ဒယ္နီရယ္ခေရ႕ခ်္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ ျပန္လည္ပါ၀င္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သတင္းထြက္

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္အတြင္း ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းဇာတ္ကားေလးကားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈကို အဆံုးသတ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု အရိပ္ အျမြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္သ႐ုပ္ေဆာင္ ဒယ္နီရယ္ခေရ႕ခ်္သည္  ယင္းဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ ျပန္လည္သ႐ုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရွိသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားထြက္ရွိခဲ့သည္။

ခေရ႕ခ်္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Spectre ဇာတ္ကားအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ ျပန္လည္သ႐ုပ္ေဆာင္မည့္ အစားလက္ေကာက္၀တ္မ်ားကို ဓားျဖင့္ လွီးပစ္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

အသက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ခေရ႕ခ်္သည္ ၂၅ ကားေျမာက္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္ရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ဟု ၿဗိတိန္တက္ဘလြိဳက္သတင္းစာ The Mirror က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုတ္လုပ္သူ ဘာဘာရာဘ႐ိုကိုလီသည္  ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းဇာတ္ကားသစ္၏ ဇာတ္၀င္သီခ်င္းအတြက္ ၿဗိတိန္အဆိုေတာ္အဒဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည္ဟုလည္း The Mirror က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဒဲသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ Skyfall ဇာတ္ကား၏ ဇာတ္၀င္ေတးျဖင့္ ေအာ္စကာဆုႏွင့္ ဂရမ္မီဆု ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။

ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ခေရ႕ခ်္၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ကမူ အဆိုပါသတင္းမ်ားအတြက္ မွတ္ခ်က္မေပးခဲ့ေပ။ ယင္းသတင္းမ်ားသာ မွန္ကန္မည္ဆိုပါက ခေရ႕ခ်္သည္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ အမ်ားဆံုးပါ၀င္သည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ခေရ႕ခ်္သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ Casino Royale ဇာတ္ကား၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ Quantum of Solace ဇာတ္ကား၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ Skyfall ဇာတ္ကားႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ Spectre ဇာတ္ကားတို႔တြင္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းအျဖစ္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေရွာင္ကြန္နရီသည္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းဇာတ္ကား ေျခာက္ကားႏွင့္ ေရာ္ဂ်ာမိုးသည္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း ဇာတ္ကားခုနစ္ကားတြင္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။