<

ဒလိုရက္စ္ေအာ္ရီရာဒန္ ကြယ္လြန္သြားေသာ္လည္း အယ္လ္ဘမ္သစ္ျဖန္႔ခ်ိမည္ဟု Cranberries အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္

အဆိုေတာ္ ဒလိုရက္စ္ေအာ္ရီရာဒန္ ကြယ္လြန္သြားေသာ္လည္း အယ္လ္ဘမ္သစ္ျဖန္႔ခ်ိၿပီး ဂီတလုပ္ငန္းမ်ား ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အိုင္ယာလန္ေရာ့ခ္အဖြဲ႕ Cranberries က မတ္ ၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေအာ္ရီရာဒန္သည္ မေသဆံုးမီ ယင္းအယ္လ္ဘမ္သစ္အတြက္ အသံသြင္းထားခဲ့သည္ဟု က်န္ရွိသည့္အဖြဲ႕၀င္သံုးဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအယ္လ္ဘမ္သည္ ၿပီးစီးလုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျဖန္႔ခ်ိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု Cranberries အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဖြဲ႕၏ ပြဲဦးထြက္အယ္လ္ဘမ္ “Everyone Else is Doing it, So Why Can’t We?” ျဖန္႔ခ်ိသည့္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယင္းအယ္လ္ဘမ္ကို ယခုႏွစ္အကုန္တြင္ ျပန္လည္ျဖန္႔ခ်ိမည္ဟုလည္း Cranberries အဖြဲ႕က ဆိုသည္။ ယင္းအယ္လ္ဘမ္ကို မူလက ယခုလတြင္ ျဖန္႔ခ်ိရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ေအာ္ရီရာဒန္ ေသဆံုးခဲ့သျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိမည့္ရက္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္ဟု Cranberries အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ စတင္ခဲ့တဲ့ အယ္လ္ဘမ္နဲ႔ အဆံုးသတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္” ဟု Cranberries အဖြဲ႕က Facebook တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ “Everyone Else is Doing it, So Why Can’t We?” အယ္လ္ဘမ္သည္ Cranberries အဖြဲ႕ကို ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစခဲ့သည့္ အယ္လ္ဘမ္လည္း ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ျဖန္႔ခ်ိမည့္ အယ္လ္ဘမ္တြင္ ယခင္မျဖန္႔ခ်ိရေသးသည့္ သီခ်င္းမ်ား ပါ၀င္မည္ဟု ယင္းအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အိုင္းရစ္အဆိုေတာ္အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္အဆိုေတာ္ ဒလိုရက္စ္ေအာ္ရီရာဒန္ အသက္ ၄၆ ႏွစ္သည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ လန္ဒန္၌ ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ၎ေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးထားမႈကို ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ The Cranberries အဖြဲ႕သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပြဲဦးထြက္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ “Everyone Else is Doing it, So Why Can’t We?” အယ္လ္ဘမ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ယင္းအယ္လ္ဘမ္ေနာက္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ No Need to Argue အယ္လ္ဘမ္သည္ ၾသစေၾတးလ်၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတို႔တြင္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္တြင္ နံပါတ္ေျခာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ယင္းအယ္လ္ဘမ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ လူေသဆံုးမႈမ်ားေသာ ေျမာက္အိုင္ယာလန္ပဋိပကၡကို ေဒါသတႀကီး တုံ႔ျပန္ထားသည့္ Zombie သီခ်င္းက ဥေရာပတစ္၀န္းတြင္ နံပါတ္တစ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ Something Else အယ္လ္ဘမ္သည္ ယင္းအဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆံုးအယ္လ္ဘမ္ျဖစ္သည္။

March 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.