<

ဘာလင္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ #MeToo လႈပ္ရွားမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပမည္

(၆၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ဘာလင္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၏ ေရႊ၀က္၀ံဆုေရြးခ်ယ္ေရး ဂ်ဴရီအဖြဲ႕၀င္မ်ား

၀ိန္းစတိန္း၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုလတြင္ က်င္းပမည့္ ဘာလင္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္နယ္ပယ္အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပသမည္ဟု ဘာလင္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၏ ဒါ႐ိုက္တာ Dieter Kosslick က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေနေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကာလၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကို (၆၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ဘာလင္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ဟု Kosslick က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အႏုပညာနယ္ပယ္တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းေရး၊ အမ်ဳိးသမီး ဦးေဆာင္သည့္ ဇာတ္ကားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ထုတ္လုပ္ေပးေရးႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ုပ္႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ေရး၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ခြင့္ရေရးတို႔ကိုလည္း အဖြဲ႕လုိက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ဆုိသည္။

ဥေရာပ၏ ထိပ္တန္း႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားထဲတြင္ ကိန္းႏွင့္ ဗင္းနစ္တို႔ႏွင့္တန္းတူျဖစ္သည့္ ဘာလင္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေရးစိုက္မႈ အမ်ားဆံုးဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆထားသည္။

(၆၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ဘာလင္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ဇာတ္ကားသစ္ ၂၄ ကား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းဇာတ္ကား ၄၀၀ ေက်ာ္ ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ေရႊ၀က္၀ံဆုေရြးခ်ယ္မည့္ ဂ်ဴရီအဖြဲ႕ကို ဂ်ာမန္ဒါ႐ိုက္တာ Tom Tykwer က ဦးေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဆုအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဇာတ္ကား ၁၉ ကားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ဒါ႐ိုက္တာမ်ား႐ိုက္ကူးသည့္ ဇာတ္ကားေလးကား ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈစြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ဇာတ္ကားမ်ားကို စည္းကမ္းႏွင့္ မညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ဒါ႐ိုက္တာ ၀က္စ္အန္ဒါဆန္၏ အန္နီေမးရွင္းဇာတ္ Isle of Dogs ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

February 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.