သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စုိးက အဓမၼျပဳက်င့္သည္ဟု ဆိုကာ အိမ္အကူ အမ်ဳိးသမီး၏ တုိင္တန္းမႈသည္ လီဆယ္ တုိင္တန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္

သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စိုးက အဓမၼျပဳက်င့္သည္ဟု ဆိုကာ အိမ္အကူ အမ်ဳိးသမီး၏ တိုင္တန္းမႈမွာ လီဆယ္တိုင္တန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအမႈကို ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္

July 19th, 2018Read More
1 2 3 105
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.