ၿမိတ္ကြၽန္းစု ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ဥပေဒမဲ့ ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ငါးသယံဇာတမ်ား ရွားပါးလာၿပီး ေရလုပ္သားမ်ား စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရ

ၿမိတ္ကြၽန္းစု ပင္လယ္ျပင္အတြင္းမွ ေဒသခံတံငါသည္မ်ား၏ တင္ျပထားခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနသည့္အတြက္ ငါးသယံဇာတမ်ား ရွားပါးလာေနၿပီး ေရလုပ္သားမ်ားအတြက္ စား၀တ္ေနေရးပါ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တံငါသည္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ငါးဖမ္းေလွႀကီးမ်ားမွ ကမ္းနီးသို႔ ၀င္ေရာက္ငါးခိုးဖမ္းျခင္း၊ စည္းကမ္းမဲ့ငါးဖမ္းနည္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း

September 25th, 2018

1 576 577 578 579 580 2,092
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.