<

အလီဘာဘာ တည္ေထာင္သူ ဂ်က္မာကို ဖိတ္ေခၚပါ

ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ဂ်က္လီကို ေကာင္းေကာင္းသိၾကသည္။ ဂ်က္မာကို သိသူနည္းၾကမည္။ ဂ်က္မာတည္ေထာင္သည့္ အလီဘာဘာ အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္ စာမ်က္ႏွာကို ပိုသိေကာင္းသိၾကလိမ့္မည္။ အေသးစားစီးပြားေရး၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရး၊ အီလက္ထရြန္နစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အီလက္ထရြန္နစ္ ကုန္သြယ္ေရးတို႔အေၾကာင္း ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ ဂ်က္မာသည္ ဆရာ့ဆရာႀကီးျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏြံထဲနစ္သည္ ထက္နစ္ကာ ေယာင္ခ်ာခ်ာျဖစ္ေနဆဲ ပကတိျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ကုစားရာတြင္ ဂ်က္မာသည္ ေဆးလိုက္ေသာ ေဆးဆရာေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အီလက္ထရြန္နစ္ ကုန္သြယ္ေရးဂု႐ုႀကီးျဖစ္သည့္ ဂ်က္မာသည္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ရသူျဖစ္သည့္အျပင္ အိုဘားမား သမၼတသက္တမ္းအတြင္း အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ဖိတ္ေခၚ၍ ေန႔လယ္စာ တိတ္တဆိတ္ ေကြၽးခဲ့သျဖင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအၾကား ဆူညံပြက္ေလာ႐ိုက္ခဲ့ရသည္။ ဂ်က္မာ၏ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သမၼတအိုဘားမားက ၾကား၀င္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသူ (ေမာ္ဒေရတာ)အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ရသည္အထိ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ၊ ေနရာေပးခံရသူလည္း ျဖစ္သည္။ ဂ်က္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား လူႀကိဳက္မ်ား၊ ေရပန္းစားသည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးဟုလည္း ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဂ်က္မာႏွင့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္က ေပက်င္းႏွင့္ ၀ါရွင္တန္အၾကား ကုန္သြယ္ေရး တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မားေနခဲ့ၿပီး ထရန္႔က ဆင္ဖမ္းမည္၊ က်ားဖမ္းမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနခဲ့ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ အလီဘာဘာ တည္ေထာင္သူဂ်က္မာသည္ အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံထားရသူ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္သန္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သူပိုင္ဆိုင္သည့္ အလီဘာဘာ အီလက္ထရြန္နစ္ ကုန္သြယ္ေရးစႀကႍလမ္းမွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အာရွေစ်းကြက္၌ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ကူညီမည္ဟု ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ သန္းခ်ီေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ဟု ဂ်က္မာကေျပာေၾကာင္း သတင္းေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔အၾကား အေရးပါေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေပးသူဟုလည္း သတင္းႀကီးခဲ့သည္။ အေမရိကန္အစိုးရသစ္ မဖြဲ႕စည္းႏိုင္မီကာလ ၀ါရွင္တန္အစိုးရသစ္ႏွင့္ ေပက်င္းအၾကား ယံုၾကည္မႈရရွိၿပီး ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ၾကား၀င္ခဲ့သူမ်ားအၾကားတြင္ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ဂ်က္မာသည္လည္း အေရးပါသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ရွီက်င့္ဖ်င္-ေဒၚနယ္ထရန္႔ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတို႔ အထေျမာက္ခဲ့သည္မွာ အလီဘာဘာ ပဲ့ကိုင္ရွင္ႀကီးဂ်က္မာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္လည္း ႀကီးႀကီးမားမား ဆက္စပ္ေနခဲ့သည္။ ၀ါရွင္တန္-ေပက်င္း ဆက္ဆံေရးတြင္ ဂ်က္မာ၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေနာက္ေဖးေပါက္ သံခင္းတမန္ခင္းဟုပင္ အမည္ေပးခဲ့ၾကသည္။

အလီဘာဘာတည္ေထာင္သူ ဂ်က္မာ၏ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မွာ ေစ်း၀ယ္သူသည္ ပထမ၊ အလုပ္သမားသည္ ဒုတိယ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ တတိယပင္ျဖစ္သည္။ ဂ်က္မာက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ တန္ဖိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ထက္ အျခားသူမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖို႔၊ အကူအညီေပးႏိုင္ဖို႔က ပိုမိုေသာ့ခ်က္က် အေရးပါသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္ထက္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ေစ်း၀ယ္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈရရွိရန္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ဂ်က္မာက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ဂ်က္မာ၏ ၀ယ္သူႏွင့္ အလုပ္သမားကို ဦးစားေပးၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကို ေနာက္ပို႔ထားသည့္ မူ၀ါဒအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အရင္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက သိပ္သေဘာေတြ႕ၾကပံုမရေပ။

