<

အိုဘားမားႏွင့္ မီရွယ္အိုဘားမားတို႔က ဇာတ္ကားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ Netflix ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို

အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဘာရက္အိုဘားမားႏွင့္ ဇနီးသည္မီရွယ္အိုဘားမားတို႔က အြန္လိုင္း႐ုပ္သံ Netflix အတြက္ ဇာတ္ကားႏွင့္ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ဟု Netflix က ေမ  ၂၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အိုဘားမားဇနီးေမာင္ႏွံသည္ Higher Ground Productions ကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး Netflix  အတြက္ ဇာတ္ညႊန္းမ်ား၊ ေဟာေျပာထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ား၊ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးမည္ဟု Netflix က ဆိုသည္။ အိုဘားမား ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ Twitter ႏွင့္ Instagram တြင္ စုစုေပါင္း Follower သန္း ၁၅၀ ရရွိထားသည္။

အိုဘားမား၏ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ထင္ရွားခဲ့သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးရာမူ၀ါဒ ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အြန္လိုင္း ႐ုပ္သံ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ Netflix ၌ တင္ဆက္မည့္ အလားအလာရွိသည္ဟု နယူးေယာက္တိုင္းမ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မီရွယ္အိုဘားမားသည္လည္း အာဟာရ အေၾကာင္းႏွင့္ သမၼတကေတာ္အျဖစ္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ရပ္တည္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း တင္ဆက္ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မီရွယ္အိုဘားမားသည္ ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္းစာအုပ္တစ္အုပ္ကို ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိရန္ စီစဥ္ထားသည္။

အိုဘားမားသည္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ (သို႔မဟုတ္) အျခားကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္တု႔ံျပန္ရန္အတြက္ Netflix ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားကိုအသံုးခ်ရန္ အစီအစဥ္မရွိဘဲ စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေရးဇာတ္လမ္းမ်ားကို ျပသရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္တိုင္မ္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အြန္လိုင္း႐ုပ္သံတြင္ ဦးေဆာင္ေနၿပီး လစဥ္ေၾကးျဖင့္ ၾကည့္႐ႈသူ ၁၂၅ သန္းရွိသည့္ Netflix သည္ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ႐ုပ္သံထူးခြၽန္ဆုေပးပြဲမ်ားတြင္ ဆုမ်ားသိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းက ႐ုပ္သံႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းမ်ားကို လႈပ္ခတ္ေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံႏွင့္ ရွစ္ဘီလ်ံအတြင္း အသံုးျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း Netflix က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

May 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.