<

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဆံုးျဖတ္ရာမွာ အဂတိမျဖစ္ဖို႔ သတ္မွတ္ခ်က္စံႏႈန္းေတြက အေရးႀကီးတယ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္႐ုံးအား ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

(၁)

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ကုန္ဆံုးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္တာကာလ ၂၀၁၆ ဟာ ေလယာဥ္တစ္စင္းအေနနဲ႔ ေျပးလမ္းမွာ ေျပးတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဒီကေန႔ ဒီကာလကေတာ့ ေျပးလမ္းေပၚကေနၿပီး ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ ဆြဲအားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး တြန္းလွန္ၿပီး ဂ်က္ပါ၀ါနဲ႔ ေလထဲကို ထြက္ခြာေတာ့မယ့္ႏွစ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္” လို႔ NLD အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမွာ အေရးပါသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့ Myanmar Investment Forum မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒီစကားဟာ မီဒီယာေတြၾကားမွာ အေတာ္ေလးေရပန္းစားခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြား ေရးတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကို လိုလားတဲ့ ျပည္သူေတြ ၾကားမွာလည္း ေျပာစရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဟာ Our Take Off Year ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ရွိသမွ်အစြမ္းအစေတြနဲ႔ မီးကုန္ယမ္းကုန္ ႀကိဳးစားၿပီး စီးပြားေရးေထာင္တက္ႏိုင္ဖို႔ ဦးေမာ့လာဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္တဲ့ ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ႔ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ လူထုၾကား အဓိကအေ၀ဖန္ခံရဆံုး ျဖစ္ခဲ့ရတာကေတာ့ စီးပြားေရးက႑ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္း စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈေတြကို လူထုက အားမလို အားမရျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဘက္ဘက္က က်ပ္တည္းမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္လာရတဲ့အတြက္ အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒပိုင္းဆုိင္ရာေရာ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္လာၾကပါတယ္။ မီဒီယာေတြကလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၿပိဳလဲသြားႏုိင္သလားဆိုတဲ့ အေျခအေနအထိ စိုးရိမ္စရာေကာင္းလာတဲ့အခ်က္ေတြကို ဘက္ေပါင္းစံုကေန ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈေတြ လုပ္ေနၾကပါတယ္။

(၂)

ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေန အညႊန္းကိန္းေတြ၊ ကိန္းဂဏန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကေျပာတဲ့ အေျခအေနေတြကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ အမ်ားထင္ထားသလို မျဖစ္လာေသးဘူးဆိုတာ ျပေနပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းကာလေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ ပထမဆံုးႏွစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ စီးပြားေရးတိုးတက္လာမႈမရွိတာကို လက္ခံေပမဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ မွန္ကန္တဲ့မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ၿပီး အခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကာလေတြက ျမန္မာ့စီးပြားေရး သိသိသာသာ တုိးတက္ရမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟာ ပံုမွန္လည္ပတ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ မေတြ႕ရဘဲ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ပိုတဲ့ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာဟာ အံ့ၾသစရာျဖစ္ေစပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြက ျမန္မာ့စီးပြားေရးအရွိန္ အဟုန္နဲ႔ တုိးတက္ေနပါတယ္ဆိုၿပီး အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းအမွားေတြနဲ႔ ဟစ္ေၾကြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးလုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့ Doing Business မွာေတာ့ အဆင့္ေတြ က်ဆင္းခဲ့တာဟာ လက္ရွိစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြရွိႏုိင္ေသးတယ္၊ မူ၀ါဒပိုင္းနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းမွာ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအားနည္းေနတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ျပသရာေရာက္ေစပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးစစ္တမ္း သံုးေစာင္အနက္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ IRI (International Republican Institute) က ထုတ္ျပန္တဲ့ စစ္တမ္းမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနအရပ္ရပ္ဟာ အေကာင္းဘက္မွာ ရွိေနတယ္လို႔ ေျဖဆိုသူ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ေကာက္ခံမႈအခ်က္အလက္ Result မွာ အေကာင္းျမင္မႈ က်ဆင္းသြားတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေကာက္ခ်က္ဆြဲလို႔ရသြားေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကို အဆိုးဘက္ေရာက္ေနတယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆမႈဟာ စစ္တမ္းရဲ႕ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိေပမဲ့ လက္ရွိအစိုးရမွာေတာ့ အဆိုးျမင္မႈ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔ စစ္တမ္းကဆိုပါတယ္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်ိန္မွာ ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ ေျဖဆိုသူဟာ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ၇၃ ရာ ခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိတယ္လို႔ ဆိုျပန္ပါတယ္။

