မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၁၆ မိုင္ေက်ာက္ ေခ်ာစစ္ေဆးေရးစခန္းတြင္ မူဆယ္ဘက္မွ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ေျခာက္ဘီးယာဥ္တစ္စီးေပၚမွ ေဖာက္ခြဲရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အမိုနီယမ္ႏိုက္ထရိတ္ ေျမၾသဇာမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ သတင္းရရိွသည္။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ မိုင္ ေက်ာက္ေခ်ာစစ္ေဆးေရးစခန္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီခြဲက ပိတ္ဆို႔ရွာေဖြစစ္ေဆးေနစဥ္ မူဆယ္ဘက္မွ မႏၲေလးဘက္သို႔ အသက္ ၄၀ အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေမာင္းႏွင္လာသည့္ 6D/– UD ေျခာက္ဘီးအျပာေရာင္တစ္စီးအား ရပ္တန္႔ရွာေဖြစစ္ေဆးရာ ယာဥ္ေပၚတြင္ ထံုးအိတ္မ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားသည့္ အမိုနီယမ္ႏိုက္ထရိတ္ေျမၾသဇာ ၂၀၀ အိတ္အား ေတြ႕ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေျမၾသဇာမ်ားသည္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား မပါရိွဘဲ သယ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန႐ံုးသုိ႔ ပို႔အပ္ကာ အေကာက္ခြန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အမိုနီယမ္ႏိုက္ထရိတ္မ်ားသည္ ေဖာက္ခြဲရာတြင္ အသံုးျပဳၾကၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ မိုင္းခြဲသည့္ေနရာျဖစ္သည့္ ေရႊတြင္းမိုင္းမ်ား၊ ေက်ာက္မိုင္းခြဲရာတြင္ အသံုးျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

မူဆယ္မွလာသည့္ ေျခာက္ဘီးယာဥ္တစ္စီးေပၚမွ ေဖာက္ခြဲရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အမိုနီယမ္ႏိုက္ထရိတ္မ်ား ဖမ္းမိ
August 21st, 2017

1 2 3 4 10