<

ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတယ္ဆိုေပမဲ့ ဒါေတြကိုေတာ့ သတိျပဳရလိမ့္မယ္ …

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

(၁) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနဲ႔ စီးပြားေရးက႑ အသီးသီးမွာ လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အျမဲတမ္းရွိေနတတ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ လုပ္ငန္းတူခ်င္း၊ ၀င္ေငြ ရေပါက္ရလမ္းတူခ်င္း အထူးသျဖင့္ ေစ်းကြက္မွာ ၿပိဳင္ဘက္အသြင္ျဖစ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြၾကားမွာ ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကတဲ့အခါမွာ သတိျပဳသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ လုပ္ငန္းတူခ်င္းၾကားမွာ ျပႆနာေတြရွိတတ္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းၾကရတဲ့အထိ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက Mobile Application သုံး အြန္လုိင္း အငွားယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ၾကတဲ့ ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒနဲ႔ အမႈဖြင့္ၾကတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဟာ စီးပြားေရးေလာကအတြင္းမွာ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒဂုံေလာ္ဂ်စ္စတစ္ ကုမၸဏီလီမိတက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအာင္၀င္းရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ Hello Cabs အငွားယာဥ္ကုမၸဏီက Grab အငွားယာဥ္လုပ္ငန္းကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအရ ပိေတာက္ေခ်ာင္း နယ္ေျမရဲစခန္းမွာ တုိင္ခ်က္ဖြင့္ထားတယ္ဆုိၿပီး သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ပါလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တုိင္ၾကားခဲ့တဲ့ ‘ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ’ ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြၾကားမွာ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ သတိျပဳစရာျဖစ္လာတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေစပါတယ္။ ဦးေအာင္၀င္းရဲ႕ ေျပာၾကားမႈကို မီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ Grab ကုမၸဏီက Hello Cabs ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အသုံးျပဳတဲ့အတြက္လုိ႔ဆုိၿပီး အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ Grab ရဲ႕ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္မွာ ေစ်းကြက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ Hello Cabs ရဲ႕ ေစ်းကြက္တြင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အခ်က္အလက္ကုိ မွီျငမ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ တုိင္ၾကားရတာျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဦးေအာင္၀င္းက မီဒီယာေတြကုိ ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ကုမၸဏီႏွစ္ခုၾကားက ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကိုေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။

ဒီေနရာမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ေပါက္ၾကားေစတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ မျပဳလုပ္ရဆုိတဲ့ တားျမစ္ခ်က္ဟာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒထဲမွာ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း Hello Cabs အေနနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒအရ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားတာလုိ႔ သိရၿပီး ဒီဥပေဒထဲမွာ ပါတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္လာရတဲ့ ‘ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ’ ကိုေတာ့၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္မွာ စတင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) Mobile Application အငွားယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုၾကား တရားစြဲမႈျဖစ္ခဲ့ရာကေန ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဟာ ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီၾကားမွာ သတိျပဳစရာျဖစ္လာရတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့တယ္လို႔ ေျပာရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ဒီဥပေဒထဲမွာ ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီေတြၾကား မွန္ကန္မႈမရွိတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြဟာ ဘာေတြလဲ၊ ကမၸဏီ အခ်င္းခ်င္းၾကား မ႐ုိးေျဖာင့္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ ဘာေတြလဲ။ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာမွာ တျခားလုပ္ငန္း အက်ဳိးစီးပြားအေပၚ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ ဘာေတြလဲ။ ဒီလို လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဥပေဒပါ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းထားၿပီး ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပိုင္းကို မွ်တေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြ၊ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအလုိ႔ ငွာေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကုမၸဏီနဲ႔ဆုိင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကုိ ခုိးယူမႈေတြ မရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးထားတဲ့အျပင္ ကုမၸဏီတစ္ခု၊ အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာရွိတဲ့သူေတြအေပၚ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈ၊ ဆြဲေဆာင္မႈ မလုပ္ႏုိင္ေအာင္အထိ ဥပေဒနဲ႔ ကန္႔သတ္ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒေတြထဲမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူေတြၾကား မိမိတို႔ရဲ႕ ကုန္စည္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ၀ယ္ယူအသံုးျပဳတဲ့ ၀ယ္ယူသူအေရအတြက္၊ ေစ်းကြက္ေ၀စု၊ ေစ်းကြက္လႊမ္းမိုးႏုိင္မႈတို႔ကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တားျမစ္ခ်က္ေတြ မူ၀ါဒနဲ႔ ဥပေဒအရ ထိန္းကြပ္ထားမႈေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီဥပေဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ တရားသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြကို ပ်က္ျပားေစဖို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အစုအဖြဲ႕က လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို တားဆီးကာကြယ္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကားမွာ ကန္႔သတ္ထားရွိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ အစီအမံေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါ၀င္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြၾကားမွာ မွန္ကန္တဲ့ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္ဖို႔အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒပါ အခ်က္ေတြဟာ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္လာၿပီး မမွန္မကန္ လုပ္ေဆာင္တာေတြ၊ မမွန္တဲ့နည္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကားမွာ ဥပေဒနဲ႔ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ လုပ္ၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဥပေဒဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ မမွ်တတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ အလုပ္သမားေခၚယူမႈကအစ က်င့္၀တ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအေပၚ တားဆီးကာကြယ္ဖို႔ ဥပေဒပုဒ္မအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ျပ႒ာန္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အလုပ္ရွင္နဲ႔ ၀န္ထမ္းၾကားက ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ေတြ သေဘာတူညီမႈပိုင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒရဲ႕ သက္ေရာက္မႈ အားနည္းတာေတြေၾကာင့္ ကုမၸဏီေတြၾကားမွာ မမွ်တတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြ က်င့္၀တ္အရ ေစာင့္စည္းသင့္တာေတြကို မေစာင့္စည္းမႈေတြ ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြဆိုရင္ Job Hunter ပံုစံမ်ဳိး ၀င္ေငြရေပါက္ရလမ္းတူ ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္းမွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို နည္းလမ္းတက်မဟုတ္ဘဲ ေခၚယူတာေတြ အဲလို၀န္ထမ္းေခၚယူမႈေတြကေန ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီေတြကို လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာအရပါ ရပ္တန္႔သြားေအာင္ အေႏွာင့္အယွက္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

ဒီလိုျပႆနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ျဖစ္တဲ့ ဦးမ်ဳိးျမင့္က “တကယ္တမ္းဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္ရွင္တိုင္းက စည္းေစာင့္ၿပီး တစ္ဖက္ ကုမၸဏီက၀န္ထမ္းကို မက္လံုးေပးေခၚတာ မလုပ္သင့္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွာဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ့္ Labour၊ ကြၽန္ေတာ့္ အင္ဂ်င္နီယာကို တျခားကုမၸဏီက ဆြဲထုတ္သြားတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ အမွန္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ က်င့္၀တ္ေတြအရ စည္းေစာင့္သင့္တယ္။ ဒါကို အလုပ္ရွင္တိုင္း ေစာင့္ထိန္းရင္ ျပႆနာမရွိဘူး။ အခုေခတ္က တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြကလည္း ဘာလဲဆိုရင္ Job Hunter ဆိုၿပီး နာမည္တြင္တယ္။ ဘယ္ကုမၸဏီက ၀န္ထမ္းဆိုရင္ အရည္အခ်င္းရွိတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ခုနကေျပာတဲ့ Job Hunter ကုမၸဏီက လိုက္ၿပီပဲ။ အခုအဲဒါေတြ ေတာ္ေတာ္ေခတ္စားေနတယ္။ တကယ္တမ္းဆိုရင္ ကုမၸဏီေတြက Ethic ရွိဖို႔လိုတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၀န္ထမ္းကို ကုမၸဏီက ခံ၀န္ကတိ၊ စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ လုပ္ထားေပမဲ့ ခုနက ေျပာသလို ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္လည္း ၀န္ထမ္းရဲ႕ သိကၡာ၊ ကုမၸဏီရဲ႕သိကၡာကို ၾကည့္ၿပီး ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ မသြားတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ဒီမွာက ၾကန္႔ၾကာေနတာေတြ ရွိေနေတာ့ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုမလုပ္ၾကဘူး။ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရလည္း ႐ႈပ္ေထြးတာေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနေတာ့ မလုပ္တာလည္း ပါတာေပါ့။ ၀န္ထမ္းေတြကို အခြင့္အေရးမေပးဘူး မဟုတ္ဘူး၊ အခြင့္အေရးလည္းေပးတယ္။ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ကလည္း ခုနကေျပာတဲ့ Ethic ကို ေစာင့္ထိန္းမယ္ဆိုရင္ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက မျပည့္၀ေသးတာကမ်ားေတာ့ ဒီျပႆနာေတြက အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတာေပါ့။ ဥပေဒပိုင္းအရလည္း လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းမယ္ဆိုရင္ ဒီျပႆနာေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာေပါ့။ ေခၚတဲ့လူကလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ ကုမၸဏီသိကၡာ၊ စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ေတြကို ေစာင့္ထိန္းမယ္ဆိုရင္လည္း အေကာင္းဆံုးေပါ့။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ မရွိသမွ်ကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနကေန ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုတာ မရွိႏိုင္ေသးဘူး” လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒေတြထဲမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြ အေပၚ မွန္ကန္မွ်တတဲ့ ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းထားသလုိ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြအေပၚ မမွန္မကန္တဲ့ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းမႈေတြ၊ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီး အဲဒီကုမၸဏီ အက်ဳိးပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိးေတြကလည္း ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူလို႔ ရေနပါတယ္။ ၀င္ေငြရေပါက္ရ လမ္းခ်င္းတူတဲ့ လုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒအရ ဒီလို ျပႆနာေတြကိုပါ ကာကြယ္ေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

(၃) ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မီဒီယာလုပ္ငန္း အေနနဲ႔ပဲ ဥပမာေပးၿပီးေျပာရမယ္ဆုိ ရင္ Eleven နဲ႔ 7 Day ဆုိတာ မီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ေနၾကတာခ်င္းတူတယ္။ ၀င္ေငြရေပါက္ရလမ္းလည္း တူတယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းတူခ်င္းၾကားမွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အက်ဳိးပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းျဖစ္ေစမယ့္ ပံုစံေတြ လုပ္လို႔မရပါဘူး။

