အိႏၵိယႏိုင္ငံက မတ္ပဲကို ျပန္လည္၀ယ္ယူလာသည့္အတြက္ ျပည္တြင္း မတ္ပဲေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ျပည္တြင္း မတ္ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား တြက္ေျခကိုက္သည့္ ေစ်းႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာျခင္းမရွိဟု ဆုိ

အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္မွ မတ္ပဲကို ျပန္လည္၀ယ္ယူလာသည့္အတြက္ ျပည္တြင္း မတ္ပဲေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ျပည္တြင္း မတ္ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား တြက္ေျခကိုက္သည့္ေစ်းႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာျခင္း မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦးက ဆုိသည္။ “ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အထုိက္အေလွ်ာက္ေတာ့ ျပန္တက္လာတာကို ေတြ႕ရတယ္။

October 15th, 2018

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.