<

ဘီယြန္းေစးႏွင့္ ေဂ်ဇီးတို႔၏ On The Run II ကမၻာလွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲခရီးစဥ္ စတင္

ဂီတေလာကတြင္ ထင္ရွားသည့္ အဆိုေတာ္ဇနီးေမာင္ႏွံျဖစ္ေသာ ဘီယြန္းေစးႏွင့္ ေဂ်ဇီးတို႔က On The Run II  ကမၻာလွည့္ေဖ်ာ္ေျဖ ပြဲခရီးစဥ္အျဖစ္ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ စေကာ့တလန္၌ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္။

ဘီယြန္းေစး၏ ဆ႒မေျမာက္ အယ္လ္ဘမ္ Lemonade  ႏွင့္ ေဂ်ဇီး၏ ၁၃ ခုေျမာက္အယ္လ္ဘမ္  4:44 တို႔ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီးေနာက္   On The Run II  ကမၻာလွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ခရီးစဥ္ကို ဇြန္ ၆ ရက္တြင္  ေ၀လ ျပည္နယ္၌ စတင္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဆီအက္တယ္ၿမိဳ႕၌ အဆံုးသတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းခရီးစဥ္သည္ဘီယြန္းေစး ႏွင့္ေဂ်ဇီး ဇနီးေမာင္ႏွံ အတြက္  On The Run ကမၻာလွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲခရီးစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေလးႏွစ္အၾကာတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္သည့္ ပူးတြဲ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။

ယင္းခရီးစဥ္သည္  On The Run II  ခရီးစဥ္ထက္ ၀င္ေငြ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ရရွိႏိုင္ၿပီး ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရရွိႏိုင္သည္ Billboard မဂၢဇင္းက ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ On The Run ခရီးစဥ္သည္ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၉၅ သန္းမွ်သာ ရရွိခဲ့သည္ဟု  Billboard Boxscoreက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဘီယြန္းေစးသည္  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ Lemonade အယ္လ္ဘမ္ အတြက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ The Formation ကမၻာလွည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ခရီးစဥ္မွ စုစုေပါင္းလက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၂၅၆ သန္း ရရွိခဲ့ သည္ဟု  Billboard Boxscore  တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ The Formation သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၀င္ေငြ အမ်ားဆံုးရ ကမၻာလွည့္ေဖ်ာ္ေျဖ ပြဲခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အလားတူ ရက္ပ္အဆိုေတာ္ ေဂ်ဇီးသည္လည္း  4:44  အယ္လ္ဘမ္အတြက္  ေျမာက္အေမရိကတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ၃၂ ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၄၈ ဒသမ ၇ သန္း  ရရွိခဲ့သည္။

ဘီယြန္းေစးႏွင့္ေဂ်ဇီး ဇနီး ေမာင္ႏွံ၏ စုစုေပါင္း ၾကြယ္၀မႈသည္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၆ ဘီလ်ံရွိလာခဲ့သည္ဟု Forbes မဂၢဇင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။အႏုပညာေအဂ်င္စီ Roc Nation ၏ ထူေထာင္သူျဖစ္ေသာ ေဂ်ဇီး (အမည္ရင္း Shawn Carter) သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။အသက္  ၄၈ ႏွစ္အရြယ္ ွိ ေဂ်ဇီး၏ တစ္ဦးတည္း၀င္ေငြသည္ ေဒၚလာ သန္း ၈၁၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု  Forbes မဂၢဇင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

June 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.