<

ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပမည့္ ၀ႆန္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္တြင္ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ဇာတ္ကားမ်ားက႑၌ ဇာတ္ကား ၁၁ ကားအား ေရြးခ်ယ္ထား

ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ က်င္းပမည့္ ၀ႆန္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ဇာတ္ကားမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားအား ထုတ္ျပန္ထားရာတြင္ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ က႑အတြက္ ဇာတ္ကား ၁၁ ကားအား ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ၀ႆန္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္က ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ ဇာတ္ကားမ်ားအား ဖိတ္ေခၚခဲ့ရာတြင္ ဇာတ္လမ္းတိုႏွင့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ၅၇ ကား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပဲြ၀င္က႑အတြက္ ၁၁ ကားႏွင့္ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္မဟုတ္ေသာ ဇာတ္ကား ၃ ကား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္က႑အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ဇာတ္ကားမ်ားမွာ ဒါ႐ိုက္တာ ေကာင္းဟန္ေသာ္၊ Farhan Hasan Ziko ႐ိုက္ကူးသည့္ A Happy Place၊ ဒါ႐ိုက္တာ Tadihtar ႏွင့္ သန္းေက်ာ္ေဌးတို႔ ႐ိုက္ကူးသည့္ Silence in Mrauk Oo၊ ႐ုပ္ရွင္ဂ်ပိုးအဖဲြ႕ ႐ိုက္ကူးသည့္ Scarecrow၊ ဒါ႐ိုက္တာ ေဇာ္ဘိုဘုိဟိန္းႏွင့္ Maung Bhone တုိ႔႐ိုက္ကူးသည့္ Whispers of Silence၊ ဒါ႐ိုက္တာ Maung Bhone ႐ိုက္ကူးသည့္ VOID၊ ဒါ႐ိုက္တာ ရႊန္း၀င့္ေအာင္၊ သန္႔ျမတ္ေ၀တို႔ ႐ိုက္ကူးသည့္ Grandmother၊ ဒါ႐ိုက္တာ ခ်ယ္ရီသိန္း ႐ိုက္ကူးသည့္ Mother’s Burden၊ ဒါ႐ိုက္တာ ၀င္းသူမ်ဳိး ႐ိုက္ကူးသည့္ The Good Woman of South Dagon၊ ဒါ႐ိုက္တာ ရွင္ေဒ၀ီ႐ုိက္ကူးသည့္ Yangon The City Where We Live၊ ဒါ႐ိုက္တာ Hein Z ႐ိုက္ကူးသည့္ Missing Puzzle၊ ဒါ႐ိုက္တာစိုးစံထိုက္ ႐ိုက္ကူးသည့္ Dreams on the Road ဇာတ္ကားမ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းဇာတ္ကားမ်ားအား စက္တင္ဘာအတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည့္ ၀ႆန္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္အတြင္း ျပသမည္ျဖစ္ကာ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္က႑မွ အေကာင္းဆံုးဇာတ္ကားမ်ားကိုလည္း ဆုမ်ားေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

August 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.