွိေနတာပဲဆိုၿပီး မသိဟန္ေဆာင္ေနလို႔လည္းမရဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ တည္မီွတဲ့ စီမံကိန္းဟာ ဒီလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ မရွိေတာ့ရင္ ႏုိင္ငံအတြက္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမရွိဖို႔ လႊတ္ေတာ္က ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ သူ႔ရဲ႕ ေတာင္ဘက္ ေမွ်ာ္မူ၀ါဒ (Look South Policy)၊ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္ လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒ (National Energy Strategy) နဲ႔ အိႏၵိယသမုဒၵရာနဲ႔ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကို စီးနင္းႏုိင္ေရးအိပ္မက္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္ -အိႏၵိယ-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံစတဲ့ အေျခအေနေပါင္းစံုအတြက္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္းအတြက္ လက္ဦးမႈ ရယူခ်င္တာကို ႀကိဳတင္မျမင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အရင္အစိုးရရဲ႕ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေျမ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အႀကီးအက်ယ္ လာေရာက္တည္ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းဟာ တ႐ုတ္သနားမွ ျမန္မာခ်မ္းသာမယ့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္းဟာ OBOR မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ အသက္တစ္မွ် အေရးႀကီးတဲ့ လမ္းပိုင္းျဖစ္သလို ေရလမ္းနဲ႔ ကုန္းတြင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ျမန္မာက ေျခတစ္လွမ္း ညံ့ဖ်င္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆုိးထဲကအေကာင္းကို ၾကံဖန္ေတြးရင္ေတာ့ သီရိလကၤာရဲ႕ ဟန္ဘန္တိုတာဆိပ္ကမ္းေလာက္ မဆိုးရြားဘူးလို႔ ေကာက္ခ်က္ယူရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ ျပင္ဆင္စရာ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။

ကုန္ထုတ္စက္မႈႏိုင္ငံ၊ နည္းပညာႏိုင္ငံအျဖစ္ ႀကီးက်ယ္မလာႏုိင္ေတာ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ သယံဇာတေတြကလည္း ကုန္လုခ်ိန္ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ႀကီးက်ယ္ဖို႔အတြက္လည္း ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္အမ်ားစုဟာ ပိုးသတ္ေဆး ဓာတ္ၾကြင္းျပႆနာေၾကာင့္ ကမၻာမွာ ေစ်းကြက္အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာသူေတြက ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ညႊန္းဆိုပါတယ္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ ရခိုင္ေဒသဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သလို တ႐ုတ္အတြက္အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ အိႏၵိယတို႔အတြက္ အက်ဳိးစီးပြား ေျမာက္ျမားစြာရွိတဲ့ေနရာပါ။

ရခိုင္ေဒသက စီမံကိန္းေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံဟာ ကုလားတန္ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတစ္ခုပဲ ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီစီမံကိန္းဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကာလကတၱားနဲ႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ့္အျပင္ ဘဂၤါလီအေရး ေျဖရွင္းေနတဲ့ တပ္မေတာ္ကို AA က ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုထားတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀၊ ကေလး၀ဘက္ေတြက ေနၿပီးေတာ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ကို ျဖတ္သန္းသြားမယ့္ ကုန္းလမ္းေရလမ္း လမ္းႏွစ္သြယ္စီမံကိန္းပါ။ ဒါ့အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ OBOR စီမံကိန္းကို Power Balance လုပ္ဖို႔အတြက္ ခ်ိန္ညိႇႏိုင္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္လည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ရွိေနပါတယ္။

