<

ကုန္သြယ္မႈ၊ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမႈ (၂၇)

ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာမည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ထုိင္း-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီး ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ကုိေရႊသိန္း-ျမ၀တီ)

ကြၽမ္းက်င္မႈ (Skills) ေတြက ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ မိမိႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ ဒီတစ္ပတ္မွာ Skills နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကိုေရးဖို႔ စိတ္ကူးေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြက လူတစ္ဦးခ်င္းမွာ လုပ္ငန္းေနရာအလိုက္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစမယ့္ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိမကြၽမ္းက်င္တဲ့ လုပ္ငန္းေနရာမွာ မိမိကို တာ၀န္ေပးအပ္ခံရတာမ်ဳိးက ေရရွည္အျမင္နဲ႔ အနာဂတ္ အျမင္မရွိသူေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးသူက မိမိသိထားတဲ့ အသိပညာေတြကို အျခားသူေတြ သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္သြားရင္ စာေရးသူရဲ႕စိတ္မွာ အလိုလို ၀မ္းသာၾကည္ႏူးေနမိပါတယ္။ စာေရးသူ သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ သင္တန္းေတြမွာ ေစ်းကြက္သေဘာတရား (Marketing) မွာဆိုရင္ ေစ်းကြက္၀င္ႏိုင္ဖို႔ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြ စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ (Niche Marketing) လို႔ေခၚတဲ့ မသိသူေက်ာ္သြား သိသူေဖာ္စားဆိုတဲ့ စကားရပ္အတုိင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လုပ္ေဆာင္မႈမရွိေသးတဲ့ ထုတ္ကုန္ကို စဥ္းစားဖို႔ သင္ၾကားေပးလိုက္တယ္။ ဒါမွလည္း ေစ်းကြက္ေ၀စု ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၀ အျပည့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္၀င္တဲ့ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုက အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားေလေလ ေစ်းကြက္ေ၀စု (Marketing Shares) ရရွိမႈ နည္းသြားေလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေစ်းကြက္သုေတသနျပဳလုပ္မႈ (Marketing Research) က အေရးႀကီးပါတယ္။

စာေရးသူတုိ႔ ျမန္မာစကားမွာ မသိရင္ေမး၊ မစင္ရင္ေဆးဆိုတာ ရွိပါတယ္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္လည္း မသိရင္ေမးေလ့ ရွိပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းအေပၚမွာ အထင္ေသးတဲ့စိတ္မထားဘဲ မသိရင္ေမးတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းေတြရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္။ တကၠစီစီးရင္ ယာဥ္ေမာင္းကိုေမးရာကေန စာေရးဖို႔ ေခါင္းစဥ္ရလာတတ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းဆီက ဒီလူေတြက ေမြးလာကတည္းက ရွက္ႀကိဳးျပတ္လာတယ္လို႔ေျပာေတာ့ စာေရးသူက ခ်က္ႀကိဳးနဲ႔ရွက္ႀကိဳး ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါးေရးျဖစ္တယ္။ ဒီလူေတြက အခုသူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံေနရၿပီလို႔ ေျပာေတာ့ မိမိကိုယ္မိမိ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရသူမ်ား ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါးျဖစ္သြားတယ္။ တစ္ခါ အေပၚမဂ္နဲ႔ ေအာက္ဖို၊ အေပၚမဂ္နဲ႔ ေအာက္ဖိုကေန မက္ဖိုနဲ႔မဂ္ဖိုလ္ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါးျဖစ္လာတယ္။ စာမ်ားမ်ားဖတ္႐ႈျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးပါ။

လူတစ္ဦးခ်င္းကို စာမ်ားမ်ားဖတ္ေစလိုတဲ့ဆႏၵ စာေရးသူမွာရွိပါတယ္။ စာဖတ္သူတို႔ စကား၀ိုင္းမွာ စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရးမွသည္ စာမဖတ္သူပေပ်ာက္ေရး ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီကေန႔ကမၻာႀကီးက အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲေနတာျဖစ္လို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံကို ဘက္ေပါင္းစံု တိုးတက္လာေစဖို႔ လုပ္ငန္းနဲ႔စပ္ဟပ္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွာ ရွိၾကရမယ့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအမ်ဳိးအစားေတြက –

