စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ နန္းဦးၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေနထိုင္သူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ၎၏အမ်ဳိးသားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသူတစ္ဦးတုိ႔ ေသာတပန္ရပ္ရွိ တည္းခုိခန္းတစ္ခုတြင္ တရား၀င္အိမ္ေထာင္ရွိပါလ်က္ လင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းေနထုိင္ေၾကာင္း သိရွိသျဖင့္ ေသာတပန္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အေၾကာင္းၾကားကာ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ ည ၆ နာရီတြင္ တည္းခုိခန္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရာ ၎၏အမ်ဳိးသားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသူတုိ႔ လင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းေနထုိင္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရ၍ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသူ Chen Yan Paing (ခ) ခ်ိန္ယန္ေဖ်႕ (ခ) မက်ဲက်ဲ (၃၈ ႏွစ္) အား စစ္ေဆးရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ ဗီဇာရွိေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ တည္းခုိခန္းတြင္ ေနထုိင္ျခင္းမရွိဘဲ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ဒါး၀ယ္ေစ်းရပ္ကြက္တြင္ တရားမ၀င္ အိမ္ငွားေနထုိင္ေသာေၾကာင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လတ္တေလာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား) ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ရဲမႈခင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

တရား၀င္အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္ လင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းေနထုိင္သူ ကုိရဲေအာင္ (၂၇ ႏွစ္) ေက်ာက္ေရာင္း၀ယ္၊ ရန္ႏုိင္ရပ္အား စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၈၆၃/၁၇ တစ္လင္တစ္မယားက်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၃) ျဖင့္ ၎တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသူအား (ပ) ၈၆၆/၁၇ ၁၉၄၇ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လတ္တေလာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား) အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ (၁) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအမႈဖြင့္ခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ နန္းဦးၿမိဳ႕သစ္ေန အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသူတစ္ဦးအား တစ္လင္တစ္မယားဥပေဒ၊ လ၀ကဥပေဒတုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္
October 16th, 2017

1 2 3 34