ေသးေကြးတဲ့နယ္ေျမနဲ႔ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈကို ၾကံဳေနရလို႔ Great Bengal အိပ္မက္နဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕ နယ္ေျမကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဟာ ကုန္သြယ္ေရးက႑အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မီွခိုေနရသလို၊ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရဲ႕ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစီမံကိန္းေတြမွာ ျမႇဳပ္ႏွံလာသလို နည္းပညာ အကူအညီေတြလည္း ေထာက္ပံ့ေပးလာခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ဒီစီမံကိန္းမွာ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအၾကား ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေတြ ေဖာက္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒီလို လိုအပ္ေနတဲ့ လမ္းေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျဖတ္သန္းၿပီးေတာ့မွ ေဖာက္လုပ္ရမွာပါ။ ဒီအတြက္ေတာ့ BCIM စႀကၤံကေတာ့ ရွိေနၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိ ၾကံဳေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ IS စစ္ေသြးၾကြေတြ ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ ARSA အဖြဲ႕သာ နယ္စပ္မ်ဥ္းမွာ ေျခကုပ္ရသြားၿပီး IS တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ အစၥလာမၼစ္လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္မ်ဥ္းမွာ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲ႕ တ႐ုတ္နဲ႔ေခ်ာေမြ႕စြာ ကုန္သြယ္ေရးအိပ္မက္ဟာ လန္႔ႏိုးရပါလိမ့္မယ္။

တကယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြက တ႐ုတ္စီမံကိန္းေတြကို နာၾကည္းေနတယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ဘဲ အရင္အစိုးရေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး ကုပ္ေသြးစုတ္ အျမတ္ထုတ္ခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြကသာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းအတုိင္း ေလးစားလိုက္နာလာမယ္။ ျမန္မာ့တည္ဆဲဥပေဒေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို လူလည္က် အခြင့္အေရးမယူဘဲ ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသမယ္။ အရင္အက်င့္ေဟာင္းေတြျပင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို တကယ့္ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ႏိုင္ငံလို သေဘာထားရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက ျပန္လည္လက္ခံလာၾကမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔လည္း အရင္အခ်ိန္ေတြတုန္းကလို ျမန္မာႏိုင္ငံကခ်ည္း တစ္ဖက္သတ္ခံေနရတဲ့ စီမံကိန္းေတြဆိုတဲ့ အေျခအေနမျဖစ္ဖို႔နဲ႔ ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ ပထ၀ီအေနအထား အားသာခ်က္ေတြကို အသံုးခ်ၿပီး ႏုိင္ငံႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ မူ၀ါဒေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ဥပေဒေတြ ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ပါေတာ့လို႔ပဲ တိုက္တြန္းရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို မူ၀ါဒေတြ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ဘယ္လိုခ်မွတ္မလဲဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ဟာ OBOR မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘယ္လိုပါ၀င္မလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာကဘာလဲ။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စက္႐ုံေတြ ျမန္မာဘက္ျခမ္းမွာ လာေဆာက္ရင္ ေလထုေရထုညစ္ညမ္းမႈ ဥပေဒေတြ ဘယ္လိုထိန္းေက်ာင္းဖို႔ ေရးဆြဲမလဲ။ ျမန္မာ့ေရေျမေပၚမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးေတြ လာေရာက္လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ အရင္တုန္းက တ႐ုတ္ဘက္က ေပးတဲ့ဆင္ေျခလို ငါတုိ႔က မင္းတို႔ ဥပေဒေတြ လိုက္နာေနတာပဲဆိုတာမ်ဳိး မျဖစ္ရေအာင္ ေခတ္ကာလနဲ႔ မေလ်ာ္ညီတဲ့ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေတြ ဥပေဒေတြ ဘယ္လိုျပင္မလဲ။ လက္ရွိမွာ ျပႆနာမ်ဳိးစံုျဖစ္ပြားေနတဲ့ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ၊ တ႐ုတ္ဖရဲ စတဲ့ တရားမ၀င္ စိုက္ခင္းျပႆနာေတြကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္သလို လိုအပ္ရင္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္တဲ့ OBOR မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ Smart က်စြာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ OBOR ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားစြာကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ေနရာအျဖစ္ကို ရရွိေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာႀကီးမွာသာ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အားနည္းခဲ့ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ႏုိင္ငံ အဆင့္က ေလ်ာ့က်ၿပီး အခြန္ဘ႑ာဆက္ႏိုင္ငံအဆင့္က တက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သတိခ်ပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

February 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.