(၁) ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ (Communication)

ဒါကေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံ လိုအပ္တဲ့ ဆက္သြယ္မႈေတြ လုပ္ၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွာ ဆာဖရန္စစ္ေဘကြန္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားသံုးခြန္းကို ျပန္လည္ညႊန္းဆိုလိုပါတယ္။

-စာဖတ္ျခင္းက လူကိုျပည့္၀ေစပါတယ္။
-သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းက အလုပ္လုပ္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစပါတယ္။
-စာေရးသားျခင္းက တိက်သူျဖစ္ေစတယ္။

ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ စာေတြမ်ားမ်ားဖတ္႐ႈ ၾကရာကေန မသိတာေတြ သိလာႏိုင္တယ္။ သင္တန္းေတြ တက္ေရာက္တာကလည္း မသိေသးတာကိုသိေအာင္ မကြၽမ္းက်င္တာေတြ ကြၽမ္းက်င္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) နည္းပညာ (Technology)

ဒီကေန႔ေခတ္မွာ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာေတြ တိုးပြားမ်ားျပားလာတယ္။ မိုဘုိင္းဖုန္းေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာေတြပါ ေရာယွက္သြင္းယူလာတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထဲထဲ၀င္၀င္ ေရာက္လာၿပီး အင္တာနက္နည္းပညာ က်ယ္ျပန္႔လာရာကေန စာေရးသူရဲ႕ စာၾကည့္တိုက္က အင္တာနက္ Google ကေန ကိုယ္ဖတ္ခ်င္တာေတြကို ရွာယူခဲ့တယ္။ အင္တာနက္ နည္းပညာက စာေရးသူရဲ႕ ဘ၀အစိတ္အပိုင္းကို ေျပာင္းလဲေပးလိုက္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ စာေရးသူ မသိေသးတာေတြ မ်ားစြာရွိေနေသးတယ္လို႔ ခံယူထားတယ္။ ကြၽမ္းက်င္မႈ အတတ္နည္းပညာေတြက သင္ယူလို႔မဆံုးႏိုင္ပါ။

(၃) ေငြေရးေၾကးေရး (Finance)

ေငြေရးေၾကးေရးက႑ကလည္း မသိမျဖစ္ ကြၽမ္းက်င္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ အမွတ္စဥ္ (၂၆) မွာ ေရးခဲ့တဲ့အတုိင္း ေငြေၾကးမွာ Balancing Act သေဘာတရားက အေရးပါလာျပန္ပါတယ္။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာက႑မွာလည္း ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားစြာ လိုအပ္တယ္။ ၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြသေဘာတရားၿပီးရင္ ေငြေၾကးကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းတတ္မႈ၊ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းေတြ အပါအ၀င္ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြ မ်ားစြာလိုအပ္ပါတယ္။

(၄) ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ (Supervision)

အကြပ္မရွိတဲ့ၾကမ္း ပရမ္းပတာ ျဖစ္ႏိုင္သလို လုပ္ငန္းေတြမွာ စနစ္တက် ထိန္းေက်ာင္း ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မႈမရွိရင္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပရမ္းပတာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခုက Delegation လို႔ေခၚတဲ့ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ခြဲေ၀ ေဆာင္ရြက္တတ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ႀကီးစိုးလြန္းရင္ ႏိုင္ငံမွာ ေပ်ာ့ကြက္၊ ဟာကြက္ေတြမ်ားလာၿပီး ထိန္းေက်ာင္းႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းရာကေန အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေစတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ အေရးႀကီးတာက လုပ္ေဆာင္ၿပီးသမွ် လုပ္ငန္းေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္တတ္မႈ (Assessment) ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္းစစ္မႈေကာင္းပါမွ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေတြ႕ျမင္လာၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔ ပံုစံနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရာက လုပ္ငန္းေတြမွာ ႀကီးၾကပ္မႈမရွိ၊ ဆန္းစစ္မႈမရွိတာေတြ ျဖစ္လာရတယ္။

(၅) စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Management)

