သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မႈခင္း႐ႈေထာင့္ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕မွ အမ်ဳိးသား သံုးဦးက အမ်ဳိးသား တစ္ဦးအား ညစ္ညမ္းစြာဆဲဆိုၿပီး သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုသျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူ

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မႈခင္း႐ႈေထာင့္ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕မွ အမ်ဳိးသားသံုးဦးက အမ်ဳိးသားတစ္ဦးအား ညစ္ညမ္းစြာဆဲဆိုၿပီး သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုသျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ ညေန ၄

August 18th, 2018Read More
1 63 64 65 66 67 117
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.