ကမၻာ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္မႈ၊ အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအပါအ၀င္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီး၀င္မႈ တံု႔ဆိုင္းလ်က္ရွိ

ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္မႈ၊ အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္းအာ ဆီယံႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီး၀င္မႈ တံု႔ဆုိင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အဓိကအားျဖင့္

June 20th, 2018

1 10 11 12 13 14 33
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.