လား႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးထုတ္ အခ်ဳပ္သားႏွစ္ဦး တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္းမွ ထြက္ေျပးရာ အခ်ဳပ္သားတစ္ဦး ေသဆံုး

လား႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္ တရားရင္ဆိုင္ရန္ တရား႐ုံးအခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ေရာက္ရိွေနေသာ အခ်ဳပ္တရားခံ ႏွစ္ဦးမွာ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ညေန ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔က ထြက္ေျပးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တရား႐ုံးအခ်ဳပ္ခန္း၏ ေခါင္မိုးအား ေဖာက္ၿပီး

October 16th, 2018Read More
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.