ကြၽမ္းက်င္မႈမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက ပင္မျဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာဆိုခဲ့တဲ့ (၁) ကေန (၄) အထိအခ်က္ေတြက စီမံခန္႔ခြဲမႈရဲ႕ လုပ္ငန္းအပိုင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

– လူစီမံခန္႔ခြဲမႈ (Human Resources Management) (HRM)
– ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (Financial Management)
– ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Marketing Management)
– အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Time Management)
– ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (Material Management)
– ၀န္ေဆာင္မႈစီမံခန္႔ခြဲမႈ (Service Management)
– နည္းပညာစီမံခန္႔ခြဲမႈ (Technology Management)

■ ကြၽမ္းက်င္မႈက လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးေတြက အျမဲတိုးတက္ ေျပာင္းလဲေနၾကရမယ္။

■ လုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကြၽမ္းက်င္မႈရဲ႕တန္ဖိုးေတြ အျမဲျမင့္မားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမယ္။

■ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းမွာ အားသာခ်က္ (Sterngths) ေတြနဲ႔ အားနည္းခ်က္ (Weaknesses) ေတြက ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနတတ္တာျဖစ္လို႔ အဲဒီမွာ အားနည္းခ်က္ေတြကို အားသာခ်က္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ေစဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အားသာခ်က္ေတြ မ်ားလာေအာင္ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြကို ဘက္ေပါင္းစံုမွာ ေကာင္းမြန္တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းက အရာရာမွာ ျပည့္စံုသူတစ္ဦး ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဆိုတဲ့ စကားရွိပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြကို မိမိတစ္ဦးတည္း အပိုင္ယူထားတာမ်ဳိး မရွိေစဘဲ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြကို Multi-Sector Skills ေတြအျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

■ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္မႈ အသစ္ေတြကိုလည္း အျမဲဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာ အသစ္အဆန္း ကြၽမ္းက်င္မႈေတြကို မိမိႏိုင္ငံအတြင္း သယ္ယူလာႏိုင္ေစဖို႔ နည္းပညာ ျမင့္မားတဲ့ႏိုင္ငံနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခုသတိထားရမွာက တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေနတဲ့ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္မႈ အသစ္ေတြကို ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေစမယ့္ေနရာမွာ အသံုးခ်ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဖုန္းေတြပြတ္ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ တူညီစြာ ပိုင္ဆိုင္ၾကတဲ့အခ်ိန္ေတြကို အလဟႆ မျဖစ္ေစဘဲ မိမိႏိုင္ငံ တိုးတက္လာေစဖို႔နဲ႔ မိမိႏိုင္ငံသားေတြ ဘ၀အရည္အေသြး တိုးတက္လာေစဖို႔သာ တူညီတဲ့ အနာဂတ္ အျမင္ေကာင္းေတြ ထားရွိၾကၿပီး ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရာရာတိုင္းက စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ကင္းတာ တစ္ခုမွမရွိပါ။ လူတစ္ဦးခ်င္းမွာ မိမိကိုယ္မိမိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Self Management)၊ အဖြဲ႕အစည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Organization Management) ကေန ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစိုးရေတြအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Good Government- Good Management) ေတြ လုိအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံက လူမွန္ေနရာမွန္ မျဖစ္ရာကေန လြဲမွားတဲ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Mis-Management) ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံက ဘက္ေပါင္းစံုမွာ အားနည္းလာခဲ့ၿပီး အဘက္ဘက္ က်ဆင္းလာခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ အဆိုးရြားဆံုးက အေကာင္းျမင္မႈ (Optimism) မထားႏိုင္ၾကဘဲ မေကာင္းျမင္၀ါဒ (Pessimism) ကို စြဲကိုင္လႈပ္ရွားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူအေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုတာက အားလံုးက တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိၿပီး ပကတိအမွားေတြကို သင္ခန္းစာယူ၊ လက္ရွိပစၥဳပၸန္မွာ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ၾကရာကေန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းအား (Collaborative Strength) ကေန ႏိုင္ငံကို ဘက္ေပါင္းစံု တိုးတက္လာေစဖို႔ လုိအပ္ေနၿပီလို႔ ဆိုခ်င္ေၾကာင္းပါ။

September 21, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.