ျပင္သစ္ ကိန္းစ္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္သို႔ ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာ ၀ီရ တက္ေရာက္လ်က္ရိွၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးသည့္ အစီအစဥ္တြင္ One Summer Day ဇာတ္ကားစီမံခ်က္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည္

One Summer Day ဇာတ္ကား၏ ပိုစတာအား ေတြ႕ရစဥ္

ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၌ စတင္က်င္းပသည့္ ကိန္းစ္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္သို႔ ျမန္မာလူငယ္ ဒါ႐ိုက္တာ၀ီရ တက္ေရာက္လ်က္ရိွၿပီး ကိန္းစ္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးသည့္ အစီအစဥ္တြင္ ဒါ႐ိုက္တာ၀ီရ ႐ိုက္ကူးမည့္ One Summer Day ဇာတ္ကားစီမံခ်က္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ကိန္းစ္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ကို ေမ ၁၇ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားမွ အမ်ဳိးအစားစံု ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျပသျခင္း၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွ ေပးပို႔လာသည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား စီမံခ်က္မ်ားထဲမွ အေကာင္းဆံုးဇာတ္ကား စီမံခ်က္ ၁၀ ခုအား ေရြးခ်ယ္ကာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ေဆြး ေႏြးျခင္းအစီအစဥ္အား ႏိုင္ငံတကာမွ႐ုပ္ရွင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေစျခင္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကိန္းစ္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ရဲ႕အစီအစဥ္တစ္ခုမွာ ကြၽန္ေတာ့္ဇာတ္ကား စီမံခ်က္က ပါ၀င္ခြင့္ရမွာျဖစ္လို႔ ေျပာမျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ေန႔က်ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြ ကိန္းစ္မွာျပႏိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ေတြ ရိွခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိန္းစ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အေ၀းႀကီးပါပဲဆိုၿပီး အိပ္မက္မက္႐ံုပဲ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္လာပါၿပီ။ အိပ္မက္ေတြ တကယ္ျဖစ္လာဖို႔ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။ အခုလိုငယ္စဥ္က အရမ္းတက္ေရာက္ခ်င္ခဲ့တဲ့ ကိန္းစ္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္ကို ေရာက္ရိွခြင့္ရေနတာက မယံုႏိုင္ေအာင္ ၀မ္းသာရသလို အိပ္မက္တစ္ခုလိုပါပဲ” ဟု ဒါ႐ိုက္တာ၀ီရက ဆိုသည္။

ဒါ႐ိုက္တာ၀ီရ ႐ိုက္ကူးမည့္ 'One Summer Day' ဇာတ္ကားစီမံခ်က္အား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ႐ိုက္ကူးျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာတုိ႔ကို ကိန္းစ္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္မွ ဖိတ္ေခၚၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေစ၍ Project Development လုပ္ေစသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိန္းစ္႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္၏ ဇာတ္ကားဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးသည့္ အစီအစဥ္အတြက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွ ဇာတ္ကားမ်ားစြာ ေပးပို႔သည့္အနက္ ဇာတ္ကား ၁၀ ကားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒါ႐ုိက္တာ၀ီရ၏ 'One Summer Day' ဇာတ္ကား စီမံခ်က္က ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ႐ုပ္ရွင္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား လာေရာက္ကာ ဇာတ္ညႊန္း၊ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ိမႈ နည္းစနစ္ စသည္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ 'One Summer Day' ဇာတ္ကား၏ ဇာတ္လမ္းကို ကိုေအာင္မင္းက ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒါ႐ိုက္တာ၀ီရက ႐ိုက္ကူးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဒါ႐ိုက္တာ၀ီရသည္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ႏွင့္ ဇာတ္ကားတိုမ်ား ႐ိုက္ကူးသည့္ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၌ တက္ေရာက္ေလ့လာ သင္ယူခဲ့ဖူးၿပီးသူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Writer: 
လင္းလင္းခိုင္