<

႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး

ငါတို႔ရြာ၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးတစ္႐ံု ရွိသည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး တစ္႐ံုရွိသည္ဟူေသာ ျပည့္စံုမႈကို ဘာႏွင့္မွ် မလဲႏိုင္ပါေပ။ ညေနတိုင္ၿပီဆိုလွ်င္ အနီးအနားရြာမ်ားမွ လူတို႔သည္ ငါတို႔ရြာသို႔ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ရန္ ေရာက္ရွိလာၾကစျမဲ။ ငါသည္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၏ ပထ၀ီ အေနအထားႏွင့္ ေကာင္းစြာ ရင္းႏွီးသည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးသို႔လည္း မၾကာခဏ ေရာက္ဖူးသည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးကို ႀကီးမားက်ယ္၀န္းေသာ ေျမကြက္လပ္ႀကီးထဲ၌ တည္ေဆာက္ထားေပသည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးေရွ႕တြင္ ေရကန္ႀကီး တစ္ကန္ရွိၿပီး ကန္ေပါင္ေပၚတြင္ အရိပ္ရပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားသည္။ ေႏြေန႔လယ္ခင္းမ်ားတြင္ ထိုအပင္မ်ားေပၚ၌ ေရႊပိုးေကာင္မ်ား ပ်ံ၀ဲလ်က္ရွိၾကသည္။ ငါႏွင့္ ေမာင္ထူးသည္ ထိုေရႊပိုးေကာင္မ်ားကို လိုက္ဖမ္း၍ ဖန္ပုလင္း အလြတ္ထဲထည့္ကာ သယ္ယူလာတတ္ၾက၏။ ေရကန္ႀကီး၏ တစ္ဘက္တစ္ခ်က္စီတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးသို႔ ၀င္ေသာ အေပါက္ႏွစ္ေပါက္ရွိသည္။ တကယ္တမ္းတြင္မူ ၀င္ေပါက္ႏွင့္ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူတို႔သည္ ၀င္ခ်င္သလို ၀င္ထြက္ခ်င္သလို ထြက္ၾကကုန္၏။

႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၏ ၀င္ေပါက္မ်ားေရွ႕တြင္ နက္ေမွာင္ေတာက္ပေသာ ကတၱရာလမ္းမတစ္ခုရွိသည္။ ထိုကတၱရာလမ္းမသည္ စစ္တပ္နယ္ေျမထဲသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေရာက္ရွိေပသည္။ စင္စစ္မူကား ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးသည္ပင္ စစ္တပ္ပိုင္ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္႐ံုအဓိကမဟုတ္ဘဲ စစ္တပ္၏ တပ္နယ္ခန္းမတစ္ခုပင္တည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ပဲလားမသိ။ ႐ုပ္ရွင္ျပသေသာ ညေနခင္းအခ်ိန္မ်ားမွလြဲလွ်င္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၌ လူသူမရွိတတ္ေခ်။ သို႔ရာတြင္ ငါတို႔ပါးစပ္ဖ်ားတြင္မူ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးဟူ၍သာ ႏႈတ္က်ဳိးေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၌ ေန႔ပြဲျပသျခင္းမ်ဳိး မရွိေခ်။ ညပြဲတစ္ႀကိမ္သာ ျပသတတ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးတြင္ ႐ုပ္ရွင္တစ္ကားကို ေလးငါးရက္ခန္႔ ျပသၿပီးေနာက္ ႐ုပ္ရွင္အသစ္တစ္ကား ထပ္မံၾကည့္႐ႈခြင့္ရရန္ ငါတို႔မွာ ၾကာရွည္စြာ ေစာင့္စားရတတ္၏။ ႐ုပ္ရွင္႐ံု၌ ႐ုပ္ရွင္မျပသေသာ ေန႔ရက္မ်ားသည္ လြန္မင္းစြာ ပ်င္းရိေျခာက္ကပ္ေသာ ေန႔ရက္မ်ားပါေပ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ညမ်ားတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးတည္ ရွိေနပံုမွာ ယခင္စည္ကားခဲ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးကိုပင္ ငါတို႔ ေမ့ေလ်ာ့သြားရသည္အထိ ျဖစ္သည္။ အေ၀းမီးေရာင္ပ်ပ်ေအာက္က ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးကို ၾကည့္ျမင္ရသည္ကပင္ ငါတို႔စိတ္မွာ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းလွ၏။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးဆီသို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံသြားေရာက္ရန္ကို ငါတို႔မွာ မေသခ်ာေတာ့ၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၌ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အသစ္ျပသရန္ အခ်ိန္ကား မၾကာမီမွာပင္ ဆိုက္ေရာက္လာျပန္ေလၿပီ။ ငါတို႔သည္ ပ်င္းရိေျခာက္ကပ္ဖြယ္ ေန႔ရက္မ်ားအား ေမ့ေလ်ာ့ခ်န္ထားခဲ့ကာ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးဆီသို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံေရာက္ရွိလာၾကျပန္ပါၿပီ။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၏ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ငါတို႔သည္ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းေလးမ်ားအျဖစ္ ထပ္မံေပါင္းစပ္လိုက္ၾကျပန္ပါသည္။

