လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္ အမႈ ၆၀ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စုံစမ္းသိရသည္။

ထုိၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ လူဆုိးလူမုိက္မ်ား၊ ဆုိးသြမ္းရမ္းကားသူမ်ား၊ ဒုစ႐ုိက္မႈက်ဳးလြန္သူမ်ား၊ ခုိး၊ ဆုိး၊ လု၊ ႏိႈက္မ်ားေၾကာင့္ ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္လုိသည့္ျပည္သူမ်ားမွာ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနရေၾကာင္း သတင္းရသျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမွ စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ရာ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ဒီဇင္ ဘာ ၁၅ ရက္အထိ ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈမွာ အမႈ ၆၀ ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဆုိးသြမ္းရမ္းကားသူမ်ား၊ လူဆုိးလူမုိက္မ်ားအား သတင္းရယူၿပီး လမ္းမ်ား၌ ပိတ္ဆုိ႔ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္တတ္သူမ်ား ေနထုိင္သြားလာတတ္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ စီးနင္း၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သတင္းေက်ာ္ေစာရိွသူမ်ားအား ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းမရိွေစရန္ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံ၀န္ အက္ဥပေဒအရ ၄၄ မႈ၊ လက္နက္မ်ား အက္ဥပေဒအရ ၂၀ မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ ေလးမႈ၊ ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံး ပုဒ္မ ၅၄ အရ ၅၀၊ စစ္ေျပးေျခာက္ဦး၊ တရားခံေျပးငါးဦး၊ ရဲဘက္ေျပးသံုးဦးတုိ႔ အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ျပည့္တန္ဆာအက္ဥပ ေဒအရ ေလးမႈ၊ ယစ္မ်ဳိးဥပေဒအရ ၁၀ မႈတုိ႔ကုိလည္း ဖမ္းဆီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္အတြင္း ရဲအက္ျဖင့္ အမႈ ၆၀ အေရးယူခဲ့
December 16th, 2017

1 2 3 4 57