<

ဖန္ပင္းပင္း စာခ်ဳပ္ကိစၥေပါက္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း၌ အခြန္စစ္ေဆးမႈ စတင္

Photo: AFP

တ႐ုတ္ထိပ္တန္းအမ်ဳိးသမီး သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဖန္ပင္းပင္းက မ်ားျပားလွသည့္ အႏုပညာေၾကးရရွိမႈကို ဖုံးကြယ္ရန္ စာခ်ဳပ္လိမ္လည္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ႐ုပ္သံလုပ္ငန္းမွ ထိပ္တန္းအႏုပညာရွင္မ်ား၏ ၀င္ေငြမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အခြန္စည္းၾကပ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ State Authority of Taxation က အလုပ္တစ္ခုတည္းအတြက္ Yin-Yang ဟုေခၚဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုခ်ဳပ္ဆိုမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အခြန္ဌာနကို ဇြန္ ၃ ရက္က ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

႐ုပ္သံသတင္းတင္ဆက္သူ Cui Yongyuan က ဖန္ပင္းပင္း၏ စာခ်ဳပ္အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ ဖြင့္ခ်ခဲ့သည္။ Cui ၏ ကနဦးဖြင့္ခ်မႈတြင္ ဖန္သည္ ဒါ႐ိုက္တာ Feng Xiaogang ႐ိုက္ကူးသည့္ Cell Phone 2 ဇာတ္ကားအတြက္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅၆ သန္း ရရွိခဲ့သည္ဟု ျပသခဲ့သည္။ ယင္းဇာတ္ကားတစ္ခုတည္းအတြက္ ဒုတိယစာခ်ဳပ္တြင္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၈ သန္းဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း Cui က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖန္သည္ ၎ရရွိသည့္ အႏုပညာေၾကး ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၃ သန္းအစား ၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ စာခ်ဳပ္ကိုသာ အခြန္အာဏာပိုင္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု Cui က အရိပ္အျမြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖန္ကမူ မ႐ိုးသားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ရန္ ဥပေဒအဖြဲ႕ကို ငွားရမ္းခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ကိန္း႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၏ ဂ်ဴရီအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဖန္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုး အမ်ဳိးသမီး သ႐ုပ္ေဆာင္စာရင္းတြင္ ေဒၚလာ ၁၇ သန္းျဖင့္ နံပါတ္ငါးေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္ဟု Forbes က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

June 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.