w ေရာင္းရသမွ် ေငြေၾကးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းသြားမည့္ ျမန္မာပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္ ၁၈ ဦး၏ ပန္းခ်ီျပပြဲ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ - Eleven Media Group <

ေရာင္းရသမွ် ေငြေၾကးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းသြားမည့္ ျမန္မာပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္ ၁၈ ဦး၏ ပန္းခ်ီျပပြဲ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္

ေရာင္းရသမွ် ေငြေၾကးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းသြားမည့္ ျမန္မာပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္ ၁၈ ဦး၏ ပန္းခ်ီျပပြဲကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ Art at Leeds ျပခန္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္၌ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အႏုပညာျပပြဲကို The Parasol Project ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့၊ ႐ိုးရာပံုစံမ်ားႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ဟန္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ျပသထားၿပီး ပုသိမ္ထီးေပၚတြင္ ေရးဆြဲထားသည့္ ပန္းခ်ီကားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပန္းခ်ီျပပြဲတြင္ ပန္းခ်ီေအာင္လင္း၊ ပန္းခ်ီေအာင္သစ္၊ ေအာင္သူရ၊ ခေရျမင့္သန္း၊ ေကေက်ာ္၊ ေကာင္းေ၀၊ မင္းေမာင္ေမာင္ေရႊ၊ မိုးေက်ာ္သန္႔၊ မ်ဳိးေက်ာ္၊ ေနေအာင္႐ႈ၊ ဘုန္းျမင့္သူ၊ ေရႊေက်ာ္လင္း၊ တင္တင္ခိုင္၊ ႀတိဂံထြန္းႏိုင္၊ ထြန္းေအာင္၊ ရီရီခင္၊ ဇာျခည္ စသည့္ ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္ ၁၈ ဦး၏ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား ျပသထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ျပပြဲတြင္ ေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာလက္ရာမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ဓေလ့ပံုရိပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုသိမ္ထီးေပၚတြင္ ဘုရားပံုေတာ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ပံုတူမ်ား၊ ပန္းမ်ား၊ ကႏုတ္မ်ား စသျဖင့္ ပံုေဖာ္ေရးဆြဲထားသည့္ ပန္းခ်ီမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

အဆိုပါျပပြဲတြင္ ေရာင္းခ်ရသည့္ ပန္းခ်ီကားေရာင္းရေငြမ်ား၏ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေနရာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ Better Burmese Healthcare (BBHC) သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ လွဴဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Better Burmese Healthcare (BBHC) သည္ အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး လစဥ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ေဆးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ Better Burmese Healthcare (BBHC) အေနျဖင့္လည္း ရန္ပံုေငြရွာေဖြသည့္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ပုသိမ္ထီးပန္းခ်ီအႏုပညာျပပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

August 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.