<

ျပည္ပသုိ႔ ျမန္မာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ ႏွစ္စဥ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ခန္႔ တိုးတက္လာရန္ႏွင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္သံုးသန္းအထိ တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပဲြ႐ံုတစ္ခုတြင္ ဆန္မ်ား အိတ္အတြင္းသို႔သြင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈကို ႏွစ္စဥ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္လာရန္ႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္သံုးသန္းအထိ တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆန္စပါးျပည္ပတင္ပို႔သည့္လုပ္ငန္းကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ျပည္ပတင္ပို႔သည့္ ေစ်းကြက္ကို ဖြင့္လိုက္ပိတ္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ပံုမွန္တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါက ျမန္မာ့ဆန္စပါးေစ်းကြက္ကပိုၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္အလိုက္ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈအေနအထားကို ေလ့လာပါက ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွစၿပီး ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းေက်ာ္ကို ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ပို႔ႏုိင္သည့္ အေနအထားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၂၀ အတြင္း မရွိခဲ့ေပ။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ခန္႔မွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းခန္႔ တင္ပိ႔ုႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တန္ခ်ိန္ခုနစ္သိန္း၊ ရွစ္သိန္းခန္႔ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္ၿပီး ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သန္းကို ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ ပို႔လာႏိုင္သည့္အတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္း တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားမႈမွ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ နီးပါး ရရွိထားေၾကာင္း၊ ေျခာက္လအတြင္း ယခုႏွစ္ လ်ာထားခ်က္ႏွစ္သန္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ခန္႔ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္အထိ ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၆၆၅၈၃၆ ဒသမ ၅၇ သန္းတင္ပို႔ထားမႈမွ ေဒၚလာ ၄၉၄ ဒသမ ၃၄၄ သန္း ရရွိထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သန္းအထိ တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

“ဆန္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈကို ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈကို အနည္းဆံုး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို မွန္းတယ္။ ဆန္ ျပည္ပ တင္ပို႔မႈရဲ႕ Annual Growth Rate ေပါ့၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ေလာက္ မွာ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းေလာက္ ပို႔ႏုိင္ မယ္။ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ဆိုရင္ ေလးသန္းေလာက္အထိ မွန္းတယ္။ ဒီ ေနရာမွာလည္း တန္းျမင့္ဆန္တင္ပို႔မႈကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ ပါလာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ရည္ရြယ္တယ္”ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆုိသည္။

“အဲဒီေတာ့ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ တင္ျပထားတယ္။ နံပတ္တစ္က ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွာ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းကို တင္ပို႔မယ္။ အဲဒီလို ပို႔ဖို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥတစ္ခုတည္းကို တင္ျပတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သန္း ပို႔မယ္ဆိုရင္ အ ထြက္ႏႈန္း တိုးလာဖို႔လိုတယ္။ တစ္ဧက အထြက္ႏႈန္းက ၆၀၊ ၇၀ နဲ႔ တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္ေန႐ံုနဲ႔ မရေတာ့ဘူး။ ေရေတာ္မိုးေတာ္မွာ အထြက္ႏႈန္း တင္း ၁၀၀ ထြက္မယ္ဆိုတာ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ တစ္ဘက္က ဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သန္း၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ သံုးသန္းအထိ ပို႔မယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ဳိးမွာ အထြက္ ႏႈန္းတိုးေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အေနအထား အေရးႀကီးလာတယ္။ အထြက္ႏႈန္းတိုးလာဖို႔ Contract Farming ကို သြားမွရမယ္။ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ပုဂၢလိကနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ စက္ပိုင္၊ ေတာင္သူႏွစ္ဦးထဲ လုပ္လို႔ မရဘူး။ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ လုပ္မွရမယ္” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အစိုးရအေနျဖင့္ ပါ၀င္လာရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊အျခားတစ္ဖက္ကလည္း ဘ႑ာေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးမႈလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သန္း တင္ပို႔ႏုိင္ေသာ္လည္း လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆန္တင္ပို႔မႈျပန္က်သြားမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔မျဖစ္ေစရန္ အထြက္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္လိုသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ေႏြစပါးစိုက္ဧက ၁၈ သိန္းခန္႔အထိ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးမည့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ အပါအ၀င္ ထြန္ယက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္မွာ ဆန္စပါးေစ်းကြက္အတြက္ အားရစရာေကာင္းသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရေပးေ၀ႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရေလွာင္တမံမ်ားတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္အထိ စိုက္ပ်ဳိးေရဧကေပ ၁၃ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ခန္႔ သိုေလွာင္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္က ဆည္ေရျဖင့္ ေႏြစပါးဧကေပါင္း ကိုးသိန္းေက်ာ္ကို စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေႏြစပါးစိုက္ဧက ၁၈ သိန္းခန္႔ စိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရ ေပးေ၀ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးမည့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆည္/ကန္ မ်ားႏွင့္ ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေရရယူ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ရရွိေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးမႈ နည္းပညာ အကူအညီမ်ားရရွိေရး၊ လယ္ယာထြန္ယက္ေရး ကိစၥမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ နီးစပ္ရာ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာန၊ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနတို႔ ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္းစီမံ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ေႏြစပါးကို ဧက ၁၈ သိန္းစာ ေႏြစပါး ေရေပးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ အေျခခံက်တဲ့ စပါးေတြက အခုငါးသိန္း၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားဟာ ေတာင္သူလယ္သမားအတြက္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးထုတ္ လုပ္ျခင္းဟာ အဆင္ေျပႏုိင္တဲ့နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္စပါးဟာ အရင္းအ ႏွီး မ်ားမ်ားမလိုဘူး။ အက်ဳိးအျမတ္လည္း ရရွိႏုိင္တယ္၊ နည္းစနစ္နဲ႔နည္းပညာမွာ ေတာင္သူေတြအတြက္ အထူးအဆန္းမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆန္စပါးဟာ လတ္တေလာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္အတြက္ ပစ္ပယ္လို႔မရတဲ့ သီးႏွံျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေႏြစပါးကို ေတာင္သူေတြ အားထည့္စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

October 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.