ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တြင္ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီသမားဟုေျပာကာ ျပည္သူကုိဗဟုိမျပဳဘဲ ဖိစီးညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ဳိး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ေျပာၾကား

ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တြင္ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီသမားဟု ေျပာကာ ျပည္သူကို ဗဟိုမျပဳဘဲ ဖိစီးညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ိဳး မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ိုင္ မုံရြာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဆာင္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္

August 18th, 2018

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.