ကမၻာ့ရြာျပဳျခင္း (ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း) ကိုလည္း ဂ်က္မာက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ဖို႔လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္က ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းသည္ ကုမၸဏီႀကီး ေျခာက္ေသာင္းလက္ထဲတြင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ရာကဆိုလွ်င္ ဘုရင္ႏွင့္ မင္းဧကရာဇ္မ်ားသည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ႏွစ္သံုးဆယ္တြင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ လားရာႏွင့္ သြင္ျပင္လကၡဏာသည္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်က္မာက သံုးသပ္ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ လာမည့္ ႏွစ္သံုးဆယ္တြင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းသည္ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အခင္းအက်င္း ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔ျဖစ္လာႏိုင္ရန္ နယ္စည္းမျခား အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု ေျခာက္သန္းႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သန္းႏွစ္ဆယ္တို႔ကို ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ အားေကာင္းလာေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရမည္ဟု ဂ်က္မာက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အနာဂတ္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းပံုစံတြင္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈမ်ားကို အားလံုးမွ်ေ၀ခံစားႏိုင္ေရး မ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္ေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးအျမင္ဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။

အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတို႔သည္ အီလက္ထရြန္နစ္ကုန္သြယ္ေရး (အီးေကာမတ္စ္) ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလီဘာဘာတည္ေထာင္သူ ဂ်က္မာကို အစိုးရ၏ အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ တရား၀င္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတႏွင့္ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ဂ်က္မာကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကသည္ဟုသိရွိရသည္။ ဂ်က္မာ၏ အလီဘာဘာလုပ္ငန္းစုႀကီးႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔အၾကား အီလက္ထရြန္နစ္ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကသည္ အားရဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ အီလက္ထေရာနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေအာက္တန္း၊ ေနာက္တန္းေရာက္ေနဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ေတာ္လွန္ေရးကို မည္သို႔မည္ပံုေမာင္းႏွင္မည္၊ အၾကံဥာဏ္သာမက အရင္းအႏွီး ရရွိေရးကို မည္သို႔မည္ပံု ေဆာင္ရြက္မည္၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု သင္ခန္းစာယူမည္တို႔ကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ ထြင္းေဖာက္စဥ္းစားႏိုင္ရန္ လစ္ဟာေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

အလီဘာဘာပဲ့ကိုင္ရွင္ႀကီး ဂ်က္မာ (ေခၚ) မာယြန္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကို အလည္အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ အေသးစားစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အီလက္ထရြန္နစ္ ကုန္သြယ္ေရး (အီးေကာမတ္စ္) ဆိုင္ရာ အလုပ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပိုမို႐ုပ္လံုးေပၚလာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္ေရး၊ စြန္႔ဦးတီထြင္စီးပြားေရးႏွင့္ အေသးစားစီးပြားေရးတို႔သည္ ေသာ့ခ်က္က်၊ အေရးပါေနသည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲတြင္ ဂ်က္မာကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို တိုင္ပင္သင့္သည္။ အၾကံဥာဏ္ယူသင့္သည္။ လက္ငင္း ေသာင္မတင္ေရမက်ျဖစ္ေနဆဲ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းတြင္ ဂ်က္မာ၏ အျမင္၊ အေတြး၊ သံုးသပ္ခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးငယ္လတ္မ်ား သာမက အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ ေသာ့ခ်က္အစုအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန နားစြင့္သင့္၊ ေမးခြန္းထုတ္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္သံုးသပ္မိပါသည္။

စဥ္းစားမိသည္မွာ အလီဘာဘာတည္ေထာင္သူ ဂ်က္မာကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဖိတ္ေခၚၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတို႔ကို အီလက္ထေရာနစ္ျပဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နာခံသင့္သည္၊ အၾကံဥာဏ္ရယူသင့္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ဂ်က္မာကို ဖိတ္ၾကားႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဂ်က္မာႏွင့္ အျမင္ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ ဂ်က္မာ၏ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုၿပီး တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပိုေကာင္းဦးမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကပင္ အေလးထား၊ အခ်ိန္ေပး ေတြ႕ဆံုစကားေျပာေလ့ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ဂ်က္မာကို ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း အခ်ိန္ေပးသင့္သည္။ အေလးထား ဖိတ္ေခၚသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

ဂ်က္မာ (ေခၚ) မာယြန္သည္ အင္တာနက္အေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္သည့္ အလီဘာဘာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု၏ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ႏွင့္ တည္ေထာင္သူျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ အခ်က္အလက္အရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၆ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ အသားတင္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ဂ်က္မာေဖာင္ေဒးရွင္းကို ထူေထာင္ထားၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ နယ္ပယ္က႑အသီးသီးတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္စီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္ စံျပဳထုိက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ ကမၻာ့ၾသဇာအႀကီးမားဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေသာ၊ စြန္႔ ဦးတီထြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးရန္ အလြန္အမင္း လိုအပ္ေနေသာ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား သိန္းခ်ီ၊ သန္းခ်ီေဖာ္ထုတ္ရန္ အေဆာတလ်င္ လိုအပ္ေနေသာ၊ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား သိသိသာသာ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဂ်က္မာကဲ့သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးကို ဖိတ္ေခၚ အၾကံဥာဏ္ယူကာ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

October 11, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.