ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ တီဗြီတစ္လံုးႏႈန္း လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ YINGOS ရဲ႕ ပရဟိတ လုပ္ငန္း (Advertorial)

YINGOS အဖြဲ႕အစည္းဟာဆိုရင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္မွာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ပရဟိတ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အားနည္းသူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပရဟိတ စီမံကိန္း (၈)ခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Read More

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.