ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္ ဦး၀င္းျမင့္တို႔၏ ရာထူးအေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လခန္႔ကတည္းက တိုင္ပင္ၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ပိုင္းတြင္ အားနည္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ဦး၀င္းထိန္ေျပာၾကား

ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္ ဦး၀င္းျမင့္တို႔၏ ရာထူးအေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္လခန္႔ကတည္းက တိုင္ပင္ျပီးသားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ပိုင္းတြင္အားနည္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ဦး၀င္းထိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ရိပ္သာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏ လစဥ္ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္သည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းအျပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားအား ဦး၀င္းထိန္က

March 24th, 2018

1 2 3 4 5 88
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.