႐ုပ္ရွင္႐ုံႀကီးအတြင္းပိုင္းသည္ အေပၚထပ္ ေအာက္ထပ္မရွိဘဲ တစ္ထပ္တည္းသာ ျဖစ္သည္။ ႐ုတ္တရက္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးတစ္႐ံုလံုး ေမွာင္အတိက်သြားသည္။ ႐ုပ္ရွင္ျပေပၿပီ။ ဟိုးအေပၚဘက္ တစ္ေနရာတြင္ ေဖာက္ထားေသာ ေလးေထာင့္အေပါက္ငယ္ေလးမ်ားမွ အလင္းတန္းတစ္ခုသည္ ပိတ္ကားျဖဴထက္သုိ႔ က်ဆင္းလာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံသည္ ပိတ္ကားထက္တြင္ တလူလူလြင့္ပ်ံလာၿပီး မေရွးမေႏွာင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသံက တီးလံုးခ်ည္းသက္သက္ ေပၚထြက္လာသည္။ ငါတို႔အားလံုး မတ္တတ္ရပ္ၾကကာ ပိတ္ကားထက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို ဦးညႊတ္ၾက၏။ ႏိုင္ငံေတာ္တီးလံုး ေတးသြားသည္ ဦးညႊတ္ေနေသာ ငါ့ခႏၶာကိုယ္အႏွံံ႔ ပ်ံစီး၍သြားေလသည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုထဲ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို ဦးညႊတ္ရသည့္အခါတိုင္း ငါသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လူႀကီးတစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ခံစားရသည္။ ထူးဆန္းေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေန႔မ်ား၌ ငါတို႔တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေသာ စာသင္ေက်ာင္း အလံတိုင္ေရွ႕မွာရပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အေလးျပဳရာတြင္ ငါသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လူႀကီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ မခံစားရေခ်။ ဆရာမ်ား ဆရာမမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ထင္၏။ ႐ုပ္ရွင္ျပကြက္မ်ားသည္ ပိတ္သားထက္တြင္ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ႏွင့္ ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိသည္။

႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၌ ငါတို႔ ၾကည့္႐ႈရသမွ် ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားမွာ ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရန္ေအာင္၊ ေက်ာ္သူႏွင့္ မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္တို႔၏ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ငါတို႔ မ႐ုိးေအာင္ ၾကည့္႐ႈၾကရေပသည္။ ရွားရွားပါးပါး တစ္ႀကိမ္တြင္ ျမင္းစိုင္းသား ေအာင္ေအာင္၏ ႐ုပ္ရွင္ကား ႐ံုတင္သည္။ ေရႊေခါင္းေျပာင္ဇာတ္ကားျဖစ္ၿပီး ငါတို႔တေတြ ကေလးမ်ား သိပ္ႀကိဳက္ၾကသည္။ ငါတို႔ထဲတြင္ ေရႊေခါင္းေျပာင္လို ကတံုးတံုးသည့္ ေကာင္ကတံုးသည္။ ေခါင္းတြင္ အ၀တ္စည္း၍ ၾကက္ေတာင္ေမြးေထာင္သည့္ ေကာင္က ေထာင္သည္။ ငါတို႔တေတြ ကေလးမ်ားသည္ ဤအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္တစ္ကားကို သေဘာက်ၿပီဆိုလွ်င္ ဇာတ္လိုက္မင္းသား လုပ္သမွ် ငါတို႔အကုန္ အတုခိုးၾကသည္။ ငါသည္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္သည့္အခါတိုင္း ဟိုးအေပၚဘက္ အလင္းတန္းထြက္ေပၚရာ ေလးေထာင့္အေပါက္ငယ္ေလးဆီ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ လွမ္းလွမ္းၾကည့္မိတတ္သည္။ ထိုအေပါက္ငယ္ေလးေနာက္တြင္ ႐ုပ္ရွင္ျပစက္ခန္းရွိလိမ့္မည္။ ထိုစက္ခန္းထဲတြင္ ငါတုိ႔ ယခုၾကည့္႐ႈေနေသာ ႐ုပ္ရွင္ကို တာ၀န္ယူျပသေပးေနသူရွိမည္။ ထိုသူသည္ ငါ့သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ထူး၏ အဘိုးႏွင့္ တစ္နည္းနည္း ပတ္သက္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ငါ့သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ထူး၏အဘိုးေတာင္မွ ျဖစ္ေနႏိုင္ေသးသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ငါ့သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ထူး၏ အဘိုးသည္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၌ အလုပ္လုပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤမွ် လူေပါင္းမ်ားစြာ ၾကည့္႐ႈေနေသာ ႐ုပ္ရွင္ကို ျပသေပးေနသည့္ ႐ုပ္ရွင္ျပစက္ခန္းထဲမွ တာ၀န္ရွိသူႏွင့္ ငါသိကြၽမ္းထားရသည္မွာ ၀မ္းသာစရာေကာင္းေလစြ။