အျခားစစ္တမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္တဲ့ Myanmar Insider က သံုးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္တဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈညႊန္းကိန္း စစ္တမ္းမွာေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းမြန္ျခင္း ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပံုမွန္အေျခအေန ၂၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမေကာင္းတဲ့ အေျခအေနက ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းလို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး NLD အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ မေကာင္းမြန္မႈကို ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပံုမွန္အေျခအေနလို႔ ထင္ျမင္ယူဆမႈမွာ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာင္းမြန္တယ္လို႔ ယူဆထင္ျမင္မႈမွာ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ယခင္အစိုးရနဲ႔ ယခုအစိုးရႏႈိင္းယွဥ္တဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေနစစ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနာင္လာမယ့္ သံုးလအတြင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ပိုဆိုးမယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မႈ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ပိုဆိုးသြားမယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မႈ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းသြားမယ္လို႔ ထင္ျမင္မႈ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနတယ္လို႔ စစ္တမ္းကေဖာ္ျပလိုက္တာဟာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာအခ်က္ေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဥေရာပအေျခစိုက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ Roland Berger ရဲ႕ စစ္တမ္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း က်ဆင္းခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ထုတ္ျပန္မႈ ပထမစစ္တမ္းမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မယ္လို႔ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ယံုၾကည္ေပမဲ့ ရွင္းလင္းတဲ့ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမရွိတာ၊ ဥပေဒျပဳကိစၥရပ္ေတြ မွန္းဆရခက္တာ၊ မူပိုင္ခြင့္ကာကြယ္ေပးမႈ မရွိတာ၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးတာဟာ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ အတားအဆီးေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္တမ္းကိုေျဖဆိုသူေတြရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ဟာ အစိုးရရဲ႕မူ၀ါဒေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး၊ တည္ၿငိမ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ပံ့ပိုးမႈရရွိေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေကာင္းမြန္လာေရး၊ ဘ႑ာေရးက႑ ေျပာင္းလဲေရး၊ မွ်တတဲ့ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးေရးနဲ႔ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတ့ဲ အခ်က္ေတြကို အၾကံျပဳထားၾကပါတယ္။ ဒီလို ေထာက္ျပမႈေတြကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ပီပီျပင္ျပင္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏိုင္မႈ မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈမွာ ယခင္က ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားခဲ့ရပါတယ္။

စစ္တမ္းေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြဟာ အေျပာင္းအလဲေတြရွိမယ္၊ ကြာဟမႈေတြရွိမယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ အေလးထားသင့္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္အညႊန္းကိန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို နာမည္ႀကီးအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ စစ္တမ္းေတြ၊ ေထာက္ျပမႈေတြဟာ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚ အတက္အက် ႏိႈင္းဆလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလို ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြကေျပာတဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္း က်ဆင္းမႈေတြဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးပိုင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမွာဘာေတြ လြဲမွားေနသလဲ။ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းမွာေရာ ဘယ္လိုအားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနသလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ခ်မွတ္လိုက္တဲ့မူ၀ါဒနဲ႔ ေျမျပင္မွာ တကယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္း ကြဲလြဲမႈေတြရွိေနသလား။ လူထုၾကားမွာ စိုးရိမ္ေနသလို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဆိုးရြားမႈ ေရခ်ိန္ျမင့္လာရတာဟာ အဂတိလိုက္စားမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေျဖရွင္းႏုိင္လို႔လား။ေအာက္ေျခမွာ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြကို ေျပေလ်ာ့သြားေအာင္ မလုပ္ႏုိင္တဲ့အျပင္ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ၊ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲၾကားမွာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈေတြ ေပ်ာက္ဆုံးေနတာေၾကာင့္လား။ ေမးစရာေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာပါၿပီ။ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီေမးခြန္းေတြကို စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ေျဖဆိုႏုိင္မွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕အက်ဳိးဆက္ရလဒ္ေကာင္းေတြကို ျပည္သူေတြ ခံစားႏုိင္လိမ့္မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ျငင္းလို႔မရႏုိင္ပါဘူး။