ဥပမာ ေျပာရရင္ 7 Day မွာ လုပ္ေနတဲ့ Homegrown ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကုိ Eleven က ေခၚလုိက္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဒီ၀န္ထမ္းဟာ အလုပ္ေလွ်ာက္ၿပီး ေျပာင္းတယ္။ ၿပီးရင္ သူကေနတစ္ဆင့္ 7 Day က ႏွစ္ရွည္လမ်ား သင္ၾကားေပးထားတဲ့ Homegrown ၀န္ထမ္းေတြကုိ ထပ္ေခၚမယ္။ ဒီလုိေခၚတဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Eleven က တရား၀င္ အလုပ္ေခၚေၾကာ္ျငာေတြလည္း မထည့္ဘူး။ လုပ္ငန္းအတြက္ Structure အရ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ၿပိဳင္ဘက္ရဲ႕ နည္းပညာပိုင္း လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာေတြကို ၀န္ထမ္းလက္သိပ္ထိုး ေခၚယူမႈေတြကေန ရယူဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္။ 7 Day ဆီက တစ္ေယာက္ကေန၊ ႏွစ္ေယာက္ ၀န္ထမ္းေတြကုိ လက္သိပ္ထုိးေခၚမယ္။ တိတ္တိတ္ေလး အင္တာဗ်ဴးလုပ္ၿပီး နည္းလမ္းမက်တဲ့ မက္လံုးေပးမႈေတြနဲ႔ ေခၚယူမႈမ်ဳိးေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာၿပိဳင္ဘက္ လုပ္ငန္းတူခ်င္းၾကားမွာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ မီဒီယာ ကုမၸဏီတစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျပာင္းေနတတ္တဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ဳိးကို ေခၚယူၾကရာမွာ ျပႆနာသိပ္မရွိေပမဲ့ ၿပိဳင္ဘက္ ကုမၸဏီက Homegrown ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို လက္သိပ္ထိုး ေခၚယူမႈမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနာ ရွိလာပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခါ 7 Day ႐ုပ္သံက အသားက်ေနၿပီးသား အစီအစဥ္ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ Eleven ႐ုပ္သံအေနနဲ႔ အခ်က္အလက္၊ နည္းပညာရယူဖုိ႔ ႀကိဳးစားမယ္။ ဒီလိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ 7 Day က Homegrown ပုံစံသင္ၾကားေပးၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္ ရင္းႏွီးထားရတဲ့ ၀န္ထမ္းကုိ Eleven ႐ုပ္သံက လက္သိပ္ထုိးေခၚမယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီလိုေရာက္လာတဲ့ ၀န္ထမ္းကေနတစ္ဆင့္ 7 Day ႐ုပ္သံမွာက်န္ေနတဲ့ အျခား၀န္ထမ္းေတြကုိပါ မက္လုံးေပးၿပီး ေသြးေဆာင္မယ္။ လုပ္ငန္းအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ Crew အလိုက္ ေခၚယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ Procedure ေတြ မရွိ။ တရား၀င္အလုပ္ေခၚ ေၾကာ္ျငာမ်ဳိးေတြမရွိဘဲ တိတ္တဆိတ္ ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီကေန လုိက္ေခၚတာကလည္း အျခားကုမၸဏီရဲ႕ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြဆိုရင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးေခၚတာနဲ႔ အရင္အလုပ္ကမန္ေနဂ်ာေတြ တာ၀န္ရွိသူေတြဆီကို တိုက္႐ိုက္ဖုန္းဆက္ၿပီး ၀န္ထမ္းရဲ႕ ကိုယ္က်င့္သိကၡာပိုင္း၊ စည္းကမ္းပိုင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပိုင္း ျပစ္ခ်က္ရွိမရွိ မိမိလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီနဲ႔အလုပ္အေပၚ ေကာင္းမြန္ေျဖာင့္မတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ရိွ မရွိေတြကအစ ေမးျမန္စံုစမ္းေလ့ရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ လုပ္ငန္း အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိမွမဟုတ္ဘဲ ခုနကေျပာသလို က်င့္၀တ္ပိုင္းေစာင့္ထိန္းမႈမရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒအရ ၿငိမယ္ဆိုရင္ ျပစ္မႈေၾကာင္းေရာ၊ တရားမေၾကာင္းအရပါ အေရးယူႏုိင္တဲ့ ပုဒ္မေတြအရ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတိုင္း အေရးယူခံရတဲ့အထိ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္း မမွ်တတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပုံစံ ျဖစ္ေစမယ္ဆုိရင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့သူေတြေရာ အဲဒီလုိလုပ္တဲ့ကုမၸဏီကုိပါ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအရ တရားစြဲႏုိင္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ လုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း Eleven ကလုပ္ရင္ 7 Day က တရားစြဲတာ ခံရႏုိင္ပါတယ္။

(၄) ဒီလုိလုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမွာ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေျမာက္တဲ့ အခ်က္မ်ားစြာနဲ႔ အက်ဳံး၀င္ေနပါတယ္။ ဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၁၇ မွာ “စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ ေပါက္ၾကားေစျခင္း၊ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းကုိ ပ်က္ျပားေစျခင္း၊ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မိမိလုပ္ငန္း၏ အရွိန္အ၀ါၾသဇာကုိ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသူအား စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ရန္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း” ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြအျဖစ္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးထားပါတယ္။

