ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ GE တပ္မွ ဒုအရာခံဗုိလ္ႏွင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးအပါအ၀င္ ေလးေလာင္းၿပဳိင္ လူသတ္မႈကို ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ သိရွိထားျခင္း မရွိေသးဟုဆုိ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ GE-2 ဆလအ- ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာတပ္မွ ဒု-အရာခံဗိုလ္ ၁ ဦး၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး ၁ ဦး၊ ကေလးမိခင္ တစ္ဦးႏွင့္ သမီးငယ္တစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၄ ဦး အသတ္ခံလိုက္ရေသာ ေလးေလာင္းၿပဳိင္ လူသတ္မႈကို

August 21st, 2018Read More
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.