မိန္႔ခြန္းမ်ားကေျပာသည့္ အေျပာင္းအလဲ

April 18th, 2018

NLD အစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုအျဖစ္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ေနရာတြင္ သမၼတအသစ္ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ အစားထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအေျပာင္းအလဲသည္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံအတြင္း စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္လာရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း မွန္ကန္သည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု […]

1 35 36 37
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.