(၃)

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ မူ၀ါဒပိုင္းဆုိင္ရာမွာ တုိက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာ ေတြ႕ရသလို စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္ ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္၀င္းရဲ႕ စီမံကိန္း နဲ႔ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြက မ်ားစြာအေရးပါပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ အေရးႀကီးတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ကို အဓိက ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရတယ္။ အေရးပါတဲ့ဆံုးျဖတ္မႈေတြကိုေပးေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ က႑ကလည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ MIC လို႔ ေခၚတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ကိုလည္း ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း က တာ၀န္ယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးေပၚလစီမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ အတိမ္းအေစာင္းျဖစ္လို႔မရသလို တာ၀န္ယူမႈလည္းႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာဆိုရင္လည္း MIC ဥကၠ႒လုပ္ခဲ့တဲ့ ဦးစိုးသိမ္းဟာ ေ၀ဖန္မႈအခံရဆံုးျဖစ္သလို MIC ရဲ႕ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာသာမက လူအမ်ားရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈခံရပါတယ္။

လတ္တေလာမွာေတာ့ MIC နဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကမ္းလြန္ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ေထာက္ပ့ံေရးစခန္းေတြ လုပ္ကိုင္ခြင့္တင္ထားတဲ့အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြၾကားမွာ အျငင္းပြားစရာ၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနကို စံုစမ္းသိ ရွိရပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးစခန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိတဲ့ ကုမၸဏီေလးခုအထိ ရွိေနတယ္။ အဲဒီအေျခအေနမွာ ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီတစ္ခုကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ထပ္ေပးဖို႔ ရွိတယ္ဆိုတဲ့အေပၚ ၀ိ၀ါဒကြဲစရာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနပဲျဖစ္ျဖစ္၊ MIC ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ စီးပြားေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္အေပၚ အဂတိကင္းမႈ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိႏိုင္မယ့္အေျခအေနေတြအေပၚ ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္ႏုိင္ဖို႔ ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ႀကီးမားတဲ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြ၊ လူထုအတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစမယ့္ လုပ္ငန္းေတြမွာ တာ၀န္ရွိသူေတြ ရဲ႕ Credibility ဟာ မ်ားစြာအေရးပါတာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စီးပြားေရးတုိး တက္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အေရးပါသလို လူထုအက်ဳိးစီးပြား၊ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ လံုျခံဳမႈပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျခံဳငံုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏုိင္မႈအေပၚ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္မႈေတြလည္း လိုတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ ကိုလည္း ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။

(၄)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ထံက စံုစမ္းသိရတဲ့အခ်က္ေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးစခန္း တည္ေဆာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ကုမၸဏီေလးခု ရရွိထားတယ္။  ေနာက္ထပ္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအရ အၿပိဳင္အဆိုင္ေတြ ထပ္ျဖစ္လာဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ထပ္လက္ခံဖို႔ အေျခအေနေတြရွိေနၿပီ။ ဒီလို အေျခအေနမွာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြ နဲ႔ MIC ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္မွာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ရၿပီဆုိရင္ ေဒၚလာသန္းရာနဲ႔ခ်ီ ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္၊ လူထုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္၊ မွ်တတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြအတြက္ မ်ားစြာသတိထားရပါမယ္။

