စတီရီယို အဆိုေတာ္ႀကီး စံလင္း၏ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ားစြာျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည့္ စံလင္း အႏုပညာေငြရတု ခရီးေဖ်ာ္ေျဖပြဲျပဳလုပ္

စတီရီယို အဆိုေတာ္ႀကီး စံလင္း၏ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားစြာျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည့္ စံလင္း အႏုပညာေငြရတု ခရီးေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊထြဋ္တင္ကြင္းတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စံလင္း အႏုပညာေငြရတု ခရီးေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ အဆိုေတာ္ႀကီး စံလင္း အပါအ၀င္ အျခားေသာ အဆိုေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ခိုင္ထူး၊ ေဂ်ေမာင္ေမာင္၊ ေကာ္နီ၊ ေခ်ာစုခင္ႏွင့္ မေရႊပုတို႔က အဆိုေတာ္ႀကီး စံလင္း၏ ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ အဆိုေတာ္စံလင္းက ၎၏နာမည္ေက်ာ္ ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖစ္သည့္ အင္းလ်ားမွာစံုမယ္၊ ကဗ်ာမမီ၊ ၾကယ္ညီလာခံ စသည့္ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ မေရႊပုႏွင့္ တြဲဖက္၍ သူေမွ်ာ္ေနေတာ့မွာသီခ်င္း၊ ေကာ္နီႏွင့္တြဲဖက္၍ ခ်စ္ျခင္းရဲ႕အျခားတစ္ဖက္ ေတးသီခ်င္း၊ ေခ်ာစုခင္ႏွင့္တြဲဖက္၍ ေနရဲ႕ေန႔လရဲ႕ည စသည့္ေတးသီခ်င္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခားေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ားစြာျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ စံလင္းအႏုပညာ ေငြရတုခရီး ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ပါ၀င္သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည့္ အဆိုေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ခိုင္ထူး၊ ေဂ်ေမာင္ေမာင္၊ ေကာ္နီ၊ ေခ်ာစုခင္၊ မေရႊပုတို႔ကလည္း အဆိုေတာ္စံလင္း၏ ေတးသီခ်င္းမ်ားစြာတို႔ျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္။

ခိုင္ထူးက ပန္းမ်ားကိုတိုင္တည္၍၊ သံစဥ္မဲ့ေတး စသည့္ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ ေဂ်ေမာင္ေမာင္က ပုလဲခေနၿပီ၊ လိပ္ျပာလွန္႔မႈ စသည့္ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ ေကာ္နီက တုိ႔လည္းလိုက္မယ္၊ ေႏြေရာက္ခဲ့ၿပီ စသည့္ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ ေခ်ာစုခင္က ေမာတယ္၊ ေနရဲ႕ေန႔လရဲ႕ည စသည့္ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ မေရႊပုကဘ၀ရဲ႕ ေဆးလိပ္တို၊ စြဲလန္းျခင္းဆိုတဲ့အရာ စသည့္ေတးသီခ်င္းမ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ည ၇ နာရီခန္႔မွ ၁၀ နာရီခန္႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုေတာ္စံလင္း၊ ခိုင္ထူး၊ ေဂ်ေမာင္ေမာင္၊ ေကာ္နီ၊ ေခ်ာစုခင္၊ မရႊပုတို႔မွ တစ္ဦးခ်င္း သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ အဆိုေတာ္စံလင္း ႏွင့္အတူ တြဲဖက္၍ ႏွစ္ေယာက္တြဲ၊ သံုးေယာက္တြဲ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

စံလင္း အႏုပညာေငြရတု ခရီးေဖ်ာ္ေျဖပြဲသို႔ အဆိုေတာ္ႀကီး စံလင္းႏွင့္ သူ၏ေတးသီခ်င္းမ်ားကို အားေပးႏွစ္သက္ခဲ့ၾကသည့္ သက္ႀကီးပိုင္းပရိသတ္မ်ား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။                           

 

Writer: 
ေန၀န္းထက္