ဒီမွာဆုိရင္ Eleven အေနနဲ႔ 7 Day က ၀န္ထမ္းေတြကုိ လက္သိပ္ထုိးေခၚမယ္။ ေရာက္လာတ့ဲ ၀န္ထမ္းေတြကေနတစ္ဆင့္ စည္း႐ုံးမယ္။ 7 Day ရဲ႕ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေတြ၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကုိ ေျပာမယ္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္းပ်က္ေအာင္၊ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ မမွန္သတင္းေတြ ျဖန္႔မယ္ဆိုရင္ အေရးယူလို႔ရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခါ လုပ္ငန္းဆက္လက္လည္ပတ္လုိ႔ မရေအာင္အထိ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္လုိ႔ မရဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိလည္း ဒီဥပေဒမွာ အတိအလင္း ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၂၁ မွာ “မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမွ် အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္း၊ ေငြေၾကးဆုိုင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ပ်က္ျပားေစရန္ မမွန္ကန္ေသာသတင္းမ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ ထုတ္လႊင့္ျခင္းမျပဳရ” ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

“ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ဒီဥပေဒကုိလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကားမွာလည္း လုိက္နာက်င့္သုံးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားလည္း ေရရွည္မွာ ေအာင္ျမင္တုိးတက္ၿပီး ခုိင္မာလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ ပုဒ္မ ၂၈ မွာဆုိရင္ ကုမၸဏီမွာ ကာလတုိ ကာလရွည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္သက္ရင့္ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းေတြကုိ လက္သင့္ရာ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းက ျဖစ္ေစ၊ ခင္မင္းရင္းႏွီးသူ အခ်င္းခ်င္းကျဖစ္ေစ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း မကုန္ဆုံးခင္ ဒါမွမဟုတ္ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း ဆြဲေဆာင္ၿပီး ၀န္ထမ္း ေခၚယူတာေတြ မလုပ္ရပါဘူး။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းဟာ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမကုန္ခင္မွာ ၀န္ထမ္းေတြ ေခၚယူခ်င္ရင္ ေငြပုိေပးၿပီး ေခၚယူခ်င္ရင္လည္း ရပါတယ္။ သတင္းစာ၊ ႐ုပ္သံ၊ ဂ်ာနယ္၊ အစရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဘယ္လုိအရည္အခ်င္း၊ ဘယ္လုိလုပ္သက္၊ ဘယ္လုိရာထူးကုိ ဘယ္ေလာက္လုပ္ခလစာနဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးမယ္ဆုိၿပီး တရား၀င္ ေခၚလုိ႔ရပါတယ္။ ဒီလုိေခၚယူမယ္ဆုိရင္ ၀န္ထမ္းနဲ႔ အလုပ္ရွင္တုိ႔အတြက္ မွ်တတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလုိ မွ်တတဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိပဲ အသုံးျပဳပါတယ္။

ဒီလုိမွ်တမႈမရွိလုိ႔ နစ္နာသူျဖစ္ေစ၊ ေက်နပ္မႈမရွိသူကျဖစ္ေစ တုိင္ၾကားလာခဲ့ရင္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ သိန္းငါးဆယ္ထက္ မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၀န္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔လည္း မိမိလုပ္ကုိင္ခဲ့တဲ့ ေနရာရာထူးအလုိက္ ေစာင့္စည္းရမယ့္ တာ၀န္ေတြ ၀တၱရားေတြ ရွိပါတယ္။ ယခင္လုပ္ကုိင္ခဲ့တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသီးသီးမွာ လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သတင္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ရယူစုေဆာင္းမယ္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တျခားသူေတြထံ ေပးပုိ႔မယ္။ သိေစအပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ အရ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပုိတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ သိန္း ၁၅၀ ထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးမုိးဟိန္းကလည္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

(၅) ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒရဲ႕ ျပစ္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္မ်ားဆိုတဲ့ အပိုင္းမွာေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြကို ပုဒ္မငါးခုနဲ႔ ပိုင္းျခားထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္အေနနဲ႔ ပုဒ္မ (၄၃) မွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ “မည္သူမဆို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက ဤဥပေဒအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ သက္ေသခံ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ္ ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အထားတစ္ခုခုကို ေတာင္းယူရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ သက္ေသအျဖစ္ ေခၚယူေမးျမန္းရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို သံုးလထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္” လို႔ ပါရွိပါတယ္။