ငါ့သူငယ္ခ်င္းေမာင္ထူးသည္ ကရင္လူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အဘိုးကို ဖထီးဟုေခၚသည္။ ငါတို႔တေတြ ကေလးမ်ားကလည္း ေမာင္ထူး၏အဘိုးကို ဖထီးဟုသာ လိုက္ေခၚၾကသည္။ ဖထီးသည္ စစ္ျပန္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စစ္အက်ႌ အေႏြးထည္ႀကီးကို အျမဲတမ္း ၀တ္ဆင္ထားတတ္သည္။ အရပ္ခပ္ျပတ္ျပတ္၊ အနည္းငယ္ဖိုင့္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ရွိသည္။ စကားသိပ္မေျပာ၊ အေနတည္သည္။ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ ေမာင္ထူးတို႔တစ္အိမ္လံုး ဖထီးကိုေတာ့ ေၾကာက္ၾကရသည္။ ဖထီးသည္ ေမာင္ထူးတို႔ေနထိုင္ေသာ အိမ္တြင္ အေတြ႕ရနည္းကာ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၌သာ အေနမ်ားေလသည္။ တခ်ဳိ႕ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေမာင္ထူးသည္ ဖထီးရွိရာသုိ႔ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုခုျဖင့္ သြားေရာက္သည့္အခါ အေဖာ္အျဖစ္ ငါလိုက္ပါသြားေလ့ ရွိသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ငါသည္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၏ ပထ၀ီအေနအထားကို ေကာင္းစြာ ရင္းႏွီးလာသည္။ ငါတို႔သည္ ဖထီးထံမွ ႐ုပ္ရွင္ဖလင္ အတိုအစမ်ားကို ေတာင္းယူတတ္ၾကသည္။ ရသည့္အခါလည္း ရၾကသည္။ မရသည့္အခါက ပိုမ်ားေလသည္။ ငါတို႔သည္ ႐ုပ္ရွင္ဖလင္ အပိုင္းေလးမ်ားကို သံုးေျမႇာင့္ပံုသဏၭန္ျပဳလုပ္ကာ လက္မျဖင့္ႏွိပ္လိုက္လွ်င္ ထူးဆန္းေသာ အသံတစ္မ်ဳိးထြက္သည့္ ကစားစရာကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုအသံမ်ဳိးသည္ ႐ုပ္ရွင္ဖလင္ႏွင့္ ျပဳလုပ္မွသာ ထြက္ေပၚတတ္သလား ဆိုသည္ကိုမူ ငါ ေကာင္းစြာ မမွတ္မိေတာ့ေခ်။ ၎အျပင္ ငါတို႔သည္ ႐ုပ္ရွင္ျပစက္ခန္းကိုလည္း စိတ္၀င္စားၾကသည္။ ဖထီးသည္ ငါတို႔ကို ဘယ္အခ်ိန္မ်ား ႐ုပ္ရွင္ျပစက္ခန္းထဲ ေခၚေလမည္လဲဟု ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးဆီသြားရာ လမ္းတြင္ ငါအျမဲတမ္း ေတြးေတာေလ့ရွိသည္။ ဖထီးကိုကား ငါတို႔ မေျပာရဲၾကေခ်။

