၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ငါးခူရနယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္း အၾကမ္းဖက္မႈုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ရိႈင္းေဆာက္လုပ္ေရး ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္း (ေခၚ) ေဇာ္ကီးအာမတ္ကို ေမာင္ေတာခရိုင္တရားရံုးမွ တရားရွင္လႊတ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔က ငါးခူရ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္း အၾကမ္းဖက္မႈု ျဖစ္စဥ္မွ လူသတ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံထားရသူ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ယခင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ရိႈင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္းကို ေမာင္ေတာခရိုင္တရားရံုးမွ ဇြန္လ

June 21st, 2018

1 227 228 229 230 231 1,573

LATEST NEWS

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.