ဒီဥပေဒပါ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ ေဖာ္ျပခ်က္မွာေတာ့ “သုံးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ သိန္း ၁၅၀ ထက္မပုိေသာ ဒဏ္ေငြ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ရမယ္” လုိ႔ ပါရွိပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို က်ဴးလြန္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္တဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူကို ျပစ္မႈေၾကာင္း၊ တရားမေၾကာင္းႏွစ္မ်ဳိးစလုံးနဲ႔ တရားစြဲဆုိ အေရးယူလုိ႔ရတဲ့အခ်က္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတူ၊ ၀င္ေငြရပုံခ်င္းတူတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူေတြၾကားမွာ အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ‘ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ’ ပါ အခ်က္ေတြကုိ သတိျပဳဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။ အထက္ကေျပာခဲ့သလုိ ၿပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္းတူခ်င္းၾကားမွာ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈကအစ မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိတယ္ဆုိတာ ဂ႐ုျပဳသင့္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ေနတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိတာ ဘာေတြလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ တိတိက်က် သတိထားဖုိ႔လည္းလုိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ‘ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ’ အခန္း (၉) ပုဒ္မ ၁၇ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ ၿငိမယ္ဆုိရင္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအတုိင္း တရားစြဲဆုိ အေရးယူခံလာရႏုိင္ပါတယ္။

အခန္း (၉) တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပုဒ္မ ၁၇ အရ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအလုိ႔ငွာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(က) စားသုံးသူမ်ား အထင္အျမင္ လြဲမွားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ခ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ ေပါက္ၾကားေစျခင္း၊
(ဂ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူအခ်င္းခ်င္း အႏုိင္အထက္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(ဃ) အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းကုိ ပ်က္ျပားေစျခင္း၊
(င) အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊
(စ) မွ်တမႈမရွိေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အလုိ႔ငွာ ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း၊
(ဆ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားအၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊
(ဇ) ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဆိပ္ကမ္းေရာက္ တန္ဖိုးေအာက္ေလ်ာ့နည္းေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ျခင္း၊
(စ်) မိမိလုပ္ငန္း၏ အရွိန္အ၀ါ ၾသဇာကုိ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသူအား စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ရန္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊
(ည) ေကာ္မရွင္က စားသုံးသူမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ လုိအပ္သည့္ အခါတြင္ သတ္မွတ္သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ မွ်တမႈမရွိေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဥပေဒမွာ အထက္က ပုဒ္မ ၁၇ ပါအခ်က္ေတြကုိ ၿငိစြန္းမယ္ဆုိရင္ လုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေျမာက္ပါလိမ့္မယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုကေန တစ္ခုေျပာင္းတဲ့ ၀န္ထမ္းေရာ၊ အဲဒီ၀န္ထမ္းကုိ လက္ခံတဲ့ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ပါ သတိျပဳသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ ေပါက္ၾကားေစတာ၊ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ နာမည္ဂုဏ္သတင္းကုိ ပ်က္ျပားေစတာ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚ ေႏွာင့္ယွက္တာ၊ အျခားကုမၸဏီက၀န္ထမ္းကုိ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ဖုိ႔ ဆြဲေဆာင္တာ၊ လႈံ႔ေဆာ္တာေတြကုိ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္ၿပီးျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္လုိ႔ မရဘူးဆုိတာ ပါရွိပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကုိ ဂ႐ုမစုိက္ဘူး ဆုိရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ပုိင္းအရ သိကၡာက်စရာျဖစ္တဲ့အျပင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒနဲ႔လည္း ၿငိစြန္းလုိ႔ တရားစြဲဆုိ ခံရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀င္ေငြရပုံခ်င္းတူတဲ့ လုပ္ငန္းေတြၾကားမွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအရ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကတယ္ဆုိေပမဲ့ ၂၀၁၅ ကတည္းက ျပ႒ာန္းလုိက္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ‘Competition Law’ ‘ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ’ ထဲက တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္ေစတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ဘာေတြလည္းဆိုတာကိုေတာ့ သတိခ်ပ္ဖုိ႔လိုပါတယ္။

January 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.