ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၿပီး ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း သစ္တံုးနားခြဆံုေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ အငွားႏြားေက်ာင္းသူ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားတစ္ဦး အသတ္ခံရ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း သစ္တံုးနားခြဆံုေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ အငွားႏြားေက်ာင္းသူတစ္ဦး အသတ္ခံရေၾကာင္း၊ သတ္ျဖတ္ခံရသူမွာ ဦးဒီလု (ဘ) ဦးေကာ္လိုင္ (၄၀ ႏွစ္) ျဖစ္ၿပီး လည္ပင္း၊ လက္ေမာင္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္၊ ဒူးဆစ္တို႔တြင္ ဓားခုတ္ဒဏ္ရာငါးခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သားသမီးေလးဦး

September 20th, 2018Read More
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.