ေဆာင္းေန႔ရက္ မနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ဖထီးရွိရာ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးဆီသို႔ ငါႏွင့္ ေမာင္ထူး ေရာက္ရွိသြားၾကပံုကို ငါဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ေခ်။ ေမာင္ထူး၏ အဘြားျဖစ္သူ အမိုးက ဖထီးဆီ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အစား စသည္ တစ္ခုခုကို အပ႔ိုခိုင္းသျဖင့္ ငါတို႔ သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ငါတုိ႔သည္ ဖထီးဆီသြားေရာက္တိုင္း ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၏ အေနာက္ဘက္ ၀င္းတံခါးအေပါက္မွသာ ၀င္ေရာက္ၾကေလ့ ရွိသည္။ ကုကၠိဳရြက္အမႈိက္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ကာ လႈံေနေသာ ဖထီးကုိ ၀င္းတံခါးအေပါက္၀ကပင္ ငါတို႔ လွမ္း၍ျမင္ေတြ႕ရေပသည္။ ဖထီးသည္ ကုကၠိဳပင္ျမစ္ဆံုတြင္ ထိုင္ကာ မီးလႈံလိုက္ တစ္ခုခုကို မီးထဲထည့္လိုက္ လုပ္ေနသည္။ နီးလာေသာအခါ အနံ႔တစ္ခုကို ငါတို႔ ႐ွဴ႐ိႈက္လိုက္ရသည္။ ဖထီးသည္ ၀က္ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို မီးကင္ေနျခင္းတည္း။ ၀က္ေျခေထာက္မီးကင္နံ႔က ေလထဲမွာ သင္းပ်ံ႕ေနသည္။ ငါသည္ ယင္းကဲ့သို႔ အသားကင္မ်ဳိး တစ္ခါမွ် မစားဖူးေခ်။ ဖထီး ဤကဲ့သို႔ သေဘာေကာင္းပံုမ်ဳိးကိုလည္း ယခင္က ငါ မၾကံဳဖူးပါေခ်။ ငါတို႔သည္ ၀က္ေျခေထာက္မီးကင္ကို တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ စားၾကသည္။ အရသာရွိလြန္းပါဘိ။ ထိုေန႔က ႐ုပ္ရွင္ျပစက္ခန္းထဲကို ဖထီးက ေခၚျပသည္။ ထူးဆန္းလြန္းပါဘိ။ ငါ့အတြက္ ႐ုပ္ရွင္ျပစက္ခန္းသည္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အျပည့္ပင္။ ေအာက္ဘက္ပိတ္ကားထက္သို႔ အလင္းတန္းထိုးရာ အေပါက္ငယ္ေလးမ်ားကို ႐ုပ္႐ွင္ျပစက္ခန္းအတြင္းက စီးမိုး၍ ၾကည့္ျမင္ရသည္မွာ တန္ခိုးရွင္ဆန္လွသည္။ အျပန္တြင္ ဖထီးက ငါတို႔အတြက္ ဖလင္အတိုအစမ်ားကို ေပးလိုက္ေပေသးသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ေန႔ရက္တစ္ရက္ပါေပ။

႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၏ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာေန႔ရက္မ်ား ကုန္ဆံုးသြားေပၿပီ။ ငါတို႔ရြာတြင္ ဗီဒီယုိ႐ံုႏွစ္႐ံု အၿပိဳင္ေပၚေပါက္လာသည္ မဟုတ္ပါလား။ ေန႔ဘက္တြင္ ႏွစ္ကား၊ ညဘက္တြင္ ႏွစ္ကားျပသသည္။ ညဘက္ျပသည္မွာ ေန႔ဘက္ႏွစ္ကားကို ျပန္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇာတ္ကားသစ္သည္ ေန႔ဘက္တြင္ စတင္သည္။ ၀င္ေၾကးမွာ ႏွစ္ကားေပါင္း တစ္က်ပ္ျဖစ္၏။ ဗီဒီယို႐ံုမ်ား၏ တည္ေနရာမွာ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးႏွင့္ သိပ္မေ၀းေသာ ေနရာတြင္ျဖစ္ပါသည္။ ဗြီဒီယို႐ံုမ်ား ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးသည္ ႐ုပ္ရွင္ဆက္လက္ျပသျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးသည္ ပ်င္းရိေျခာက္ကပ္စရာ ေကာင္းသြားေပၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၏ ပ်င္းရိေျခာက္ကပ္မႈသည္ ငါတို႔အေပၚ ယခင္ကေလာက္ မသက္ေရာက္ႏိုင္ေတာ့ပါေပ။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီးက ေခါင္းရြက္ဗ်ပ္ထိုးသည္ေလးမ်ားကအစ ဗီဒီယို႐ံုေရွ႕သို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကေလၿပီ။ ငါတို႔သည္ ဗီဒီယို႐ံု၏ ေလထုကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ရင္းႏွီးသြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ခါေတာ့လည္း ငါသည္႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၏ ႐ုပ္ရွင္ျပစက္ခန္းကို ထပ္မံၾကည့္႐ႈခ်င္ေနေသးသည္။ ဟိုးအေပၚဘက္ ေလးေထာင့္အေပါက္ငယ္ေလးဆီမွ လႈပ္ရွားေနေသာ အလင္းတန္းကိုလည္း လွမ္းေမာ့ၾကည့္ခ်င္ေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႀကီး၏ ပိတ္ကားကို အၿပီးထာ၀ရ ျဖဳတ္သိမ္းေနေသာ ဖထီးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ငါတို႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္။

December 5, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.