<

ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္မ်ား တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ကား၊ သံုးကားခန္႔ အၿပိဳင္ျပသေနရေသာေၾကာင့္ ၀င္ေငြခဲြေ၀ယူရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာ

ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္မ်ားအား တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ကားသံုး ကားခန္႔အၿပိဳင္ ႐ံုတင္ျပသေနရေသာေၾကာင့္ ၀င္ေငြခဲြေ၀ယူရသည့္ အေျခအေနျဖစ္လာၿပီး ၀င္ေငြအမ်ားစု၏ ထက္၀က္ခန္႔သို႔ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခင္က ျမန္မာဇာတ္ကားသစ္တစ္ကားတည္းသာ အပတ္စဥ္ ႐ံုတင္ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရိွတြင္ ဆင္ဆာခြင့္ျပဳၿပီး ျမန္မာဇာတ္ကားသစ္ အေရအတြက္ ၂၄၀ ခန္႔ရိွေန သျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္အနည္းဆံုး ႏွစ္ကားမွသံုးကားအထိ ထိပ္တိုက္ ျပသရလ်က္ရိွကာ ႐ံုအေရအတြက္မွာလည္း သိသာစြာ မ်ားျပားျခင္း မရိွေသးသျဖင့္ ၀င္ေငြခဲြေ၀ယူရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရိွေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရိွမွာဆင္ဆာခြင့္ျပဳၿပီးသား ျမန္မာဇာတ္ကားအေရအတြက္က ၂၄၀ ေလာက္ ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္တိုက္ျပသခြင့္ရဖို႔ကိုပဲ ထုတ္လုပ္သူေတြကလည္း ႀကိဳးစားေနရတယ္။ ႐ံုရွင္ကားရွင္ ညိႇႏိႈင္းစနစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႐ံုရွင္ေတြကလည္း စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္တဲ့ကားကိုပဲ ေရြးတင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ဇာတ္ကားထုတ္လုပ္သူေတြက ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ခဲပါတယ္။ ကိုယ့္ကားကိုျပသေပးမွလည္း ကိုယ္စိုက္ထုတ္ထားတဲ့ ၀င္ေငြျပန္ရမွာေလ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဇာတ္ကားေကာင္းေအာင္ အားထုတ္ထားေပမယ့္ ဇာတ္ကားသစ္ႏွစ္ကားသံုးကား အၿပိဳင္တင္ေနတာျဖစ္လို႔ ပရိသတ္ျပန္႔က်ဲသြားၿပီး ၀င္ေငြကခဲြေ၀ယူရတဲ့ အေနအထားျဖစ္လာတာပါ။ ဇာတ္ကားမ်ားတာေၾကာင့္ ဒီလိုအၿပိဳင္ျပသမွလည္း ဇာတ္ကားအားလံုး ျပသခြင့္ရမွာဆုိေတာ့ ႐ံုအေရအတြက္ ပိုမ်ားလာမွပဲ ႐ုပ္ရွင္ေလာကအတြက္ ပိုၿပီးအဆင္ေျပလာမယ္ ထင္ပါတယ္” ဟု ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးက သံုးသပ္ခဲ့သည္။

လက္ရိွတြင္ ဆင္ဆာခြင့္ျပဳၿပီး ဇာတ္ကားမ်ားအေနျဖင့္ ျပသခြင့္ရရိွရန္ ႐ံုပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းကာ ျပသေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ံုအုပ္စုမ်ားခဲြ၍ ျပသေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ံုအုပ္စုမ်ား အေနျဖင့္ မဂၤလာ႐ုပ္ရွင္႐ံုအုပ္စု၊ JCGV ႐ုပ္ရွင္႐ံုအုပ္စု၊ Mega Ace ႐ုပ္ရွင္႐ံုအုပ္စု၊ Paradiso ႏွင့္ အျခားေသာ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ားခဲြျခား ျပသေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ဇာတ္ကားသစ္တစ္ကားမွာ ျပသခြင့္ရၿပီးခ်ိန္တြင္ ပထမပတ္၏ ၀င္ေငြေပၚ မူတည္ကာ ဒုတိယပတ္၊ တတိယပတ္စသျဖင့္ ထပ္မံျပသခြင့္ရရိွျခင္းလည္းျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္စိတ္၀င္စားမႈ လြန္စြာနည္းပါးသည့္ဇာတ္ကားအခ်ဳိ႕မွာ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္သာ ျပသခြင့္ရသည္မ်ားလည္းရိွေၾကာင္း သိရသည္။

July 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.