<

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရိွ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးပိုင္ ျခံ၀င္းအတြင္း၌ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္လ်က္ရိွၿပီး မၾကာမီ အသံုးျပဳႏိုင္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးပိုင္ ျခံ၀န္းအတြင္း ေဆာက္လုပ္လ်က္ရိွေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးပိုင္ ျခံ၀န္းအတြင္း၌ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားတည္ ေဆာက္လ်က္ရိွၿပီး မၾကာမီ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါျခံ၀န္းမွာ ေျမဧက ၂၀ ခန္႔ က်ယ္၀န္းၿပီး ျခံ၀န္းအတြင္း၌ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးရာတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပင္ဦးလြင္မွာရိွတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးပိုင္ ျခံ၀န္းထဲမွာ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးရာမွာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ အေဆာက္အအံုေတြကို တည္ေဆာက္ေနတာပါ။ အဓိကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေရးအဖဲြ႕ အမ်ားစုက ျပင္ဦးလြင္မွာ မၾကာခဏ သြား႐ိုက္ၾကတယ္။ ဒီအတြက္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးရဲ႕ ေနရာမွာ အသံုးျပဳ႐ိုက္ကူးႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ထားတာပါ။ မၾကာခင္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့မွာပါ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးၾကဴေလးက ရွင္းျပခဲ့သည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးပိုင္ ျခံ၀င္းအတြင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရိွေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကြင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရိွေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ၿပီး ႐ႈတင္အိမ္မ်ားအား ငွားရမ္းအသံုးျပဳသည့္ေနရာတြင္ အစားထိုး အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေရး အဖဲြ႕မ်ားသည္ ယခင္ကရာသီဥတု ပူျပင္းသည့္ ေႏြရာသီကာလမ်ားတြင္သာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာ၍ ဇာတ္ကားမ်ား ႐ိုက္ကူးေလ့ရိွေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ရာသီမေရြး ျပင္ဦးလြင္သို႔ သြားေရာက္ကာ ဇာတ္ကားမ်ားသြား ေရာက္႐ိုက္ကူးၾကေလ့ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၌ ဇာတ္ကားသြားေရာက္ ႐ိုက္ကူးမႈမ်ား ျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ႐ိုက္ကြင္းေနရာ ရွားပါးလာျခင္း၊ ႐ႈတင္အိမ္ေနရာ ငွားရမ္းရန္ ခက္ခဲျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ရင္ဆိုင္ရေလ့ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

August 28, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.