ဒီလို ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးစခန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အတည္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရတဲ့အပိုင္းမွာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ Criteria ေတြက မ်ားစြာ အေရးပါပါတယ္။ ဒီလိုပဲ အဲဒီ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြဟာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈရွိရမွာျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔အညီ လိုက္နာႏိုင္ဖို႔ကလည္း အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ေရနံထြက္ပစၥည္းေတြ တင္သြင္း၊ တင္ပို႔၊ သယ္ယူ၊ သိုေလွာင္၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ ေရာင္းခ်တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ လိုအပ္တဲ့ သိုေလွာင္ကန္ေတြ၊ ဆီတင္ ဆီခ်၊ ဆိပ္ခံတံတားေတြ၊ ပိုက္လိုင္းေတြ၊ ဆက္စပ္ စက္ကိရိယာပစၥည္းေတြနဲ႔ အေဆာက္အအံုေတြကို တည္ေဆာက္တပ္ဆင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးအေျခစိုက္စခန္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အေျခအေနဟာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ေတြကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ရခိုင္ေဒသေျမာက္ပိုင္း ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ေတြ၊ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသေတာင္ပိုင္းနဲ႔ အလယ္ပိုင္း၊ ဧရာ၀တီနဲ႔ မုတၱမ ပင္လယ္ေကြ႕က ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ေတြ၊ တနသၤာရီေဒသေတာင္ပိုင္း ကမ္းလြန္လုပ္ ကြက္ေတြဆိုၿပီး သံုးပိုင္းခြဲျခားထားပါတယ္။ ဒီေနရာေတြမွာ OSB Offshore Supply Base လုပ္ငန္းေတြထားရွိဖို႔ ပထ၀ီအေနအထားအရ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ေတြကို သေဘၤာ နဲ႔ အခ်ိန္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေထာက္ပံ့မႈျပဳႏုိင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိမွာ ႏုိင္ငံအ တြင္းစံခ်ိန္စံညႊန္းကိုက္ညီတဲ့ ကမ္းလြန္ ေထာက္ပံ့ေရးစခန္း လုံး၀မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ကမ္းလြန္ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရးသေဘၤာေတြဟာ စင္ကာပူနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ ရေနာင္းဆိပ္ကမ္းေတြအထိ အသြားအျပန္ ျပဳလုပ္ေနၾကရပါတယ္။ အဲဒီမွာ အခ်ိန္အားျဖင့္ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္ေလာက္အထိ ပုိမုိၾကန္႔ၾကာေစတဲ့ အျပင္ ႏုိင္ငံအတြက္ ရသင့္ရထုိက္တဲ့အခြန္ ဘ႑ာေတြလည္း လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးရသလုိ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ကမ္းလြန္ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ OSB ေခၚ ကမ္းလြန္ ေထာက္ပံ့ေရးစခန္းေတြ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေနတာလည္း အမွန္ပါပဲ။

ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမီ OSB လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ လြယ္ကူတဲ့ လုပ္ငန္းမဟုတ္ဘဲ အထက္ကေျပာခဲ့သလို ေငြေၾကးအပါအ၀င္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ လိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးအရ အလားအလာေကာင္းတဲ့ ေစ်းကြက္ေတြလည္း ရွိဖို႔လိုျပန္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ OSB လုပ္ငန္းေလးခုရွိေနတယ္ဆိုတာေတာင္ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္အေျခအေနမွန္နဲ႔ ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိရင္ OSB လုပ္ငန္းေတြဟာ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြထုတ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ အေျခအေနနဲ႔  သက္ဆုိင္ေနတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဒသတြင္းအျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးအေျခစိုက္စခန္း တည္ေထာင္ထားမႈအေျခအေနကိုၾကည့္ရင္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ခု၊ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ သံုးခု၊ ဗီယက္နမ္မွာသံုးခု၊ စင္ကာပူမွာ တစ္ခု၊ အင္ဒိုနီးရွားမွာေလးခု၊ ဖိလစ္ပိုင္မွာ တစ္ခု ၊ အေရွ႕ တီေမာမွာ တစ္ခုပဲရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပင္လယ္ဧရိယာႀကီးမားၿပီး ကြၽန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွာပဲ ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးအေျခစိုက္စခန္း ေလးခုရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ OSB ေလးခုရွိေနၿပီဆိုတာေတာင္ စံသတ္မွတ္မႈအရ စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ထဲမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးအေျခစိုက္စခန္း OSB လုပ္ကိုင္ခြင့္ဟာ ႏွစ္ခုခန္႔သာ ရွိသင့္တယ္။ လိုအပ္တာထက္ ပမာဏပိုမိုမ်ား ျပားေနမယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္အရေရာ လံုျခံဳေရး႐ႈေထာင့္အရပါ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၅)

အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ အေျခအေနအရဆိုရင္ OSB နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပိုင္းကို တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး စိစစ္သံုးသပ္ဖို႔လိုမွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ လတ္တေလာ စံုစမ္း ၾကားသိေနရတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပိုင္းဆုိင္ရာ မွာ ရွိေနတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုနဲ႔ ဥပမာေပး သုံးသပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအေပၚ အေလးထားရမွာ မွန္သလို စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ မွာ စီးပြားေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ သုံးသပ္အကဲျဖတ္မႈေတြမွာ အဂတိရွင္းရွင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္မွန္၊ ခိုင္မာတဲ့မူ၀ါဒအေပၚ အေျခခံတဲ့မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္ကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈမိဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမွာျဖစ္သလို ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပိုင္းဆုိင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြအေပၚ အေျချပဳတဲ့ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကသာ အဂတိတရား ကင္းရွင္းတဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို နက္႐ိႈင္းစြာ ေလ့လာပါက အဂတိလုိက္စားမႈေတြဟာ အစိုးရ ကန္ထ႐ိုက္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္ေတြ နဲ႔ ရေငြေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေရွာင္လႊဲမႈေတြ စတဲ့ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္မွာ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေနတယ္လို႔ EITI အရပ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမိုးမိုးထြန္းက ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့ ‘အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္စို႔’ စာတမ္းဖတ္ပြဲမွာ ‘အဂတိလိုက္စားမႈ တြန္း လွန္ဖို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာေဖာ္ေဆာင္စို႔’ စာတမ္းမွာ ထည့္သြင္းဖတ္ၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ NRGI (Natural Resource Governance Institute) ရဲ႕ စစ္တမ္းအရ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၉ ႏုိင္ငံကို ေလ့လာရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအညႊန္းကိန္းဟာ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕မွာ အဆင့္ ၇၇ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္က႑မွာ ၈၉ ႏိုင္ငံနဲ႔ ၈၃ ေနရာ မွာသာရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့လို႔ ရမွတ္ ၂၇ မွတ္သာ ရရွိၿပီး အဆိုပါက႑ေတြကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာ မွာ အလြန္ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အဆင့္သာရွိေနတယ္ လို႔ NRGI က အကဲျဖတ္ထားပါတယ္။

 

(၆)

NLD အစိုးရရဲ႕ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားသားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ႏွစ္ခုရွိတာကို တစ္ခုတည္းေပါင္းဖို႔ကိစၥ၊ နည္းဥပေဒေတြထြက္ဖို႔ကိစၥ လုပ္ခဲ့တာေတြဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈလို႔ စီးပြား ေရးနယ္ပယ္က သံုးသပ္ၾကပါတယ္။  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ပ႐ိုမိုးရွင္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနသလို တစ္ဖက္မွာလည္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေရာ၊ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာပါ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကိုမရွိေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို လက္ခံေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ MIC အေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကတဲ့ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေန၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျမျပင္ on ground အေျခအေနေတြကိုလည္း မျပတ္သံုးသပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ေကာ္မရွင္ေတြအေနနဲ႔ Key Performance Indicators (KPI) ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ မရွိဘူးဆုိရင္ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကေနတစ္ဆင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို အနည္းနဲ႔အမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ကုမၸဏီေတြအေပၚ အစိုးရ လိုင္စင္ခ်ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ လူတစ္စုအတြက္မဟုတ္ဘဲ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ေဖာ္ျပဖို႔ အစိုးရနဲ႔ ကုမၸဏီၾကားခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္ေတြ၊ ေရြးခ်ယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ရာမွာ ရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြကို သတိျပဳလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကေန ႏုိင္ငံအတြက္လိုအပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသြားႏိုင္ဖို႔ လုိတယ္ဆုိတာကုိ အၾကံျပဳလုိပါတယ္။

January 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.