<

မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ ေရစိုခံကာတြန္းျပပဲြတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ ကာတြန္းပညာရွင္မ်ား၏ လက္ရာမ်ား ပါ၀င္ျပသမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ ကာတြန္းဆရာမ်ား၏လက္ရာမ်ားအား ဖိတ္ေခၚထားကာ ပါ၀င္ျပသေစမည့္ မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္ သႀကၤန္ေရစိုခံ ကာတြန္းျပပဲြျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရစိုခံကာတြန္းျပပဲြကို သႀကၤန္ပဲြေတာ္က်င္းပရာ ဧၿပီ ၁၃ ရက္မွ ၁၇  ရက္အထိျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကာတြန္းစတုဒိသာအျဖစ္ ပါ၀င္ျပသရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရစိုခံကာတြန္းျပပဲြအတြက္ ေပးပို႔လာသည့္ကာတြန္း လက္ရာမ်ားအနက္ ကာတြန္းဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္၊ ဆရာဦးေငြၾကည္တို႔ ဦးေဆာင္ကာ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရစိုခံကာတြန္းျပပဲြသို႔ေပးပို႔လာသည့္ ကာတြန္းလက္ရာမ်ားအား ၁.၅x၂ ေပအရြယ္ Multiboard ေပၚတြင္႐ိုက္ႏွိပ္ျပသမည္ျဖစ္ကာ ကာတြန္းပညာရွင္တစ္ဦးလွ်င္ ကာတြန္းလက္ရာ သံုးပံုစီေပးပို႔ရန္ ေတာင္းခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္ ၂၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ ကာတြန္းပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကာတြန္းဆရာမ်ားအသင္းသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေပးပို႔လာသည့္ ကာတြန္းလက္ရာမ်ားထဲမွ ဟာသေျမာက္ၿပီး ရယ္ရသည့္ကာတြန္းမ်ား၊ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဆဲဆိုသကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ သႀကၤန္သံခ်ပ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အရသာရိွသည့္ ကာတြန္းလက္ရာမ်ားအား စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕ကာတြန္း ပညာရွင္ငါးဦးကို ဖဲြ႕စည္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။                               မႏၲေလးေရစိုခံကာတြန္းျပပဲြမွာ ကာတြန္းစတုဒိသာအျဖစ္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ သႀကၤန္ကာလ ကာတြန္းစတုဒိသာ အလွဴအျဖစ္ ပါ၀င္လက္စြမ္းျပရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံကာတြန္းဆရာမ်ားအသင္းသို႔ ကာတြန္းပညာရွင္ ၁၀၀ ေက်ာ္၏ ကာတြန္းလက္ရာမ်ားအား ေပးပို႔ထားၿပီး ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ ကာတြန္းပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ကာတြန္းလက္ရာအခ်ဳိ႕ကိုလည္း အမွတ္တရအျဖစ္ ထည့္သြင္းျပသမည္ျဖစ္သည္။ ယခုျပပဲြမွာပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

April 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.